รายงาน: สุ่มสถิติรถไฟใต้ตายกลางทาง ชำรุดหัวเดียวเน่าตลอดทั้งสายใต้

 
ความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่กลายเป็นการแย่งชิงหัวรถจักรกัน อย่างที่เกิดขึ้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ราวกับเด็กแย่งของเล่น ซึ่งน่าอับอายขายหน้ากันนั้น น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยเพราะสามารถเปิดเดินรถเกือบจะเป็นปกติทั้งระบบแล้ว
 
แต่สิ่งที่รถไฟอาจยังต้องเผชิญอยู่คือ รถจักรตายกลางทาง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้โดยสาร เพราะการที่รถจักรขาดแคลนทำให้ต้องใช้งานรถจักรที่มีอยู่อย่างหนัก แม้รอบนี้จะซ่อมแซมให้ดีอย่างไรก็ตาม
 
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับกรณีที่รถไฟสายใต้ชำรุดกลางทาง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟสายใต้ตอนล่างตั้งแต่สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ได้บันทึกรวบรวมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีรถจักรตายกลางทางเกือบทุกวัน จนทำให้น่าหงุดหงิด ซึ่งนั่นอาจคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องประท้วงเพื่อให้ผู้บริหารลงมาแก้ไขเสียทีก็เป็นได้ เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานาน
 
แต่สิ่งที่ปรากฏหลังการหยุดเดินรถไฟครั้งนี้ โดยเฉพาะในสายใต้ คือมีการจัดส่งหัวรถจักรพิเศษซึ่งมีระบบความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาประจำที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ และมีการระดมช่างจากส่วนกลางลงไปซ่อมบำรุงหัวรถจักรที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานมากขึ้น
 
 
สถิติรถจักรชำรุดกลางทาง
 
สำหรับสถิติรถจักรชำรุดในช่วงที่ผ่านมา ในเขตการเดินรถดังกล่าว เฉลี่ยเกิดขึ้นเกือบทุกวัน จึงขอเลือกนำเสนอในบางเดือนเท่านั้น โดยการชำรุดที่เกิดขึ้น มักเกิดขึ้นระหว่างทางเป็นส่วนมาก ขณะที่มีบางวันบางขบวนไม่มีรถจักร หรือรถชำรุดตั้งแต่ยังไม่ออกจากต้นทาง จนต้องยกเลิกขบวนดังกล่าว
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขบวนรถไฟเมื่อวิ่งไปถึงปลายทางแล้ว ต้องกลับหัวกลายเป็นอีกขบวนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อหัวรถจักรตายกลางทางคันหนึ่งแล้ว ก็ส่งผลให้ต้องยกเลิกขบวนขากลับไปด้วย หรือบางทีอาจต้องสละหัวรถจักรอีกขบวนหนึ่ง เพื่อไปลากขบวนที่ชำรุด หรือพ่วงกันไปทั้งสองขบวน ส่งผลให้ไปถึงที่ปลายทางล่าช้า หรือรถจักรไม่ถึงกับชำรุดแต่ไม่มีกำลังก็ทำให้ล่าช้าไปด้วยก็มีหลายครั้ง
 
แต่สำหรับขบวนรถไฟที่วิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากรถจักรตายในพื้นที่ หรือขบวนมาถึงล่าช้ามาก อาจเพราะชำรุดมาจากที่อื่นก่อน จนต้องยกเลิกวิ่งกลางคัน ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเด็ดขาด เพราะหากดึงดันไปซึ่งจะถึงปลายทางในเวลากลางคืนนั้น อันตรายย่อมมากกว่าแน่นอน แล้วผู้โดยสารที่ไปกับเที่ยวสุดท้ายแต่ตายกลางทางเสียก่อน จะทำอย่างไร ลองอ่านวิธีการแก้ปัญหาในตารางข้างล่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็แล้วกัน
 
แต่ก่อนอื่น เพื่อให้เข้าใจง่าย จึงขอนำรายชื่อขบวนรถไฟโดยสารทั้งหมดที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 34 ขบวน ทั้งสายยาวและสายสั้น โดยหมายเลขคี่หมายถึงขาล่องลงใต้ ส่วนหมายเลขคู่หมายถึงขากลับขึ้นเหนือ โดยบางขบวนวิ่งไปถึงปลายทางแล้ววิ่งกลับเป็นขบวนใหม่ในวันรุ่งขึ้น ดังนี้
(สีแดงขบวนสายยาว สีน้ำเงินขบวนสายสั้นหรือรถท้องถิ่น)
 
ขบวนที่
ประเภทรถ
ระหว่าง
35/36
ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
กรุงเทพ – บัตเตอร์เวิธ – กรุงเทพ
37/38
ด่วนพิเศษทักษิณ
กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ
41/42
ด่วนพิเศษดีเซลราง
กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
83/84
ด่วน
กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
85/86
ด่วน
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
167/168
เร็ว
กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
169/170
เร็ว
กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
171/172
เร็ว
กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ
173/174
เร็ว
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
175/176
เร็ว
หาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก – หาดใหญ่
445/446
ท้องถิ่น
ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร
447/448
ท้องถิ่น
สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี
451/452
ท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช
453/454
ท้องถิ่น
ยะลา – สุไหงโก-ลก – ยะลา
455/456
ท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช
457/458
ท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช – พัทุลง – นครศรีธรรมราช
463/464
ท้องถิ่น
พัทุลง – สุไหงโก-ลก – พัทลุง
 
สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2552
วันที่
ขบวนที่ชำรุด
ผล
สาเหตุ
การแก้ปัญหา
3
463
งดเดินตลอดสาย
ส่งผลให้ต้องงดเดินขบวน 464
รถจักรชำรุดที่สถานีพัทลุง
นำรถพ่วง(โบ้กี้โดยสาร) ต่อกับขบวน 451 ลากมาจอดไว้ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ เพื่อทำขบวน 464 กลับสถานีพัทลุงตามเวลาปกติ
8
722(รถสินค้า)
งดเดินขบวน 41,42(กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ)
ตกรางระหว่างสถานีหนองปลาดุก - บางตาล จังหวัดนครปฐม
 
10
447
 
งดเดินช่วงหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก
รถจักรชำรุดที่สถานีบ้านต้นโดน จังหวัดพัทลุง
ตั้งขบวนใหม่จากหาดใหญ่ไปสุไหงโก-ลก
 
445
งดเดินช่วงชุมพร-ทุ่งส่ง
รถจักรชำรุด ไม่มีรถจักรแทน
ให้ 446 เดินถึงทุ่งสงแล้วเดินกลับเป็นขบวน445
14
41
งดเดินช่วงหาดใหญ่ – ยะลา - หาดใหญ่
ช้ามาก อาจชำรุดมาก่อนถึงทุ่งสง
ขนถ่ายผู้โดยสารขึ้น455 และขให้ผู้โดยสารขบวน 42 ขึ้น464 ที่ยะลามาขึ้น 42 ที่หาดใหญ่
15
463
งดเดินช่วงพัทลุง-หาดใหญ่ และยะลา – สุไหงโก-ลก
464งดเดินช่วงสุไหงโก-ลก - ยะลา
รถจักรชำรุดที่พัทลุง
พ่วงกับขบวน451ลากมาถึงหาดใหญ่ หารถจักรใหม่แทนวิ่งไปถึงยะลาแล้ววิ่งกลับไปพัทลุง
17
41
งดเดินช่วงทุ่งสง – ยะลา งดเดิน 42 ช่วงยะลา-ทุ่งสง
ชนโคช่วงสถานีคลองจัง - ทุ่งสง
ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ช่วงทุ่งส่ง-หาดใหญ่ แล้วให้ขึ้นขบวน 455 ไปถึงยะลา
และให้ผู้โดยสารขึ้น 464 จากยะลาถึงหาดใหญ่ แล้วให้ขึ้นรถยนต์ไปขึ้น 42 ที่ทุ่งสง
20
41
งดเดินช่วงหาดใหญ่ – ยะลา และงดเดิน 42 ช่วงยะลา – หาดใหญ่
ช้ามาก
ผู้โดยสาร41ขนถ่าย455
ส่วนผู้โดยสาร42ให้ขึ้น464มาขึ้น42ที่หาดใหญ่
23
448
งดเดินช่วงยะลา-หาดใหญ่
รถจักรชำรุดที่ยะลา
พ่วงกับ452
 
447
งดเดินช่วงหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก
รถช้ามาก
ตั้งขบวนใหม่เริ่มจากหาดใหญ่ไปสุไหงโก-ลก
27
176
งดเดินช่วงรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส - หาดใหญ่
รถจักรชำรุด
พ่วงรวมกับ464
 
455
งดเดิน458
รถจักรชำรุดที่พัทลุง
 
 
สถิติเดือนเมษายน 2552
วันที่
ขบวนที่ชำรุด
ผล
สาเหตุ
การแก้ปัญหา
1
451
งดเดินช่วงยะลา – สุไหงโก-ลก
รถช้ามาก
ให้ผู้โดยสารไปกับ447 แล้วงดเดิน176 แล้วปรับเป็น454 เดินถึงยะลา โดยให้ผู้โดยสาร 176 ไปกับ 38 แล้วให้ 176 วิ่งขบวนเปล่ากลับหาดใหญ่
4
168
ใช้รถจักร84 ไปลากมาจากกันตังถึงทุ่งสง จากนั้นใช้รถจักรของ448ลาก 168 แล้วงดเดิน448โดยให้ผู้โดยสารไปกับ168
รถจักรชำรุดทีกันตัง
 
8
456
งดเดินช่วงยะลา-หาดใหญ่เนื่อง
จากหัวรถจักรถูกนำไปลาก447
รถจักร447ชำรุดที่รือเสาะ
พ่วงไปกับ447
 
