คปท.ฉะ “มาร์ค” ไร้สภาวะความเป็นผู้นำ ลอยแพชาวบ้านให้สู้ปัญหาเอาเอง

ความคืบหน้ากรณีเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) หลายร้อยคนปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นวันที่สอง เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี วานนี้ (20 ม.ค.53) เมื่อเวลา 12.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ในคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครื่อข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของทางเครือข่ายเป็นเวลา 20 นาที

สืบเนื่องจาก การเจรจาระหว่างผู้แทนของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ กับตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายสาธร วงศ์หนองเตยที่เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ไม่มีความชัดเจนในข้อเรียกร้องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของคนจนไร้ที่ดิน ในเรื่องรูปธรรมของการปฎิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน อีกทั้งปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ หลังจากที่นายสมพร พัฒนภูมิ ชาวชุมชนคลองไทร อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ถูกยิงเสียชีวิต ก็ยังไม่หลักประกันเรื่องความปลอดภัยใดๆ ให้แก่ชาวบ้าน ทำให้ต้องมีการชุมนุมข้ามคืนข้างทำเนียบเพื่อรอเจรจาแก้ปัญหาปัญหาร่วมกับนายก

โดยในส่วนข้อเสนอที่สำนักนายกฯ ได้รับปากตามดำเนินการ คือ ในกรณีการเสียชีวิตของนายสมพร สำนักนายกฯ จะสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น และกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ต่อไป อีกทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. โดยมี นายอภิสิทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ในครั้งนี้ด้วย

หลังจากการประชุมนานเกือบ 4 ชั่วโมง นายสุรพล สงฆ์รักษ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้ชี้แจงผลการประชุมต่อชาวบ้านที่มาชุมนุมว่า เครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ประสบความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้น้อยมาก โดยในข้อเรียกที่ให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาความสูญเสียแก่ครอบครัวนายสมพร ผู้เสียชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกิน ที่ทางภาครัฐควรต้องร่วมรับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ปัญหา ในครั้งนี้ด้วย แต่นายกรัฐมนตรีกลับตอบว่า เรื่องดังกล่าวทางเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ควรไปเจรจากับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในส่วนข้อเรียกร้องที่ว่า ให้ประกาศให้พื้นที่ในเขต ส.ป.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกพื้นที่ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินฯ อยู่อาศัย เป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านความปลอดภัยทั้งชิวิตและทรัพย์สิน จนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยให้มีมาตรการในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเพื่อการยุติข้อขัดแย้งและความรุนแรงให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวตามแนวทางโฉนดชุมชน ทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้ต้องไปคุยกับอัยการ เนื่องจากขณะนี้ที่ดิน ส.ป.ก.ส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องทางคดีระหว่าง ส.ป.ก.กับบริษัทเอกชน และเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณาคดี ในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ เพราะรัฐบาลต้องดำเนินการทุกอย่างภาคใต้ของกฎหมาย แต่ก็ได้เสนอตัวที่จะไปร่วมกับตัวแทนเครือข่ายฯ เพื่อไปชี้แจงและหารือกับอัยการในการหาทางออก

นายสุรพลแสดงความเห็นว่า การพานายกไปด้วยคงเป็นไปได้ยาก เพราะในขณะที่นายบุณยฤทธิ์ ภิรมย์ ชาวบ้านชุมชนสันติพัฒนา ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ กำลังพูดนำเสนอข้อมูลอยู่ นายกได้รีบเดินออกจากห้องประชุมไป ทั้งนี้โดยส่วนตัวเข้าใจว่านายกต้องรีบเนื่องจากติดภาระกิจซึ่งก็ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็น่าจะฟังให้จบก่อน เพราะไม่ใช่แต่เวลาของนายกคนเดียวที่มีค่า เวลาของชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกันเรียกร้องการแก้ไขปัญหาก็มีค่าเช่นเดียวกัน

