ของขวัญแด่ คุณสิทธิชัย แพทย์พงศ์ นักสู้หัวใจเพชร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
 
เหตุการณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เหตุการณ์อันแสดงถึงความตกต่ำของมนุษย์ที่สมควรเรียกว่า ฆาตกร และการละเว้นปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์ อุปนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ถูกประกบยิงหน้าหมู่บ้านทรัพย์ปรีชา ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับเป็นเหตุการณ์อุกอาจต่อหน้าสาธารณชนนับสิบ บทสรุปของละครชีวิตจริงเรื่องนี้ คือ คนดีถูกฆ่าแต่คนร้ายลอยนวล
 
ทำไมคนๆ นึงที่รู้ชะตาชีวิตของตนเองว่า กำลังจะต้องตาย ถึงยังคงยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่นำพาชีวิตเขาไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมแต่ต้องสิ้นลมหายใจ
 
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด พยายามหาวิถีทางให้ไกลห่างจากความตาย แม้ว่าการเอาตัวรอดนั้นอาจต้องแลกกับลมหายใจของผู้อื่น ก็ยินยอมที่จะรักษาชีวิตตนไว้ เพื่อให้ตนเองมีลมหายใจ แต่น่าแปลก ที่ความตายของคนดีกลับถูกเพิกเฉย ใช่ว่าบ้านเมืองเราไม่มีกฎหมาย ใช่ว่าปราศจากกระบวนการลงโทษคนผิด และใช่ว่าผู้ใดมีสิทธิจะพรากวิญญาณผู้ใดให้ออกจากร่างได้ แต่วันนี้...พรากได้ และยังคงลอยนวล
 
เวลาดำเนินมาจนถึงขณะนี้ ไหนล่ะความยุติธรรม ไม่มีความคืบหน้าใดๆในการดำเนินคดี จะมัวรอเวลาให้ล่วงเลยไปนานสักแค่ไหนความยุติธรรมจึงจะบังเกิด หรือว่าบ้านเมืองเราสิ้นแล้วซึ่งกฎหมายและสามัญสำนึก ถ้าเป็นเช่นนี้จะมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปเพื่อสิ่งใด กลับไปใช้วิถีชีวิตดั่งเช่นยุคคนป่าไม่ดีกว่าหรือ
 
ไม่จำต้องเรียนให้สูงส่งถึงจะเข้าใจ แค่คนธรรมดาก็สัมผัสได้ถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ สละชีวิต แรงกาย แรงใจ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น ผู้อื่นที่ไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่เดียวกัน แต่มอบความรักประดุจเช่นครอบครัวเดียวกันด้วยใจดั่งเพชรของนักสู้แห่งท้องทะเล
 
มันถูกต้องแล้วหรือที่วันนี้เราจะเพิกเฉยต่อการกระทำอันอุกอาจ ไร้ซึ่งสิทธิมนุษยชน สมควรแล้วหรือที่จะไม่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม อย่าทิ้งให้นักสู้หัวใจเพชรต้องเสียสละชีวิตอย่างสูญเปล่า เพียงแม้แต่วินาทีสุดท้ายเขาก็ยังคงยืนหยัดเพื่อความถูกต้องชอบธรรมท่ามกลางความเหน็บหนาวและความหวาดกลัวเพียงลำพัง เราเองที่ยังคงมีลมหายใจจะไม่ลุกขึ้นมาหาหนทางบ้างหรืออย่างไร ลุกขึ้นมาสร้างความยุติธรรมให้ปรากฏเป็นของขวัญที่นักสู้หัวใจเพชรแห่งท้องทะเลคนนี้รอคอยที่จะให้เกิด...แม้ยามหลับตายามนี้
 
ให้คุณสิทธชัย แพทย์พงศ์ ได้รับรู้ว่าไม่ได้ยืนอยู่อย่างเดียวดาย ไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่น
 
 


ประวัติการทำงาน

ประวัตินายสิทธิชัย แพทย์พงศ์

 

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์
เป็นบุตรคนที่ 6 ของคุณพ่อเปี้ยน แพทย์พงศ์ (ปัจจุบันอายุ 83 ปี)
มีพี่น้องจำนวน 7 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 3 คน ผู้ชายจำนวน 4 คน
ที่อยู่ 6 หมู่ 6 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 46 ปี
อาชีพ นักพัฒนาเอกชน (สมาคมรักษ์ทะเลไทย)
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย
สถานที่ทำงาน 57/219-220 เคหสถานครูไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

2. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยครูสงขลา(ราชภัฎสงขลาในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท ไทยคดีศึกษา (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

3. ประวัติการทำงาน
3.1 บริษัทเอกชน
พ.ศ. 2527-2529 บริษัทโอเดียธุรกิจจำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสต๊อกสินค้า
พ.ศ. 2529-2531 บริษัทหาดใหญ่เอราวัณ พลาสติก จำกัด ตำแหน่ง Super Visor
พ.ศ. 2531-2533 บริษัทหาดใหญ่ สปอร์ตคลับ จำกัด ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี

3.2 องค์กรพัฒนาเอกชน
พ.ศ. 2533-2537 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี
พ.ศ. 2537-2541 สำนักงานส่งเสริมการระดมทุนภาคใต้ ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี
พ.ศ. 2541-2550 โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี
พ.ศ. 2551-2552 เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย รับผิดชอบในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

ปัจจุบัน นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์ ทำงานอยู่ในสมาคมรักษ์ทะเลไทย โดยวัตถุประสงค์ในการทำงานขององค์กร มีรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อร่วมมือและประสานงานกับรัฐและภาคีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
2. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

