รมว.แรงงานเผยเตรียมแก้กฎหมายเอื้อแรงงานนอกระบบเข้าถึงประกันสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดประชุมชี้แจงแรงงานนอกระบบ เรื่องระบบความคุ้มครองประกันสังคมตาม ม.40 เตรียมปรับปรุงสิทธิประกันสังคมให้ 5 กรณี ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสิทธิเพียงจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนๆ ละ 280 บาท คาดว่าจะเริ่มใช้กฎหมายฉบับใหม่ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน รายงานว่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าววันนี้ (28 ธ.ค.) ระหว่างประชุมกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่จะจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ ทั้งการจัดหางานเพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ ประชาชนที่ว่างงาน ตกงาน และแรงงานคืนถิ่นได้มีงานทำทั้งในและนอกประเทศหรือประกอบอาชีพอิสระ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะสำหรับอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพอิสระ การคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคเกษตรและแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้านเพื่อให้ได้ รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีวันหยุด วันลา และความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และในส่วนการประกันสังคมจะดำเนินการคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนประมาณ 24 ล้านคนทั่วประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงแรงงาน เห็นว่าควรจะได้รับความคุ้มครองประกันสังคมโดยเร็ว ด้วยวิธีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่เป็นระบบสมัครใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 แต่มีสมาชิกเพียง 40 คน เนื่องจากต้องจ่ายเงินสมทบปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3,360 บาท ซึ่งถือว่าน่าจูงใจและได้รับสิทธิเพียง 3 กรณี คลอดบุตร ทุพพลภาย และตาย 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้หาข้อสรุปแนวทางการคุ้มครองประกันสังคมที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจากนักวิชาการ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยให้มีการปรับปรุงสิทธิประกันสังคมให้มี 5 กรณี เงินชดเชยเมื่อต้องเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเกิน 3 วัน ได้รับครั้งละ 1,000 บาท ค่าคลอดบุตร 3,000 บาท เงินชดเชยเมื่อทุพพลภาพรายเดือนๆละ 1,000 บาท ค่าทำศพ 30,000 บาท และเงินออมเมื่อเข้าสู่วัยชราเดือนละ 100 บาท โดยปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนๆ ละ 280 บาท และที่สำคัญจะขอให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบด้วยเพื่อให้ทัดเทียมลูกจ้างใน สถานประกอบการ ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอคณะ รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงถ้อยคำให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้กฎหมายฉบับใหม่ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายไพฑูรย์ฯ ยังได้มอบใบประกาศให้แก่ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ กลุ่มก่อสร้าง ชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยแห่งประเทศไทย กลุ่มแท็กซี่ กลุ่มสามล้อเครื่อง กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง สมาคมมัคคุเทศก์ และกลุ่มซาเล้งทองคำ ที่เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นายสมคิด ด้วงเงิน ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการปรับปรุงสิทธิประกันสังคมให้เป็น 5 กรณี และการจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนๆละ 280 บาท แต่ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมชี้แจงให้ชัดเจนว่าการเก็บเงินสมทบราย เดือนๆล 280 บาท เงินจำนวน 100 บาทจะถูกหักเก็บเป็นเงินออมเมื่อเข้าสู่วัยชรา รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเนื่องจากหลายภาคส่วนยังไม่ทราบ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์