สัมภาษณ์: วีรพล คงมั่น: ผู้ประกอบการกับงานรับเหมาที่ยังไม่มั่นคงในชายแดนใต้

ความบอบช้ำจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่ แต่หากินอยู่ที่นั่น ก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า อย่างห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี

ผลกระทบจากความไม่สงบที่เขาอ้างถึง ส่งผลให้ความต้องการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะมีการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างกันทุกโครงการ ทำให้ไม่ทันใช้อาคารตามสัญญาจ้าง ที่เจ้าของโครงการหวังว่าจะให้ทันใช้ในช่วงเปิดเทอมสองของปีการศึกษานี้

ปัญหาและผลกระทบมีอะไรบ้าง “วีรพล คงมั่น” ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ผู้รับเหมาจากนอกพื้นที่ จะสะท้อนภาพในมุมของของผู้ประกอบการที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ได้ไม่มากก็น้อย

“วีรพล คงมั่น”

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง

..............................

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่างได้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี มีทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างหอพัก 9 มูลค่า 122 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มูลค่า 89 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว จะส่งงานในเดือนตุลาคม 2552

โครงการก่อสร้างอาคารหลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มูลค่า 125 ล้าบาท ก่อสร้างเสร็จและได้ส่งมอบงานไปแล้ว โครงการก่อสร้าง 10 กลุ่มอาคาร มูลค่า 272 ล้านบาท กำลังดำเนินการอยู่

นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ยังได้รับดำเนินงานต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผู้รับเหมาเดิมทิ้งงาน ซึ่งเพิ่งมีการทำสัญญาจ้าง มูลค่า 74 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์ มูลค่า 85 ล้านบาท ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินการ

โครงการที่ดำเนินงานได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการทั้งหมด ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถขอขยายเวลาการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยสามารถขอขยายเวลาได้ครั้งละ 180 วัน และสามารถขอขยายเวลาได้เรื่อยๆ

ไม่เพียงห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง เท่านั้น ผู้รับเหมาใหญ่ๆ รายอื่นๆ ก็เจอปัญหาเหมือนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่างเจอเหมือนกัน

การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปนั้น ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการเองต้องการ เพราะยิ่งขยายเวลาออกไป ก็ยิ่งต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารมากขึ้น เพราะไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินมาทำงาน ที่โอนผ่านธนาคาร

ปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุหลักๆ คือ การขาดแคลนช่างฝีมือและมีทักษะในการทำงาน ทั้งๆที่ผมได้สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น เพิ่มค่าเสี่ยงภาย เพื่อจะให้ช่างฝีมือที่อยู่นอกพื้นที่ เช่น ในอำเภอหาดใหญ่ เข้าไปทำงาน แต่ก็ไม่ได้ผล ไม่มีใครอยากมา

ช่างฝีมือที่ชำนาญ เช่น ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างระบบประปา ช่างวางเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ต้องใช้วิธีการมาหาช่างในพื้นที่หาดใหญ่ เข้าไปทำงาน โดยรับส่งไปกลับทุกวัน หรือบางที่ก็วันเว้นวัน หรือสองสามวันครั้ง

นอจากช่างฝีมือนอกพื้นไม่กล้าเข้าไปแล้ว ทางครอบครัวไม่ต้องการให้เข้าไปด้วย แม้เจ้าตัวเองต้องการมาก็ตาม เพราะกลัวจะถูกทำร้ายด้วย ส่วนบริษัท หรือผู้รับหมาช่วงที่ทิ้งงานไปก็มี เราก็เลยต้องหาคนมาทำแทน มันก็เลยทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จช้าไปด้วย

โครงการก่อสร้างอาคารนานาชาติของวิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นงานแรกที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ได้รับเหมาก่อสร้างในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งก็มีการขอขยายเวลาเหมือกัน เพราะตอนแรกมีปัญหาช่างติดตั้งอะลูมิเนียมคอมโพสิตไม่ได้

