เปิด “เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์” ในวาระครบรอบชาตกาล 110 ปีปรีดี พนมยงค์

วานนี้ (24 ต.ค.) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับโครงการจัดงานครบรอบชาตกาล 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ เปิดงาน “เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์” อภิวัฒน์สู่สันติ: CHANGE TO PEACE ในวาระครบรอบชาตกาล 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นงานเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปี 2552 ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้หัวข้อเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์อีกครั้งหลังจากได้เริ่มต้นกันมาเมื่อปี 2551 โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับการแสดงผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ จากศิลปินหลากหลายสาขา ทั้งนิทรรศการทัศนศิลป์ ปาฐกถาทางศิลปะ การแสดงละคร การแสดงดนตรี การแสดงสด การอ่านบทกวี การแสดงพื้นบ้าน และภาพยนตร์

การเปิดงานครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 14.00 น. ด้วยวิดีทัศน์การแสดงศิลปกรรมกลางแจ้งชุด “ประชาธิปไตยในแง่งาม” 100 ปี นายปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย ซึ่งจัดแสดงเมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2543 บริเวณริมถนนราชดำเนิน ของศิลปินร่วมสมัยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จากนั้นเป็นการร้องจ๊อยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือ โดย แม่จำปา แสนพรม ครูเพลงล้านนา ในชื่อ “ธรรมปรีดี” ซึ่งแม่จำปากล่าวว่าธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมศาสตร์ ของท่านปรีดี พนมยงค์
 
จากนั้นเป็นพิธีเปิดงาน โดย ตัวแทนของเสรีไทย 8 ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ และสมาคมเตรียมธรรมศาสตร์-จุฬา อาสาศึก ปี 2488 ในส่วนตัวแทนศิลปินหลากรุ่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคร่วมด้วยศิลปินรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ได้ออกมาร่วมพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งมีความหลากหลายของผลงานสมดังที่เป็น “เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์” ภายใต้สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเจ้าของผลงานกว่า 334 ชีวิต ซึ่งจะจัดแสดง ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2552

ต่อด้วยการแสดงปาฐกถาศิลปะกับการเมือง โดย พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง THE RED BALLOON 1956 color 34mins. Film by: ALBERT LAMORISSE

นอกจากนี้ ในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ในวันนี้ ยังมีการแสดงอ่านบทละคร “อ่านสันติภาพ” โดย “พระจันทร์เสี้ยวการละคร” กลุ่มคนละครร่วมสมัย และนักการละครหลายสิบชีวิต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมราว 40 คน

สินีนาฏ เกษประไพ จากกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร เล่าว่า ในเทศกาลครั้งนี้ พระจันทร์เสี้ยวการละครได้ร่วมแสดงงาน 3 ชิ้นด้วยกัน ชิ้นแรกคือการอ่านบทละคร ชื่อ “อ่านสันติภาพ” โดยให้นักทำละคร 14 คน เลือกอ่านวรรณกรรมสั้นๆ และตีความตามความเข้าใจของแต่ละคน กลายเป็นงานละคร 12 เรื่อง ที่มีผู้ร่วมแสดงกว่า 50 คน ชิ้นที่ 2 คือ ศิลปะจัดวางภาพข่าวสงคราม บริเวณทางเดิน เป็น collage paper โดยเป็นภาพสงครามจากหลายที่ ทั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ติสตู นักปลูกต้นไม้ ที่พยายามหยุดสงครามด้วยดอกไม้ งานนี้จึงเอาภาพดอกไม้มาอุดตามภาพที่ไม่อยากเห็น หรือตามกระบอกปืน ซึ่งผู้ใหญ่อาจจะมองข้าม เห็นว่ามันเป็นได้แค่ความฝันของเด็กๆ และเดินข้าม เดินเหยียบมันไป และชิ้นที่ 3 คือ ละครหุ่นและสื่อผสม เรื่อง ติสตู นักปลูกต้นไม้ ที่จะแสดงในวันที่ 6-7-8 พ.ย. นี้ที่สถาบันปรีดีฯ เช่นกัน

เธอเล่าขยายความโครงการอ่านบทละครว่า เริ่มมาจากการอ่านบทละครเกี่ยวกับความรัก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในชื่อ “อ่านความรัก” ในครั้งนั้น ได้เห็นความหลากหลายในการตีความ ความถนัดในการนำเสนอของนักการละครแต่ละคน และผู้ชมหลายคนโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัย ก็ได้ชมการแสดงที่ไม่ค่อยได้เห็นการอ่าน เป็นที่แปลกหูแปลกตาและน่าสนใจ หลายคนก็รู้สึกว่าดี เพราะเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชมและคนแสดง และเป็นที่เล็กๆ ที่ได้ทดลองแสดง โดยไม่ต้องติดกับรูปแบบ

ในส่วนความเชื่อมโยงกันของศิลปะกับสันติภาพ สินีนาฏแสดงความเห็นว่า ในแง่ส่วนบุคคล ศิลปะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้มันละเอียดอ่อน สงบขึ้น ศิลปะยังทำให้ได้ฉุกคิด ตั้งคำถาม หาคำตอบ เข้าใจคนอื่น บนความคิดพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย อยู่ร่วมกันได้โดยปรับตัวเข้าหากัน

สำหรับการอ่านบทละครจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 ต.ค.นี้ เวลา 13.00 น.และ 15.30น.

