คนงานมอบฉายา "รมต.เต่าล้านปี" ให้ไพฑูรย์ ส่วนมาร์ค "หล่อไม่มีเหลี่ยม"

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลงข่าวการประเมินผลงานรัฐบาลในรอบปี 2552 ซึ่งได้จากการทำแบบสอบถามไปยังองค์กรสมาชิกของ คสรท. จำนวน 27 องค์กร และผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 300 ชุด

 

แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.การประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน 2.การประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 3.การประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง และ 4.การตั้งสมญานามรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

สำหรับการประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน หน่วยงานที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ สำนักงานประกันสังคม (45.3% จากองค์กรสมาชิก และ 52.2% จากคนงาน) ขณะที่กรมการจัดหางาน ได้คะแนนจากคนงานน้อยที่สุดคือ 33% ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้คะแนนจากองค์กรสมาชิกน้อยที่สุดคือ 25.3%

 

หน่วยงาน
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
กรมการจัดหางาน
38 %
33 %
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
38.6 %
41.9 %
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
25.3 %
48.3 %
สำนักงานประกันสังคม
45.3 %
52.2 %

1.การประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน

ขณะที่ผลงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม พบว่า มีเพียง 3 นโยบายที่ผ่านการประเมิน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% คือ นโยบายน้ำ-ไฟ ฟรี นโยบายรถเมล์ รถไฟ ฟรี และเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท

ส่วนปัญหาที่รัฐไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ผ่านการประเมิน โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 20 – 40%) ได้แก่ การสนับสนุนสิทธิสหภาพแรงงาน การแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง การแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ และนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

 

 
ผลงานด้านต่างๆ
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
นโยบายน้ำ-ไฟ ฟรี
68 %
60.2 %
นโยบายรถเมล์ รถไฟ ฟรี
69.3 %
57.2 %
เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท
51.3 %
53.3 %
โครงการไทยเข้มแข็ง
35.4 %
45.5 %
ต้นกล้าอาชีพ
30 %
45.5 %
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
23.4 %
35.3 %
การแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง
18 %
29.9 %
การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
14.6 %
37.3 %
การแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ
26.7 %
28.3 %
การสนับสนุนสิทธิสหภาพแรงงาน
19.5 %
31.1 %
2.การประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
 
 

สำหรับการประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง ปรากฎว่า นายกรัฐมนตรีได้คะแนนสูงสุดจากทั้งสองกลุ่มคือ 50.6% จากองค์กรสมาชิก และ 41.4% จากคนงาน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนจากองค์กรสมาชิกน้อยที่สุด คือ 22% ขณะที่คนงานให้คะแนนประเมินผลงาน รมว.แรงงาน 28.7%

 

 
รัฐมนตรีและข้าราชการ
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
25.4 %
28.7 %
ปลัดกระทรวงแรงงาน
23.4 %
31 %
เลขาธิการประกันสังคม
30 %
36 %
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
35.6 %
33.8 %
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
22 %
30.3 %
นายกรัฐมนตรี
50.6 %
41.4 %
3.การประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง

การตั้งสมญานามรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อยอมฮิตของ รมว.แรงงาน ได้แก่ รัฐมนตรีจอมเตะถ่วง รัฐมนตรีเต่าล้านปี และรัฐมนตรีกระดาษ

ส่วน 3 ชื่อยอดฮิตของนายกฯ ได้แก่ หน้าตาดี บารมีไม่พอ, หล่อไม่มีเหลี่ยม, นายกเทพ (ยี้) ประทาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการโหวตสมญานามด้วย โดย รมว.แรงงานได้ฉายา "รัฐมนตรีเต่าล้านปี" เนื่องจากนายไพฑูรย์ เคยทำงานด้านแรงงานมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังแก้ปัญหาแรงงานไม่ได้ รวมถึงมีลักษณะการทำงานที่ฟังแต่เสียงข้าราชการ

ขณะที่ที่ประชุมโหวตฉายา "หล่อไม่มีเหลี่ยม" ให้นายกรัฐมนตรี เพราะนายกฯ มีหน้าตาและบุคลิกดี แต่ไม่มีเหลี่ยมในการบริหารจัดการประเทศ ตรงไปตรงมาเกินไป รัฐบาลจึงได้ล้มลุกคลุกคลาน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์