โฆษิต ชี้ปัญหายากจน-คอร์รัปชั่น-เหลื่อมล้ำทาง ศก.บวก "ประชานิยม" ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เปิดสัมมนาประจำปี "ทีดีอาร์ไอ" โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ระบุปัญหายากจน การผูกขาด คอร์รัปชั่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ บวกกับ "ประชานิยม" ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แก้ได้ต้องปฎิรูปเศรษฐกิจ นิพนธ์ พัวพงศกร ชี้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการกระจุกตัวของอำนาจการเมืองและความไม่มั่นคงของระบบประชาธิปไตย

 

(25 พ.ย.52) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ในหัวข้อ การปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 


โฆษิิตเปิดสัมมนา-แนะถึงเวลาหันหน้าเข้าหากัน หาทางออกจากวิกฤตอย่างรอบคอบ

โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนาว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศ แต่ที่เป็นห่วงกว่านั้นคือ นับวันปัญหาจะทวีความรุนแรงและดูเหมือนยากจะสงบลงได้ จึงถึงเวลาหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันหาทางออกจากวิกฤตอย่างรอบคอบ โดยเมื่อย้อนกลับไปปัจจัยที่นำมาสู่วิกฤตพบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย 3 ประการ ได้แก่ 1.ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 2.การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นทั้งในเชิงนโยบาย มาตรการของรัฐ เช่น ระบบสัมปทาน ที่ก่อให้เกิดส่วนเกินมหาศาล เปิดโอกาสให้นักธุรกิจบางรายนำส่วนเกินนั้นไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง 3.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ที่รุนแรงและเรื้อรัง สะท้อนจากการที่ไทยมีคนยากจนและแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ซึ่งขาดสวัสดิการที่ควรได้รับจากการทำงานและไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐได้ ทั้งด้านการศึกษา สินเชื่อ

โฆษิต กล่าวต่อว่า ปัญหาเหล่านี้เมื่อบวกรวมกับปรากฎการณ์ทางการเมือง ที่นักการเมืองใช้นโยบายประชานิยมซื้อใจประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสและถูกละเลยในอดีต แนวทางนี้แม้จะประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างท่วมท้น โดยได้รับการตอบรับอย่างสูง แต่ก็ได้สร้างข้อกังขาขึ้นอย่างมากเช่นกัน เพราะที่ผ่านมา นโยบายนี้มุ่งสร้างคะแนนนิยม โดยละเลยความมีวินัยทางการคลังและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงของสังคมที่เป็นผู้แบกรับภาษีและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมีความกังวล และกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถยอมรับแนวทางดังกล่าวได้

โฆษิต เสนอว่า เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง จึงต้องเปลี่ยนจุดเน้นจากเดิมในอดีต ที่มุ่งปฎิรูปเฉพาะกฎกติกาและสถาบันทางการเมือง มาเป็นการปฎิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งจะลดปัญหาความยากจน การตอบแทนโดยส่วนเกิน ตลอดจนลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจลงได้

โดย ทีดีอาร์ไอ ได้วิจัยโครงการเรื่อง การปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย อันเกิดจากความร่วมมือของทีดีอาร์ไอกับ 4 องค์กรภาคี คือ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ทั้งนี้ การวิจัยแบ่งเป็น 4 เรื่องซึ่งจะเป็นกรอบในการประชุมครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 1.ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย 2.มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 3. ทางเลือกและสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย 4.การสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการเมืองและสวัสดิการสังคม

 

ระบุลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง

ด้าน นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการกระจุกตัวของอำนาจการเมืองและความไม่มั่นคงของระบบประชาธิปไตย ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มั่นคงจะต้องลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจลง โดยเมื่อดูประสบการณ์จากประเทศต่างๆ พบว่า ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ไม่มีการกระจายรายได้ จะเกิดการปฎิวัติของประชาชน เช่น การปฎิวัติรัสเซีย หรือในไทยช่วง 14 ต.ค.2516 หรือกรณีทหารกดขี่ประชาชน ในอัฟริกาใต้

อย่างไรก็ตาม หากกระจายรายได้ โดยใช้นโยบายประชานิยม ซึ่งมีปัญหาเรื่องวินัยทางการคลังอย่างรุนแรง ก็จะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเกิดการปฎิวัติ เช่น ในละตินอเมริกา หรือในไทย เมื่อ 19 ก.ย. 2549 ดังนั้น จึงควรกระจายรายได้แบบไม่ใช้นโยบายสุดโต่ง โดยต้องหาทางปฎิรูปนโยบายเศรษฐกิจที่เข้าข้างคนรวย ปฎิรูปนโยบายการคลังให้เป็นธรรม เพื่อให้นักธุรกิจเข้มแข็งได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงนักการเมือง และพัฒนาสวัสดิการพื้นฐานสำหรับคนฐานล่าง เพื่อทำให้ประชากรมีความเข้มแข็ง และมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์