ชุมชน - องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าพบนายก เสนอจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดิน

12 ต.ค. 52 ตัวแทนองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่่่น ทั่่วประเทศ เสนอข้อเสนอนโยบายทิศทางการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่อาคารสหประชาชาติ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

 
โดยตัวแทนจากองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยื่นข้อเสนอหลักต่อรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 3 ประการคือ
 
ข้อแรกให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยมีองค์ประกอบกรรมการจากผู้แทนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินรัฐประเภทต่างๆ หน่วยงานปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม/วิชาการ โดยมีเลขานุการร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 
ข้อสองพิจารณาแนวทางกระจายอำนาจการจัดการที่ดินรัฐประเภทต่างๆไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถวางแผนจัดการที่ดินและทรัพยากรในระดับพื้นที่ สามารถนำที่ดินที่เป็นที่ว่างหรือที่ดินที่ชุมชนอยู่อาศัย/ทำกินอยู่แล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่
 
ข้อสุดท้าย เร่งจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินระดับชาติ จากงบประมาณจากภาษีที่ดินและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย และกระจายงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับท้องถิ่น รวมทั้งการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า
 
ทั้งนี้ องค์กรชุมชนเสนอว่าจะทำร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและขอการสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสนับสนุนบุคลากร/เจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกับชุมชนสนับสนุนเครื่องมือในการทำงานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยและช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยเพื่อดูแลรักษาให้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท