คนแม่สอยออกแถลงการณ์ค้านประตูระบายน้ำ หลังกรมชลฯ ยืนกรานเดินหน้าต่อ

คนแม่สอยออกแถลงการณ์คัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยจนถึงที่สุด หลังจากนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ยุติโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย แต่การเจรจาไม่เป็นผล ซึ่งกรมชลประทานยังคงยืนยันเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่อไป

วันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น.ตัวแทนชาวบ้านแม่สอย ภาคีกลุ่มลูกน้ำปิง เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมได้เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ผ่านนายสุรชัย ทิณเกิด ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อขอให้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นเวลา 12.30 น.ได้เดินทางไปชุมนุมที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อคัดค้านโครงการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “กรมชลฯมัดมือชก” โดยมีชาวบ้านแสดงปิดหู ปิดตา ปิดปาก มัดมือมัดขาเพื่อสื่อความหมายว่าที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ปกปิดข้อมูลมาโดยตลอด

หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าพบเจรจากับ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ยุติโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย แต่การเจรจาไม่เป็นผล ซึ่งกรมชลประทานยังคงยืนยันเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอตั้งกรรมการร่วมสี่ฝ่ายประกอบด้วย กรมชลประทาน ชาวบ้านผู้คัดค้าน ชาวบ้านผู้เห็นชอบ และนักวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจในโครงการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย

ต่อมา คณะกรรมการคัดค้านการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย และชาวบ้านแม่สอยได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 โดยยืนยันจะคัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยจนถึงที่สุด

ในแถลงการณ์ ระบุว่า สืบเนื่องจากโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเราจะเรียกว่า “เขื่อนแม่สอย” เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะก่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากเขื่อนสร้างขวางกั้นแม่น้ำปิง อันเป็นเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงคนตำบลแม่สอยและชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำปิงมายาวนานตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์

การพัฒนาแหล่งน้ำของรัฐต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงจะเรียกว่า การพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องยอมรับสิทธิและบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานควรทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำที่มุ่งเน้นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ และหันมาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนและพัฒนาให้สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อให้เป็นต้นทุนทางนิเวศ วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็นต้นทุนชีวิตของประชาชน

และกระบวนการที่ผ่านมาของกรมชลประทานนั้น ไม่ได้ทำตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ปิดกั้นสิทธิของชุมชนในการรับรู้ข้อมูล ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน ชาวบ้านแม่สอยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.ขอให้ยกเลิกการประมูลก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ 2.ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค.นี้ ทางคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน นำโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ จะลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในช่วงเช้า จะมีเวทีประชุมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องกรณีประตูระบายน้ำแม่สอยและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และในช่วงบ่าย จะมีประชุมรับฟังการชี้แจงด้วยวาจาจากหน่วยงาน ณ ห้องประชุม อบต.แม่สอย โดยในเวทีประชุมดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ได้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อธิบดีกรมชลประทานหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือผู้แทน นายอำเภอจอมทอง นายก อบต.แม่สอย นายก อบต.บ้านแปะ นายก อบต.สบเตี๊ยะ และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

000

แถลงการณ์ชาวบ้านแม่สอย ฉบับที่ ๑

เราจะคัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยจนถึงที่สุด

 

สืบเนื่องจากโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเราจะเรียกว่า “เขื่อนแม่สอย” เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะก่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากเขื่อนสร้างขวางกั้นแม่น้ำปิง อันเป็นเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงคนตำบลแม่สอยและชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำปิงมายาวนานตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์

การพัฒนาแหล่งน้ำของรัฐต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงจะเรียกว่า การพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องยอมรับสิทธิและบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานควรทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำที่มุ่งเน้นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ และหันมาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนและพัฒนาให้สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อให้เป็นต้นทุนทางนิเวศ วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็นต้นทุนชีวิตของประชาชน

และกระบวนการที่ผ่านมาของกรมชลประทานนั้น ไม่ได้ทำตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๕๐ ไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ปิดกั้นสิทธิของชุมชนในการรับรู้ข้อมูล ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน เราชาวบ้านแม่สอยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังต่อไปนี้

1.    ขอให้ยกเลิกการประมูลก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2.    ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เราขอยืนยันเจตนารมย์ว่า
เราจะยืนหยัดต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านแม่สอย

คณะกรรมการคัดค้านการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์