ผลงานวิจัยทีดีอาร์ไอคว้า 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 52

ผลการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2552 ซึ่งสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแถลงข่าวในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอคว้าสองรางวัลจากสองสาขา โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากชุดโครงการวิจัย “การใช้ข้อมูลการสำรวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน และการสร้างดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” ซึ่ง ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง เป็นหัวหน้าโครงการฯ และมี รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนายอรรถกฤต เล็กศิวิไล เป็นผู้ร่วมวิจัย

อีกรางวัลคือ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยและแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย (Thailand Medical Hub)” ซึ่งมีรศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และ รศ.ศิรชัย จินดารักษ์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ร่วมวิจัย

ทั้งนี้ ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล 9 ผลงานจาก 7 สาขาวิชาการ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลของทางสภาวิจัยแห่งชาตินั้น จะให้รางวัลผลงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ (1) เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ มีแนวความคิดริเริ่ม หรือเพิ่มองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้นอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม มีศักยภาพ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลดี (2) ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญ (3) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง (4) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธีหรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญ หรือมีสิทธิบัตร หรือมีอนุสิทธิบัตร
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์