ต่อมาก็มีปัญหาช่างฝีมือถูกยิงตายไป 2 คน ขณะขับรถออกไปกินข้าวเที่ยงนอกมหาวิทยาลัย ทำให้คนงานคนอื่นแตกกระเจิงไปหมด งานก็เลยชะงักไป 7 – 8 เดือน วิศวกรกับสถาปนิกที่ไปควบคุมงานก็ลาออก ทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัย ถ้าควบคุมไม่ให้เขาออกไปนอกมหาวิทยาลัย เหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้น แต่บางที่คนก็อยากออกไปอยู่แล้ว

หลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้คนนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้าไปทำงานเลย ผู้รับเหมาช่วงเองก็ทิ้งงานไปด้วย เพราะ 2 คนที่ตายเป็นพนักงานของผู้รับเหมาช่วง จากนั้นเราก็ได้ผู้รับเหมาช่วงในพื้นที่มา แต่ติดปัญหาตรงกับช่วงเดือนรอมฎอน ที่ชาวมุสลิมเขาถือศีลอด ทำงานไม่ไหว ก็เลยต้องรอให้หมดเดือนรอมฎอนไปก่อน ทั้งที่เหลือเวลาตามสัญญาอีกไม่กี่วัน

ส่วนการหาคนในพื้นที่ที่มีความสามารถทางช่างก็หายากมาก เพราะวันรุ่นมุสลิมในพื้นที่ไม่ชอบทำงานก่อสร้าง ส่วนช่างวิศวกรไม่ต้องพูดถึงหาไม่ได้เลย ส่วนไร้ฝีมือหาไม่ยาก ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะจ้างแรงงานต่างด้าวได้

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผมรับเหมางานไว้ด้วยก็มีปัญหาหนักกว่าอีก เพราะที่มีเหตุลอบวางระเบิดในมหาวิทยาลัยเลย คนงานกลัวกันหมด

ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ยิงคนงานผู้หญิงชาวพม่า ที่กำลังทำงานก่อสร้างอาคารของ อบต.(องค์การบริหารส่วนตำบล) แห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ซึ่งสะเทือนใจมาก ในกลุ่มของแรงงานชาวพม่าเองเขาหวั่นวิตกมาก

เมื่อก่อนตั้งแต่ผมเข้าไปรับงานในพื้นที่ประมาณ 10 มาแล้ว ผมมีช่างฝีมือที่เป็นคนในพื้นที่อยู่ 200 – 300 คน แต่พอเกิดเหตุไม่สงบ จากนั้นเมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้ว รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือคนในพื้นที่โดยให้ไปทำงานช่างเชื่อมในประเทศแถบตะวันออกกลาง คนของผมลาออกไปสมัครกัน 50 – 60 คน

ตอนนั้น รัฐบาลบอกว่าให้เอาคนที่ไม่มีงานทำไปฝึกอบรมแล้วส่งไปทำงาน พวกนี้ก็บอกว่าทำไม่เป็นก็เข้าอบรมแล้วก็ผ่านไม่ยาก เพราะมีฝีมืออยู่แล้ว ก็เลยได้ไปทำงานที่ตะวันออกกลาง ตอนนั้นใครๆ ก็อยากไป เพราะเงินเดือนดี

ตอนนี้จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนช่างฝีมือเป็นอย่างมาก เพราะแม้จะมีเด็กเรียนจบช่างมา หรือมีการฝึกอบรมก็ยังใช้ไม่ได้ เพราะการทำเป็นกับทำอย่างชำนาญ มันไม่เหมือนกัน ช่างแต่ละคนกว่าชะชำนาญได้ต้องสั่งสมประสบการณ์พอสมควร ไม่ใช้เรียนจบมาแล้วจะใช้ได้เลย เพราะงานบางอย่างต้องใช้ความชำนาญสูง

ปัญหาอีกอย่างคือ การโยกย้ายถิ่นของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอยู่นอกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย เพราะคนที่ย้ายออกไปก็มีช่างที่ชำนาญอยู่ด้วย เลยทำให้หาคนในพื้นที่ไม่ได้เลย

