สัมภาษณ์ประธานชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย:จะเป็นหมาสีใด ก็ต้องเห่าและเฝ้าบ้านประชาชน

 
สัมภาษณ์พิเศษ ไพโรจน์ จันทรนิมิ
ประธาน ชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
Thai freedom press club-TFPC
..............
 
 
 
“ต้องถามว่า ใช้กฏเกณฑ์อะไรมาบอกว่าสื่อนั้นเป็นสื่อแท้ สื่อเทียม? ทุกคนสามารถเป็นสื่อกระแสหลักได้ทั้งสิ้น ถ้ายึดมั่นจรรยาวิชาชีพที่ทำตัวเป็นหมาเฝ้าบ้านปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุด จะเป็นหมาสีไหนก็ได้ทั้งนั้น หากมันเห่าและเฝ้าบ้านให้ประชาชนได้”
 
“อย่างไรก็ตามจุดยืนหนักแน่นประการหนึ่งในการจัดตั้งชมรมฯก็คือ จะไม่อยู่ใต้อาณัติใดๆของใครทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่คุณทักษิณ หากคุณทักษิณหรือพวกพ้องทำอะไรไม่ถูกไม่ควร เราก็จะไม่รีรอที่จะเป็นปฏิปักษ์ตอบโต้อย่างมีเหตุมีผล”
 
ไพโรจน์ จันทรนิมิ ให้สัมภาษ์ในฐานะ ประธานชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย กลุ่มสื่อกลุ่มใหม่ที่ในการก่อตั้งนี้ได้ท้าทายสิ่งที่มีอยู่ และชวนให้ขบคิดถึงบทบาทสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้กอันเข้มข้นและซับซ้อน ‘ไทยอีนิวส์’ สัมภาษณ์เขาเพื่อขยายความ ขยายภาพการรวมกลุ่มครั้งนี้ หลังจากที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้
 
 
0000
 
ถาม: ความเป็นมาของชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย?
ไพโรจน์: ชมรมฯเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้ทำสื่อซึ่งรักในความถูกต้อง ต้องการให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จะปรากฏตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน แต้มแต่งสีสันจากขาวเป็นดำ จนทำให้ข่าวสารและข้อมูลนั้นๆกลายเป็นเครื่องมือตอกลิ่มสร้างความแตกแยก ร้าวฉาน อย่างที่ได้เห็นกันกลาดเกลื่อนในปัจจุบัน
 
ชมรมฯเชื่อมั่นว่าการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่โฆษณาชวนเชื่ออย่างไร้เหตุ ไร้ผล จะช่วยสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ และจะทำให้สังคมไทยก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยแท้จริง เป็นสังคมที่มีความเป็นนิติรัฐ นิติธรรม อย่างสมบูรณ์แบบ
 
 
วัตถุประสงค์หลักของชมรมคืออะไร?
ไพโรจน์: จะต้องเป็นกลไกที่ช่วยสร้างและพัฒนาให้เกิดการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน สู่สาธารณชน และต่อสู้กับทุกเกมอำนาจที่ขาดความชอบธรรม และดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆ แก่พวกพ้องมากกว่าให้ตกไปถึงมือของประชาชน
 
 
ใครเป็นสมาชิกบ้าง และกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรบ้าง?
ไพโรจน์: เบื้องต้นของการจัดตั้งชมรมฯ สมาชิกส่วนใหญ่อาจมาจากผู้ทำสื่อที่อยู่ในฟากฝ่ายยอมรับการเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อแดงว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการต่อสู้เพื่อรังสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจแท้จริงเป็นของประชาชน
 
อย่างไรก็ตามชมรมฯก็เปิดกว้างยอมรับการบ่าไหลเข้ามาของผู้ทำสื่อทุกคน ทุกแขนง ที่รักในความถูกต้อง รักความเป็นประชาธิปไตย จะได้เข้ามาร่วมกัน เพื่อสร้างชมรมฯให้เป็นองค์กรสื่อที่จะช่วยให้ทุกๆสื่อได้มีความเป็นอิสระในการทำงาน ปลอดจากการควบคุมและกำหนดกฏเกณฑ์จากกลุ่มอำนาจฉ้อฉลใดๆ
 
กิจกรรมที่ชมรมจะทำมีอะไรบ้าง?
ไพโรจน์: ระยะแรกๆ คงมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงวิชาการเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งโดยตัวของชมรมฯ เองและร่วมกับกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น การร่วมกับกลุ่ม นปช.พัทยา จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ ขึ้นในเร็วๆนี้
 
ส่วนแผนงานอื่นๆ นอกจากนี้ ก็คือ การวางบทบาทให้ชมรมฯทำหน้าที่เป็น news agency แก่ทุกสื่อ รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะทำสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทีวีดาวเทียม วิทยุ ทีวีอินเตอรืเน็ต เว็บไซต์ ในนามของชมรมฯ โดยเปิดให้สมาชิกทุกกลุ่ม ทุกคน ได้เข้าร่วม
 
 
ความเห็นต่อสื่อกระแสหลัก รวมทั้งสมาคมนักข่าวเป็นอย่างไร?
ไพโรจน์: ก่อนอื่นต้องถามว่าเราใช้กฏเกณฑ์อะไรมาบอกว่าสื่อนั้นเป็น สื่อกระแสหลัก สื่อกระแสรอง สื่อแท้ สื่อเทียม ในความเป็นสื่อของทุกคนนั้น ทุกคนสามารถเป็นสื่อกระแสหลักได้ด้วยกันทั้งสิ้น ถ้ายึดมั่น ถือมั่น ในจรรยาวิชาชีพที่ทำตัวเป็นหมาเฝ้าบ้านปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุด จะเป็นหมาสีไหนก็ได้ทั้งนั้น หากมันเห่าและเฝ้าบ้านให้ประชาชนได้
 
สำหรับบทบาทของสมาคมนักข่าวหรือหลายๆสมาคมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสื่อ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ทำสื่อข่าวออนไลน์ สมาคมสื่อสารมวลชนภูมิภาค ฯลฯ ก็ทำหน้าที่กันได้ดีระดับหนึ่ง
 
เพียงแต่มีคำถามว่ากรรมการหลายๆคนในสมาคมเหล่านี้ได้พยายามเปิดกว้างและยอมรับกลุ่มคนทำสื่อกลุ่มหนึ่งที่พวกคุณบอกว่าไม่ใช่สื่อกระแสหลักได้เข้ามามีบทบาท มีปาก มีเสียง มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ร่วมกันด้วยหรือเปล่า และนี่คือสิ่งที่ชมรมฯต้องการให้ได้มีตัวแทนของชมรมฯได้เข้าไปร่วมในทุกๆสมาคมเหล่านี้
 
 
ความเห็นต่อสื่อเสื้อแดงเป็นอย่างไร?
ไพโรจน์: มีความตั้งใจกันเต็มที่ แต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้อย่างใจมากนัก เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ คนทำสื่อเสื้อแดงเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีทุนรอนก้อนโต แต่สู้กันด้วยหัวใจ บางคนก็สู้กันชนิดที่เรียกว่าเทจนหมดหน้าตัก ชมรมฯนั้นต้องการให้สื่อเสื้อแดงเกิดความเป็นเอกภาพในการต่อสู้ เพียงแต่ปลีกย่อยของเนื้อหาการทำงานอาจแตกแยกกันไป หลากหลายยุทธวิธี แต่ธำรงธงผืนใหญ่ที่เป็นเป้าหมายเดียวกันอย่างแจ่มชัด
 
 
เป็นสื่อเทียมหรือเปล่า รับเงินทักษิณมาเคลื่อนไหวหรือไม่ หรือรับเงินใครมา?
ไพโรจน์: อย่าไปสนใจเลย ไม่ว่าการต่อสู้ใดๆ ก็ต้องมีเป็นธรรมดาของการนินทาว่าร้าย อย่างไรก็ตามจุดยืนหนักแน่นประการหนึ่งของพวกเราที่รวมกันจัดตั้งชมรมฯขึ้นมาก็คือ จะไม่อยู่ใต้อาณัติใดๆของใครทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่คุณทักษิณ ซึ่งเราไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะเป็นศาสดาหรือพระเจ้า ถ้าคุณทักษิณหรือพวกพ้องทำอะไรไม่ถูกไม่ควร เราก็จะไม่รีรอที่จะเป็นปฏิปักษ์ตอบโต้อย่างมีเหตุมีผล สื่อต้องเป็นประชาธิปไตย สื่อต้องเป็นของประชาชน ไม่ใช่สื่อของคนใดคนหนึ่ง
 
 
นโยบายของชมรมต่อสถานการณ์การเมืองในระยะนี้และอนาคต?
ไพโรจน์: อย่างแรกเลยก็คือ ทำอย่างไรถึงจะทำให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอต่อสาธารณชนคือข่าวสารที่ถูกต้องกันจริงๆ ต้องไม่ลืมว่าข่าวสารข้อมูลคืออำนาจที่ทรงพลังต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ยิ่งทำให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องมากเท่าไร กระจายวงกว้างออกทุกสื่อ นั่นก็ยิ่งร่นระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น
 
คุณไพโรจน์มีประสบการณ์งานสื่อมาอย่างไรบ้าง และพวกสมาชิกชมรมมีที่ไปที่มาอย่างไร?
 
ไพโรจน์: ผมอยู่ในวงการสื่อมาก็ราว35ปี เริ่มตั้งแต่เป็นนักข่าวท้องถิ่นเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ผ่านการเป็นผู้บริหารในสื่อที่เรียกว่าสื่อกระแสหลักมาแล้ว สำหรับสมาชิกร่วมก่อตั้งชมรมฯก็มาจากสื่อหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิง่พิมพ์ เว็บไซต์ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีทั้งจากส่วนกลางและในภูมิภาค
 
หากท่านใดอยากเป็นสมาชิกชมรมก็เชิญแจ้งความจำนงมาได้ทางอีเมล์ freedompress9999@gmail.com ครับ และท่านที่อยากทำงานด้านสื่อประชาธิปไตย ทนไม่ไหวกับสภาพเผด็จการ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ทางชมรมฯของเรามีจัดอบรมให้ฟรี โดยวิทยากรนักข่าวมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีจรรยาบรรณ มีใจรักประชาธิปไตย รักประชาชน รักความเป็นธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ รายละเอียดดูที่ www.thaifreedompress.blogspot.com/

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์