17 องค์กรออกแถลงการณ์หนุนสภาพรถไฟ จี้หยุดฉวยโอกาสแปรรูปรัฐวิสาหกิจ-ทำลายสหภาพ

 
25 ต.ค.52    17 องค์กรในนามศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนออกแถลงการณ์สนับสนุนการต่อสู้สหภาพฯ รถไฟ ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน เรียกร้องรัฐหยุดฉวยโอกาสแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หยุดป้ายสี ทำลายสหภาพฯ
 
ขณะที่ความคืบหน้าวันนี้ (25 ต.ค.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เรียกประชุมสมาชิก หลังการเจรจากับตัวแทนฝ่ายบริหารล้มเหลว โดยมีมติร่วมกันว่า ผลการประชุมที่ออกมาสร้างความผิดหวังให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก ทั้งที่ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่กลับถูกกดดันจากฝ่ายบริหารด้วยการเล่นแง่ทาง ดังนั้น จึงยังไม่มีการเดินรถไฟลงไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพนักงานไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากสภาพของหัวรถจักรหุ้มเกราะยังไม่พร้อมใช้งาน แม้หัวรถจักรหุ้มเกราะที่มีอยู่ 7 หัว ซ่อมเสร็จแล้ว 4 หัว แต่จะรอเปิดเดินรถเมื่อซ่อมเสร็จพร้อมกันทั้งหมดเท่านั้น
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 17.30 น. นายกริช ศฤงชัยธวัช วิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกล ร.ฟ.ท.  กล่าวว่า ขณะนี้รถไฟที่จะเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดให้บริการหมดแล้ว ยกเว้นเส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เนื่องจากพนักงานขับรถอ้างว่าไม่สบายใจและไม่มั่นใจในความปลอดภัย แต่ไม่ได้ยื่นลางานเหมือนที่ผ่านมา โดยอ้างว่าพนักงานขับรถสามารถนำเหตุผลเรื่องความปลอดภัยมาอ้างได้ เพราะเคยทำข้อตกลงร่วมกับผู้บริหาร ร.ฟ.ท.ชุดที่ผ่านมา ขณะนี้มีพนักงานขับรถในเส้นทาง 3 ชายแดนภาคใต้ยื่นข้ออ้างดังกล่าว และหยุดงานไปแล้ว 40-50 คน  นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังแม่ทัพภาค 4 แล้วเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยและลาดตระเวนเส้นทางรถไฟรวมทั้งร่วมไปกับขบวนรถไฟเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานและผู้โดยสาร หลังจากนี้พนักงานทุกคนต้องกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดวินัยทันที

 

 
แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน
สนับสนุนการต่อสู้
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
วันที่ 25 ตุลาคม 2552 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม
 
            การประชุมตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรชาวนาชาวไร่ องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักเรียนนิสิตนักศึกษา มีจุดยืนและท่าทีร่วมกันต่อการต่อสู้ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ดังนี้
1.                   เราสนับสนุนการต่อสู้ของ สร.รฟท. ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน อันเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถและการบริการสาธารณะ
2.                   เราคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบ และสนับสนุนการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค สหภาพแรงงาน องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน
3.                   เราสนับสนุนให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น และการสร้างธรรมาภิบาลในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
4.                   เราเห็นว่านายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลว่าทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชน อันเกิดจากการบกพร่องในด้านความปลอดภัย และการบริหารงานที่ผิดพลาด
5.                   เราจะดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมฟ้องร้อง ดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับนักการเมือง และฝ่ายบริหารที่บริหารงานผิดพลาดและเสียหายโดยไม่คำนึงถึงชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน
 
            พวกเราเครือข่ายประชาชน มีข้อเรียกร้องต่อฝ่ายการเมืองและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้
1.                   ยุตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉวยกระแสในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟของนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคภูมิใจไทย
2.                   ยุติการสร้างกระแสทำลายสหภาพแรงงาน จากการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร อาทิ กรณีการปล่อยทิ้งผู้โดยสาร การใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการปิดสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งการยึดรถจักรสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งไม่ความเป็นจริงแต่อย่างใด
3.                   ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ของรถจักรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถจักรที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ เนื่องจากสมาชิก สร.รฟท. ก็ต้องการให้เปิดการเดินรถไฟที่มีความปลอดภัยโดยเร็ว
4.                   นายโสภณ ซารัมย์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ ต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีอุบัติเหตุ อันอาจเกิดขึ้นจากรถจักรที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยชำรุด
5.                   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ควรเปิดเวทีสาธารณะชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟ โดยมีองค์กรผู้บริโภค รัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สร.รฟท. ผู้บริหารรฟท. รวมทั้งองค์กรประชาชน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิทธิของผู้บริโภคและประชาชน อันพึงจะได้รับความปลอดภัยในการบริการสาธารณะ
 
            พวกเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ สร.รฟท. โดยจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดกิจกรรมสนับสนุน สร.รฟท. ในการจัดทำข้อเสนอระบบปรับปรุงการเดินรถและการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างถึงที่สุด
 
องค์กรที่เข้าร่วมการลงนาม
1.       กลุ่มเพื่อนประชาชน (FOP)
2.       กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
3.       กลุ่มศึกษาพรรคการเมืองทางเลือก
4.       กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองอิสระ
5.       คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
6.       เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทย
7.       คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
8.       เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM)
9.       สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สคปท.)
10.   สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
11.   สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนตร์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM)
12.   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.)
13.   ศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนน.)
14.   ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD)
15.   สหพันธ์สาธารณูปโภคประเทศไทย (PTAC)
16.   องค์การขนส่งระหว่างประเทศ (ITF)
17.   สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมี พลังงาน ปิโตรเลียม และแรงงานทั่วไป (ICEM)
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์