ถ้อยแถลง "ธง แจ่มศรี" ในวาระการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครบรอบ 67 ปี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

หมายเหตุ: คำแถลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์ไฟลามทุ่ง http://firelamtung.com/forum/index.php?topic=79.msg362;topicseen#msg362

 

คำแถลง
เนื่องในวาระการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครบรอบ 67 ปี

สหายที่รักทั้งหลาย

1 ธันวาคม 2552 วันคล้ายวันก่อตั้งพรรคฯ ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งเป็นปีที่ 67 ในท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ชนชั้นผู้ปกครองยังคงขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์กันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทั่วทั้งสังคมไทยมีการแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางและร้าวลึก การเมืองยังคงปั่นป่วนชิงไหวชิงพริบกันจนขัดขวางการพัฒนาพลังการผลิตของสังคมอย่างชัดเจน ปัญหา 4 จังหวัดภาคใต้ไม่ได้รับการแก้ไข ซ้ำยังเกิดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ในขณะที่เศรษฐกิจก็ตกต่ำทรุดโทรมเป็นประวัติการณ์ กลุ่มทุนจักรวรรดินิยมชั้นนำของระบอบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ต่างล้มครืนพังพินาศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงรอบด้านตั้งแต่ชนชั้นนายทุนส่งออก นายทุนภายในประเทศ นายทุนน้อย ปัญญาชนไปจนถึงผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรชั้นชนต่างๆ ทำให้ประชาชนทั่วประเทศต้องตกงานกว่าล้านคน ต่างก็ยากจนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องดิ้นรนกันอย่างสิ้นหวังไม่มีอนาคต ด้านปัญหาสังคมและวัฒนธรรมนั้นก็เสื่อมทรามเหลวแหลก ยาเสพติดกลับมาระบาดหนัก อาชญากรรมเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และความรุนแรง ผู้คนหลงใหลและยึดถือความเชื่อที่งมงาย ซ้ำยังถูกครอบงำจากชนชั้นปกครองอย่างหนักหน่วงตลอดเวลา

แต่เป็นที่น่ายินดีว่า สหายที่รักทั้งหลายซึ่งเคยเป็นความหวังดังดวงประทีปส่องทางในยามที่ผู้คนทุกข์ยากไร้ทางออกนั้น ต่างก็ไม่ทอดทิ้งประชาชน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมคิด และร่วมศึกษา หาทางแก้ปัญหาอันหนักหน่วงเหล่านี้กับประชาชนทั่วประเทศด้วยความรักทางชนชั้นอันสูงส่งอย่างมีจิตสำนึก อีกทั้งยังได้ทบทวน ความคิดและการกระทำที่ผ่านมา สรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นความหวัง และนำหน้าประชาชนไปเรียนรู้ ต่อสู้ เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาของตนให้ได้ในที่สุด

ที่สำคัญก็คือ สหายที่รักทั้งหลายได้ตระหนักชัดว่า “ลัทธิมาร์กซ-เลนิน” คือรากฐานทางทฤษฎีที่จะต้องยึดกุมมาใช้ชี้นำทางความคิด เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเงื่อนไขรูปธรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรากฐานทางความคิดในการวิเคราะห์สังคมไทย ทำให้สามารถมองเห็นความขัดแย้งต่างๆ แม้จะอยู่ในท่ามกลางฝุ่นควันของความขัดแย้งนานัปการที่ตลบอบอวล ก็แยกแยะได้ว่าคู่ความขัดแย้งหลักของสังคมไทยในปัจจุบันคือฝ่ายไหนบ้าง และใครคือด้านหลักของคู่ความขัดแย้งที่ทำให้สังคมไทยต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ จากนั้นจึงสามารถแยกศัตรูของประชาชนเพียงน้อยนิดออกจากมิตรสหายที่มีจำนวนมากมายมหาศาลทั่วประเทศ กำหนดท่าทีต่อมิตรอันเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมและท่าทีต่อศัตรูของประชาชนซึ่งเป็นพลังปฏิปักษ์ปฏิวัติให้ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงต่อไป

