สมาคมต้านโลกร้อนตั้งคณะทำงานคู่ขนาน กก.4 ฝ่ายแก้ปัญหามาบตาพุด

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานรวม 18 คนนั้น เมื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวแล้วพบว่ามีฝ่ายที่อยู่ฟากประชาชนเพียง 7 ท่านเท่านั้น นอกนั้นเป็นฝ่ายของรัฐบาลและผู้ประกอบการทั้งสิ้น ดังนั้นหากคณะกรรมการมีการลงมติใดๆ เกิดขึ้นฝ่ายที่อยู่ข้างประชาชนก็จะแพ้ทุกมติเสมอ โดยเฉพาะการที่ยังคงมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ย่อมส่งผลต่อมติใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการละเว้นเพิกเฉย ล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดท่านนี้ซึ่งอาจไม่ได้รับการหยิบยกมาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้

นอกจากนั้นยังมีการออกประกาศ 8 ประเภทโครงการรุนแรงของกระทรวงอุตสาหกรรมไปล่วงหน้าแล้ว และยังมีประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา HIA และการดำเนินการขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพออกมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเห็นว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคณะกรรมการ 4 ฝ่ายข้างต้น เนื่องจากประกาศดังกล่าวเป็นการลิดรอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่จะต้องไปหาข้อยุติมาก่อน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำไปประกาศและบังคับใช้ คณะกรรมการ 4 ฝ่ายจึงเป็นเพียงหนังหน้าไฟที่พยายามสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลเท่านั้น

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงได้ร่วมมือกับแนวร่วมความร่วมมือต่างๆ ที่มีความห่วงใยต่อวิกฤติปัญหาดังกล่าว จัดตั้งคณะทำงานคู่ขนานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อมาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าวว่าได้ดำเนินการใดๆ ไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งหรือไม่ การพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการทั้ง 76 โครงการมีการละเว้นช่วยเหลือกันหรือไม่ มติใดๆ มีการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านหรือไม่ ซึ่งหากมีประเด็นใดที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและคณะทำงานคู่ขนานตรวจพบ จะต้องเปิดโปงเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที และหากมีประเด็นใดที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายดำเนินการไปมีความขัดหรือแย้งต่อข้อกฎหมาย คณะทำงานคู่ขนานก็จะใช้มาตรการทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนทันที

อนึ่ง คณะทำงานคู่ขนานดังกล่าวประกอบด้วย รตยา จันเฑียร เป็นที่ปรึกษา คณะทำงานประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ นักวิชาการอิสระ, อภิชาติ ทองอยู่ นักวิชาการสถาบันบูรณาสังคมยั่งยืน, สุรพล ดวงแข ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย, สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วีระ ชมพันธุ์ ทนายสิ่งแวดล้อมจากสภาทนายความ, นันทวัฒน์ ปรารภกุล นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากประธานชมรมประมงเรือชายฝั่งจังหวัดระยอง และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์