4. ผลงานและบทบาทสำคัญ
นายสิทธิชัยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มในชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผลักดัน ให้เกิดการพูดคุยของสมาชิกในชุมชน และร่วมกันคิดค้นรูปแบบการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการออมทรัพย์ การสร้างสวัสดิการในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมๆ กับดูแลรักษาทรัพยากร และสร้างระบบการทำงานในกลุ่มที่ซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์มุสลิม กลุ่มอาชีพสตรี

4.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ เป็นการออมทรัพย์ร่วมกันของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกู้ยืมเงิน และนำผลกำไรที่ได้มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงของสมาชิก มีจำนวน 10 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์บ้านบนเมือง ม. 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 9 มี.ค. 49 สมาชิก 102 คน
2. กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเขียด ม. 3 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 10 ธ.ค. 49 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 185 คน
3. กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหญ่ ม. 2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 150 คน
4. กลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนเนียน ม. 1ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 50 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 121 คน
5. กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองขุด ม. 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ก่อตั้งเมื่อ 16 มี.ค. 50 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 190 คน
6. กลุ่มออมทรัพย์บ้านท่าวา ม. 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ก่อตั้งเมื่อ 3 ต.ค. 50 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 104 คน
7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านกลาง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ก่อตั้งเมื่อปี 50 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 200 คน
8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านท่าแคง ม. 4 บางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 8 ก.ค. 51 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 35 คน
9. กลุ่มออมทรัพย์บ้านทะเลนอก ม.1 ต.หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 12 ต.ค. 52 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 313 คน
10. กลุ่มออมทรัพย์บ้านจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

4.2 กลุ่มออมทรัพย์มุสลิม เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีสมาชิกเป็นพี่น้องมุสลิม จึงดำเนินตามหลักการศาสนาอิสลาม โดยไม่มีดอกเบี้ยจากการทำธุรกิจ มีจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์บัยตุลมาลบ้านหัวเขา ม. 6 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 20 ธ.ค. 49 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 240 คน
2. กลุ่มออมทรัพย์สุลต่าลทะเลนอก ม. 1 ต.หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 7 พ.ค. 52 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 234 คน
3. กลุ่มออมทรัพย์บ้านทะเลนอก ม.1 ต.หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ 12 ต.ค. 52 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 313 คน
4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านกลาง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ก่อตั้งเมื่อ ปี50 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 200 คน

4.3 กลุ่มอาชีพสตรี เป็นการรวมกลุ่มของสตรีโดยนำเงินมาลงทุนร่วมกันแล้วผลิตสินค้าหรือค้าขายตามความถนัดของแต่ละชุมชน เกิดการสร้างอาชีพ ทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือนลงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และยังเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพสตรีนอกเหนือจากการมีหน้าที่หลักในครัวเรือน ให้มีบทบาทสามารถทำงานส่วนรวมในชุมชนร่วมกับผู้ชายได้มากขึ้น มีจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอาชีพสตรี(ร้านค้าข้าวสาร) บ้านบนเมือง ม. 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อ ปี 52
2. กลุ่มอาชีพสตรี(ปลูกผักปลอดสารพิษ) บ้านคลองขุด ม.8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
3. กลุ่มอาชีพสตรี (ทำขนม) ม. 3 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ก่อตั้งเมื่อ ปี 50

โดยกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลให้สมาชิกมีกองทุนเป็นของชุมชนไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
เป็นทุนหมุนเวียนผลัดกันกู้ ลดการกู้ยืมจากนายทุนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งนอกจากจะมีกำไรส่วนหนึ่งมาแบ่งปันกันแล้ว ยังนำผลกำไรอีกส่วนหนึ่งมาสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกเองอีกด้วย เช่น การตั้งเป็นกองทุนสำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาล กองทุนช่วยเหลืองานศพ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ที่สำคัญคือทุกกลุ่มจะมีการจัดสรรกำไรไว้ส่วนหนึ่งสำหรับฟื้นฟูทะเลสาบ เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น


สำหรับพื้นที่การทำงานพัฒนาชุมชน ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการทำงานขององค์กรพันธมิตรอื่นๆ เช่น ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิทธิชัย ก็ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการจัดการบริหารกลุ่ม ในรูปแบบของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรมเกิดทักษะการทำบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารเงินกลุ่มโดยตรง และการฝึกทักษะการทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งกลุ่มให้กับน้องๆ เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการจัดการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ให้มีทักษะการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และการจัดการบริหารด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จะเห็นว่า นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด เป็นคนที่เสียสละ อุทิศตนเพื่องานส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนมาอย่างยาวนาน ทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่รักของชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ที่นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์เข้าไปร่วมให้การช่วยเหลืออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

นอกจากงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรโดยตรงที่ประสบความสำเร็จแล้ว นายสิทธิชัย แพทย์พงศ์ ได้นำประสบการณ์จากการทำงานไปขยาย สร้างกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในบ้านเกิดของตัวเองจนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชนของตนเอง คือ บ้านสวนพลู ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์บ้านสวนพลู กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า กลุ่มน้ำยาง และธุรกิจโรงสีข้าว มีผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ หลายอย่างในชุมชนให้ลุล่วงไปได้ จนเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาทั้งระดับตำบล และระดับอำเภอ

การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ส่งผลให้มีผู้สูญเสียประโยชน์ จากกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการทำงานในบ้านสวนพลู ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองเนื่องจากการรวมกลุ่มทำงานส่วนรวมของคนในชุมชนส่งผลให้มีผู้เสียผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นจำนวนมหาศาล นายสิทธิชัยเอง ได้รับข่าวการปองร้ายมาตลอด จึงพยายามระมัดระวังตัว นอกจากนั้นยังได้แจ้งความไว้กับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เขาถูกมือปืนประกบยิงอย่างอุกอาจต่อหน้าประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

......................................................................................

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์