“เทสโก้ โลตัส” ขอเปิดสาขาสะเดา เทศบาลจ้าง “สวนดุสิตโพลล์” สำรวจความเห็น

อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตัวแทนห้างเทสโก้ โลตัส ในนามบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เข้ามายื่นแบบแปลน เพื่อขออนุญาตก่อสร้างห้างเทสโก้โลตัสสาขาสะเดา ต่อเทศบาลเมือสะเดา บริเวณชุมชนสะพานม้า ริมถนนกาญจนวนิช ตรงข้ามปั๊มนำมันเซลล์

นายอนันต์ เปิดเผยต่อว่า ต่อมาหลังการยื่นแบบดังกล่าว ตนได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเดานอกรอบ เพื่อแจ้งให้ทราบ และสอบถามมีความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ที่จะอนุญาตให้บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ก่อสร้างห้างเทสโก้ โลตัสสาขาสะเดา

จากนั้น ทางเทศบาลได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นวาระหนึ่ง ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2553 ซึ่งครั้งนั้น มีพ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองสะเดา เข้ามาฟังการประชุมด้วยประมาณ 30 ราย ที่ประชุมมีมติให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีสมาชิกเห็นด้วย 9 คน ส่วนอีก 9 คน งดออกเสียง

ในการประชุมครั้งนั้น นายอนันต์ กล่าวว่าตนเองได้อธิบายกับพ่อค้าแม่ค้าในการประชุมว่า เมื่อห้างเทสโก้โลตัส ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบของเทศบาล ผมก็ต้องรับไว้ มิฉะนั้นจะถูกกล่าวหาว่า เลือกปฎิบัติ แต่ก็ไม่ได้แปลว่า เทศบาลฯ อนุญาติให้ก่อสร้างแล้วŽ

นายอนันต์ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการเสนอให้สวนดุสิตโพลล์ เป็นผู้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ทางบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ออกค้าใช้จ่าย

นายอนันต์ เปิดเผยต่อว่า ทางเทศบาลเมืองสะเดาได้หารือกับสวนดุสิตโพลล์แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ทางสวนดุสิตโพลล์ ได้กำหนดหัวข้อในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 14 หัวข้อ แล้วนำมาให้ประชาชนพิจารณาหัวข้ออีกครั้งว่า เหมาะสมหรือไม่ เพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่า ตั้งหัวข้อเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง และเพิ่มจำนวนตัวอย่างการสำรวจจากเดิม 450 ตัวอย่าง เป็น 1,000 ตัวอย่างเพื่อให้ได้ความคิดเห็นกว้างขึ้น

นายอนันต์ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นแล้ว คาดว่า ผลจะออกมาเร็วๆ นี้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองสะเดา จะตัดสินใจตามมติของประชาชนอย่างเดียว

ขณะเดียวกันเว็บไซด์โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา (ConsumerSongkhla.org) รายงานพร้อมนำเสนอรูปภาพประกอบว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ศาลาไท้ฮั้ว อำเภอสะเดา มีประชาชนรวมตัวกัน จำนวนประมาณ 300 คน จาก 16 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเดาและใกล้เคียง เพื่อต่อต้าน "ห้างเทสโก้ โลตัส" โดยเป็นการรวมตัวเกิดขึ้นหลังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส

พร้อมกันนั้น ยังได้ยื่นหนังสือนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ขอให้ทำตามขั้นตอนสิทธิพลเมืองที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 ด้วย พร้อมแนบรายชื่อสมาชิกในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชนสะพานม้าด้วย

ในการรวมตัวดังกล่าว มีการแจกใบปลิวทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ค้าปลีก และผลกระทบจากห้างค้าปลีกต่างชาติด้วย ระหว่างการรวมตัวผู้เข้าร่วมหลายคนได้แสดงความคิดเห็นว่า การมาของห้างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเทส โกโลตัส คาร์ฟู ถ้าปล่อยให้มีหนึ่งแห่งแล้ว ก็จะมีห้างใหญ่เกิดตามมาเรื่อยๆ

ขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหลายคนได้ให้ข้อคิดว่า ในเมืองหาดใหญ่ร้านค้าเล็กๆ ต้องปิดตัวไปมากแล้ว ซึ่งไม่ใช่เพราะเหตุเศรษฐกิจตกต่ำ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของห้างต่างชาติหลายแห่งด้วย

เว็บไซต์โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลาระบุด้วยว่า สะเดาซึ่งเป็นเมืองธุรกิจหน้าด่านกำลังถูกบุกรุกโดยห้างค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้รับผลกระทบ เช่น ตลาดผ้ามือสองคลองแงะ ธุรกิจร้านค้า หาบเร่แผงลอย รถเข็นรายทาง รวมถึงตลาดสด ที่มีวงจรชีวิตเชื่อมโยงกับระบบเกษตรในพื้นที่
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท