ผลกรุงเทพโพล์ – สวนดุสิตโพลล์ เผยผลที่สุดแห่งปี 52

ผลโพล์ตรงกันในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น สร้างความสุขใจมากที่สุด รองมาแพนด้าคลอดลูก กรุงเทพโพล์เผย “อภิสิทธิ์” พฤติกรรมน่าชื่นชมสุด ส่วน “ทักษิณ” รองมาคะแนนห่างกันครึ่งๆ แถมพ่วงอันดับ 2 พฤติกรรมน่าผิดหวัง ด้านสวนดุสิตให้ “อภิสิทธิ์” นักการเมืองชายที่ ปชช.ชื่นชอบที่สุด “ทักษิณ” เป็นรองอีก

ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ เรื่อง ที่สุดแห่งปี 2552

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2552” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกสาขาอาชีพ ด้วยคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบคิดคำตอบเองโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือกจำนวน 8 ข้อคำถาม เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,167 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.7 และเพศหญิงร้อยละ 49.3 สรุปผลได้ดังนี้

1. ข่าว หรือ เหตุการณ์ในรอบปี 2552 ที่สร้างความสุขใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร และเสด็จออกมหาสมาคม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม                        ร้อยละ 82.3
อันดับ 2 หมีแพนด้าคลอดลูก                        ร้อยละ 5.5
อันดับ 3 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพ เช่น แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เรียนฟรี 15 ปี ต่อเวลาน้ำฟรี ไฟฟรี                    ร้อยละ 2.4

2. ข่าว หรือ เหตุการณ์ในรอบปี 2552 ที่สร้างความทุกข์ใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนไทย ม็อบเสื้อเหลือง-เสื้อแดง    ร้อยละ 39.8
อันดับ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวร                    ร้อยละ 25.0
อันดับ 3 การบาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้    ร้อยละ 6.9

3. บุคคล/กลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                    ร้อยละ 19.5
(โดยให้เหตุผลว่า สุภาพ มีความตั้งใจทำงาน พยายามทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ)
อันดับ 2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                    ร้อยละ 8.5
(โดยให้เหตุผลว่า มีความสามารถในการการบริหารจัดการ และชื่นชอบผลงานที่ทำไว้สมัยเป็นนายกฯ)
อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    ร้อยละ 6.8
(โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และมีความกล้าหาญ)
 
4. บุคคล/กลุ่มบุคคลในระดับโลกที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา        ร้อยละ 29.6
(โดยให้เหตุผลว่า ยุติสงครามในตะวันออกกลาง นำพาประเทศผ่านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรก และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ)
อันดับ 2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                    ร้อยละ 4.8
(โดยให้เหตุผลว่า มีความเป็นผู้นำ และต่อสู่เพื่อความยุติธรรม)
อันดับ 3 นางอองซาน ซูจี                        ร้อยละ 4.3
(โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย)

5. บุคคล / กลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 นักการเมืองและพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน        ร้อยละ 19.7
(โดยให้เหตุผลว่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มัวแต่ทะเลาะกัน ไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาพัฒนาบ้านเมือง)
อันดับ 2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                    ร้อยละ 17.8
(โดยให้เหตุผลว่า สร้างความแตกแยกในหมู่คนไทย ไม่เคารพกฎหมาย ไม่ยอมกลับมารับโทษ)
อันดับ 3 กลุ่มคนเสื้อเหลือง – เสื้อแดง                ร้อยละ 9.2
(โดยให้เหตุผลว่า สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศ สร้างความแตกแยก และเดือดร้อนรำคาญ)

