ร่วมก้าวข้ามความต่าง เพื่อสิทธิและความเสมอภาคในความเป็น “มนุษย์” กับวันแรงงานข้ามชาติสากล

“มนุษย์” หนึ่งคำสั้นๆ แต่กลับถูกตีความตามทรรศนะคติและความคิดของแต่ละบุคคลได้อย่างหลากหลาย และในหลายครั้งที่ “มนุษย์” หลายคนกลับถูกเลือกปฏิบัติอย่างไร้ความเป็นธรรมด้วยกำแพงแห่งอคติ “แรงงานข้ามชาติ” หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีความเป็น “มนุษย์” อย่างครบพร้อมแต่กลับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติจาก “มนุษย์” ด้วยกัน!

จากข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจากพม่า ลาว และกัมพูชา ของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2552 พบตัวเลขแรงงานทั้งหมด 1,656,144 คน ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ได้เข้ามาทำงานในประเภทงานที่คนไทยไม่ทำและมีความเสี่ยงต่อชีวิต ความไม่ปลอดภัยในสุขภาพเช่น กิจการประมง การก่อสร้าง รับใช้ในบ้าน และหลายครั้งที่ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกลดทอนลงด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียงภัยแทนคนไทย

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติเพิ่มอีก 700,000 คน และประกอบกับรัฐบาลไทยได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลพม่าในการทำให้แรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย และให้แรงงานต้องเข้าสู่ระบบการพิสูจน์สัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ. 2553 และหลังจากนั้นจะดำเนินการจับกุมส่งกลับแรงงานที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกลับประเทศต้นทางทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันการพิสูจน์สัญชาติที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะแรงงานพม่าได้มีปัจจัยเงื่อนไขหลายด้านเช่น มิติความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว ความไม่มั่นใจต่อกระบวนการดำเนินงานพิสูจน์สัญชาติ และปัญหาการเมืองในประเทศพม่า

ซึ่งในประเด็นนี้ทำให้แรงงานข้ามชาติหลายสัญชาติต้องได้รับผลกระทบนายบัณฑิต แป้นวิเศษ ประธานเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM ) กล่าวว่า การจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากลเป็นประเด็นที่คณะจัดงานต้องการเน้นในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนตามจุดมุ่งหมายที่ว่าแรงงานทั้งผองเป็นพี่น้องกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นแรงงานในชาติไหนๆ เขาก็มีความมนุษย์และความเป็นคนที่น่าจะได้รับการเคารพในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมและสิทธิของการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้นการให้แรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายน่าจะมีการทบทวนเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะนำมาสู่ในเรื่องของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นตามหลักสากล ซึ่งข้อเสนอนี้จะทำให้รัฐบาลไทยที่มีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องของแรงงานข้ามชาติมากขึ้น

“แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องการพิสูจน์สัญชาติ และต้องการเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างถูกต้องแต่กระบวนการในการจัดการในขณะนี้มีความเหลื่อมล้ำมาก อย่างกรณีของการตั้งศูนย์และการเข้าไปพิสูจน์สัญชาติในประเทศพม่า ซึ่งเราก็ทราบดีว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่าเป็นอย่างไร ดังนั้นทางกลุ่มจึงอยากขอเสนอให้มีการตั้งศูนย์การพิสูจน์สัญชาติในเมืองไทยเพื่อให้แรงงานมีความมั่นใจต่อการพิสูจน์สัญชาติ และนี่จึงกลายเป็นที่มาที่ไปของการ่วมผลักดันและขอยืดอายุการจดทะเบียนพิสูจน์สัญชาติของแรงงานออกไป”ประธานเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM ) กล่าว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะจัดแบ่งออกเป็น 2 วันคือวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.2553 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลดิ์ บริเวณเซ็นทรัลเวิลดิ์ชั้น 1 ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ภายใต้ชื่องาน “กิจกรรมการเฉลิมฉลองการย้ายถิ่นฐานสากล” โดยบรรยากาศภายในงานจะมีการบรรเลงบทเพลงอคูสติก จากเครือข่ายเยาวชนแรงงานข้ามชาติ การแสดงนิทรรศการสะท้อนชีวิตและตัวตนของแรงงานข้ามชาติผ่านภาพถ่ายชุด ความรัก ความหวัง ศรัทธา และเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากนักสื่อสารมวลชนชื่อดัง และตัวแทนแรงงานจากประเทศพม่าในหัวข้อ “ก้าวข้ามความต่าง อยู่อย่างเข้าใจ ระหว่างแรงงานข้ามชาติ และ “พลเมืองไทย” ผ่านมุมมอง “สื่อไทย” พร้อมทั้งเปิดตัว คุณกุลนัดดา ปุจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่จะมาช่วยรณรงค์ให้เราก้าวข้ามความต่างกำแพงแห่งอคติให้เข้าใจถึงชีวิตของแรงงานข้ามชาติได้อย่างแท้จริง

และในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2552 พบกับกิจกรรมเต็มรูปแบบของวันแรงงานข้ามชาติสากล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ซึ่งภายในงานจะมีการเดินรณรงค์ของขบวนแรงงานข้ามชาติ ประสานวัฒนธรรมด้วยชุดประจำชาติหลากหลายกว่า 500 ชีวิต จากมิวเซี่ยมสยามถึงคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการอ่านจดหมายเปิดผนึกจากใจแรงงานข้ามชาติไทยถึงรัฐบาลไทย โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงาน พร้อมยื่นข้อเรียกร้องในการขอขยายเวลาในการรับลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียน และประธานคณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ กับการพิสูจน์สัญชาติ และการจดทะเบียนแรงงาน โอกาส ทางเลือก ทางรอด” โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งแสง โฆษกกระทรวงแรงาน นายปณิธิ ศิริเขต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแรงงานผู้แทน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ผู้แทนสหพันธ์แรงงานข้ามชาติ


 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์