กรุงเทพโพลล์เผย นศ. ปัจจุบันกว่าครึ่ง ไม่ทราบความสำคัญของ 14 ตุลา 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา ประวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) กล่าวว่า วันที่ 14 ตุลาคม เป็นวันที่นิสิตนักศึกษาไทยเคยมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอันนำมาซึ่งการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นในปัจจุบัน นิสิตนักศึกษาในยุคนั้นจึงเป็นทั้งผู้นำความคิดและเป็นความหวังของคนในชาติ แต่ปัจจุบันข่าวคราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ กลับทำให้หลายฝ่ายเกิดคำถามว่า เราจะยังคงฝากอนาคตของประเทศชาติไว้กับนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หรือไม่ ในโอกาสวันที่ 14 ตุลาคม ได้เวียนมาถึง กรุงเทพโพลล์จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,003 คน เมื่อวันที่ 22 – 27 กันยายน 2552 สรุปผลได้ดังนี้

การรับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 14 ตุลาคม ของนิสิตนักศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่า ทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าง ร้อยละ 45.3 ไม่ทราบ ร้อยละ 54.7 เฉพาะผู้ที่ทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ให้ความสำคัญปานกลาง ร้อยละ 45.8 ให้ความสำคัญค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.9 ให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ร้อยละ 16.7 ให้ความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 7.5 และไม่ให้ความสำคัญเลย ร้อยละ 3.1

ทั้งนี้ มีผู้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ร้อยละ 65.5 โดยให้เหตุผลว่า นิสิตนักศึกษามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม จะได้รู้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง เป็นบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองของรัฐ เพื่อสะท้อนมุมมองทางการเมืองจากคนรุ่นใหม่

ขณะที่มีผู้เห็นว่านิสิตนักศึกษาไม่ควรมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ร้อยละ 34.5 เนื่องจากมองว่า ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนักการเมืองร้อยละ 28.7 เป็นของผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วร้อยละ 4.7 อื่นๆ อาทิ เป็นของผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมร้อยละ 1.1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์