ทหาร “ตบเท้า” ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม

กำลังพลหลายพื้นที่ทั่วประเทศเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันทหารและ ผบ.ทบ. เป็นวันที่สาม ทั้ง พล.ปตอ. เกียกกาย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรี ยันสตูล ขณะที่หลานเปรม พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ นำกำลัง ร.5 พัน 2 ร่วมตบเท้าด้วย

 

หลังจากเมื่อวันที่ 27 และ 28 ม.ค. ทหารจากหลายที่ตั้ง รวมทั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพันรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 กองพัน กล่าวแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันทหาร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก นั้น ล่าสุดวานนี้ (29 ม.ค.) กิจกรรม “ตบเท้า” ให้กำลังใจ ผบ.ทบ. และประกาศปกป้องสถาบันทหาร ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

พล.ปตอ.-นปอ. ตบเท้า ย้ำปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ.

โดยเมื่อเวลา 08.00 น. วานนี้ (29 ม.ค.) ที่กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) นำกำลังพลหน่วย ปตอ.และหน่วย นปอ. ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี และแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

พล.ท.ยุทธศิลป์ กล่าวว่าหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง มีความเป็นเอกภาพ มีความรักสามัคคีกันในทุกเรื่อง กำลังพลทุกคนได้ปฏิบัติตามตามนโยบายของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้เน้นย้ำเสมอว่า ให้หน่วยของเราสร้างทหารให้มีอุดมการณ์ในความรักชาติ เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและจะทำในกรอบวินับระเบียบของทหารว่าจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

 

ค่ายพระเอกาทศรถ พิษณุโลกรวมพลังปกป้องศักดิ์ศรีทหาร

ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 นำทหารในหน่วยขึ้นตรง 17 หน่วย จำนวนกว่า 1,200 นาย ประกอบพิธีการรวมพลังของกำลังพลของหน่วยต่างๆ ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีของทหาร

มีการอ่านแถลงการณ์ต่อเหล่าทหารที่มาร่วมแสดงพลังว่า หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของอดีตทหารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีการแสดงความคิดที่ไม่สอดคล้องกัน ตลอดจนการที่ทหารบางนายใช้คำพูดไม่เหมาะสมหลายอย่างหลายประการต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน ซึ่งทำให้เป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติของทหาร ทำให้เหล่าทหารจักต้องรักษาไว้ด้วยการแสดงรวมพลังที่ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีให้เป็นที่ปรากฏ

โดยวันนี้เหล่าทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ได้ให้สัจจะแก่ตนเองต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ ว่า จะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร ขอให้ทหารทุกนายรักษาคำปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ที่ว่า “ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม” จากนั้นมีการร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงมาร์ชกองทัพบก

 

ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จ.ร้อยเอ็ด รวมพลังปกป้องสถาบันทหาร

ขณะที่ความเคลื่อนไหวภาคอีสาน ที่หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กำลังรบหลักกองกำลังสุรนารี ที่ จ.ร้อยเอ็ด มีการรวมของทหารหน่วยรบประจำกองพลทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงภายในหน่วย ราว 500 นาย เพื่อแสดงพลังในการร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร และปกป้องผู้บังคับบัญชา จากการที่มีทหารใช้ความเป็นข้าราชการทหารเข้ามาจาบจ้วงสถาบันทหารและผู้ บังคับบัญชา โดยมี พ.อ.วุธ แสงจักร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นเป็นประธาน รับทราบเจตนารมณ์ที่เสนอไปยังผู้บังคับบัญชา พร้อมกับรับรู้และร่วมกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของทหารแตกแถว และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นทหารที่ดีของชาติและปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

 

จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงครามเอาด้วย

วันเดียวกันที่หน้าค่ายจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด หน่วยรบจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรบที่ 16 และกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายประเสริฐสงคราม กว่า 500 นายแสดงพลังในการปกป้องสถาบันทหาร ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารบางคนใช้ความเป็นทหาร ทำการจาบจ้วงสถาบันทหารและดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาระดับสูง และมีการส่งมอบหนังสือให้กำลังใจต่อผู้บังคับบัญชา ผ่าน พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป

 

ทหารบกสกลนครแสดงพลังปกป้องสถาบันทหาร

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พล.ต.ณรงค์ดิส สีทาแก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร พร้อมด้วย และ พ.ท.ธงชาติ โล่งจิตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 นำ ข้าราชการทหารและกำลังพล จำนวน 2,000 นาย ร่วมแสดงพลังในการร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมา มีบางกลุ่มใช้ข้าราชการทหารทำการจาบจ้วงสถาบันทหาร ซึ่งในระบบของทหารนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรง ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงออกแถลงการณ์พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตนเป็นทหารของชาติ

 

มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม แสดงพลัง

เมื่อเวลา 15.45 น.วันที่ 29 มกราคม ที่สนามหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี พล.ต.ชาสร วายโสกา ผู้บัญชาการ มทบ.24 เป็นประธานพิธีปฏิญาณตน เพื่อปกป้องสถาบันทหาร โดยมีกำลังพลของหน่วยทหารต่าง ๆ ในเขต จ.อุดรธานี , หนองบัวลำภู และหนองคาย ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยและกำลังพลของ มทบ. 24, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, กรมทหารราบที่ 13, กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 จำนวน 1,000 นาย เพื่อเป็นการแสดงพลังร่วมกันปกป้องสถาบันทหาร และให้กำลังใจต่อผู้บัญชาการทหารบก

โดยตัวแทนที่มาร่วมปฏิญาณตน ได้อ่านอ่านแถลงการณ์การแสดงพลังของกำลังพลฯ ว่า ข้าราชการทหารในพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของกองทัพเช่นทหารทุกนาย บนพื้นฐานของความเคารพในความคิดที่แตกต่างของสังคม ที่อยู่ในกรอบ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งปัจจุบันมีทหารบางนาย ไม่เคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมของทหาร ทำให้กองทัพต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคี ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในกำลังพลของกองทัพ

พล.ต.ชาสร วายโสภา ผบ.มทบ. 24 กล่าวต่อกำลังพลว่า ในนามของผู้บังคับบัญชาขอขอบใจกำลังพลทุกนายที่มารวมตัวกันเพื่อแสดงความห่วงใย ต่อสถานการณ์ของกองทัพในวันนี้ ตนเชื่อว่าสังคมทหารเป็นสังคมที่ยึดมั่น ถือระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารเป็นหลัก จึงสามารถเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับประเทศได้

ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ นั้นสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งทหารทุกนาย ทุกหน่วย ทุกเหล่าสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติตาม ทหารผู้ใดที่มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร ถือว่าทหารผู้นั้นทำไม่เหมาะสม ไม่สมควรเป็นแบบอย่างต่อไป

 

ทหารพรานค่ายปักธงชัยประกาศปกป้องผู้บังคับบัญชา

ส่วนที่กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อส.บุญรอด ธารสูงเนิน อาสาสมัครทหารพรานอาวุโสค่ายปักธงชัยนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัย กว่า 200 นายพร้อมอดีตอาสาสมัครทหารพรานชมรมอดีตนักรบดำโคราช ซึ่งนำโดยนายอัมพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาและอดีตประธานชมรมอดีตนักรบดำโคราช อีกจำหนวนหนึ่ง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารพรานค่าย ปักธงชัย

พร้อมอ่านแถลงการณ์ป้องป้องผู้บังคับบัญชาและประณามกลุ่มบุคคลที่นำศักดิ์ศรีอาสาสมัครทหารพรานไปแอบอ้าง เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้อาสาสมัครทหารพรานและอดีตอาสาสมัครทหารพราน ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวให้ยุติการกระทำ หรือถ้าเป็นความประสงค์โดยส่วนตัวก็ขอให้ไปในนามส่วนตัว อย่างนำเอาศักดิ์ศรีการเป็นทหารพรานไปยุ่งเกี่ยว โดยเฉพาะการใส่เครื่องแบบไปร่วมเคลื่อนไหวถือเป็นการกระทำที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ทหารพรานอย่างร้ายแรง จากนั้นนายบุญรอด นำแถลงการณ์ยื่นต่อ พ.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย เพื่อส่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

อส.อัมพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาและอดีตประธานชมรมอดีตนักรบดำโคราช กล่าวว่า กรณีที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามที่จะนำเอาชื่ออดีตอาสาสมัครทหารไปใช้เป็น เครื่องมือต่อรองและเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขอฝากไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวว่า การออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะบุคคลในระดับนายทหาร รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาระ ดับสูงที่เกษียณอายุราชการออกไป ไม่ควรนำเอาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นทหารไปร่วมในการเคลื่อนไหว ด้วย เพราะถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของทหารอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะการสวมเครื่องแบบ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวและทำการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกภายในชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทหารทุกนายไม่ควรปฏิบัติอย่างที่สุด

