สมัชชาคนจน: NGO ไร้เดียงสาทางการเมือง?

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
กลายเป็นข่าวใหญ่ไปแล้ว เมื่อนายกรัฐมนตรีอภิสทิธิ์ เวชชาชีวะ ได้เดินทางไปพบยายไฮ ยายนักสู้เพื่อให้รัฐจ่ายเงินชดเชย แต่ก็มีคำถามต่อสมัชชาคนจนกันว่า พวกเขาเชียร์รัฐบาลอภิสิทธิ์ หรือ ? รัฐบาลอภิสิทธิ์ช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาหรือ? ทำไมพวกเขาจึงเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ได้มาสร้างภาพช่วยเหลือคนจนกันเล่า?
หลายคนที่ตามข่าวปัญหาของสมัชชาคนจน อย่างเกาะติด ก็จะทราบว่า ปัญหาหลายๆปัญหาของพวกเขายังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาของพวกเขาเกิดจากนโยบายของรัฐที่ลำเอียง ไม่ได้รับความยุติธรรมปัญหาของพวกเขาหลายรัฐบาลก็ยังแก้ไม่สำเร็จ พวกเขาจึงต้องเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลแก้ไขปัญหาของพวกเขา และเป็นสิทธิที่ต้องเข้าใจและเห็นควรสนับสนุนการเคลื่อนไหวปัญหาของพวกเขา
ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาของคนจนในหลายที่ทางแต่ผู้เขียนเห็นว่า ก็มีข้อควรพิจารณาคำนึงถึงกันด้วย ภายใต้กระดานทางการเมือง ที่ใครจะใช้ใคร ใครจะเอาใครเป็นเครื่องมือ ในยามที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งหลักระหว่างรัฐบาลอำมาตยาธิปไตยกับผู้รักประชาธิปไตย อยู่ ณ ปัจจุบัน
เราไม่ควรดูถูกพี่น้องชาวบ้านสมัชชาคนจน ผู้ต้องการแก้ไขปัญหาของเขา แต่เราก็ควรตั้งคำถามกับคณะเสนาธิการ หรือNGO ผู้วางแผนและนำพาให้พี่น้องสมัชชาคนจนกระทำการให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้สร้างภาพในภาวะที่ตนเองกำลังถูกผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศออกมาขับไล่ ในสถานการณ์ที่ผู้รักประชาธิปไตยออกมาถามถึงเบื้องหลังในการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความไม่ชอบไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแต่ทำไม NGO ของสมัชชาคนจน จึงไม่สนใจกับเรื่องราวแบบนี้
น่าจะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาของยายไฮ และสมัชชาคนจน โดยไม่จำเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ไปเอาคะแนนเอาแต้มถึงศุนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน ก็เมื่อต้องจ่ายเงินให้ยายไฮ อยู่แล้ว ตามหน้าที่ที่รัฐต้องรับผิดชอบ ตามความชอบธรรมของยายไฮ และปัญหาของสมัชชาคนจนนอกจากเรื่องยายไฮ ก็ควรนำพาพลังของสมัชชาคนจน เคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลอภิสิทธิ์แก้ไข ตามที่สมัชชาคนจนก็กระทำมาโดยตลอด
ดังคำขวัญที่ว่ากันว่า ประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง พลังของคนจนคือตีน ไม่ใช่การร้องขอ มิใช่หรือ?
NGO สมัชชาคนจน พวกเขาคงปรารถนาดีกันกระมั้ง พวกเขาคงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเป็นแน่ พวกเขาคงไม่ต้องการหน้าตาให้ตนเองอันมาจากการได้ประสานงานกับรัฐบาล เป็นไปด้วยดีในฐานะผู้ใกล้ชิดคนจน พวกเขาคงไม่รีบเขียนโครงการของบประมาณจากรัฐบาลอภิสทธิ์หลังจากนี้ กันกระมัง
พวกเขาคงคิดกันว่าการเมืองไม่นิ่ง เป็นโอกาสดีของสมัชชาคนจนที่จะได้ต่อรองการแก้ไขปัญหา รัฐบาลอภิสิทธิ์คงต้องการพวกโดยเฉพาะคนจนๆๆ ไว้อวดโอ้ว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็แก้ปัญหาคนจนได้ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลทักษิณ รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ประชาธิปไตยที่กินได้เหมือนกัน
NGO เหล่านี้จึงไร้เดียงสาทางการเมือง เพราะว่า สมัชชาคนจน เป็นองค์กรประชาชนต้องส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะสมัชชาคนจน เป็นองค์กรคนรากหญ้า จึงต้องทำให้ประชาธิปไตยกินได้ เพราะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงเป็นหลักประกันให้ปัญหาคนจน ที่มิเพียงสมัชชาคนจนได้รวมพลังแก้ไขอย่างมีเสรีภา พเพราะสมัชชาคนจนต้องเป็นแบบอย่างขององค์กรประชาชนชั้นล่างในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเพื่อให้อำนาจทางการเมือง เป็นอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชน และเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสังคม
ไม่ใช่เคลื่อนไหวอย่างไร้เดียงสาเข้าทางพวกอำมาตยาธิปไตย ตามที่เสนาธิการอำมาตย์ NGO ครอบงำอยู่

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์