คนงานมอบฉายา "รมต.เต่าล้านปี" ให้ไพฑูรย์ ส่วนมาร์ค "หล่อไม่มีเหลี่ยม"

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลงข่าวการประเมินผลงานรัฐบาลในรอบปี 2552 ซึ่งได้จากการทำแบบสอบถามไปยังองค์กรสมาชิกของ คสรท. จำนวน 27 องค์กร และผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 300 ชุด

 

แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.การประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน 2.การประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 3.การประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง และ 4.การตั้งสมญานามรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

สำหรับการประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน หน่วยงานที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ สำนักงานประกันสังคม (45.3% จากองค์กรสมาชิก และ 52.2% จากคนงาน) ขณะที่กรมการจัดหางาน ได้คะแนนจากคนงานน้อยที่สุดคือ 33% ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้คะแนนจากองค์กรสมาชิกน้อยที่สุดคือ 25.3%

 

หน่วยงาน
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
กรมการจัดหางาน
38 %
33 %
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
38.6 %
41.9 %
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
25.3 %
48.3 %
สำนักงานประกันสังคม
45.3 %
52.2 %

1.การประเมินหน่วยงานด้านแรงงาน

ขณะที่ผลงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม พบว่า มีเพียง 3 นโยบายที่ผ่านการประเมิน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% คือ นโยบายน้ำ-ไฟ ฟรี นโยบายรถเมล์ รถไฟ ฟรี และเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท

ส่วนปัญหาที่รัฐไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ผ่านการประเมิน โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 20 – 40%) ได้แก่ การสนับสนุนสิทธิสหภาพแรงงาน การแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง การแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ และนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

 

 
ผลงานด้านต่างๆ
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
นโยบายน้ำ-ไฟ ฟรี
68 %
60.2 %
นโยบายรถเมล์ รถไฟ ฟรี
69.3 %
57.2 %
เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท
51.3 %
53.3 %
โครงการไทยเข้มแข็ง
35.4 %
45.5 %
ต้นกล้าอาชีพ
30 %
45.5 %
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
23.4 %
35.3 %
การแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง
18 %
29.9 %
การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
14.6 %
37.3 %
การแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ
26.7 %
28.3 %
การสนับสนุนสิทธิสหภาพแรงงาน
19.5 %
31.1 %
2.การประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
 
 

สำหรับการประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง ปรากฎว่า นายกรัฐมนตรีได้คะแนนสูงสุดจากทั้งสองกลุ่มคือ 50.6% จากองค์กรสมาชิก และ 41.4% จากคนงาน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนจากองค์กรสมาชิกน้อยที่สุด คือ 22% ขณะที่คนงานให้คะแนนประเมินผลงาน รมว.แรงงาน 28.7%

 

 
รัฐมนตรีและข้าราชการ
คะแนนจากองค์กร
คะแนนจากคนงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
25.4 %
28.7 %
ปลัดกระทรวงแรงงาน
23.4 %
31 %
เลขาธิการประกันสังคม
30 %
36 %
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
35.6 %
33.8 %
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
22 %
30.3 %
นายกรัฐมนตรี
50.6 %
41.4 %
3.การประเมินผลงานรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง

การตั้งสมญานามรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อยอมฮิตของ รมว.แรงงาน ได้แก่ รัฐมนตรีจอมเตะถ่วง รัฐมนตรีเต่าล้านปี และรัฐมนตรีกระดาษ

ส่วน 3 ชื่อยอดฮิตของนายกฯ ได้แก่ หน้าตาดี บารมีไม่พอ, หล่อไม่มีเหลี่ยม, นายกเทพ (ยี้) ประทาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการโหวตสมญานามด้วย โดย รมว.แรงงานได้ฉายา "รัฐมนตรีเต่าล้านปี" เนื่องจากนายไพฑูรย์ เคยทำงานด้านแรงงานมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังแก้ปัญหาแรงงานไม่ได้ รวมถึงมีลักษณะการทำงานที่ฟังแต่เสียงข้าราชการ

ขณะที่ที่ประชุมโหวตฉายา "หล่อไม่มีเหลี่ยม" ให้นายกรัฐมนตรี เพราะนายกฯ มีหน้าตาและบุคลิกดี แต่ไม่มีเหลี่ยมในการบริหารจัดการประเทศ ตรงไปตรงมาเกินไป รัฐบาลจึงได้ล้มลุกคลุกคลาน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์