ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งระงับขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายพืช 13 ชนิด

(28 ก.ย.) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดโดยนายปรีชา ชวลิตธำรง ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเจ้าของสำนวน มีคำสั่งกลับให้ยกคำสั่งที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ที่ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 1 รายการ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ผู้ถูกฟ้องที่ 6 ซึ่งเป็นผู้เสนอรายชื่อวัตถุอันตรายได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เบื้องต้น จึงยังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกล่าว อันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เข้าองค์ประกอบที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นเคยมีคำสั่งให้ทุเลาการขึ้นบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 ม.ค.52 จำนวน 1 รายการ คือ ซัลเฟอร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะที่นำไปใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุม แมลง หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 13 ชนิด จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ศาลจึงมีคำสั่งให้ยกคำขอของนายสมคิด หอมเนตร ผู้ฟ้อง ที่ให้ทุเลาการบังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว

คดีนี้ นายสมคิด หอมเนตร ยื่นฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, รมว.เกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, อธิบดีกรมปศุรัตน์ และคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-6 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพืช 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตราย

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวนั้น ส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตทางเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน และตัดตอนองค์ความรู้ในวิถีชาวบ้าน ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ คือ ซัลเฟอร์ และข้อ 2 ให้รายชื่อวัตถุอันตรายเฉพาะบัญชี ข.ท้ายประกาศดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 จำนวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะที่นำไปใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุม แมลง วัชพืช โรคพืช ศัตรูพืช หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์