กรุงเทพโพลล์: คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดอย่างไรเรื่องอดีตนายกฯ ทักษิณไปกัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้เปิดเผยผลสำรวจ “ประชาชนคิดอย่างไรเรื่องอดีตนายกฯ ทักษิณไปกัมพูชา” ระบุคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกโครงการและงบประมาณช่วยเหลือประเทศกัมพูชา ยกเลิกเอ็มโอยูแต่ไม่เห็นด้วยหากจะมีการปิดด่านชายแดน พร้อมฝากให้รัฐบาลใช้ความสุขุมรอบคอบโดยคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรค ดังรายรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นต่อกรณีที่นิตยสารไทม์ ออนไลน์ ได้นำเสนอเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ของ อดีต นายกฯ ทักษิณ โดยมีเนื้อหากระทบต่อสถาบันเบื้องสูง พบว่า
- เชื่อว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ ตั้งใจพูดตามเนื้อหาที่ปรากฏ                                   ร้อยละ 35.1
- เชื่อว่า อดีตนายกฯ ทักษิณ ไม่ได้ตั้งใจพูด แต่เป็นความพลั้งเผลอ                      ร้อยละ 20.0
- ไม่แน่ใจ                                                                                                      ร้อยละ 44.9
                
2. ความรู้สึกในขณะนี้ที่มีต่อ อดีตนายกฯ ทักษิณ
- เฉยๆ ไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญ                                                                   ร้อยละ 29.3
- ไม่ชอบ ไม่พอใจ                                                                                         ร้อยละ 26.6
- เห็นใจ                                                                                                       ร้อยละ 18.0
- ผิดหวัง                                                                                                      ร้อยละ 15.7
- ชื่นชม ยกย่อง                                                                                             ร้อยละ 6.7
- อื่นๆ อาทิ เบื่อ สับสน ไม่แน่ใจ                                                                      ร้อยละ 3.7
3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ ต่อกรณีอดีตนายกฯ ทักษิณ ให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ ออนไลน์ และเดินทางไปเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กัมพูชา
- พอใจมาก                                                                                                 ร้อยละ 13.6
- พอใจค่อนข้างมาก                                                                                     ร้อยละ 27.8
- ไม่ค่อยพอใจ                                                                                             ร้อยละ 39.0
- ไม่พอใจเลย                                                                                              ร้อยละ 18.2
- ไม่มีความเห็น                                                                                            ร้อยละ 1.4
4. สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ยึดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา คือ
- ให้ใช้ไม้นวม โดยเน้นการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน                       ร้อยละ 61.5
- ให้ใช้ไม้แข็งตอบโต้ทุกวิถีทางเพื่อเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ                  ร้อยละ 20.7
- ไม่แน่ใจ ไม่มีความเห็น                                                                                ร้อยละ 17.8
5. ความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของไทยหากจะมีการดำเนินการกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ ยกเลิกโครงการและงบประมาณช่วยเหลือประเทศกัมพูชา
เห็นด้วย                                                                                                      ร้อยละ 41.4
ไม่เห็นด้วย                                                                                                  ร้อยละ 40.4
ไม่แน่ใจ                                                                                                      ร้อยละ 18.2
ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย – กัมพูชา ที่ทำในสมัย อดีตนายกฯ ทักษิณ
เห็นด้วย                                                                                                     ร้อยละ 41.2 
ไม่เห็นด้วย                                                                                                 ร้อยละ 36.1
ไม่แน่ใจ                                                                                                     ร้อยละ 22.7
ทำหนังสือขอตัวอดีตนายกฯ ทักษิณ ตามสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เห็นด้วย                                                                                                    ร้อยละ 55.2
ไม่เห็นด้วย                                                                                                ร้อยละ 29.0
ไม่แน่ใจ                                                                                                    ร้อยละ 15.8
ปิดด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
เห็นด้วย                                                                                                   ร้อยละ 19.8
ไม่เห็นด้วย                                                                                               ร้อยละ 68.6
ไม่แน่ใจ                                                                                                   ร้อยละ 11.6
6.สิ่งที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ มากที่สุดในขณะนี้ คือ
- ขอให้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมมากกว่าผล
ประโยชน์ของพรรค                                                                                   ร้อยละ 32.3
- อย่าละเลยการแก้ปัญหาด้านอื่น เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
และการทุจริตคอร์รัปชั่น                                                                             ร้อยละ 28.6
- ขอให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่                                                                  ร้อยละ 19.5
- ขอให้กำลังใจให้เดินหน้าทำงานต่อไป                                                       ร้อยละ 15.7
- อื่นๆ อาทิ ให้ยึดหลักปรองดอง อย่าใช้ความรุนแรง
และให้ใช้ความสุขุมรอบคอบโดยคิดถึงผลที่จะตามมาในทุกๆ ด้าน                   ร้อยละ 3.9
อนึ่งในรายละเอียดในการสำรวจของกรุงเทพโพลล์ครั้งนี้ ได้สำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต และจังหวัดในเขต ปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้น ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,218 คน เป็นชายร้อยละ 44.5 และหญิงร้อยละ 55.5 โดยได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2552
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์