นศ.ม.หาดใหญ่ประณามฮุนเซน-ทักษิณ พร้อมเรียกร้องคนไทยสมานฉันท์


ประณาม - นายดิลก หิรัญประจักษ์ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อ่านแถลงการณ์ประณามสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรีของไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ที่ลานพระอาทิตย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภายใต้ชื่อเครือข่ายเยาวชน รักแผ่นดินไทย ออกแถลงการณ์เครือข่ายเยาวชน รักแผ่นดินไทย ฉบับที่ 1/2552 เรื่องประณามการกระทำของนายฮุน เซนและพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหาดใหญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยผู้อ่านแถลงการณ์คือนายดิลก หิรัญประจักษ์ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยก่อนอ่านแถลงการณ์ได้ให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงปลุกใจให้รักชาติ

จากนั้นนายเมธี ยูโซ๊ะ อดีตนักร้องนำวงลาบานูน ในฐานะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร้องเพลงสร้างความสนุกสนาน ต่อด้วยการปราศรัยบนเวทีของแกนนำนักศึกษา

สำหรับเนื้อหาแถลงการณ์ระบุสรุปว่า สืบเนื่องจากการกระทำของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จากกรณีแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกัมพูชา และไม่ยินยอมทำตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชา และมีพฤติกรรมแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยพร้อมแสดงท่าทีแข็งกร้าว ไม่เคารพต่อคำพิพากษาและกระบวนการศาลสถิตยุติธรรมของไทย ทั้งจากกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์กับไทม์สออนไลน์ ด้วยถ้อยคำที่มีลักษณะพยายามจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับไม่ได้

เครือข่ายเยาวชนรักแผ่นดินไทย จึงแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ข้างต้น โดยขอประณามการกระทำของนายฮุน เซน ที่จงใจท่าทีแข็งกร้าว โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ขอเรียกร้องให้กัมพูชาส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อดำรงสถานะแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ขอประณามการกระทำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่พยายามจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงและขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที ขอเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศร่วมยุติความขัดแย้งภายในประเทศโดยยึดหลักสมานฉันท์

นายดิลก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนทราบว่า อยากตอบแทนคุณประเทศชาติ จึงมองว่านักศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลประเทศไทย โดยนักศึกษาเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งในตอนแรกเพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ จึงใช้วิธีการแจกใบปลิว และกระตุ้นให้เพื่อนๆ มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อช่วยกันต่อต้านบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสถาบันชาติ

 

 

แถลงการณ์
เครือข่ายเยาวชน รักแผ่นดินไทย ฉบับที่ 1/2552
เรื่อง ประณามการกระทำของนายฮุน เซนและ พ.ต.ท.ทักษิณ

เรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนและเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วผืนแผ่นดินไทยทุกท่าน สืบเนื่องจากการกระทำของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จากกรณีแต่งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ให้กับรัฐบาลกัมพูชาและไม่ยินยอมทำตามสนธิสัญญา ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชา และมีพฤติกรรมแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย พร้อมแสดงท่าทีแข็งกร้าว ไม่เคารพต่อคำพิพากษาและกระบวนการศาลสถิตยุติธรรมของไทย ทั้งจากกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์กับไทม์ออนไลน์ ด้วยถ้อยคำที่มีลักษณะพยายามจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว เป็นที่ยอมรับไม่ได้

เครือข่ายเยาวชน รักแผ่นดินไทย จึงแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. ขอประณามการกระทำของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่จูงใจท่าทีแข็งกร้าวไม่เคารพต่อคำพิพากษาและ กระบวนการศาลสถิตยุติธรรมของไทย และปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
2. ขอเรียกร้องให้กัมพูชาส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อดำรงสถานะแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
3. ขอประณามการกระทำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่พยายามจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงตลอดมา โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชั่วดี โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อไทม์ออนไลน์ ของอังกฤษ และขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันที
4. ขอเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศร่วมยุติความขัดแย้งภานในประเทศโดยยึดหลักสมานฉันท์
5. ขอเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องและเยาวชนหนุ่มสาว ผู้ไม่เห็นชอบในการกระทำลักษณะชักศึกเข้าบ้านของพ.ต.ท.ทักษิณและนายฮุน เซน โปรดแสดงเจตนาบริสุทธิ์ด้วยการแสดงพลังปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชน และชาติไทย และเราจะขยายเครือข่ายเยาวชนคนหนุ่มสาวทุกสถาบันเฝ้าติดตาม ตระหนัก รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทย

เชื่อมั่นและศรัทธาในพลังคนหนุ่มสาว
เครือข่ายเยาวชน รักแผ่นดินไทย
12 พฤศจิกายน 2552

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์