 

 

 
กำหนดการกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2552
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
เวลา 13.00 น.
- บริเวณบันไดโค้งกับห้องกระจก (ห้องน้ำผู้หญิง) การแสดง “คนทำลายโลกทำร้าย”
โดย กลุ่ม Clay Man
- โรงละครพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Space การแสดงอ่านบทละคร “อ่านสันติภาพ”
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และนักการละครหลายคน
เวลา 14.00 น. ภายในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครใบ้ “Giving Tree” โดย กลุ่มละครใบ้เบบี้ไมม์ เรื่อง “ไทยจ๋า”
- การแสดง physical Theatre เค้าโครงเรื่องจากมหาภารตะตอนสตรีบรรณ โดย กลุ่มบีฟลอร์
- ฉายภาพยนตร์เรื่อง The iron wall 2006, 52 mins โดย Mr.Sune Larsson
เวลา 15.30 น. โรงละครพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Space
- การแสดงอ่านบทละคร “อ่านสันติภาพ” 
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และนักการละครหลายตน
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
เวลา 17.30-20.30น. บริเวณลานน้ำพุ
- งานอ่าน-ฟังบทกวีโดย กลุ่ม “กวีมีชีวิต” 
(สลับช่วงการอ่านด้วยการแสดงดนตรี โดย วง Bule Teen)
เวลา 19.30 น. ภายในห้องกระจก
- การแสดงละคร เรื่อง “เห็นแก่ลูก” จากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 โดย Drama Crazy
 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552
เวลา 12.00 น. ในห้องกระจก
- ชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชะตากรรมมนุษย์
เวลา 12.00 น. Kung Fu Dragons of Wudang color 57 mins.
เวลา 13.10 น. Murder with first color 120 mins.
เวลา 15.10 น. Sun of Rambow color 92 mins.
เวลา 18 .00 น. – 22.30 น. “คอนเสิร์ตอภิวัฒน์สู่สันติ: CHANGE TO PEACE” 
ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์ โดย วงเวตาล่า วงคาราซัง วงภูมิจิต
และการแสดงดนตรีจากบทกวีของบลูด้า (สิทธิเดช โรหิตะสุข) ฯลฯ
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 น. ภายในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- ชมการบรรเลงดนตรีสดประกอบการฉายภาพยนตร์ เรื่อง “Metropolis 1927”
 A Film by Fritz Lang’s แสดงดนตรีสดโดย คานธี อนันตกาญจน์
- ชมภาพยนตร์เรื่อง “Modern Time” 1936A Film by Charles Chaplin
- การแสดงพื้นบ้านล้านนา โดย คณะศิษย์แม่จำปา แสนพรม
เวลา 18.00 น. ภายในห้องกระจก
- การแสดงละคร เรื่อง “เห็นแก่ลูก” 
จากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 โดย Drama Cracy
 
 
 
 
รายการภาพยนตร์สั้น โดยมูลนิธิหนังไทย
 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.30 น. ภายในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์ฉายภาพยนตร์สั้น ชุด เหลืองกับแดงกับคนอื่นๆ
 
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.30 น. ภายในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์ฉายภาพยนตร์สั้น ชุด ธรณีนี่นี้เป็นของใคร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.30 น. ภายในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์ฉายภาพยนตร์สั้น ชุด ฉันอยู่นี่ เซ็นเซอร์ที่รัก
 
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
เวลา 18.00 น. ในห้องกระจก
- ชมภาพยนตร์เรื่อง “Standard Operating Procedure 2008” color 110 mins.
เวลา 19.30 น. ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครเวที เรื่อง “ติสตู นักปลูกต้นไม้” โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มแกะ ดำ ดำ
 
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
เวลา 12.00 น. ในห้องกระจก
- ชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชะตากรรมมนุษย์
เวลา 12.00 น. The iron wall 2006, 52 mins โดย Mr. Sune Larsson
เวลา 13.00 น.The Devil’s Backbone color 110 mins.
เวลา 15.00 น. Somers Town B/C 70 mins.
เวลา 14.00 น. ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครเวที เรื่อง “ติสตู นักปลูกต้นไม้” โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มแกะ ดำ ดำ
เวลา 19.30 น. ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครเวที เรื่อง “ติสตู นักปลูกต้นไม้” โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มแกะ ดำ ดำ
 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
เวลา 12 .00 น. ในห้องกระจก
- ชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชะตากรรมมนุษย์
เวลา 12.00 น. The Black Pimpernel color 95 mins.
เวลา 13.50 น. The Kite runner color 125 mins.
เวลา 16.00 น. Millions color 98 mins
เวลา 14.00 น. ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครเวที เรื่อง “ติสตู นักปลูกต้นไม้”
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มแกะ ดำ ดำ
เวลา 19.30 น. ในหอประชุมพูนศุข พนมยงค์
- การแสดงละครเวที เรื่อง “ติสตู นักปลูกต้นไม้”
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มแกะ ดำ ดำ
 
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 -15.00 น. บริเวณหน้าบ่อน้ำพุ
-การแสดง “ดินถึงชีวิต” โดย กลุ่ม Clay Man
 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 -15.00 น. บริเวณบันไดโค้งกับห้องกระจก (ห้องน้ำผู้หญิง)
- การแสดง “คนทำลายโลกทำร้าย” โดย กลุ่ม Clay Man
 
 
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม จนถึง 11 พฤศจิกายน 2552 ชมผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินหลากหลายรุ่น
 

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์