รมว.ทรัพย์ฯ 9 เดือนสอบตก เครือข่ายชายฝั่ง จี้นายกฯ เปลี่ยนตัว

11 ก.ย. 52เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต – พังงา เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งพังงาตอนบน-ระนองตอนล่าง เครือข่ายอ่าวกะเปอร์จังหวัดระนอง สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคตะวันออกองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ทำจดหมายเปิดผนึก ถึง นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยใช้ชื่อว่า “9 เดือนที่ไร้ผลงาน ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (นายสุวิทย์ คุณกิตติ - ประชาไท) โดยเนื้อหาระบุว่า ระยะเวลา 9 เดือนที่รัฐบาลบริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลงานใดที่อาจกล่าวได้ว่าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในทางตรงกันข้ามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับดำเนินนโยบายที่ขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลหลายประการ อาทิ การออกคำสั่งให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี และรื้อถอนอาสินของราษฎรในชุมชนท้องถิ่นซึ่งที่ดินทำกินซ้อนทับกับที่ดินในพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ ขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายโฉนดชุมชน    

หรือกรณีการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กระทรวงหลักที่ดำเนินงานกลับเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำ ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... แล้วเสร็จมาปีกว่ากลับวางเฉยต่อเรื่องดังกล่าว

การใช้ฐานะของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ที่มีเหนือคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อใช้เงินกองทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาทว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ป่า ทั้งที่เป็นงานประจำที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลเดิมและดำเนินการจัดปรับเป็นปกติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณดำเนินการมากถึง 2,000 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ในจดหมายฉบับนี้ ยังได้ประเมินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นการโยกย้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทำให้ข้าราชการที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงาน ขาดพลังกำลังใจในการทำงาน
 
กรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นกรมที่มีแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีถึง 3 คนในระยะ 6 เดือน ทำให้นโยบายและการทำงานขาดความต่อเนื่อง อธิบดีที่กำลังได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนที่จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับเลือกแต่งตั้งข้าราชการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 
“ข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลายท่านเป็นบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นที่ประจักษ์  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ”
 
นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกว่า ภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับไม่สามารถนำพากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ได้สร้างความถดถอยต่อการทำงานจากการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เหมาะสม
 
ทั้งนี้ในตอนท้ายจดหมาย ได้เสนอต่อนายกฯ ว่า ระยะเวลา 9 เดือนนั้นเป็นเวลานานเพียงพอที่จะสร้างผลงาน จึงถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล และได้ชื่อว่า มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติ จะได้ทบทวนการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดปรับให้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานมาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์