สหภาพแรงงานโซนี่ประเทศไทย เจรจาข้อเรียกร้องยุติ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ได้มีเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้แทนสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย กับผู้แทนของบริษัทฯ ณ ที่สำนักงานของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (อมตะนคร) เป็นการเจรจาครั้งที่ 8/2552 และสามารถตกลงกันได้

หลังจากที่มีการเจรจากันมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้าจนในที่สุดคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้ตัดสินใจจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่  1/2552 ณ โรงเรียนสุขบท ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อขอความเห็นจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยให้การยอมรับการมีสหภาพแรงงานแต่อย่างใด และพยายามที่จะปิดกั้นและขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มาโดยตลอด และในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมานั้นบริษัทฯ ได้เปิดให้มีการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดทั้งที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้อ้างมาโดยตลอดว่าไม่มีนโยบายในการทำล่วงเวลาในวันหยุดเพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่เมื่อสหภาพแรงงานประกาศการประชุมใหญ่วิสามัญ บริษัทได้ประกาศเปิดให้มีการทำงานในวันหยุดทันที
 
จากที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้บริหารของบริษัทโซนี่ฯ ที่มีต่อสหภาพแรงงานว่าไม่ให้การยอมรับการมีสหภาพแรงงานแต่อย่างใด ย้อนหลังไปเมื่อประมาณกว่าสองปีที่ผ่านมา หลังจากสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 และต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 แกนนำในการก่อตั้งสหภาพแรงงานฯ ถูกเลิกจ้างจำนวน ๑๙ คน ในจำนวนผู้ถูกเลิกจ้างเป็นผู้หญิง ๑๘ คน และเขาเหล่านั้นได้ต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนได้รับกลับเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 2550 และได้พยายามฟื้นฟูสหภาพแรงงานจากที่เคยมีสมาชิก 36 คนในวันประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก จนปัจจุบันสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 600 คน
 
มาถึงวันนี้ผู้บริหารของบริษัทโซนี่ฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องทบทวนบทบาทของตนเองว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและได้ยึดถือ “หลักธรรมมาภิบาล” หรือยัง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการสหภาพแรงงานโซนี่ฯ ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการให้ได้ แต่ฝ่ายบริหารไม่ได้เปิดใจที่จะเปิดรับเรื่องเหล่านี้เลย วันนี้ถึงเวลาแล้วที่กรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานโซนี่ฯ พร้อมแล้วที่จะปลดโซ่ตรวนและพันธนาการที่ถูกกดขี่อย่างยาวนั้นออกไปให้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ในครั้งนี้ทำให้การเจรจาระหว่างผู้แทนสหภาพแรงงานฯ และบริษัทฯ สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ดังมีผลการเจรจา ดังนี้
 
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์