ซานติก้าครบ 1 ปี ประชาชนยังหลอนระบบความปลอดภัยในสถานบริการ

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ระบุ ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ของสถานบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังเหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับผ่านมา 1 ปี พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มโทษสถานหนักกับผู้ก่อสร้างและใช้อาคารผิดแบบ

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความตั้งใจจะไปใช้บริการในสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ โรงแรม และห้างสรรพสินค้าในช่วง เทศกาลปีใหม่
 -  ไป  ร้อยละ  59.1
โดยสถานที่ที่คาดว่าจะไปใช้บริการ คือ

- ห้างสรรพสินค้า   ร้อยละ  29.0
- โรงแรม  ร้านอาหาร  ร้อยละ  12.3
- โรงภาพยนตร์   ร้อยละ  11.5
- ผับ  บาร์ คาราโอเกะ  ร้อยละ  6.3

 -  ไม่ไป ร้อยละ 40.9

2. ความกังวลต่ออันตรายที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ (สอบถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะไปใช้บริการ) พบว่า ผู้ที่จะไปใช้บริการในสถานบันเทิงประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะมีความกังวลต่ออันตรายที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้มากที่สุด ดังนี้

- ผู้ที่คาดว่าจะไปสถานบันเทิงประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีความกังวล ร้อยละ 54.9 ไม่กังวลร้อยละ 45.1
- ผู้ที่คาดว่าจะไปโรงแรม มีความกังวลร้อยละ ร้านอาหาร 45.5 (โดยให้เหตุผลว่าเป็นสถานที่ที่มีวัตถุซึ่งสามารถติดไฟได้ง่าย), ไม่กังวลร้อยละ 54.5
- ผู้ที่คาดว่าจะไปโรงภาพยนตร์ มีความกังวลร้อยละ 43.0 (โดยให้เหตุผลว่า เป็นที่มืดทึบ แออัด มีทางเข้า - ออกน้อย), ไม่กังวลร้อยละ 57.0
- ผู้ที่คาดว่าจะไปห้างสรรพสินค้า มีความกังวลร้อยละ 42.8 (โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่วงเทศกาลมีผู้เข้าไปใช้บริการจำนวนมาก และไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ของห้างสรรพสินค้า), ไม่กังวลร้อยละ 57.2

3. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า ระบบป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของสถานบริการแต่ละแห่ง

 มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการหรือไม่เพียงใด พบว่า
 - มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76.3
 - มีส่วนสำคัญค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 23.7

4. ความมั่นใจในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ไม่มั่นใจ    ร้อยละ 65.0 (โดยแบ่งเป็น  ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 54.3  และไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 10.7)

- มั่นใจ   ร้อยละ 35.0 (โดยแบ่งเป็น  มั่นใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 26.1 และมั่นใจมาก ร้อยละ 8.9)

 5. ความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ของสถานบริการต่างๆ หลังเหตุการณ์ไฟไหม้  “ซานติก้าผับ” เมื่อปลายปีที่แล้ว  พบว่า  เชื่อว่ายังไม่อยู่ในระดับที่ไว้ใจได้  ร้อยละ 51.6, เชื่อว่าอยู่ในระดับที่ไว้ใจได้แล้ว  ร้อยละ 13.5 ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 34.9

6. สิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการต่างๆ ได้แก่

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 24.0
 - ตรวจสอบอย่างจริงจังและเพิ่มโทษสถานหนักกับผู้ก่อสร้างและใช้อาคารผิดแบบ  ร้อยละ  20.5
- เพิ่มทางหนีไฟ ร้อยละ 16.9
- เพิ่มความชัดเจนของป้ายบอกทางหนีไฟ ร้อยละ 16.3
- มีการจัดซ้อมหนีไฟเป็นระยะๆ ร้อยละ 11.8
 - ย้ายสิ่งของไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ ร้อยละ   9.7
 ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่คิดว่า สภาพที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์