เศรษฐกิจฟื้นตัวหรือไม่ อยู่ที่การมีงานทำ

เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดของสหรัฐฯ ได้กล่าวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐว่า จากมุมมองทางเทคนิค พบว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นในขณะนี้ และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1930 จะสิ้นสุดลง แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็พบว่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะที่เปราะบางและอ่อนแอ ....เนื่องจากอัตราว่างงานพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง....”

รายงานการวิเคราะห์วิกฤตภาคการธนาคารของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ก็สอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของนายเบน เบอร์นันเก้เมื่อกล่าวถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาพักใหญ่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ทำให้เกิดการลดลงของการผลิต การจ้างงาน รวมถึงผลกำไรหรือการลงทุนในอนาคต ส่งผลให้การฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าที่คาดการณ์กัน

ในบริบทของสหรัฐฯ อุปสรรคสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็คืออัตราว่างงานที่สูง สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ ระบุว่า ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประชากรกว่า 7.5 แสนคนต้องกลายเป็นแรงงาน “ที่ถูกบั่นทอนกำลังใจ” (discouraged worker) คือ เลิกล้มความตั้งใจที่จะหางานเพราะเชื่อว่าไม่มีงานเพียงพอสำหรับตน ดังนั้น รัฐจำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อสร้างงานใหม่และการฟื้นฟูขวัญและกำลังใจของคนงานเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

สำหรับประเทศไทย ผู้บริหารนโยบายและนักวิจัยอาวุโสส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ปัจจัยทางด้านนโยบายการเงิน การคลังและสถานการณ์การส่งออกเมื่อถูกถามถึงโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว เช่น นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว! และการฟื้นตัวจะเป็นรูปตัว U แต่ก็มีความเสี่ยงจะเป็นรูปตัว L ได้หากดำเนินนโยบายการเงินผิดพลาด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในทำนองเดียวกันว่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทยในขณะนี้น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว! และคาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวเป็นรูปตัว U ทั้งนี้ การฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่นเศรษฐกิจโลก ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมือง

ในมุมมองของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนนั้น เป็นที่เข้าใจได้ว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาใหม่คงจะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ล่อแหลมและอันตรายมากก็คือ ความพยายามสร้างความเชื่อมั่นมากเกินไปจนละเลย “ความเป็นจริง” ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวบนโครงสร้างที่บิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้น

“ความเป็นจริง” ดังกล่าวก็คือ สถานการณ์การเลิกจ้างที่น่าเป็นห่วง สภาพการทำงานที่สุ่มเสี่ยงและไร้ความมั่นคงของแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน “นอกระบบ”

ในภาคอุตสาหกรรมของไทย การปิดตัวลงของสถานประกอบการที่มีการจ้างงานขนาดใหญ่ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง กรณีล่าสุดคือ บริษัทผู้ผลิตกรอบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมส่งออกแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี) ได้ประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าจะหยุดกิจการและจำเป็นต้องเลิกจ้างคนงานจำนวนมากกว่า 5,500 คน!

จากรายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาสของกระทรวงแรงงาน ถึงแม้สถิติการปิดกิจการและเลิกจ้างคนงานในไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน) ของปี 2552 จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) กล่าวคือ จากจำนวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ 272 แห่ง หรือจำนวนลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 23,712 คน ลดลงเป็น 101 แห่งหรือจำนวนผู้ถูกเลิกจ้าง 10,199 คน แต่เมื่อรวมตัวเลขของคนงานที่ถูกเลิกจ้างในช่วง 6 เดือนเข้าด้วยกันพบว่าสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงมาก

เมื่อพิจารณาในเชิงสาขา คนงานส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 70 ของคนงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นแรงงานในภาคการผลิต ซึ่งไม่สามารถปรับตัวในแง่ของการฝึกทักษะเพิ่มเติมและหางานใหม่ได้ดีเท่ากับแรงงานในภาคบริการเช่น การเงินหรือการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนของการปิดกิจการต่ำกว่ามาก นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ปิดกิจการและเลิกจ้างคนงานกว่าร้อยละ 60 อ้างสาเหตุการขาดทุนและขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน รองลงมาคือ เลิกกิจการเพราะมีคำสั่งซื้อลดลง คิดเป็นประมาณร้อยละ 28.71

จึงนำไปสู่คำถามว่า “จุดต่ำที่สุดที่ผ่านไปแล้ว” สำหรับเศรษฐกิจไทย ที่แท้จริงแล้วคืออะไร? หรือว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่กล่าวถึงกันนั้นจะมีตัวตนอยู่แต่ในมุมมอง “ทางเทคนิค” ในความหมายเดียวกับที่ประธานเฟดของสหรัฐฯใช้และกล่าวถึงในตอนต้นบทความ?

