หัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพฯ แจ้งลาออกพร้อมยุบโครงการ

 

วานนี้ (23 ธ.ค.52) นายอภิศักดิ์ สุขเกษม หัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ทำหนังสือองค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรภาคประชาสังคม และสาธารณะชน แจ้งการลาออกและยุบตัวองค์กร โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง จ.นราธิวาส

ภายในหนังสือระบุเหตุผลว่า เนื่องจากใกล้ครบกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการฯ ตามเงื่อนไขที่มีต่อแหล่งทุนในเดือนธันวาคมนี้ และคณะทำงานได้มีมติที่ประชุมภายในว่า จะทำการยุบโครงการฯ โดยเอกสาร ผลผลิตองค์กร ตราองค์กร และเอกสิทธิต่างๆ ของโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ให้ถือยุติลงด้วย โดยห้ามมิให้ผู้ใดนำบรรดาเอกสาร ผลผลิตองค์กร ตราองค์กร และเอกสิทธิต่างๆ ของโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

หนังสือระบุอีกว่า หากภายหลังจากนี้ มีบุคคลใดก็ตามนำชื่อ หรือผลผลิตองค์กร และสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปใช้กล่าวอ้างไม่ว่าจะในกรณีใดก็ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นโฆษะ และถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในการทำงานตามหนังสือการจ้างงานขององค์กรซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย

นอกจากนั้น นาย อภิศักดิ์ สุขเกษม ยังได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพฯ โดยมีผลบังคับในทางกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดต้องการติดต่อเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับโครงการสื่อสันติภาพฯ สามารถส่งไปได้ที่peacemedia2ev@gmail.com ภายในวันที่ 10 ม.ค.2553 เท่านั้น

ทั้งนี้ โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง จ.นราธิวาส เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยในเดือนธันวาคม 2552 จะครบกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการฯ ตามเงื่อนไขที่มีต่อแหล่งทุน

 

 
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
 
ที่ PLV 16/2009
152/15 ถ.สุริยประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 
เรียน องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรภาคประชาสังคม และสาธารณะชนทุกท่าน
เรื่อง แจ้งการลาออกและยุบตัวองค์กร โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง จ.นราธิวาส
 
เรียน องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรภาคประชาสังคม, และสาธารณะชนทุกท่านด้วย โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง จ.นราธิวาส เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ซึ่งและในเดือนธันวาคม 2552 ที่จะถึงนี้ จะครบกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการฯ ตามเงื่อนไขที่มีต่อแหล่งทุนแล้ว กระผม นายอภิศักดิ์ สุขเกษม ในฐานะของผู้รับผิดชอบโครงการฯ นี้ จึงขอเรียนมายังท่านทั้งหลายว่ากระผมและทีมทำงานได้มีการตกลงร่วมกันเป็นมติที่ประชุมภายในว่า จะทำการยุบโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรงลง บรรดาเอกสาร ผลผลิตองค์กร ตราองค์กร และเอกสิทธิต่างๆ ของโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ให้ถือยุติลงด้วย โดยห้ามมิให้ผู้ใดนำบรรดาเอกสาร ผลผลิตองค์กร ตราองค์กร และเอกสิทธิต่างๆ ของโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
 
อนึ่งในฐานะที่ ผม รับผิดชอบโครงการฯ นี้ ขอแจ้งความจำนงมายังท่านทั้งหลายว่า กระผมนาย อภิศักดิ์ สุขเกษม ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพฯ โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือมีผลบังคับในทางกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป หากภายหลังจากนี้ มีบุคคลใดก็ตามนำชื่อ หรือผลผลิตองค์กร และสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปใช้กล่าวอ้างไม่ว่าจะในกรณีใดก็ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นโฆษะ และถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในการทำงานตามหนังสือการจ้างงานขององค์กรซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย หากท่านใดต้องการติดต่อเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับโครงการสื่อสันติภาพฯ สามารถส่งมาได้ที่ peacemedia2ev@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2553 นี้เท่านั้น
 
สุดท้ายนี้กระผมนายอภิศักดิ์ สุขเกษม ในนามโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เคยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานของโครงการสื่อสันติภาพฯ ด้วยดีเสมอมา และคาดหวังว่าทุกท่านยังคงมีพลังในการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
นายอภิศักดิ์ สุขเกษม
หัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์