ขณะเดียวกัน สหายที่รักทั้งหลายได้ประจักษ์ชัดว่า ความคิดที่ไม่ยอมรับลัทธิมาร์กซ-เลนินโดยเห็นว่า “ใช้ไม่ได้แล้วหรือใช้ได้เพียงเล็กน้อย” หรือความคิดที่ปฏิเสธการวิเคราะห์สังคม กลัวว่าวิเคราะห์สังคมแล้วจะเกิดความแตกแยก วิเคราะห์แล้วก็เหมือนเดิมถึงกับประกาศว่าสังคมไทยยังคงมีลักษณะแบบเดิมๆ รวมทั้งแนวความคิดที่ล้าหลังสถานการณ์ ล้าหลังกว่ามวลชน แยกมิตรแยกศัตรูไม่ชัดเจน ประเมินศัตรูของประชาชนต่ำเกินไป หรือคิดหวังพึ่งแต่พลังของศัตรูประชาชน มึนชาให้ประชาชนมองข้ามบทเรียนในอดีตที่ศัตรูของประชาชนได้เข่นฆ่าทำร้ายประชาชน และแม้แต่พวกชนชั้นปกครองกลุ่มอื่นๆ ด้วยกันเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งแนวความคิดที่ประเมินพลังของประชาชนต่ำกว่าความเป็นจริง มองข้ามสัจธรรมที่ว่าประชาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ ฯลฯ นั้น เป็นแนวความคิดที่ผิดพลาด สร้างความสับสนให้กับมวลชนและมิตรสหาย ส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการกำหนดทิศทางทางการเมืองของพรรค และฉุดรั้งพัฒนาการของประวัติศาสตร์

เบื้องหน้าสภาพการณ์เช่นนี้ สหายที่รักทั้งหลายจึงต้องสามัคคีกันโดยยึดถือระเบียบการของพรรคอันมีหลักการพื้นฐานของทฤษฎีลัทธิมาร์กซ-เลนิน ยึดกุมความคิดลัทธิมาร์กซ-เลนินให้มั่น นำมาใช้เป็นรากฐานทางความคิดในการเรียนรู้โลกและเข้าใจโลกตามความเป็นจริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สร้างองค์การนำ งานทางความคิด งานมวลชน งานแนวร่วมและงานพื้นฐานต่างๆ ให้เติบใหญ่เข้มแข็งด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทมึนชาหรือประเมินศัตรูทางชนชั้นต่ำเกินไป

ปัญหาสำคัญต้องเข้าหามวลชน ศึกษาจากมวลชนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดี สามัคคีมวลชน นำพาให้มวลชนมีความคิดและเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง สร้างเงื่อนไขให้มวลมิตรอันไพศาลสามัคคีกันอย่างมีพลังเพื่อโดดเดี่ยวศัตรูของประชาชนจำนวนน้อยนิด

ขอสหายที่รักทั้งหลายจงเข้มแข็ง ยืนหยัด และสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นบนหลักการข้างต้น แม้ว่าเบื้องหน้านั้นหนทางยังยาวไกล คดเคี้ยวและยากลำบาก แต่เป็นความหวังและทางออกที่แท้จริงของประชาชน พลังของประชาชนเปรียบเสมือนแสงตะวันยามรุ่งอรุณที่กำลังจะแผ่รัศมีเจิดจรัส แต่พลังของศัตรูประชาชนนั้นนับวันโรยราและกำลังดับสูญไปสู่ความมืดมิดดุจอาทิตย์อัสดง

ในวาระวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง ข้าพเจ้าขออวยพรให้สหายทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีอารมณ์รักทางชนชั้น ตั้งมั่นทำงานเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ ตามอุดมการณ์ของพรรคต่อไป

สามัคคีกันบนหลักการลัทธิมาร์กซ-เลนิน
ก้าวไปสู่ชัยชนะร่วมกับมวลมหาประชาชน

ธง แจ่มศรี
1 ธันวาคม 2552
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์