6. บุคคล / กลุ่มบุคคลในระดับโลกที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 ไทเกอร์ วู้ด                    ร้อยละ 22.0
(โดยให้เหตุผลว่า นอกใจภรรยา ประพฤติตัวไม่เหมาะสม)
อันดับ 2 สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกฯ กัมพูชา            ร้อยละ 13.3
(โดยให้เหตุผลว่า กล่าวให้ร้ายประเทศไทย ให้การช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ)
อันดับ 3 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                ร้อยละ 10.2
(โดยให้เหตุผลว่า ร่วมมือกับนายกฯ กัมพูชากล่าวให้ร้ายประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาให้กัมพูชาทำให้คนไทยแตกแยก)
    
7. หน่วยงาน/องค์กร/ร้านค้าที่ให้บริการได้ยอดเยี่ยมน่าประทับใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น                        ร้อยละ 30.9
อันดับ 2 ห้างเทสโก้ โลตัส                            ร้อยละ 5.4
อันดับ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย (ได้คะแนนเท่ากัน)    ร้อยละ 4.5

8. นอกจากคนในครอบครัวแล้วบุคคลที่อยากมอบพรปีใหม่ให้มากที่สุด (3 อันดับแรก)
อันดับ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                ร้อยละ 76.3
อันดับ 2 เพื่อนสนิท                        ร้อยละ 7.0
อันดับ 3 ครู / อาจารย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ได้คะแนนเท่ากัน)     ร้อยละ 2.6
 

สวนดุสิตโพลล์: ที่สุดแห่งปี 2552

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นกรณี “ที่สุดแห่งปี 2552” โดยสอบถามประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 9,050 คน ระหว่างวันที่ 10 – 29 ธันวาคม 2552 สรุปผลได้ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ประชาชนมี “ความสุข” มากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น        97.91%
อันดับที่ 2 กำเนิดแพนด้าน้อยหลินปิง            2.09%

2. เหตุการณ์ที่ประชาชน “เศร้า” มากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ความขัดแย้งของคนในชาติ            81.27%
อันดับที่ 2 ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้        18.73%

3. นักร้องเพลงไทยสากลชาย ที่ประชาชนชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 เบิร์ด ธงไชย                    64.61%
อันดับที่ 2 บี้ สุกฤษณ์                    35.39%

4. นักร้องเพลงไทยสากลหญิง ที่ประชาชนชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ปาน ธนพร                    58.62%
อันดับที่ 2 ดา เอ็นโดฟีน                    41.38%

5. นักร้องเพลงลูกทุ่งชาย ที่ประชาชนชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ไผ่ พงศธร                    68.46%
อันดับที่ 2 ก็อต จักรพรรณ์                    31.54%

6. นักร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ที่ประชาชนชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ตั๊กแตน ชลดา                    55.42%
อันดับที่ 2 เอิร์น เดอะสตาร์                    44.58%

7. ดาราชาย ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 เคน ธีรเดช                    73.16%
อันดับที่ 2 ป๋อ ณัฐวุฒิ                    26.84%

8. ดาราหญิง ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 แอน ทองประสม                55.06%
อันดับที่ 2 อั้ม พัชราภา                    44.94%

9. นักกีฬาชาย ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 สมจิตร จงจอหอ                59.13%
อันดับที่ 2 ดนัย อุดมโชค                    40.87%

10. นักกีฬาหญิง ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 แทมมี่ แทมมารีน ธนสุกาญจน์            50.52%
อันดับที่ 2 น้องสอง บุตรี เผือดผ่อง                49.48%

11. นักการเมืองชาย ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                52.04%
อันดับที่ 2 ทักษิณ ชินวัตร                    47.96%

12. นักการเมืองหญิง ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 ปวีณา หงสกุล                    66.25%
อันดับที่ 2 สุดารัตน์ เกยุราพันธ์                33.75%

13. นักการศึกษา ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา            55.79%
อันดับที่ 2 อ.สุนีย์ สินธุเดชะ                44.21%

14. ความหวังในปีหน้า (2553) ที่ประชาชนอยากให้ประเทศไทยเป็น คือ
อันดับที่ 1 ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง        53.80%
อันดับที่ 2 คนไทยมีความสามัคคี                46.20%
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท