ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือก "ชวรงค์" นั่งปธ.คนแรก

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า วันนี้ (22 ต.ค.) ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่ได้ร่วมกันลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ ให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์

จากนั้น ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด ในเครือบริษัทวัชรพล (www.thairath.co.th) เป็นประธานชมรมฯ คนแรก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเลือกกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย นายนิรันดร์ เยาวภาว์ ASTV ผู้จัดการ เป็นรองประธานคนที่ 1 (http://www.manager.co.th) นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th) เป็นรองประธานคนที่ 2 นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com) เป็นเลขานุการ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติเลือกนางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.co.th) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวกนกนภัส บุญแนบ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th) เป็นเหรัญญิก นายกิตติ พฤกษาเกื้อกาญจนา หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com)

สำหรับตำแหน่งนายทะเบียนที่ประชุมมีมติเลือก นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (www.siamsport.co.th) เป็นประชาสัมพันธ์ นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th) เป็นกรรมการ นายชุมชัย แก้วแดง สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (http://www.innnews.co.th) เป็นกรรมการ นางประหยัด เวศนารัตน์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
(http://www.thannews.th.com) เป็นกรรมการ และนายเฉลิมชัย ยอดมาลัย หนังสือพิมพ์แนวหน้า (http://www.naewna.co.th) เป็นกรรมการ

นายชวรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงแผนการดำเนินงานของชมรมที่จะเร่งกำหนดกรอบในการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างชมรมกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ต้องการนำข่าวจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมไปใช้ จากนั้น จะเชิญผู้แทนเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นข้อตกลง ร่วมกันในการนำเสนอข่าวของสมาชิกชมรมเพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไปด้วย

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์