สำหรับแรงงานไทยในปัจจุบัน จุดที่ต่ำที่สุดของวิกฤตสำหรับพวกเขายังคงไม่ผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน ตราบใดที่พวกเขายังต้องประสบกับความสุ่มเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่นายจ้างของตนจะหยุดกิจการชั่วคราวตามอำเภอใจและต่อรองให้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าร้อยละ 75 โดยอ้างปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือแย่กว่านั้น ก็อาจจะถูกเลิกจ้างโดยที่นายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหมายถึงต้นทุนทั้งเวลาและตัวเงินที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ตนควรได้รับตามกฎหมาย

ยังไม่ต้องกล่าวถึงคนงานอีกจำนวนกว่า 24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.8 ของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ถูกเรียกว่าแรงงาน “นอกระบบ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเนื่องจากการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อลดภาระต้นทุนท่ามกลางสภาวะการแข่งขันรุนแรง ไม่ว่าการตีความ “การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ” จะแตกต่างกันไปอย่างไรสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักการเมืองและนักวิชาการ สำหรับคนงานที่หาเช้ากินค่ำ ดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีเพียงตัวเดียวที่แม่นยำที่สุด นั่นคือ การมีงานที่มั่นคงทำ

เหตุผลนี้เองกระมัง คนไทยจึงมักไม่เชื่อถือนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ แต่ใช้วิธีสอบถามเอาจากคนขับแท็กซี่หรือตรวจสอบจากราคาไข่ไก่ในตลาดใกล้บ้าน!
 

.........................
หมายเหตุ:
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “มุมมองบ้านสามย่าน” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552

*ประชาธิปไตยกินได้..ไพร่อิ่มท

*ประชาธิปไตยกินได้..ไพร่อิ่มท้อง
ตามครรลอง เลือกได้ ใครสร้างสรรค์
นโยบายใครดี มีผลอนันต์
ความเชื่อมั่น ขั้นเลือก เป็นรัฐบาล

*ผลงานใคร ได้เห็น เป็นรูปธรรม
ประชาชน จดจำ ล้ำเล่าขาน
ประชาธิปไตย กินได้ ไพร่เบิกบาน
ไม่ตกงาน เหมือนวันนี้ ที่กดดัน

*ไม่ได้เกี่ยว ร่ำรวย หรือยากจน
แต่เป็นผล ของงาน อันสร้างสรรค์
ประชาชน ย่อมรู้ อยู่เท่าทัน
รู้ใครกัน ปล้นประชาธิปไตย

*อภิชน คนชั้นนำ เหยียบย่ำไพร่
กดหัวไว้ ไม่เท่าเทียม เปี่ยมเงื่อนไข
ทั้งเหยียดหยาม จนชิน หมิ่นน้ำใจ
ด้วยอำมาตยาธิปไตย ..อันโสมม

Nice poem!

Nice poem!

อิอิ

อิอิ เริ่มเป็นห่วง...ที่รักแระ
หมู่นี้งานยุ่งง...........งงง
ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแฟนฉัน :)

ผมแต่งเพลงไว้ท่อนหนึ่ง

ผมแต่งเพลงไว้ท่อนหนึ่ง ใส่ทำนองเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้แต่งต่อ กำลังหาคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
...................

