สถาบันเอเชียศึกษา-ไทใหญ่แถลงจัดงาน “ฉานศึกษา”

(SHAN 01/10/52) – สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตัวแทนไทใหญ่แถลงจัดงานนานาชาติเรื่องฉาน หรือ ไทใหญ่ศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่อัตลักษณ์ชาวไทใหญ่ที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับไทย - ลาว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เวลา 14.30 น. ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ มีการแถลงเกี่ยวกับการจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยฉาน “ไทใหญ่” ศึกษา โดยมี ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา เจ้าคำหาญฟ้า ตัวแทนชมรมศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ พร้อมด้วย น.ส.แสงหอม มหาวงศ์ และ น.ส.พัชราพร หม่อปั๋น ตัวแทนชาวไทใหญ่ในกรุงเทพฯ ร่วมแถลงต่อสื่อมวลชน คณะครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและชาวไทใหญ่ในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากคำแถลงระบุว่า สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับจุฬาฯ ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ และมูลนิธิพระธรรมแสงกรุงเทพฯ จะจัดงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยฉาน “ไทใหญ่” ศึกษา (International Conference on Asia Shan Studies) ขึ้นในวันที่ 15 – 17 ต.ค. 52 นี้ ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ ซึ่งหลังการแถลงแล้วเสร็จได้มีการแสดงการฟ้อนนก (กิ่งกะหร่า) รำโต และการฟ้อนดาบ (ก้าลาย) ของกลุ่มเยาวชนไทใหญ่ในกรุงเทพฯ ด้วย
 

ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ กล่าวว่า งานนานาชาติว่าด้วยฉานศึกษานี้ จะมีนักวิชาการต่างๆ ทั้งจากตะวันตก จีน ไทย และไทใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับชนชาติไทใหญ่ในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการสู้รบและการอพยพของชาวไทใหญ่แล้ว สังคมโลกจะไม่ค่อยรับรู้ในเรื่องนี้มากนัก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญและเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ขณะที่เจ้าคำหาญฟ้า ตัวแทนชมรมศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่จากจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานฉาน “ไทใหญ่” ศึกษา จะมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ทั้งที่อยู่ในรัฐฉานและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวไทใหญ่ที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง อันเนื่องมาจากหลายๆ เหตุผล ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทใหญ่ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นชนชาติหนึ่งในร้อยกว่าล้านคนที่พูดภาษาตระกูลไต หรือ ไท อีกทั้งจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเข้าใจระหว่างชนชาติไทใหญ่ ไทย และลาว ที่มีภาษาและประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันด้วย

สำหรับงานในวันที่ 15 – 16 ต.ค. ทั้งภาคเช้าและบ่ายจะมีการสัมมนาทางวิชาการในหลายหัวข้อเช่น อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประเพณี/วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตชาวไทใหญ่ โดยจะแบ่งห้องสัมมนาเป็น 3 ห้อง และในวันที่ 17 ต.ค. จะมีการแสดงการขับร้องเพลงสมัยเก่า สมัยใหม่ และแสดงศิลปะการฟ้อนรำต่างๆ ซึ่งภายในงานตลอด 3 วัน จะมีการจำหน่ายหนังสือ เสื้อผ้า อาหาร และจะมีการจัดนิทรรศการ เช่น ศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม ชาติพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ การศึกษา สมุนไพร การแพทย์แผนโบราณ และประเพณี 12 เดือน

ผู้สนใจร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล shanstudies@chula.ac.th / taikhuen@yahoo.com โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-2187464 / 02-2551124 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ias.chula.ac.th / www.chula.ac.th

 

........................................
สำนักข่าวฉาน
(SHAN – Shan Herald Agency for News) เป็นสำนักข่าวอิสระจัดตั้งโดยกลุ่มชนไทยใหญ่พลัดถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐฉาน สหภาพพม่า ตลอดจนตามแนวชายแดนไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมือง / การทหารกลุ่มใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shan_th@cm.ksc.co.th หรือ ติดตามอ่านข่าวสารภาคภาษาอังกฤษได้ที่ www.shanland.org และภาษาไทยใหญ่ที่ www.mongloi.org

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์