ชิโนไทยเลิกจ้างคนงาน โครงการก่อสร้างในมาบตาพุต

“ชิโนไทย” ปลดคนงาน 600 คน หลังโครงการก่อสร้างและขยายโรงงานปิโตรเคมีและท่อส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถูกระงับตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ด้านทูตญี่ปุ่นจี้รัฐบาลแจงปัญหามาบตาพุด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 53 ที่ผ่านมา บรรดาคนงานก่อสร้างของบริษัทชิโนไทย ที่ถูกเลิกจ้างกว่า 600 คน เดินทางมาเบิกถอนเงินค่าแรงงวดสุดท้ายที่ทางบริษัทจ่ายชดเชยให้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยคนงานทั้งหมดซึ่งเป็นคนงานก่อสร้าง มีทั้งระดับหัวหน้างาน และโฟร์แมน ถูกเลิกจ้างเพราะโครงการก่อสร้างและขยายโรงงานปิโตรเคมีและท่อส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ถูกระงับไปตามคำสั่งศาล ทำให้บริษัทชิโนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับเหมางานก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจนต้องทยอยเลิกจ้างคนงานทั้งหมด และหลังได้รับเช็คที่ทางบริษัทจ่ายเป็นค่าแรงงวดสุดท้าย รวมทั้งเงินชดเชยแล้ว คนงานทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน ก็เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาทันที ทั้งนี้ บริษัทชิโนไทยได้ทยอยปลดและเลิกจ้างคนงานไปแล้วนับพันคนตั้งแต่เดือน ธ.ค. 52 โดยคนงานที่ถูกเลิกจ้างชุดนี้เป็นชุดที่สาม ซึ่งแคมป์ที่พัก คนงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตแหลมฉบัง

ด้านนายอานันท์ ปันยารชุน ประธาน คณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ในการแก้ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แถลงที่บ้านพิษณุโลก ว่าคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการแล้ว ได้แก่ หลักการเกณฑ์แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดตั้งองค์การอิสระตามมาตรา 67 วรรคสอง จากนั้นก็ขึ้นกับรัฐบาลและข้าราชการประจำว่าจะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและมีความจริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่ และการจัดตั้งองค์การอิสระฯ นั้น หลังครม.เห็นชอบ ตามที่เสนอไป 2 แนวทางคือ การจัดตั้งองค์การอิสระฯ (เฉพาะกาล) โดยระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี และการจัดตั้งองค์การอิสระ (ถาวร) โดยพระราชบัญญัตินั้น

นายอานันท์ กล่าวว่า เบื้องต้นต้อง  รอให้นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นองค์การอิสระจำนวน 18 คน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการประสานงานฯ ดังกล่าว โดยเป็นการสวมหมวกสองใบ และสามารถทำได้เพราะเป็นการทำงานในเรื่องเดียวกัน โดยขณะนี้กำลังรอคำสั่งแต่งตั้งจากนายกฯ คิดว่าน่า  จะเป็นภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้เมื่อมีคณะกรรมการประสานงานฯแล้วจะดำเนินการให้มีคณะกรรมการองค์กรอิสระฯ ภายใน 60 วันเพื่อมาเร่งแก้ปัญหาในมาบตาพุดต่อไป

ทูตญี่ปุ่นจี้รัฐบาลแจงปัญหามาบตาพุด

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวหลัง นายเคียวจิ โคะมะจิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบ ว่าทูตญี่ปุ่นได้มาหารือและสอบถามถึงมาตรการแก้ปัญหาที่มาบตาพุดว่า รัฐบาลและกระทรวงมีมาตรการแก้ไขอย่างไร นักลงทุนญี่ปุ่นที่มาลงทุนได้ใช้เงินกู้จากญี่ปุ่น รัฐบาลไทยจะช่วยอย่างไรบ้าง ตนได้ชี้แจงว่าปัญหาด้านการเงินของโครงการลงทุนในมาบตาพุดที่ระงับการลงทุน สมาคมธนาคารไทยพร้อมให้การช่วยเหลือ

ส่วนโครงการลงทุนของญี่ปุ่นที่ใช้แหล่งเงินกู้จากญี่ปุ่นจะให้การช่วยเหลืออย่างไรนั้น คิดว่าต้องหารือกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลจะประสานไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อชี้แจงสถานการณ์ให้ทราบและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เชื่อว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันกับรัฐบาลไทย ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ให้
นายเคียวจิ กล่าวว่า ที่ผ่านมานักธุรกิจญี่ปุ่นต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้อง จึงต้องการให้รัฐบาลไทยชี้แจง โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) มาหารือกับสถานเอกอัครราชทูต รู้สึกเป็นห่วงและอยากเห็นแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต ถ้ารัฐบาลไทยแก้ปัญหาได้ความเชื่อมั่นก็จะกลับมา

ก.แรงงานกระโดดช่วย 600 คนงานมาบตาพุดถูกเลิกจ้าง เตรียมงาน 2 พันตำแหน่งรองรับ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 53 ที่ผ่านมา นายสมชาย วงศ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึง กรณีบริษัทชิโนไทยประกาศเลิกจ้างแรงงานจำนวน 600 คน ว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งขึ้นเสมอ ทำให้ทุกครั้งที่แรงงานก่อสร้างเมื่อทำงานเสร็จตามคำสั่งก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่ ทางบริษัทผู้รับเหมาก็จะเรียกตัวคนเหล่านี้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง นับว่าเป็นการดำเนินวงจรตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งกรณีของแรงงานชิโนไทยที่ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ก็อยู่ในวงจรเดียวกัน จะแตกต่างที่งานหมดก่อนกำหนดมากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานบริษัทชิโนไทยที่ถูกปลดจากงานก่อนระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากคำสั่งศาลปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่แรงงานไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการเลิกจ้าง และเงินชดเชย

ด้าน น.ส.ส่งศรี บุนบา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีแนวทางให้ความช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ศาลสั่งระงับ 65 โครงการในมาบตาพุดไว้แล้ว โดยได้เตรียมตำแหน่งงานว่างที่มีลักษณะคล้ายกับตำแหน่งงานเดิมกว่า 2,000 ตำแหน่งไว้รองรับ พร้อมทั้งได้ขอรายชื่อคนงานที่ถูกเลิกจ้างจาก บริษัท ชิโนไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อประสานกับนายจ้างบริษัทอื่นให้รับเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทชิโนไทยมีโครงการก่อสร้างที่อื่น ตนก็จะเจรจาขอให้บริษัทดังกล่าวถ่ายเทคนงานเหล่านี้ไปทำงานตามที่ต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานจัดหางาน จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-694-0228 หรือติดต่อโดยตรงที่ น.ส.หรรษา โอเจริญ จัดหางาน จ.ระยอง 08-9833-4893

ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์