กรุงเทพโพลล์ : ลูกหนี้ส่วนใหญ่มองโครงการแก้หนี้นอกระบบรัฐบาลดี แต่ร้อยละ 50 บอกไม่เข้าร่วม

11 ธ.ค. 52 - ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) นำเสนอผลสำรวจเรื่อง "ความเห็นของผู้เป็นหนี้นอกระบบต่อการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล" ซึ่งทำการสำรวจผู้เป็นหนี้นอกระบบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 276 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยแม้ผลสำรวจจะชี้ว่ามีส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี (ร้อยละ 75) แต่มีผู้ที่ระบุว่าจะไม่ร่วมโครงการถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมว่า เนื่องจาก มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีเวลาว่างพอ มีหนี้นอกระบบไม่มากนัก (ร้อยละ 21)

เหตุผลนอกจากนี้คือ คุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด เช่น มีภาระหนี้สินเกินกว่า 2 แสนบาท ไม่มีคนค้ำประกัน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และรายได้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 11.6) ถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ไม่ให้เข้าร่วมโครงการ กลัวถูกเจ้าหนี้ทำร้าย (ร้อยละ 0.7) และอื่น ๆ เช่น กลัวไม่ได้รับเงินจริง คิดว่าโครงการยังไม่มีความแน่นอนชัดเจน ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่แน่ชัด และเป็นเงินที่ยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท (ร้อยละ 16.7)

ในกรณีของการเข้าร่วมโครงการณ์ กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 43.5 ระบุว่า ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ที่เหลือร้อยละ 6.5 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการแล้ว

โดยจากตารางเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วร้อยละ 55.6 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ขณะที่อีกร้อยละ 33.3 เห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่ดีส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีถึงร้อยละ 88.1 ส่วนผู้ที่จะไม่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีร้อยละ 66.2

กรุงเทพโพลล์ระบุในรายงานผลสำรวจว่า จุดประสงค์การสำรวจในครั้งนี้เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ  ต่อการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำผลสำรวจที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดยมีวิธีการสำรวจคือ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน เป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 81.2) อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 35.6) และอาชีพค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว (ร้อยละ 33.3)

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์