เขากล่าวด้วยว่า ในส่วนกระบวนการทางคดีต่อผู้ที่มีอำนาจ มีเงิน มีนายทุน หรือผลประโยชน์หนุนหลังอยู่เป็นที่รู้กันว่าจะมีความล่าช้า ดังกรณีที่ดินแปลงที่ ส.ป.ก.ฟ้องต่อ บริษัทจิวกังจุ้ย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายสมพรเสียชีวิต ศาลได้ตัดสินให้ ส.ป.ก.ชนะคดีในชั้นต้น แต่ขณะนี้ 2 ปีกว่ายังไม่มีคำตัดสินจากศาลอุทธรณ์ และไม่มีใครกล้าไปก้าวก่าย หรือวิพากษณ์วิจารณ์การทำงานของศาล ดังนั้นกระบวนการจึงมีความเชื่องช้า ไม่สามารถกำหนดได้ และในความล่าช้าดังกล่าวไม่มีใครมายืดอกรับรองว่าชาวบ้านสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนต่างๆ ได้โดยปลอดภัย แม้แต่นายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารว่าหล่อหลักลอย เพราะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ไม่มีความกล้าหาญและไร้สภาวะความเป็นผู้นำ

“พวกเราให้เกียรติมาก มากันประมาณ 700 คนเพื่อมาคุยกับบุคคลสำคัญเพียงคนเดียว เรามารออยู่ 1 วันกับ 1 คืนที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันที่ 2 เราจึงจะได้พบเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เพื่อที่จะฟังคำตอบว่าเรื่องนี้ให้ไปกรมพัฒนาสังคม เรื่องนี้ไปอัยการสูงสุด และเรื่องนี้ยังทำไม่ได้ต้องรอศาล ต้องรอให้ศาลตัดสินสัยก่อน ส.ป.ก.จึงจะนำที่ดินเข้าสู่การปฎิรูปได้” นายสุรพลกล่าว

นายสุรพลกล่าวต่อมาว่าการที่ฝ่ายการเมืองไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์การเมืองใน จ.สุราษฎร์ธานี ถือเป็นการประกาศลอยแพประชาชน และเท่ากับบอกกับกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรกับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อการปฎิรูปที่ดินก็ได้ตามสบาย เพราะรัฐบาลนี้ไม่สามารถพึ่งพาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนท้ายของการชี้แจงนายสุรพลได้เรียกร้องให้ นายสาธร วงศ์หนองเตย ที่ปรึกษางานกำกับราชการส่วนภูมิภาค ของนายสาทิตย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงผลการชุมนุมอย่างเป็นทางการต่อกลุ่มผู้ชุมนุม ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงาน และเป็นตัวแทนนายสาทิตย์และนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายสาธรไม่ได้ออกมาแถลงผลการประชุม แต่ได้ออกมาร่วมพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายในเรื่องของการชดเชยต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และการดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดซ้ำในพื้นที่

การพูดคุย สรุปได้ว่าจะมีการร่างหนังสือข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลและเครือข่ายปฎิรูปที่ดินฯ เรื่องการตั้งจุดดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าจากนอกพื้นที่ อ.พระแสง และอ.ชัยบุรี ในพื้นที่ชุมชนไทรงามพัฒนา 1-3 ชุมชนคลองไทรพัฒนา ชุมชนสันติพัฒนา และชุมชนน้ำแดงพัฒนา ทั้งหมด 6 จุด ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายปฎิรูปที่ดินฯ ใน จ.สุราษฎร์ธานี โดยทางสำนักนายกรับที่จะประสานงานให้นายกรัฐมนตรีลงนาม เพื่อสั่งการต่อไปยัง รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดสรรกำลังไปดูแล
 
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า สพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาร่วมชุมนุมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ชุมนุมเครือข่ายปฎิรูปที่ดิน ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนหน้านั้นที่บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล นายสุพร อัตถาวงศ์ ได้นำกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเดินทางไปชุมนุมและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยขอให้เร่งรัดดำเนินคดีกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการถือครองที่ดินเขายายเที่ยง อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

0000

ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)