ที่ผ่านมา ปัญหานี้เคยพูดเคยสะท้อนให้รัฐบาลฟังมาแล้ว อย่าง ศอ.บต.(ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ก็เคยมารับฟังข้อมูลของผู้ประกอบการ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ยังไม่มาตรการอะไรมาช่วยเลย

เรื่องวัสดุก่อสร้างก็เช่นกัน ตอนนี้ขาดแคลนทราย เพราะไม่มีคนกล้าเข้าไปเอาทรายออกจากแหล่ง จึงทำให้ทรายที่มีอยู่มีราคาแพงขึ้น เช่นเดียวกับหินที่มีราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่ก็มีราคาแพงกว่าที่อื่น เพราะคนไม่กล้าเข้าไปส่งในพื้นที่ ขณะที่ค่าขนส่งก็แพงขึ้นเป็นสองเท่า และการซื้อวัสดุก่อสร้างต้องซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น นอกจากค่าขนส่งที่แพงขึ้น การที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างปิดกิจการ เพราะเจ้าของไม่กล้าอยู่ในพื้นที่ ทำให้วัสดุบางอย่าง หาไม่ได้เลยในพื้นที่ ต้องเข้ามาสั่งซื้อในอำเภอหาดใหญ่

ซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐไม่ได้ช่วยอะไรเลย จะดีอยู่บ้างก็ตอนช่วงปี 2550 – 2551 ที่เหล็กมีราคาแพง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการสามารถเบิกเงินโครงการได้ก่อนล่วงหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็พอช่วยให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องขึ้นได้บ้าง แต่ก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั่วประเทศ ไม่ใช่มาตรการที่เฉพาะเจาะจงจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรการอีกอย่างที่รัฐใช้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่คือการตั้งกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยไปฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ แต่ธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์จึงไม่ยอมปล่อยกู้ เพราะไม่ได้กำไร

แต่อย่างไรก็ตาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ใช้สิทธิขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนี้ไม่ได้ เพราะไม่ได้มีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา แต่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ แล้วเข้าไปทำงานในพื้นที่

เพราะฉะนั้น การเอื้อให้ผู้ประกอบการที่ทำงานในพื้นที่ ไม่ชัดเจน ตอนนี้ผมกำลังจะไปตั้งสำนักงานในจังหวัดยะลาด้วย เพื่อให้ได้ใช้สิทธินี้ด้วย ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้

ตอนนี้มีผู้รับเหมารายใหญ่ 3 รายจากนอกพื้นที่ที่สามารถเข้าไปรับเหมางานขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านขึ้นไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ นอกจากห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ก็มีห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจ และบริษัท บิลเลี่ยนเอนจิเนียริ่ง จำกัด จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบว่า หลังเสร็จงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีแล้ว เขาก็เตรียมตัวถอนตัวออกไปจากพื้นที่ ส่วนผู้รับเหมารายใหม่ก็อย่างหวังว่าจะมาอีก

จริงๆ แล้วชายแดนภาคใต้ตอนนี้อยู่ในภาวะสงคราม ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เพราะความเดือนร้อนและความหวาดกลัวมีไปทั่ว มันไม่มีความมั่นคงเลย ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจึงจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิม

ส่วนสาเหตุที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง มักชนะการประมูลงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะลงแข่งประมูลก็มักชนะทุกครั้ง ทั้งๆ ที่มีบริษัทอื่นลงประมูลแข่งขันด้วย

แต่ทุกโครงการของผม ไม่ได้ทำเกินราคากลาง ที่ทำได้อย่างนั้น ผมก็มีวิธีการ เช่น การสั่งซื้อวัสดุ จะซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่ขอเครดิตก่อน การซื้อด้วยเงินสดก็จะทำให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าปกติ ก็เลยทำให้สามารถทำให้มูลค่าโครงการลดต่ำลงไปด้วย

ยกตัวอย่างอาคารนานาชาติของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มูลค่าโครงการ 125 ล้านบาท ทั้งที่ราคากลางอยู่ที่ 149 ล้านบาท เป็นต้น

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์