สหภาพแรงงานโซนี่ ประชุมขอมติสมาชิกหลังเจรจากับนายจ้างไม่คืบ

 
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2552 ณ โรงเรียนสุขบท ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงผลการเจรจาข้อเรียกร้อง หลังจากที่มีการยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และได้มีการเจรจามาแล้ว 6 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
 
สหภาพแรงงานจึงมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขและข้อเรียกร้องใหม่เพื่อให้บริษัทฯ รับพิจารณาแต่ก็ไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดมีการเจรจากันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดังมีผลการเจรจา ดังนี้
   

 
ข้อ
 
ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
 
 
ข้อเสนอของบริษัท
1
ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าครองชีพคนละ 1,000 บาท/เดือน
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
2
ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าบ้านคนละ 1,000 บาท/เดือน
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
3
ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าเสี่ยงภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนคนละ 500 บาท/ เดือน
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
4
ขอให้บริษัทฯ แจกนมกล่องให้กับพนักงานทุกคน วันละ 1 กล่อง
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
5
ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน และครอบครัวตามจ่ายจริง โดยให้ครอบคลุมถึง บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
6
ขอให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มค่ากะให้กับพนักงานที่ทำงานในกะกลางคืนจากเดิมคนละ 80 บาท/คืน เป็นคนละ 100บาท/คืน
บริษัท พิจารณาปรับเพิ่มจาก 80 บาทต่อคืน เป็น 90 บาทต่อคืน
7
ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่า 4%  และบวกเพิ่มพิเศษค่าอายุงานให้กับพนักงานตามอายุงานปีละ12 บาท โดยนำไปรวมกับการปรับเงินขึ้นประจำปี
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
8
ขอให้บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่า 3.5 เดือน และบวกเพิ่มพิเศษอีกคนละ 5,000 บาท
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
9
ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 11/1
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
10
กรณีพนักงานเกษียณอายุให้บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ นอกเหนือจากค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดอีก 5 เดือน
บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
11
ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสหภาพแรงงานดังต่อไปนี้
1) ขอให้บริษัทฯ หักค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิกสหภาพแรงงานให้กับให้กับสหภาพแรงงานฯ
2) ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานในการไปร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกโดยให้สิทธิ์คณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 30 วัน/ปี โดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับค่าจ้าง
3) ขอให้บริษัทฯ จัดห้องทำงานให้กับสหภาพแรงงานฯ
 
 
1) บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
 
 
2) บริษัทฯ รับพิจารณาให้ไม่เกิน ๕ วันต่อปีแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 
 
3) บริษัทฯ ไม่รับพิจารณา
 
โดยนัดเจรจากันครั้งต่อไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. สมาชิกสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย จึงมีมติร่วมกันในที่ประชุมว่าจะออกมารอฟังผลการเจรจาที่หน้าบริษัทโซนี่ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 700/402 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 
 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มาผลประกอบการ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี

           

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์