...ด้วยจิตด้วยใจใฝ่ฝันถึงเธอ
สุขใจเสมอเมื่อยามได้เห็น
เธอเหมือนดังความร่มเย็น
เป็นพลังฝันใฝ่ข้างคนเสื้อแดง

ขอแก้ไขความผิดพลาดในบทความของ

ขอแก้ไขความผิดพลาดในบทความของผมเองจุดหนึ่งครับ เนื่องจากมีผู้อ่านบทความนี้ในกรุงเทพธุรกิจส่งอีเมล์มาชี้แจงกับผมว่า การพาดพิงถึงกรณีเลิกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ซึ่งผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเป็น บ.ทอส เท็ม) อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน

เนื่องจากกรณีหยุดกิจการชั่วคราวของบริษัท ทอส เท็มนั้น เกิดจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารของบริษัทกับสหภาพแรงงาน แต่ไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณคุณระพิน เป็นอย่างสูง

เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร

แต่งเพลงให้ใครคะ ถ้ากรรณิกาไม

แต่งเพลงให้ใครคะ
ถ้ากรรณิกาไม่มีเอี่ยว ไม่แปลให้ช้ำใจหรอก
เริ่มหึงเป็น
เมื่อเช้านี้แหละ

ก็ตอนนี้ท่านนายกท่านก็ทำงานเต

ก็ตอนนี้ท่านนายกท่านก็ทำงานเต็มที่เร่ร่อนไปต่างประเทศเพื่อเชื้อเชิญเขามาลงทุนในประเทศไทยท่านคุยหนักคุยหนาเขาจะมา แต่ประชาชนไม่เชื่อหรอกนะ ทำความถูกต้องในประเทศให้เรียบร้อยก่อนเถอะ ตราบใดที่ไม่มีความถูกต้องไม่มีใครหน้าใหนเขากล้ามาลงทุน

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นกะ 1.สื่อสมุ

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นกะ
1.สื่อสมุนรับใช้อำมาตย์ เอเอ็กทีวี กะสื่อค่ายเนชั่ว
สื่อเจิมสาก กระเทยเสรี ยุทธการแมวจับหนู กษิดทัวร์ต่างประเทศฟรี
2. กอบสากกะเหล่านอมินีโครงการจานด่วนแพงเพียบ
แบงก์ที่สนับสนุนประชาวิบัติ ซื้อเสียงหัวละ2000 บาท
3.เพื่อนเนรวิน.ปลากระป๋องเน่า รถเมล์ฝังเพชร4000คัน
4.เงินทอนซื้ออาวุธ10000ล้าน งบลับ เบี้ยเลี้ยง
ขบวนนายกฯไปต่างจังหวัด งบประกาศ พรบ.
5"ค่าปากถุงโครงการต่างต่าง นายกฯเซ็นต์อนุมัติ ..
6.ค่ารับจ้างโพสลูกหาบ โกเต็ก มาร์ค..ประจำเว็ปประชาไทย
......อิอิ...เดอะขี้เท่อหายหน้าไปหลายวัน..สบายตาดีแฮะ...อิอิ
สงสัยผลงานไม่เข้าตา..ศาสดา555555

แต่งให้ ช่อฟ้า

แต่งให้ ช่อฟ้า สาวเสื้อแดงครับ

เพลง 4 ท่อนครับ

เพลง 4 ท่อนครับ เสียดายที่ผมไม่อาจเขียนโ้น้ตเพลงลงตรงนี้ได้
ช่อฟ้าไปแต่งทำนองเอาใหม่ก็แล้วกันนะครับ

(1) โอ้ยอดดวงใจใฝ่รักรักเธอ
ด้วยจิตพร่ำเพ้อ รักเธอเสื้อแดง
เธอเหมือน พลังรวมแรง
ดั่งแสงชีวี ขอภักดีตลอดไป

(2) ด้วยจิตด้วยใจใฝ่ฝันถึงเธอ
สุขใจเสมอ เมื่อยามได้เห็น
เธอเหมือน ดังความร่มเย็น
เป็นความฝันใฝ่ ของคนเสื้อแดง

(3) รักเธอ เสมอดวงใจ สุดดวงใจ ใฝ่ครวญหา
ขอเพียงเธอ ได้คิดเมตตา ดวงชีวามิสิ้นสลาย

(4) ด้วยจิตด้วยใจ ใฝ่ฝันถึงเธอ
สุขใจเสมอ เมื่อยามได้เห็น
เธอเหมือนดังความร่มเย็น
เป็นความรักใคร่...หัวใจสีแดง

กรรณิกา

กรรณิกา ลองใส่ทำนองเร็วร้องดูแล้ว
สนุกดีค่ะ
ร้องหลายๆหนให้ความรู้สึกเหมือนจะไปทัศนศึกษาเลย

แปลเป็นอังกฤษ สงสัยต้อง rap แทรกเพลงหลังท่อนสาม... ม้างคะ :)

Rap: Red shirts,I'm so

Rap:

Red shirts,I'm so crazy,baby
Just be mercy; Ladies,
I fall in love with you,baby
My love sways eternity,
Ladies,Red shirts baby,sexy
Light up this heart of me,Ba-Bi
I love you so,wah oh
Ladies.

คุณ ว ณ ปากนัง ลองฟังเพลง ของ ชิน ชินวุฒิ google : Too Fast Too Serious ดูนะคะ

*งานคือเงิน เงินคืองาน

*งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
จะมีทุกข์ หากไร้งาน พาลหิวโหย
ทั้งครอบครัว หม่นหมอง ร้องโอดโอย
ความร่วงโรย ฟูมฟก เพราะตกงาน

*รัฐบาล บริหาร เศรษฐกิจ
ต้องรู้คิด รู้ดู รู้บริหาร
รู้ดูแล ทุกชนิด กิจการ
อย่าให้คน ตกงาน ถูกลอยแพ

*อย่าคิดแต่ ใช้แอลแรด แผดเสียงไล่
พวกคนไทย ตกงาน จะพาลแย่
อย่าสร้างภาพ เศรษฐกิจ ฟิดดีแท้
คนตกงาน ถูกลอยแพ ตอแหลแลนด์

หนุกไม๊คะที่รัก ย๊อเย่น...นะ

หนุกไม๊คะที่รัก
ย๊อเย่น...นะ

ให้คุณฟังอะไรเร็วๆ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
กรรณิกาอยากฟังทำนองเพลงของคุณ ว ณ ปากนังนะคะ

: )

Joof !Good Morning ka

Joof !Good Morning ka tirak,
what a sweet dawn today :)

สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้

สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ คือ...การทักทายของช่อฟ้าตั้งแต่เช้าครับ

และสิ่งที่ดีรองลงไปสำหรับวันนี้ คือ
นโบบายพรรคเพื่อไทยที่เขาประชุมกัน ดังนี้

*ล้างหนี้ประเทศไทย ให้เป็นผล
สร้างรายได้ ประชาชน ดลศักดิ์ศรี
นโยบาย เพื่อไทย ผู้ใฝ่ดี
มุ่งจะชุบ ชีวี ประชาชน

*ล้างนายทุนเงินกู้ ผู้เอาเปรียบ
อย่าให้เหยียบ คนจน คนขัดสน
นำหนี้สู่ระบบ ครบทุกคน
ให้คนจน ปลดหนี้ มีเงินทุน

*เพิ่มพื้นที่ ชลประทาน อันชุ่มฉ่ำ
ให้มีน้ำ เพียงพอ ก่อนำหนุน
ช่วยเกษตรกรไทย ใฝ่ค้ำจุน
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน หนุนชีวิต

*ประชาธิปไตย กินได้ สัมผัสได้
ต้องยิ่งใหญ่ ต่อไป ใฝ่ตามติด
ประชาชน ส่วนใหญ่ ได้รู้คิด
เลือกชีวิต ประชาธิปไตย

........................................
สวัสดียามเย็นครับ

take a very good care of

take a very good care of yourself tirak.
miss you :)

เมื่อกีเขียนตอบตั้งยาวค่ะ

เมื่อกีเขียนตอบตั้งยาวค่ะ กดไม่ไปกรรณิกาพิมพ์ใหม่ไม่ไหวแล้ว ไม่ค่อยสบายค่ะ

คิดถึงคุณนะคะ

ฯลฯโจรเข้มแข็ง เศรษฐจ

ฯลฯโจรเข้มแข็ง เศรษฐจ นายทุนแบงสบาย ชาวบ้านย่ำแย่ ขอสมุนนายทุนฯลฯชิบหาย ตายโหง ชาวบ้านจงจำเริญ ไชโยฯฯ