38
 
รถจักรชำรุดที่รือเสาะ
พ่วงกับ176ไปถึงหาดใหญ่
9
447
 
ช้ามาก
ตั้งขบวนใหม่จากหาดใหญ่ไปสุไหงโก-ลก แล้วให้ขบวนที่ช้าเดินถึงหาดใหญ่เท่านั้น
30
451
งดเดินช่วงท่าแมงลัก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา – สุไหงโก-ลก งดเดิน 454
รถจักชำรุดที่ท่าแมงลัก
ให้ผู้โดยสารไปกับ447 ให้38รับผู้โดยสาร176 เนื่องจากปรับ 176 เป็น 454 วิ่งถึงยะลา แล้ววิ่งเปล่ากลับหาดใหญ่
 
สถิติเดือนมิถุนายน 2552
วันที่
ขบวนที่ชำรุด
ผล
สาเหตุ
การแก้ปัญหา
3
169
งดเดินช่วงหาดใหญ่ – ยะลา และงดเดิน170ช่วงยะลา-หาดใหญ่
ช้ามาก
ให้ผู้โดยสาร169ไปกับ455และให้ผู้โดยสาร170เดินทางกับ452ถึงหาดใหญ่
4
37
งดเดินช่วงหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก
ช้ามาก
ให้ผู้โดยสารขึ้นขบวนพิเศษถึงยะลาแล้วให้ค่าที่พักผู้โดยสารที่ไม่สามารถกลับถึงปลายทางได้ เนื่องจากค่ำ และให้ค่ารถโดยสารรถยนต์ ส่วนผู้โดยสาร 38 ให้ขึ้น176/170 ถึงหาดใหญ่
5
167
งดเดินช่วงตรัง-กันตัง
ช้ามาก
 
 
169
งดเดินช่วงหาดใหญ่-ยะลา
งดเดิน 173/174 ช่วงทุ่งสง-นครศรีธรรมราช เนื่องจากนำรถจักไปลาก169
ช้ามาก
ให้ผู้โดยสารไปกับ41ให้ผู้โดยสาร170ไปกับ452ไปถึงหาดใหญ่
ให้ผู้โดยสาร 173 ไปกับ 85 ส่วนผู้โดยสาร174ไปกับรถยนต์
 
 
447
เงินเดิน 447/448ช่วงพัทลุง-หาดใหญ่
ช้ามาก
เดินถึงพัทลุงแล้วเดินกลับสุราษฎร์ธานี ส่วน448เดินถึงหาดใหญ่แล้ววิ่งกับสุไหงโก-ลก
6
448
งดเดินช่วงตาแปด-หาดใหญ่
รถจักรที่ตาแปด
พ่วงไปกับ452ถึงหาดใหญ่
7
451
งดเดินช่วงยะลา-หาดใหญ่
176งดเดินช่วงสุไหงโก-ลก -หาดใหญ่
ช้ามาก
ผู้โดยสารเดินทางกับ447
ให้176 ทำขบวน 454 ช่วงสุไหงโก-ลก- ยะลา แล้วเดินเปล่ากลับหาดใหญ่ สวนผู้โดยสาร 176 เดินทางไปกับ38
9
447
เดินถึงพัทลุงแล้วเดินกลับเป็นขบวน 448 ไปสุราษฎร์ธานี
งดเดิน 447 / 448 ช่วงพัทลุง-หาดใหญ่  
ช้ามาก
448เดินถึงหาดใหญ่แล้วเดินกลับเป็น 447 ไปสุไหงโก-ลก
12
169
งดเดิน169/170ช่วงหาดใหญ่-ยะลา
ช้ามาก
ผู้โดยสารเดินทางกับขบวน 41 ตั้งแต่ที่สถานีทุ่งสง ส่วนผู้โดยสาร 170ให้เดินทางกับขบวน 452ถึงหาดใหญ่
13
169
งดเดิน169/170ช่วงหาดใหญ่-ยะลา
ช้ามาก
ผู้โดยสารเดินทางกับขบวน 41 ตั้งแต่ที่สถานีทุ่งสง ส่วนผู้โดยสาร 170ให้เดินทางกับขบวน 452ถึงหาดใหญ่
14
41
งดเดินช่วงตาแปด-ยะลา 42งดเดินช่วงยะลา-หาดใหญ่
ชำรุดที่ตาแปด
ผู้โดยสารเดินทางขบวน447ที่ตาแปด ส่วนผู้โดยสาร 42 เดินทางกับขบวน38ถึงหาดใหญ่
 
447
งดเดินช่วงยะลา–สุไหงโก-ลก ทำให้ต้องงดเดินขบวน448ในวันรุ่งขึ้นด้วย
ช้ามาก
นายสถานียะลาจ่ายค่าที่พักและค่าโดยสารรถยนต์ให้ผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นขบวนสุดท้ายที่จะเดินทางไปสุไหงโก-ลก หากเดินต่อจะไปถึงปลายทางกลางคืนอาจได้รับอันตราย
 
27
463
งดเดินขบวน 463 / 464 ฃ่วงยะลา-สุไหงโก-ลก
ช้ามาก
ผู้โดยสารขบวน 463 เดินทางกับขบวน 451     
30
447
งดเดินช่วงหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก
ช้ามาก
ขบวนใหม่เดินช่วงหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก เดินตามเวลาขบวน 447
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์