แถลงผลงาน1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์ “ความสำเร็จบนซากศพของคนงาน”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ในเดือนธันวาคมของทุกปีถือว่าเป็นเดือนที่ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ ต่างรอฟังผลการประกาศการจ่ายโบนัสจากนายจ้างอย่างใจจดใจจ่อ ส่วนในสถานประกอบการไหนที่มีสหภาพแรงงานก็ต่างเฝ้ารอลุ้นผลการเจรจาของสหภาพแรงงาน ทุกคนต่างก็หวังว่าจะมีเงินก้อนกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะเดินทางมาถึง เพราะปัญหาของคนงานส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บเนื่องจากค่าจ้างต่ำ รายได้ที่ได้ในแต่ละเดือนก็ถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายประจำวันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็หมดไม่มีเหลือ

ขณะเดียวกันนายจ้างจำนวนมากได้อาศัยช่วงวิกฤติเศษกิจเป็นกระแสนำเพื่อปรับลดสวัสดิการและเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากในช่วงปลายปี 2551 และต้นปี 2552 แม้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นบ้างในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 เนื่องจากอุตสาหกรรมหลัก เช่นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์ ได้มีแนวโน้มว่าจะมีการฟื้นตัวเร็วกว่าที่นักวิชาการหลายคนคาดการไว้ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 มันรู้สึกขัดกับความเป็นจริงจากภาพที่เรามองเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เพราะ ณ วันนี้ แรงงานจำนวนมากยังคงตกงานและหลายคนที่รัฐบาลบอกว่ามีงานทำแล้วแต่ใครเคยถามเขาเหล่านั้นว่ามีความมั่นคงในอาชีพมากน้อยแค่ไหน เพราะรูปแบบการจ้างงานนั้นได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาเพราะในปัจจุบันนั้นการจ้างงานนั้นมีแต่รูปแบบการจ้างงานชั่วคราว คือทำสัญญาการจ้างงานระยะสั้นคือ หนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หรือที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นคือการจ้างงานในระบบเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นการค้าทาสรูปแบบใหม่
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 "อภิสิทธิ์" แถลงผลงาน 1 ปี ภูมิใจก้าวพ้นวิกฤติคนตกงาน
 
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี โดยระบุว่า รัฐบาลประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ปี 2552 จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกในอัตรา 2.7-3.2% ฯ
“การลดลงของจำนวนผู้ว่างงานจาก 7-8 แสนคนในช่วงต้นปี 2552 ลงมาอยู่ที่ 4 แสนคนในขณะนี้ หรือมีอัตราการว่างงานไม่เกิน 1.2% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นระดับปกติเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

นาย อภิสิทธิ์กล่าวว่า รัฐบาลเข้ามากำหนดยุทธศาสตร์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ โดยเร่งทำให้รายได้ของคนในประเทศไม่ตกลงไปและลดรายจ่าย เป็นที่มาของปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เห็นตัวอย่างจากปัญหาการว่างงาน โครงการต้นกล้าอาชีพสุดท้ายทำได้เกินเป้า มีคนขอเข้าโครงการ 8 แสนกว่าคน ถึงวันนี้ฝึกอบรมไปแล้ว 4 แสนกว่าคน ใน 4 แสนกว่าคน มีเกือบ 3 แสนคนกลับเข้าสู่สภาวะการมีงานทำ ที่สำคัญตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 13,000 ล้านบาทเอาเข้าจริงใช้เงินน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ถึง 5,000 ล้านบาท อัตราการว่างงานขณะนี้เหลือประมาณ 4 แสนคนกล้าพูดได้เลยว่าภาคภูมิใจและถือว่าเราก้าวพ้นวิกฤติไปได้ โดยยึดแนวคิดประชาชนต้องมาก่อน เรากำลังก้าวพ้นประชานิยมสู่ระบบสวัสดิการที่แท้จริง ที่เป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลอีกต่อไป”
 
นี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ก่อนสิ้นปี 2552 คำจำกัดความของคำว่า “ว่างงาน” ในความหมายของนักวิชาการกับนายกรัฐมนตรีต่างกันอย่างไร คำจำกัดความของนายกรัฐมนตรี “ว่างงาน” หมายถึงผู้ที่ไม่มีงานทำหรืออยู่เฉยๆ โดยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรใช่หรือเปล่า แต่คำจำกัดความของคำว่า“ว่างงาน” ของนักวิชาการทั่วไปหมายถึงผู้ที่มิได้ประกอบอาชีพหรือผู้ที่ไม่มีงานทำ หรือแม้แต่ผู้ที่มีงานทำแต่ได้ทำงานที่ไม่ตรงสาขาอาชีพที่ตนเองเรียนมาหรือได้ทำงานงานไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่ตนเองมีอยู่ซึงในปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลูกจ้างแรงงานในระบบเหมาค่าแรง ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเนื่องจากการกำหนดค่าจ้างและกำหนดตำแหน่งงานนั้นนายจ้างเป็นผู้กำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะมีนักศึกษาจบใหม่อีกไม่น้อย ซึ่งจะต้องผันตัวเองมาเข้าสู่ระบบการจ้างงาน เชื่อได้ว่าด่านแรกที่นักศึกษาหรือนักเรียนที่จบจากมัธยมจะต้องเจอก็คือการจ้างงานในระบบเหมาค่าแรง เขาเหล่านี้จะได้รับค่าจ้างที่ต่ำเมื่อเทียบกับพนักงานประจำที่มีอยู่

วันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2552 พนักงานบริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด นายจ้างประกาศเลิกจ้าง 396 คน เนื่องจากลูกจ้างรวมตัวยื่นขอปรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น
 
จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดระยองจำแนกตามสถานประกอบการ
 

จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
จำนวน สถานประกอบการ(แห่ง)
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
เด็ก(คน)
รวม(คน)
๑-๔ คน
๒,๑๘๗
๒,๖๙๔
๒,๐๔๙
๒๑
๔,๗๖๔
๕-๙ คน
๙๘๕
๓,๗๑๗
๒,๗๘๗
๒๓
๖,๕๒๗
๑๐-๑๙ คน
๖๑๑
๔,๘๑๑
๓,๔๒๓
๕๓
๘,๒๘๗
๒๐-๔๙ คน
๖๔๑
๑๓,๐๖๙
๗,๒๐๕
๑๔๒
๒๐,๔๑๖
๕๐-๙๙ คน
๓๓๒
๑๕,๓๘๔
๗,๒๙๗
๑๐
๒๒,๖๙๑
๑๐๐-๒๙๙ คน
๓๕๑
๔๑,๒๙๓
๒๐,๙๔๘
๓๒๘
๖๒,๕๖๑
๓๐๐-๔๙๙ คน
๑๐๐
๒๒,๙๓๐
๑๕,๓๔๘
๕๗
๓๘,๓๓๕
๕๐๐-๙๙๙ คน
๖๙
๒๗,๗๓๙
๑๕,๖๐๑
๔๓๓๔๐
๑,๐๐๐ คน ขึ้นไป
๓๗
๓๕,๘๙๔
๒๗,๔๐๓
๖๕,๒๙๗
รวม
๕,๓๑๓
๑๖๗,๕๓๑
๑๐๒,๐๖๑
๖๓๔
๒๗๐,๒๒๖
 
สถานการณ์การยื่นข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงานของสหภาพแรงงานและลูกจ้างของจังหวัดระยองในปี 2552 การยื่นข้อเรียกร้อง
 
·         มีการยื่นข้อเรียกร้องตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง ธันวาคม 2552 จำนวน 84 แห่ง
 
·         ยื่นในนามลูกจ้าง จำนวน                                   81              แห่ง แยกเป็น
o    ยื่นในนามสหภาพแรงงาน                       48              แห่ง
o    ยื่นในนามลูกจ้างจำนวน                         33              แห่ง
 
·         ยื่นในนามนายจ้าง จำนวน                                   3              แห่ง
 
การดำเนินการตามข้อเรียกร้อง
-                    เป็นข้อเรียกร้องที่สามารถตกลงกันได้เอง       จำนวน  38         แห่ง
-                    ยุติโดยการไกล่เกลี่ย                                 จำนวน  25         แห่ง
-                    อยู่ระหว่างการเจรจากันเอง                         จำนวน  16         แห่ง
-                    อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย                             จำนวน  5          แห่ง
หมายเหตุ
-                    มีการนัดหยุดงานในปี 2552                        จำนวน  2          แห่ง
-                    นายจ้างใช้สิทธิ์ปิดงาน ปี 2552                    จำนวน  5          แห่ง
-                    ลูกจ้างผละงาน 2552                                 จำนวน  3          แห่ง
 
สถานการณ์แรงงานส่งท้ายปี 2552
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 นายจ้างบริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด ปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน 150 คน นายจ้างยังมีผลประกอบการที่มีกำไรอยู่แต่มีการย้ายฐานการผลิต นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ไม่จ่ายค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินและอากาศยาน ทั้งที่จากการตรวจสอบของลูกจ้างกิจการไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใด มีผลประกอบการที่มีกำไรมาโดยตลอด
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริษัท เอสเคไอ เซรามิคซ์ จำกัด ประกาศปิดกิจการวันที่ 31 มกราคม 2553 เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 230 คน โดยแจ้งจะจ่ายเพียงค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ไม่จ่ายค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กิจการทำเซรามิคซ์ และเครื่องเคลือบดินเผา หลังจากประกาศปิดกิจการ ได้มีบริษัทเหมาค่าแรงออกประกาศรับสมัครพนักงานเหมาค่าแรงจำนวนมากเพื่อเปิดดำเนินกิจการต่อในบริษัท เอส เคไอ เซรามิคซ์ จำกัด

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์