อาลัย สมพร พัฒนภูมิ สามัญชนผู้เปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กว่าจะปรากฏเป็นรูปการณ์การดำรงอยู่และการดำเนินไปของชีวิตแห่งมวลมนุษยชาติ ในยุคปัจจุบันได้นั้น... ได้ ผ่านความยากลำบากมากด้วยกัน ด้วยการร่วมกันดิ้นรนและต่อสู้อย่างบากบั่น ผ่านห้วงเวลา ผ่านการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยของสังคม จนผนึกแน่นเป็นสัญชาตญาณห่อหุ้มอยู่ด้วยจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง ละเมียดละไมกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

และเมื่อประมาณกว่า 50 ปี ที่ผ่านมา ณ ตำแหน่งหนึ่งของโลก คือหมู่บ้านชะเมา ตำบลทางพูน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชีวิตชายคนหนึ่ง อันภายหลังบรรพบุรุษของเขาตั้งชื่อให้ว่า นายสมพร พัฒนภูมิ ได้ถือกำเนิดขึ้นมา ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการถือกำเนิดเกิดขึ้นของเหล่ามวลมนุษย์ ณ ตำแหน่งแห่งหนต่างๆบนโลกนั้น ก็ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกัน ธรรมชาติเดียวกัน มิได้มีมนุษย์ ณ แห่งหนใด มิได้มีมนุษย์คนใดจะพิเศษหรือวิเศษวิโสกว่ากันเลย เพราะต่างก็มีภาระกิจที่เสมอเหมือนอยู่ในห้วงชีวิตของเหล่ามนุษย์ทั้งมวลที่ เสมอกันทั้งสิ้น

แต่เหตุใดเล่าชีวิตของชายผู้นี้ สมพร พัฒนภูมิ จึงต้องสะดุดหยุดลง เราลองมาใคร่ครวญให้เห็นลึกและละเอียดไปอีกนิดว่า การต่อสู้ 5 ประการหลักๆของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนั้นมีอะไรบ้าง 1.การต่อสู้กับความหิวโหย 2.การต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ 3.การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ 4.การต่อสู้กับการดำรงเผ่าพันธุ์ 5.การต่อสู้กับความไม่รู้ ทั้ง 5 ประการนั้น สิ่งมีชีวิตหลาย ๆอย่างหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างน่าจะมีสัญชาติญาณที่เหมือนๆกันทั้งสิ้น

เพียงแต่ว่ามนุษย์นี้ได้ต่อสู้ในสิ่งต่างๆ ด้วยการคิดค้นสร้าง-ทำ มิใช่เป็นการเก็บเกี่ยว-กิน จากธรรมชาติล้วนๆตามยถากรรม

มนุษย์ มิได้เพียรพยายามเรียนรู้ปฏิบัติ สร้าง ทำ ซึ่งก็คือได้ร่วมกันดัดแปลงโลกทั้งเพื่อชีวิตตัวเอง ครอบครัว และส่งผลไปสู่คนอื่นๆในสังคมนี้ สังคมของโลกมนุษย์นี้

สมพร พัฒนภูมิ ก็คือชีวิตมนุษย์หนึ่งที่ได้เพียรพยายามและดำรงตนตามภารกิจ เยี่ยงมนุษย์มาตลอดทั้ง 50 กว่าปี

ทราบ ว่าเมื่อเติบโตมาถึงวัยใช้แรงงาน ในระยะหนึ่งนั้น เขาเป็นช่าง คือช่างเคาะปะผุ ทำสีรถยนต์ โดยเป็นลูกจ้างที่บริษัทแห่งหนึ่งในตลาดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อน ที่จะสูญเสียลมหายใจสุดท้ายแห่งการมีชีวิตนั้น เขาได้สมัครหรืออาสาเข้าไปสู่กระบวนการของนักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน นักผลิตอาหารสะอาด นั่นก็คือการก้าวไปสู่ขบวนการของเกษตรกรยุคใหม่ในนามของพวกเรา ที่เรียกขานว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

คุณ สมพร พัฒนภูมิ ได้ทุ่มเทแรงงานอาบเหงื่อต่างน้ำ ขุดสระเลี้ยงปลา ขุดพรวนพลิกผืนดิน หว่านโปรยเมล็ดพันธุ์งอกงามเป็นแปลงพืชผักต่างๆ กระทั่งเริ่มได้รับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงงานของตน และกำลังขยายการผลิตออกไปอีก

ณ ห้วงเวลาสุดท้ายแห่งชีวิต คุณสมพร พัฒนภูมิ เพิ่งเสร็จจากการกรำงานหนักประจำวัน เขาวางจอบ ปุ้งกี๋ ไว้ในสระลูกใหม่ที่ยังขุดไม่เสร็จ ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะให้เป็นที่เลี้ยงปลาอีกแห่งหนึ่ง เขาปาดเหงื่อด้วยหลังมือ มือที่หยาบกร้าน และเปื้อนธุลีดิน ขณะที่เดินมาสนทนาและจิบกาแฟข้างวงอาหารค่ำบนชานหน้ากระท่อมของเพื่อนบ้าน

กระสุน ปืนนัดแรกทะลวงร่างแทรกกลางหัวใจ ความหวัง ความใฝ่ฝัน ในการเป็นเกษตรกรวูบวับดับสูญ “ช่วยด้วยผมถูกยิง” วงอาหารแตกกระเจิง พร้อมด้วยเสียงปืน เอ็ม.16 รัว ถี่ยับตามมาอีกชุด มือข้างหนึ่งกดบาดแผลและวิ่งฝ่าความมืดหวังเอาชีวิตรอดจากคมกระสุน แต่มรณะกาลได้คลี่ม่านปกคลุมชีวิตของเขาเสียแล้ว ร่างนั้นทรุดลงที่โคนต้นปาล์มคู่กายคารวะผืนดินด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ฝากห้วงหายใจสุดท้ายไว้กับความเมตตาแห่งแม่ธรณี

เจต จำนงค์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน สิทธิในความมั่นคงอาหาร และการสร้างสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้งการกำหนดอนาคตของตนเอง ของคุณสมพร พัฒนภูมิ จักต้องได้รับการสืบสาน

เราขอประกาศยืนยันว่าเจตจำนงค์ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) และ เจตจำนงของคุณสมพร พัฒนภูมิ คือเจตจำนงอันเป็นองค์เอกภาพเดียวกัน และเจตจำนงดังกล่าวนี้เราต้องเชิดชูให้สูงเด่นยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะนี่คือ…

ความหวังที่ก้าวหน้า

ความหวังในการผลิตอาหารสะอาดเลี้ยงดูสังคม

ความหวังในการผลิตอาหารที่รับผิดชอบและมีความรักให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ความหวังในการสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิตของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

ความหวังในการจัดระบบการอยู่ร่วมใหม่ในสังคมอารยะของมวลมนุษย์

และ เราขอประกาศไปสู่ผู้เอารัดเอาเปรียบที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งผู้บงการให้คุณสมพร พัฒนภูมิ และเพื่อนของเราก่อนหน้าที่เสียชีวิตไปแล้ว จากการกระทำของพวกท่าน

พวกเราที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการกระทำของพวกทรพีเช่นพวกท่านๆทั้งหลายนั้น

ท่านพึงระวังไว้เถิดว่า “การตายสิบเกิดแสนนั้น” มันยังเป็นอุปมาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ สักวันหนึ่ง “น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว” อย่างแน่นอน

หยุด เสียเถิด…พวกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่สังคมคนจน เรามาร่วมพูดคุยปรึกษากันและกันเยี่ยงมนุษย์ได้หรือไม่ ขอเรียกร้องไปสู่ผู้รับใช้ พวกมือปืนทั้งหลายว่าพวกท่านก็คือทายาทของผู้ยากจนทั้งหลายนั่นเอง

ทำไมท่านไม่เปลี่ยนเส้นทางปืนเสียเล่า ทำไมท่านจึงทำลายบรรพบุรุษของท่าน

ทำไมท่านทำลายผู้มุ่งสร้าง สรรพสิ่งและอาหารเพื่อเลี้ยงดูพวกท่าน

จงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เสียเถิด!

เรามาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิตเสียใหม่ได้หรือไม่?

ขอให้จิตใจกล้าหาญต่อสู้เด็ดเดี่ยวมั่นคงของคุณสมพรและวิญญาณสูงส่งของท่านจงกระจายเข้าสู่ในหมู่เพื่อนพ้องทั้งปวง ขอจงมีเจตจำนงให้กล้าแกร่งเยี่ยงท่าน จนกว่าภารกิจอันก้าวหน้านี้จักบรรลุ

 

ด้วยจิตคารวะ คณสมพร พัฒนภูมิ

 

 

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย(คปท.)

มกราคม 2553

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์