กรุงเทพโพลล์ เผย “มาร์ค” ทำงาน 9 เดือน ความนิยมเต็ม 10 ได้ไม่ถึงครึ่ง

วานนี้ (28กันยายน) กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คะแนนนิยมนายกฯ อภิสิทธิ์” ในการทำงานช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 9 เดือนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,565 คน เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
      

1. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.62  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่าประชาชนพึงพอใจในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด (5.37 คะแนน) แต่พึงพอใจเรื่องความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ น้อยที่สุด (3.71 คะแนน)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ความซื่อสัตย์สุจริต...........................................................    ได้  5.37  คะแนน
- ความขยันทุ่มเทในการทำงาน...........................................    ได้  5.07  คะแนน    
- การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ.................    ได้  4.81  คะแนน
- ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ.............    ได้  4.44  คะแนน
- ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ที่มี......    ได้  4.31  คะแนน
- ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ..............................................    ได้  3.71  คะแนน

2. หากเปรียบเทียบผลงานที่ปรากฏในขณะนี้กับความคาดหวังเมื่อตอนที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า
 
- ดีกว่าที่คาดหวังไว้............................................ร้อยละ  12.0   
- พอๆ กับที่คาดหวังไว้.....................................ร้อยละ 32.9       
- แย่กว่าที่คาดหวังไว้..........................................ร้อยละ  24.0       
- ไม่ได้คาดหวังไว้...............................................ร้อยละ  31.1   

3. จุดเด่นในการทำงานของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ควรได้รับการชื่นชมยกย่องมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

-  มีความพยายาม ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน            ร้อยละ  24.1
-  สุขุมรอบคอบ บุคลิกภาพดี วางตัวต่อสาธารณชนได้ดี       ร้อยละ  17.8 
-  มีความซื่อสัตย์                          ร้อยละ  14.2
-  ฉลาดพูด มีหลักการและมีทักษะในการพูดที่ดี              ร้อยละ  11.2
-  มีความมั่นใจในตัวเอง                     ร้อยละ  7.6
-  เป็นคนเก่ง ฉลาด มีความรู้ มีวิสัยทัศน์              ร้อยละ  4.0
-  ไม่มีจุดเด่น                              ร้อยละ  17.6
-  อื่นๆ อาทิ มีความอดทน ประนีประนอม เป็นต้น              ร้อยละ  3.5 

4. จุดด้อยในการทำงานของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

-  ไม่เด็ดขาด ไม่กล้าตัดสินใจ                           ร้อยละ 43.5
-  ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ          ร้อยละ 13.0
-  มีอำนาจไม่เต็มที่ ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง  ร้อยละ  7.5 
-  ยังเข้าถึงประชาชนน้อยเกินไป                ร้อยละ  3.8
-  ทำงานช้า ไม่ค่อยเห็นผลงาน                  ร้อยละ  3.8
-  ขาดภาวะผู้นำ                         ร้อยละ  3.6 
-  ทำไม่ได้อย่างที่พูด ไม่รักษาคำพูด พูดแล้วไม่ทำ             ร้อยละ  3.2  
-  ขาดประสบการณ์                         ร้อยละ  3.2
-  ไม่มีจุดด้อย                          ร้อยละ 15.6
-  อื่นๆ อาทิ ขาดความรอบคอบ ยึดถือพวกพ้องมากเกินไป  เป็นต้น      ร้อยละ  2.8 

5. สิ่งที่ต้องการให้นายกฯ อภิสิทธิ์ ทำมากที่สุดในขณะนี้ คือ

- เดินหน้าทำงานต่อไป            ร้อยละ  51.5 
- ยุบสภา                    ร้อยละ  21.7    
- ปรับคณะรัฐมนตรี                ร้อยละ  14.4 
- ลาออก                    ร้อยละ  10.1     
- อื่นๆ อาทิ แก้รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ        ร้อยละ  2.3
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์