กรุงเทพโพลล์ เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติยกกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยว

(4 พ.ย.52) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ” จากการที่ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 (The Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. นี้ โดยประกอบด้วยเมืองสมาชิก 10 เมือง คือ กรุงเดลี กรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงโตเกียว ไทเป สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือร่วมกันใน 2 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009

การสำรวจความคิดเห็น ดำเนินการในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2552 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไป 6 แห่ง ได้แก่ 1) ถนนข้าวสาร 2) ถนนสีลม 3) ประตูน้ำ - พระพรหม - แยกราชดำริ 4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร 5) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์ 6) สถานีรถไฟหัวลำโพง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 474 คน เป็นเพศชายร้อยละ 58.3 และเพศหญิงร้อยละ 41.7

ผลการสำรวจมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ (5 อันดับแรก) คือ
อันดับที่ 1 อาหารไทย                ร้อยละ 20.4
อันดับที่ 2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ        ร้อยละ 19.7
อันดับที่ 3 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย            ร้อยละ 16.8
อันดับที่ 4 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน    ร้อยละ 15.8
อันดับที่ 5 แหล่งช้อปปิ้ง                ร้อยละ 15.1   
                   
ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่าสิ่งที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯมากที่สุด คือ อาหารไทย ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการ เมืองแห่งการสร้างสรรค์ (Creative City) ควรเน้นจุดขายในเรื่องอาหารการกินเป็นหลัก

2. สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด (5 อันดับแรก)
(เป็นคำถามปลายเปิดให้นักท่องเที่ยวระบุเอง)
1. พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)        ร้อยละ 39.4
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)                    ร้อยละ 11.5
3. แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน                    ร้อยละ 11.0
4. ตลาดนัดสวนจตุจักร                            ร้อยละ 10.7
5. ถนนข้าวสาร                                ร้อยละ  6.5

3. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.33 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำที่สุด ดังนี้
อาหารและเครื่องดื่ม            ได้   8.56   คะแนน
ความคุ้มค่าเงิน                ได้   8.41   คะแนน
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย        ได้   8.37   คะแนน
สถานที่ท่องเที่ยว            ได้   8.14   คะแนน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว      ได้   7.67   คะแนน
ระบบขนส่งสาธารณะ            ได้   7.18   คะแนน
ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว        ได้   7.14   คะแนน
บริการจากมัคคุเทศก์            ได้   7.11   คะแนน
ความสะอาด                ได้   6.05   คะแนน
คุณภาพอากาศ                ได้   4.62   คะแนน
เฉลี่ยรวม                7.33   คะแนน

4. ความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับเมื่อได้มาเที่ยวแล้ว พบว่า
ดีกว่าที่คาดหวังไว้        ร้อยละ 48.9
พอๆ กับที่คาดหวังไว้        ร้อยละ 45.4
แย่กว่าที่คาดหวังไว้        ร้อยละ   5.7

5. เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่า
จะกลับมาอีก            ร้อยละ 77.7
จะไม่กลับมาอีก            ร้อยละ   3.0
ยังไม่แน่ใจ            ร้อยละ 19.3

6. การยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า
จะแนะนำ            ร้อยละ 91.9
จะไม่แนะนำ            ร้อยละ   1.5
ไม่แน่ใจ                ร้อยละ   6.6

7. อันดับเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด ในความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ (เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่ม 10 เมืองที่เข้าประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 ได้แก่กรุงเดลี กรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงโตเกียว กรุงไทเป สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
อันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย        ได้    7.19   คะแนน
อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น         ได้   3.12   คะแนน
อันดับ 3 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์         ได้   2.45   คะแนน
อันดับ 4 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม        ได้   1.65   คะแนน
อันดับ 5 กรุงเดลี ประเทศอินเดีย            ได้   1.49   คะแนน

8. ความเชื่อมั่นต่อการรับมือปัญหาโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ของกรุงเทพฯ
เชื่อมั่น        ร้อยละ 63.7
ไม่เชื่อมั่น    ร้อยละ    36.3       

9. สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย หรือไม่
มีผลมาก     ร้อยละ 19.3
มีผลน้อย     ร้อยละ  80.7

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์