NGOsร่อนแถลงการณ์ถึง กทม.ติงการจัดการปัญหาคนเร่ร่อน

29 มกราคม  2553 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ได้ออกแถลงการณ์ในกรณีการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนถึงนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ติงให้รู้จักแยกแยะปัญหาไม่ทำงานเหมารวม รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไม่สร้างภาพเกินจริง ทำงานเป็นขั้นตอนชัดเจน เคารพสิทธิมนุษยชนและรณรงค์ให้คนในสังคมยุติการให้การสนับสนุนขอทาน 

 
แถลงการณ์
แสดงความห่วงใยกรณีการดำเนินการกับกลุ่มคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
      ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีแนวคิดในการจัดการปัญหาคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่           28 มกราคมที่ผ่านมา   นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เรียกหน่วยงาน               ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือถึงแนวทางการจัดการปัญหาคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา  ในฐานะหน่วยงานที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และติดตามปัญหาการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทาน  ขอแสดงความห่วงใยต่อกรณีการดำเนินการกับกลุ่มคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
  1. ขอให้กรุงเทพมหานคร รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากการประชุมหารือที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เป็นลักษณะเหมือนรายงานสถานการณ์ให้ที่ประชุมรับทราบ และยังแสดงท่าที ปิดกั้นการนำเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. ขอให้กรุงเทพมหานคร  ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน  ถึงรายละเอียดในวิธีปฏิบัติ  และบทบาทของแต่ละหน่วยงาน มิใช่ การแถลงเพียงหลักการ เพราะการดำเนินการจริง มีปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้องหลายประการ ที่จำเป็นต้องหารือถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินการ 
    1. กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้  แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ถึงแนวทางและนิยามในการดำเนินการของกลุ่มเป้าหมายระหว่าง “คนขอทาน” และ “คนไร้บ้าน”   เพราะทั้งสองกลุ่มมีสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่แตกต่างกัน ต้องไม่เหมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมักจะนิยามความหมายว่า “คนเร่ร่อนขอทาน”  
     1. กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกับจังหวัดปริมณฑล เรื่องจากสภาพปัญหามีความเชื่อมโยงในพื้นที่ซึ่งต่อเนื่องกัน และหากกรุงเทพมหานครดำเนินการโดยลำพังเพียงจังหวัดเดียว อาจจะเป็นการผลักปัญหาไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเท่านั้น มิใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
      1. การแถลงข่าวหรือการให้ข้อมูลต่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มิใช่มุ่งสร้างกระแสหรือความหวือหวา  เช่น กรณีการนำคนมาตัดอวัยวะเพื่อขอทาน ซึ่งข้อเท็จจริง              ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการกระทำดังกล่าว  ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นการสร้างตื่นตระหนกแก่สังคม  
       1. การดำเนินการกับกลุ่มคนขอทาน จำเป็นต้องมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการ ถูกค้ามนุษย์ หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์   กับกลุ่มคนขอทานที่เกิดจากความสมัครใจ  มิใช่การกวาดจับแบบเหมาโดยวิธีการแบบเดียวกัน  ทั้งนี้ การดำเนินการกับกลุ่มขอทานทุกประเภทจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
        1. กรุงเทพมหานคร ต้องรณรงค์ให้เกิดมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรม  ในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม และขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนการรณรงค์ให้คนในสังคมยุติการสนับสนุนกลุ่มขอทาน  
          
        ประกาศ  ณ วันที่ 29  มกราคม  2553
         
         
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
        มูลนิธิกระจกเงา
         

         

         

        ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

        โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

        โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

        ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
        เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
        ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
        LINE ไอดี = @prachatai

        แสดงความคิดเห็น

        พื้นที่ประชาสัมพันธ์