จากเหตุการณ์คุกคามเข่นฆ่า ทำลายชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องเกษตรกรคนจนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎธานี นับตั้งแต่ เดือนเมษายน 2552 ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2553 เวลาประมาณ 19.00 น. คนร้ายกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้าไปในเขตชุมชนคลองไทรพัฒนา และยิงปืนใส่กลุ่มสมาชิกคลองไทรพัฒนา ที่กำลังนั่งล้อมวงรับประทานอาหารค่ำ/ดื่มกาแฟ ส่งผลให้ นายสมพร พัฒนภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ความรุนแรงป่าเถื่อนที่เกิดกับเกษตรกรคนยากคนจนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินซึ่งส่วนใหญ่ได้อยู่อาศัยทำมาหากินในเขตพื้นที่ของ ส.ป.ก. เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความล่าช้าในการตัดสินใจของรัฐบาลในการนำที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. มาดำเนินการปฎิรูปที่ดินอย่างทันท่วงที

จากปัญหาความรุนแรงดังกล่าวข้างต้น คปท. จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนดังนี้
 

ชุมชน/ที่อยู่
 
สรุปข้อเท็จจริง/
สภาพปัญหาความคืบหน้า
 
ข้อเรียกร้อง
1. ชุมชนไทรงามพัฒนา 1-3 หมู่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนสมาชิก 400 คน
- จำนวนเนื้อที่ 9,500 ไร่
- ไม่มีสัญญาเช่า, บุกรุกทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนป่าไสท้อน-ป่าคลองโซง มาตั้งแต่ พ.ศ.2528-2537
- นายทุนบุกรุกเขต ส.ป.ก.มาตั้งแต่ พ.ศ.2537
- บริษัทชัยบุรีปาล์มทองได้จดทะเบียนยกเลิก ซึ่งในอดีตเคยขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ แต่หนังสืออนุญาติก็ได้ล้มเลิกไปตามการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท
- มีผู้ครอบครอง 4 รายใหญ่ได้แก่
บริษัทแสงตะวัน
บริษัทปาล์มไทยการเกษตร
นายสุทัศน์ คุณรักษ์พงศ์
นายเกษม เจริญพานิช (อดีตผู้ประกอบการบริษัทชัยบุรีปาล์มทอง)
- ให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตอันปกติสุขได้
- นำที่ดินในโครงการปฏิรูปที่ดินป่าไสท้อน-ป่าคลองโซงเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินทันทีเพื่อดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชน
 
2. ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนสมาชิก 120 คน
- จำนวนเนื้อที่ 1,350 ไร่
- ไม่มีสัญญาเช่า, บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด บุกรุกทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมาก-ป่าปากพัง
- นับแต่ พ.ศ.2537 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับ ส.ป.ก. แต่ไม่สามารถนำพื้นที่มาจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ เพราะนายทุน บริษัทจิวกังจุ้ยครอบครองทำประโยชน์
 
- ให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตอันปกติสุขได้
- นำที่ดินในโครงการปฏิรูปที่ดินป่าบ้านหมาก-ป่าปากพัง เข้าสู่การปฏิรูปที่ดินทันที เพื่อดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชน
 
3. ชุมชนสันติพัฒนา หมู่ 6 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนสมาชิก 101 คน
 
- จำนวนเนื้อที่ 1,450 ไร่
- บริษัทที่ทำประโยชน์ สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)
- ไม่มีสัญญาเช่า
- อยู่ในเขต ส.ป.ก.บางส่วน และเขตป่าถาวรบางส่วน มีการออก นส.3 ก โดยมิชอบทับที่ป่า
 
- ให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตอันปกติสุขได้
- เพิกถอน นส.3 ก ที่ตรวจสอบพบว่าออกโดยมิชอบ
- ที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตปฏิรูปที่ดินป่าเขาวง-ป่ากระซุ่ม ต้องทำการปฏิรูปทันที เพื่อดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชน
 
4. ชุมชนน้ำแดงพัฒนา หมู่ 9 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนสมาชิก 120 คน
- จำนวนเนื้อที่ 2,300 ไร่
- อดีตเป็นสวนปาล์มของบริษัทสากลทรัพยากร จำกัด แต่ถูกทิ้งร้างมานาน กว่า 20 ปี
- เจ้าของเป็นคนจีนสิงคโปร์-มาเลเซีย
- ให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตอันปกติสุขได้
- เพิกถอน นส.3 ก หรือโฉนดที่ตรวจสอบแล้วพบว่าออกโดยมิชอบ
- ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยทันที เพื่อดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชน
 

