แพทย์ชนบทหนุน รมว.สธ. ประกาศวาระ 99 วันประกันสุขภาพคนไร้สัญชาติ

 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้แถลงในนามชมรมแพทย์ชนบท เรื่องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยแถลงการณ์ระบุว่า
ด้วยภาระหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องดูแลประชาชนทุกคนให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็นระบบบริการที่จำเป็นโดยต้องครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกหรือข้ามเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาการไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติอีกจำนวนมากกว่า700,000คน ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นประชาชนชายขอบตามแนวชายแดน ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมชนเผ่า อาศัยในที่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อแจ้งเกิด ทำให้มีปัญหาในการพิสูจน์แสดงตน จึงได้รับปฏิบัติเป็นชนชั้นสองของแผ่นดินที่ไม่ได้การดูแลในด้านหลักประกันสุขภาพตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ
ชมรมแพทย์ชนบทขอสะท้อนปัญหาการขาดหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญกล่าวคือ
1.     คนไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพกลุ่มนี้ เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมาใช้บริการสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดน ทั้งโรงพยาบาลและสถานีอนามัย เนื่องจากมีฐานะยากจนมากและควรได้รับการช่วยเหลือตามหลักการแพทย์และสิทธิมนุษยชน ทำให้เป็นภาระแก่โรงพยาบาลตามแนวชายแดนในการเจียดเอางบประมาณส่วนของประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพมาดูแลประชาชนกลุ่มนี้ จนโรงพยาบาลต้องขาดทุน และส่งผลต่อบริการและการพัฒนาสำหรับคนที่มีสิทธิตามระบบหลักประกันด้วย ซึ่งไม่เป็นความยุติธรรมสำหรับทั้งคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพในอำเภอชายแดน และสถานบริการสาธารณสุขในอำเภอชายแดน ที่เสียสละทำงานในที่ห่างไกล แล้วกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เหลียวแลเท่าที่ควร
2.     การที่มีให้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติเหล่านี้ ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่กล้ามาใช้บริการทางการแพทย์ จะมาก็เมื่อป่วยหนัก หรือเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่อไปในวงกว้าง ชมรมแพทย์ชนบทมีความเห็นว่า ประเด็นปัญหาในการควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ไม่ให้แพร่ขยายจนเป็นปัญหากับพื้นที่ส่วนในนั้น ปัจจัยแห่งสำเร็จในการควบคุมโรคระบาดชายแดนที่สำคัญยิ่งคือ การมีหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติเหล่านี้
3.     แต่เดิมองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้หลายองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่มีวิธีคิดที่น่าเศร้าคือ รอการพิสูจน์สิทธิพิสูจน์บุคคลให้ชัดเจนก่อน จึงออกเลขบัตรประชาชนให้แล้วจึงสามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ แต่ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องพิการ เสียชีวิต ทั้งที่สามารถรักษาได้ ช่วยชีวิตเขาได้ ทั้งๆที่เขาเป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินไทย เพียงแต่มีปัญหาทางเทคนิคทำให้เขาไม่มีใบแจ้งเกิด ทำให้ไม่มีหลักฐานการพิสูจน์บุคคล เราควรคิดใหม่ว่า ให้สิทธิหลักประกันสุขภาพแก่คนกลุ่มนี้ไปก่อนระหว่างการรอพิสูจน์บุคคล จึงจะเป็นวิธีคิดที่ใส่ใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคน
4.     ประเทศไทยเป็นประเทศอารยะ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนทุกคนในแผ่นดินไทยให้ดีที่สุด คนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ด้วยโอกาส ยิ่งควรได้รับการดูแลในด้านหลักประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเป็นคนรัฐไหนสัญชาติไหน ความเจ็บป่วยความเป็นความตายเป็นเรื่องทางมนุษยธรรมที่ไม่สามารถรอพิสูจน์บุคคลได้ และไม่ควรทำเฉยหรือใช้เวลาตัดสินใจยาวนานให้เป็นภาระอันหนักอึ้งของสถานบริการสุขภาพตามแนวชายแดนเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา
ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า ในโอกาสที่ท่านจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์ ได้มารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติให้เป็นจริง จึงขอเรียกร้องต่อท่านรัฐมนตรีให้ประกาศให้การสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นนโยบายและวาระเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข   และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จใน99 วันเช่นเดียวกับนโยบายเรียนฟรีแก่เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการในสมัยที่ท่านรัฐมนตรีจุลินทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการได้ผลักดันสำเร็จมาแล้ว
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์