แรงงานถูกหลอกไปสวีเดนยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้สั่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเร่งด่วน

 

 
 
 
29 ก.ย. 52 – เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สั่งการช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินแก่ผู้เดือดร้อน รวมถึงเร่งรัดเอาผิดกับขบวนการหลอกลวงแรงงาน โดยมีตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีรับหนังสือร้องเรียน
นายถาวร กมล ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน กล่าวว่า การไปทำงานครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 400 คน ถูกบริษัทจัดโฆษณาชวนเชื่อว่า จะมีรายได้ดีจากการเก็บผลไม้ป่า โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 70,000-80,000 บาท ซึ่งกลุ่มผู้เดือดร้อนได้ไปทำการกู้ยืมมา ซึ่งบริษัทยังอ้างว่าแรงงานสามารถคืนทุนภายใน 1 เดือน แต่เมื่อไปทำงานจริงกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลง เพราะผลไม้ป่ามีน้อยและยังต้องเสียค่าครองชีพรวมถึงค่าใช้จ่ายที่นายหน้าที่สวีเดนหักไปในแต่ละวัน ทำให้กลับมาแรงงานได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน
โดยในวันนี้ตนได้นำกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะปัญหาด้านหนี้สิน เนื่องจากได้กู้เงินเพื่อเดินทางไปทำงาน ขณะที่บางคนไปกู้เงินนอกระบบจนเกิดเหตุฟ้องร้องและยึดทรัพย์สิน จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจายกเลิกหนี้สิน โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้ หรือเป็นตัวกลางประนอมหนี้ สำหรับเงินกู้ของจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้ยกเลิกหนี้สินหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้แทน นอกจากนี้ให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้เดือดร้อนที่เสีย โอกาสในการทำงานในประเทศไทยด้วย
นายถาวร ยังกล่าวอีกว่า ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้กระบวนการทางกฎหมายเอาผิดกับบริษัทหรือหน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่หลอกลวงให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน และสุดท้ายให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบขบวนการ จัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศที่มีการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน
โดยหลังจากยื่นหนังสือเสร็จ กลุ่มผู้เดือดร้อนได้ไปประชุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และมีมติกันว่าหากเรื่องยังไม่คืบหน้าภายใน 7 วัน ทางกลุ่มจะกลับมาติดตามความคืบหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลอีก
 
 
29 กันยายน 2552
 
เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาเร่งด่วนแก่กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน
 
กราบเรียน พณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
            ตามที่กลุ่มแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กระทรวงแรงงาน, รัฐสภา, กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2552 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาใดๆ
           
           มาบัดนี้กลุ่มแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน กำลังประสบปัญหาเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านหนี้สิน เนื่องจากก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่สวีเดนนั้น กลุ่มผู้เดือดร้อนได้ไปทำการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกู้ยืมจากนายทุนปล่อยกู้นอกระบบ โดยใช้โฉนดที่ดินและหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อนำเงินเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทจัดส่งแรงงานไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน ซึ่งเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วกลุ่มผู้เดือดร้อนพบว่าในการเก็บผลไม้ป่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปทำงานนั้น บริษัทจัดส่งได้โฆษณาชวนเชื่อว่า เมื่อไปทำงาน 1 เดือนจะสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศสวีเดนและทำงานไปได้ 1 เดือน พบว่าผลไม้ป่ามีปริมาณน้อย และรายได้จากการเก็บผลไม้ป่ายังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้กลุ่มผู้เดือดร้อนไม่สามารถส่งเงินมาชำระหนี้ที่กู้ยืมได้ ซึ่งในขณะนี้ครบระยะเวลาที่กลุ่มผู้เดือดร้อนจะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ได้ดำเนินการเร่งรัดหนี้สิน ทำให้กลุ่มผู้เดือดร้อนและครอบครัวประสบปัญหา เป็นเหตุให้นายทุนกำลังจะฟ้องร้องยึดที่ดินและสินทรัพย์ค้ำประกัน
           
ดังนั้นทางกลุ่มผู้เดือดร้อน จึงขอให้ พณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้นำรัฐบาล แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน โดยเฉาะปัญหาหนี้สิน ซึ่งทางกลุ่มผู้เดือดร้อนมีข้อเรียกร้องดังนี้
 
  1. ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบ โดยเจรจายกเลิกหนี้สินหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้สินให้แก่ผู้เดือดร้อน หรือเป็นตัวกลางในการประนอมหนี้ ในส่วนของเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการยกเลิกหนี้สินหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้สินให้แก่ผู้เดือดร้อน หรือเป็นตัวกลางในการประนอมหนี้ เนื่องจากหนี้สินเหล่านี้เกิดจากการหลอกลวงแรงงานในสมัยของรัฐบาลของท่าน รวมถึงเงินส่วนตัวที่ผู้เดือดร้อนได้จ่ายให้แก่บริษัทจัดส่ง
 
  1. ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฟื้นฟูและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้เดือดร้อนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน และชดเชยค่าเสียโอกาส เนื่องจากเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว กลุ่มผู้เดือดร้อนส่วนใหญ่เสียโอกาสในการทำงานไม่สามารถหาเงินจุนเจือครอบครัว เพราะยังไม่มีงานทำหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้
 
 
  1. ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเอาผิดกับบริษัทจัดส่ง หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปพัวพัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการหลอกลวงแรงงานให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน
 
  1. ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตววจสอบขบวนการการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ และออกนโยบายที่มีความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 
ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้เดือดร้อน ขอให้นายกรัฐมนตรีใส่ใจและออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของท่าน มีความจริงใจและไม่ทอดทิ้งปัญของแรงงาน รากหญ้า ผู้ใช้แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศที่นำรายได้จำนวนมหาศาลสู่ประเทศไทย
 
จึงเรียนมาให้ท่านแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ลงชื่อ …………………………………
(นายถาวร กมล)
ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน

ลงชื่อ …………………………………
(นายรุ่งโรจน์ คำหมอน)
ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน

ลงชื่อ …………………………………
(นายสมบูรณ์ เรืองรอน)
ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน

ลงชื่อ …………………………………
(นางหัสยา เคนนอก)
ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน

 
 
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์