 

 

 
แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
“เร่งประกาศให้พื้นที่เขต ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษ”
 
จากการเจรจาระหว่างผู้แทนของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) กับสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายสาธร วงศ์หนองเตย เมื่อวานนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล ผลจากการเจรจาปรากฏว่า สำนักนายกฯ ได้รับปากตามข้อเสนอของเครือข่ายฯ และจะดำเนินการดังนี้
 
1.      ต่อกรณีการเสียชีวิตของนายสมพร พัฒนภูมิ สำนักนายกฯ จะสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนี้ในพื้นที่สุราษฏร์ธานีอีกต่อไป
2.      กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในช่วงเวลา 11.00 น. ของวันนี้ เพื่อทำการเจรจาแก้ไขปัญหาในรายละเอียดตามข้อเสนอของเครือข่ายฯ
3.      กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม แม้สำนักนายกฯ จะได้ให้คำมั่นสัญญาในข้อเรียกร้องบางประการกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่ยังมีข้อเรียกร้องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของพวกเรา ซึ่งยังไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้จริงหรือไม่ ดังนั้น ในเบื้องต้น เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ดังนี้
 
1.      ประกาศให้พื้นที่ในเขต ส.ป.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกพื้นที่ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) เป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการในการดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น ให้มีการตรวจค้นและยึดอาวุธในแคมป์ของทุกบริษัทที่เป็นคู่กรณี
2.      เพื่อเป็นการยุติข้อขัดแย้งและความรุนแรง ให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชนโดยทันที กับสมาชิกชุมชนไทรงามพัฒนา 1-3 ชุมชนคลองไทรพัฒนา ชุมชนสันติพัฒนา เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องตามแนวทางโฉนดชุมชนในเขต ส.ป.ก. ภายใต้ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และเพื่อเป็นแม่แบบในการนำไปปฏิบัติกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
3.      ให้เพิกถอน น.ส.3 ก ที่ได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าออกโดยมิชอบโดยวิธีการต่างๆ เช่น มีการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ์
4.      ให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัว นายสมพร พัฒนภูมิ ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกิน
 
หากข้อเสนอดังกล่าวไม่บรรลุผลตามที่เสนอแล้ว เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ขอยืนยันว่า จะมีการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน
 
 
 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
หน้าทำเนียบรัฐบาล
20 มกราคม 2553
 
 

 

จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย กรณ

จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย
กรณีปัญหาที่ดินเขายายเที่ยงของอดีตนายกรัฐมนตรี กับ กรณีการสังหารคนจนไร้ที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี
การต่อสู้ของ”คนเสื้อแดง” ต่อการยึดครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของอดีตนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เปิดโปงให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงความพิกลพิการและเลือกปฏิบัติของกฎหมายไทยอันน่าอดสู
ในขณะที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อการกระทำของผู้มีอำนาจ แต่สำหรับคนจนผู้ยากไร้ทั้งๆที่ถูกรุกรานจากการถูกประกาศเขตป่าทับที่ทำกิน หรือได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม กลับถูกเล่นงานจากรัฐอย่างไร้ความปราณี รวมทั้งปล่อยให้มีชาวบ้านถูกการคุกคามทำร้ายจากมือมืดอย่างไม่สนใจใยดี
ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเปิดโปงกรณีอัปยศเขายายเที่ยง ตอนหัวค่ำของวันที่11 มกราคม 2553 มือปืนไม่ต่ำกว่า 2 คน ได้ระดมสาดกระสุนอาวุธสงครามเข้าใส่นาย สมพร พัฒนภูมิ อายุ 53 ปี สิ้นใจคาที่พักพิงอย่างอุกอาจ
นายสมพร เป็นหนึ่งในหลายพันคนของผู้ไร้ที่ดินในภาคใต้ ที่อยากจะมีที่ดินหาเลี้ยงชีวิต จึงได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกรณีการให้สิทธิที่ดิน สปก. 4-01 กว่า 1,000 ไร่ แก่บริษัทจิวกังจุ้ย จำกัด ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าผู้ได้รับสิทธิไม่ใช่ราษฎรยากจน แต่เป็นการแอบแฝงของนายทุน ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจึงต้องจำยอมดำเนินการฟ้องร้องบริษัทจิวกังจุ้ย จำกัด ทั้งแพ่งและอาญา ในที่สุดศาลตัดสินให้บริษัทแพ้คดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทยื่นอุทธรณ์
ที่ดินผืนนี้ที่นายสมพรและคนจนยากไร้ที่ดินภาคใต้ ได้เคยเสนอให้รัฐดำเนินการนำที่ดินมาให้คนจนผู้ไร้ที่ดินทำกิน แต่รัฐบาลกลับไม่มีท่าทีที่ชัดเจน และปล่อยให้ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุนเป็นไปโดยไม่สนใจที่จะช่วยถอดชนวนปัญหา
ความตายของนายสมพร ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติของรัฐ การละเลย แม้กระทั่งเพิกเฉยที่จะสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม
เราในฐานะประชาชนและองค์กรที่มีรายชื่อ มีข้อเสนอดังนี้ คือ
1 กรณีปัญหาเขายายเที่ยง รัฐบาลต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับพลเอกสุรยุทธ์ จุรานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและองค์มนตรี เหมือนเช่นที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปอย่างไม่ยกเว้น
2 กรณีการสังหารนายสมพร พัฒนภูมิ ผู้ไร้ที่ดิน จ. สุราษฎรธานี รัฐบาลต้องดำเนินการจับกุมคนร้าย และกลุ่มอิทธิพลผู้อยู่เบื้องโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใกล้ชิดกับนักการเมืองหรือผู้ทรงอำนาจฝ่ายใดก็ตาม
3 รัฐต้องดำเนินการยกที่ดินสปก.4-01 ในพื้นที่ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินมิใช่นายทุนหรือบริษัทที่มิใช่เกษตรกร และไม่ควรซื้อเวลาโดยไม่ดำเนินการให้ลุล่วง ดังเช่นที่เป็นมา จนนำมาสู่การสังหารนายสมพร ทั้งๆที่ศาลก็พิพากษาแล้วว่าที่ดินผืนนี้ได้มาโดยมิชอบตามกฎหมาย
4 รัฐต้องดำเนินการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ทุกฉบับ โดยยึดหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม และมิใช่เพื่อกลุ่มอภิสิทธิ์ชน กลุ่มนายทุนอิทธิพล ตลอดทั้งให้ประชาชนผู้ยากไร้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆด้วย
5 รัฐต้องดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยการกระจายการถือครอง เปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดิน เพื่อความโปร่งใส และมีมาตรการเก็บภาษีก้าวหน้า มิใช่เพียงสร้างภาพอย่างที่เป็นอยู่

พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปะศาสตร์

พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
วรวิทย์ เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตรา คชเดช เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
บุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
วิทยา อาภรณ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ภาคประวิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.อัจฉริยา เนตรเชย คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
ภควดี วีระภาสพงษ์ นักวิชาการอิสระ
สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัฒนา สุขะวัฒน์ นักคิดนักเขียนอิสระ
เนตรดาว เถาถวิล นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริชัย สิงห์ทิศ ผู้ประสานงานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
ศิริภาส ยมจินดา จีราภรณ์ ถนอมจิตร
สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ นศ.ปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บันทิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขวัญระวี วงศ์อุดม นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
อุษากร เหมือนระยูร ณิชนันทน์ รังสิกุล นวรัตน์ วรกิตติ์วสุมา จิตร โพธิ์แก้ว
อรรคพล สาตุ้ม นักวิชาการอิสระ ใจ อึ้งภากรณ์
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทวฤทธิ์ มณีฉาย กลุ่มประกายไฟ วิภา ดาวมณี กรรมการเครือข่ายเดือนตุลา
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปลอิสระ
สืบสกุล กิจนุกร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัฒนะ วรรณ องค์กรเลี้ยวซ้าย จุมพล สังขะเกตุ ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ กรรเจียกพงษ์
เบญจมาศ ธำรงโชติ ปารัชนันท์ ภาวัตโภควินท์ ธนากร สัมมาสาโก สุธี พลชัย แก้วตา เกิดดีลาภ
ชัยธวัช ตุลาธน สนพ. ฟ้าเดียวกัน รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ อานันตยา เชือกรัมย์ มินตา ภณปฤณ วิลาวรรณ เพเดอร์เซ่น
มัยรา สง่าวงศ์ นิธิวัต วรรณศิริ ธนาวิ โชติประดิษฐ นที สรวารี นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
วิชยุตม์ ปูชิตากร ปฐมพร ศรีมันตะ อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์ ปริวัฎ สุขนันทฬส วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
สิทธิพร จรดล กล้า สมุทวณิช Rayasuree Donavanik Sutuch Pingsakulchai
สมชาย อุทัยสา Kawnapa Shelley นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ Wattana Sudsakorn
ดีเจ นิก กฤษณะ Pisan Ontama พัชรี แซ่เอี้ยว ปฤณ เทพนรินทร์ มธุรส ภิรมย์รักษ์
นายวรวิทย์ ไชยทอง ปฐมพร ศรีมันตะ
นิสิตชั้นปีที่2 ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Tanaporn Tornros วุฒิกร แสงรุ่งเรือง
องค์กร
1สหพันธ์นักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.)
2กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ
3แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(นกน)
4กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
5กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
6เครือข่ายสืบทอดเจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภาคม
7ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
8มูลนิธิครูทิม บุญอิ้ง
9สถาบันการปกครองตนเองและกระจายอำนาจสู้ท้องถิ่น

10สถาบันสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม (LSI.)
11เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยภาคอีสาน (คอ.ปอ.)
12เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)
13สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยอ.)
14ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังคมนิยมประชาธิปไตย
15กลุ่มประกายไฟ
16องค์กรเลี้ยวซ้าย
17 มูลนิธิศักยภาพชุมชน
18กลุ่มตะวันฉาย
19นิตยสารปาจารยสาร

อย่าไปเอาอะไรกับคุณหนูแกเลยขอ

อย่าไปเอาอะไรกับคุณหนูแกเลยขอแค่มีชื่อติดผนังว่านายกฯคนที่ 27 ของไทยแกก็พอใจแล้วอย่างอื่นอย่าหวังเลย

ผมเคยบอกแล้วว่า "ให้มาเป้น

ผมเคยบอกแล้วว่า "ให้มาเป้น "แนวร่วม" กับคนเสื้อแดง"
ตั้งแต่ 11 กุมภา 52 โน้น เมื่อ ไอ้ทรราชมาร์ค มัน "ลงมาหาเสียง"
โดย ต้้งคณะกรรมการบ้าบอคอแตก ขึ้นมาซื่อเวลา อิอิ

แล้วเป็นไง ทีนี้

ที่มาบตาพุด

ที่มาบตาพุด เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไร?....ใครรู้บ้างหนอ...เอ้า จะเล่าให้ฟัง....

ข้างๆ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด มีอีกนิคมอุตสาหกรรมอีกรายหนึ่ง คือ "นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย"เป็นของใครไปค้นหากันเอาเอง เน้อ...

ได้ข่าววงในซุบ-ซิบกันว่า เจ้าของนิคมไปฟ้องป๋าว่า "พวกมันไม่มาซื้อที่สร้างโรงงานในเขต นิคมเอซียเลย" ขายไม่ออก เจ๊งแล้ว...

พอป๋าทราบ ก็ส่งคนเข้ามาสำรวจ....แล้วเคยแอบมาดูด้วยตาของตนเอง...เออใช่...พวกPTT & SCG พวกมรึงทำไมไม่มาสร้างโรงงานในที่ของกรูบ้างว่ะ....

เอ๊า เด็กๆ สั่ง-สอนหน่อย ...พอคำสั่งออก เด็กเสื้อเหลืองจึงถล่มเอาเสียขบวน ร้อนถึง หนู อภิสิทธิ์ เพราะถูกกระทบกระเทือนในฐานะเป็รรัฐบาล...

น้ำผึ้งหยดเดียว...แท้ๆ ลุกลามไปใหญ่โต...

คปท.ฉะ “มาร์ค”

คปท.ฉะ “มาร์ค” ไร้สภาวะความเป็นผู้นำ

........โถ มันมีซะที่ไหนล่ะ