ทหาร “ตบเท้า” ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม

กำลังพลหลายพื้นที่ทั่วประเทศเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันทหารและ ผบ.ทบ. เป็นวันที่สาม ทั้ง พล.ปตอ. เกียกกาย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรี ยันสตูล ขณะที่หลานเปรม พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ นำกำลัง ร.5 พัน 2 ร่วมตบเท้าด้วย

 

หลังจากเมื่อวันที่ 27 และ 28 ม.ค. ทหารจากหลายที่ตั้ง รวมทั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพันรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 กองพัน กล่าวแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันทหาร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก นั้น ล่าสุดวานนี้ (29 ม.ค.) กิจกรรม “ตบเท้า” ให้กำลังใจ ผบ.ทบ. และประกาศปกป้องสถาบันทหาร ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

พล.ปตอ.-นปอ. ตบเท้า ย้ำปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ.

โดยเมื่อเวลา 08.00 น. วานนี้ (29 ม.ค.) ที่กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) นำกำลังพลหน่วย ปตอ.และหน่วย นปอ. ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี และแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

พล.ท.ยุทธศิลป์ กล่าวว่าหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง มีความเป็นเอกภาพ มีความรักสามัคคีกันในทุกเรื่อง กำลังพลทุกคนได้ปฏิบัติตามตามนโยบายของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้เน้นย้ำเสมอว่า ให้หน่วยของเราสร้างทหารให้มีอุดมการณ์ในความรักชาติ เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและจะทำในกรอบวินับระเบียบของทหารว่าจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

 

ค่ายพระเอกาทศรถ พิษณุโลกรวมพลังปกป้องศักดิ์ศรีทหาร

ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 นำทหารในหน่วยขึ้นตรง 17 หน่วย จำนวนกว่า 1,200 นาย ประกอบพิธีการรวมพลังของกำลังพลของหน่วยต่างๆ ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีของทหาร

มีการอ่านแถลงการณ์ต่อเหล่าทหารที่มาร่วมแสดงพลังว่า หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของอดีตทหารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีการแสดงความคิดที่ไม่สอดคล้องกัน ตลอดจนการที่ทหารบางนายใช้คำพูดไม่เหมาะสมหลายอย่างหลายประการต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน ซึ่งทำให้เป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติของทหาร ทำให้เหล่าทหารจักต้องรักษาไว้ด้วยการแสดงรวมพลังที่ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีให้เป็นที่ปรากฏ

โดยวันนี้เหล่าทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ได้ให้สัจจะแก่ตนเองต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ ว่า จะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร ขอให้ทหารทุกนายรักษาคำปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ที่ว่า “ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม” จากนั้นมีการร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงมาร์ชกองทัพบก

 

ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จ.ร้อยเอ็ด รวมพลังปกป้องสถาบันทหาร

ขณะที่ความเคลื่อนไหวภาคอีสาน ที่หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กำลังรบหลักกองกำลังสุรนารี ที่ จ.ร้อยเอ็ด มีการรวมของทหารหน่วยรบประจำกองพลทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงภายในหน่วย ราว 500 นาย เพื่อแสดงพลังในการร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร และปกป้องผู้บังคับบัญชา จากการที่มีทหารใช้ความเป็นข้าราชการทหารเข้ามาจาบจ้วงสถาบันทหารและผู้ บังคับบัญชา โดยมี พ.อ.วุธ แสงจักร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นเป็นประธาน รับทราบเจตนารมณ์ที่เสนอไปยังผู้บังคับบัญชา พร้อมกับรับรู้และร่วมกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของทหารแตกแถว และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นทหารที่ดีของชาติและปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

 

จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงครามเอาด้วย

วันเดียวกันที่หน้าค่ายจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด หน่วยรบจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรบที่ 16 และกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม กว่า 500 นายแสดงพลังในการปกป้องสถาบันทหาร ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารบางคนใช้ความเป็นทหาร ทำการจาบจ้วงสถาบันทหารและดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาระดับสูง และมีการส่งมอบหนังสือให้กำลังใจต่อผู้บังคับบัญชา ผ่าน พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป

 

ทหารบกสกลนครแสดงพลังปกป้องสถาบันทหาร

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พล.ต.ณรงค์ดิส สีทาแก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร พร้อมด้วย และ พ.ท.ธงชาติ โล่งจิตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 นำ ข้าราชการทหารและกำลังพล จำนวน 2,000 นาย ร่วมแสดงพลังในการร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมา มีบางกลุ่มใช้ข้าราชการทหารทำการจาบจ้วงสถาบันทหาร ซึ่งในระบบของทหารนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรง ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงออกแถลงการณ์พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตนเป็นทหารของชาติ

 

มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม แสดงพลัง

เมื่อเวลา 15.45 น.วันที่ 29 มกราคม ที่สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี พล.ต.ชาสร วายโสกา ผู้บัญชาการ มทบ.24 เป็นประธานพิธีปฏิญาณตน เพื่อปกป้องสถาบันทหาร โดยมีกำลังพลของหน่วยทหารต่าง ๆ ในเขต จ.อุดรธานี , หนองบัวลำภู และหนองคาย ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยและกำลังพลของ มทบ. 24, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, กรมทหารราบที่ 13, กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 จำนวน 1,000 นาย เพื่อเป็นการแสดงพลังร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร และให้กำลังใจต่อผู้บัญชาการทหารบก

โดยตัวแทนที่มาร่วมปฏิญาณตน ได้อ่านอ่านแถลงการณ์การแสดงพลังของกำลังพลฯ ว่า ข้าราชการทหารในพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของกองทัพเช่นทหารทุกนาย บนพื้นฐานของความเคารพในความคิดที่แตกต่างของสังคม ที่อยู่ในกรอบ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งปัจจุบันมีทหารบางนาย ไม่เคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมของทหาร ทำให้กองทัพต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคี ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในกำลังพลของกองทัพ

พล.ต.ชาสร วายโสภา ผบ.มทบ. 24 กล่าวต่อกำลังพลว่า ในนามของผู้บังคับบัญชาขอขอบใจกำลังพลทุกนายที่มารวมตัวกันเพื่อแสดงความห่วงใย ต่อสถานการณ์ของกองทัพในวันนี้ ตนเชื่อว่าสังคมทหารเป็นสังคมที่ยึดมั่น ถือระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารเป็นหลัก จึงสามารถเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับประเทศได้

ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ นั้นสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งทหารทุกนาย ทุกหน่วย ทุกเหล่าสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติตาม ทหารผู้ใดที่มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร ถือว่าทหารผู้นั้นทำไม่เหมาะสม ไม่สมควรเป็นแบบอย่างต่อไป

 

ทหารพรานค่ายปักธงชัยประกาศปกป้องผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อส.บุญรอด ธารสูงเนิน อาสาสมัครทหารพรานอาวุโสค่ายปักธงชัยนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัย กว่า 200 นายพร้อมอดีตอาสาสมัครทหารพรานชมรมอดีตนักรบดำโคราช ซึ่งนำโดยนายอัมพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาและอดีตประธานชมรมอดีตนักรบดำโคราช อีกจำหนวนหนึ่ง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารพรานค่าย ปักธงชัย

พร้อมอ่านแถลงการณ์ป้องป้องผู้บังคับบัญชาและประณามกลุ่มบุคคลที่นำศักดิ์ศรีอาสาสมัครทหารพรานไปแอบอ้าง เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้อาสาสมัครทหารพรานและอดีตอาสาสมัครทหารพราน ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวให้ยุติการกระทำ หรือถ้าเป็นความประสงค์โดยส่วนตัวก็ขอให้ไปในนามส่วนตัว อย่างนำเอาศักดิ์ศรีการเป็นทหารพรานไปยุ่งเกี่ยว โดยเฉพาะการใส่เครื่องแบบไปร่วมเคลื่อนไหวถือเป็นการกระทำที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ทหารพรานอย่างร้ายแรง จากนั้นนายบุญรอด นำแถลงการณ์ยื่นต่อ พ.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย เพื่อส่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

อส.อัมพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาและอดีตประธานชมรมอดีตนักรบดำโคราช กล่าวว่า กรณีที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามที่จะนำเอาชื่ออดีตอาสาสมัครทหารไปใช้เป็น เครื่องมือต่อรองและเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขอฝากไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวว่า การออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะบุคคลในระดับนายทหาร รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาระ ดับสูงที่เกษียณอายุราชการออกไป ไม่ควรนำเอาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นทหารไปร่วมในการเคลื่อนไหว ด้วย เพราะถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของทหารอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะการสวมเครื่องแบบ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวและทำการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกภายในชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทหารทุกนายไม่ควรปฏิบัติอย่างที่สุด

 

ผบ.ค่ายปักธงชัยยัน อส.เคลื่อนไหวเอง ไม่มีใบสั่ง

ด้าน พ.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของอาสาสมัครทหารพรานและอดีตอาสาสมัครทหารพรานในครั้งนี้ อาจเกิดจากการที่กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับรู้ข่าวสารถึงการเคลื่อนไหว ทางการเมืองที่พยายามจะปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก นำเอาสถาบันทหารมาเป็นเครื่องมือเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีการนำชื่อ เสียงเกียรติภูมิของทหารไปแอบอ้างเพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง จึงทำให้พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถทนนิ่งเฉยอยู่ได้ จึงออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเพื่อต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของทหารไทย

ทั้งนี้ทางกรมทหารพรานที่ 26 ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความต้องการของกลุ่มอาสาสมัครทหารพราน เองไม่มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างภาพแต่อย่างใด

 

ทัพพระยาเสือปฏิญาณตนเป็นทหารมีวินัย

ส่วนความเคลื่อนไหวในภาคตะวันตก เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (29 ม.ค. 53) พ.อ. มนตรี ช้างพลายแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้นำข้าราชการทหารของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ 947 952 955 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 107 หมวดบรรทุกต่างกองกำลังสุรสีห์ และชุดมวลชนพัฒนาสัมพันธ์ที่ 1202 1204 1205 รวมกว่า 200 นาย กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พ.อ.มนตรี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันได้เกิดความแตกแยกทางความคิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน นอกจากนั้นยังได้ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความเป็นปึกแผ่นของกองทัพ ทำให้ข้าราชการทหารซึ่งล้วนมีจิตมุ่งมั่นที่จะสนองคุณแผ่นดินอย่างเต็มความ สามารถ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมใจกันแสดงพลังในการเป็นข้าราชการทหารที่ดี เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทหารของประชาชน นอกจากนี้เราจะเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเหล่าทหาร และเป็นการ สร้างความเป็นปึกแผ่น แก่หน่วย และกองทัพ ที่พร้อมที่จะปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานการเคลื่อนไหวของทหารเพื่อปกป้องสถาบันทหารและผู้บังคับบัญชา คือ พล.อ.อนุพงษ์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.อุตรดิตถ์ด้วย

 

ภาพข่าวจาก มติชนออนไลน์ เมื่อ 29 ม.ค. 53 พาดหัวข่าวว่า “"หลานป๋า"นำกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 5 แสดงพลังปกป้องสถาบันทหาร”

ขณะเดียวกัน มติชนออนไลน์ ยังรายงานว่า พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ ผบ.ร.5 พัน 2 หลาน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นำกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จำนวน 100 กว่านาย ทำพิธีปฏิญาณตนเป็นผู้บังคับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีมีวินัย เพื่อร่วม ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5พัน 2) ที่ค่ายทหารสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล เมื่อ 29 ม.ค. ด้วย

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์