 

ผบ.ค่ายปักธงชัยยัน อส.เคลื่อนไหวเอง ไม่มีใบสั่ง

ด้าน พ.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของอาสาสมัครทหารพรานและอดีตอาสาสมัครทหารพรานในครั้งนี้ อาจเกิดจากการที่กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับรู้ข่าวสารถึงการเคลื่อนไหว ทางการเมืองที่พยายามจะปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก นำเอาสถาบันทหารมาเป็นเครื่องมือเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีการนำชื่อ เสียงเกียรติภูมิของทหารไปแอบอ้างเพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง จึงทำให้พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถทนนิ่งเฉยอยู่ได้ จึงออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเพื่อต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของทหารไทย

ทั้งนี้ทางกรมทหารพรานที่ 26 ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความต้องการของกลุ่มอาสาสมัครทหารพราน เองไม่มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างภาพแต่อย่างใด

 

ทัพพระยาเสือปฏิญาณตนเป็นทหารมีวินัย

ส่วนความเคลื่อนไหวในภาคตะวันตก เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (29 ม.ค. 53) พ.อ. มนตรี ช้างพลายแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้นำข้าราชการทหารของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ 947 952 955 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 107 หมวดบรรทุกต่างกองกำลังสุรสีห์ และชุดมวลชนพัฒนาสัมพันธ์ที่ 1202 1204 1205 รวมกว่า 200 นาย กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พ.อ.มนตรี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันได้เกิดความแตกแยกทางความคิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน นอกจากนั้นยังได้ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความเป็นปึกแผ่นของกองทัพ ทำให้ข้าราชการทหารซึ่งล้วนมีจิตมุ่งมั่นที่จะสนองคุณแผ่นดินอย่างเต็มความ สามารถ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมใจกันแสดงพลังในการเป็นข้าราชการทหารที่ดี เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทหารของประชาชน นอกจากนี้เราจะเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเหล่าทหาร และเป็นการ สร้างความเป็นปึกแผ่น แก่หน่วย และกองทัพ ที่พร้อมที่จะปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานการเคลื่อนไหวของทหารเพื่อปกป้องสถาบันทหารและผู้บังคับบัญชา คือ พล.อ.อนุพงษ์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.อุตรดิตถ์ด้วย

 

ภาพข่าวจาก มติชนออนไลน์ เมื่อ 29 ม.ค. 53 พาดหัวข่าวว่า “"หลานป๋า"นำกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 5 แสดงพลังปกป้องสถาบันทหาร”

ขณะเดียวกัน มติชนออนไลน์ ยังรายงานว่า พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ ผบ.ร.5 พัน 2 หลาน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นำกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จำนวน 100 กว่านาย ทำพิธีปฏิญาณตนเป็นผู้บังคับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีมีวินัย เพื่อร่วม ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5พัน 2) ที่ค่ายทหารสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล เมื่อ 29 ม.ค. ด้วย

ดีมากไอ้เณร

ดีมากไอ้เณร ยิ่งถูกด่ายิ่งทุ่มตัวออกมาเล่นการเมือง คือออกมาแสดงพลังว่าทหารไม่เป็นกลางจริงๆ คิดแล้วพวกคุณมึงปฎิัวัติอีกทีแล้วปกครองระบบ สฤษดิ์ไปเลยก็ดีว่ะ พวกผมกูจะได้เลิกด่าพวกคุณเสียทีเพราะถ้าคุณเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบพวกผมก็ต้องกลัวคุณจริงๆ เพราะคุณสามารถออกมาฆ่าพวกผมได้ตามกฎหมายหรือมาตราสิบเจ็ดของไอ้สฤษดิ็็์็์บ้ากาม แต่พวกผมก็สามารถจะปฎิเสธที่จะเสียภาษีให้รัฐบาลเผด็จการได้เหมือนกันนะครับ เรื่องอะไรจะยอมเสียภาษีให้พวกคุณเอาไปซื้ออาวุธเอามากดขี่พวกผมอีกที จริงไหมครับ ไอ้คุณเณร?

กบแดงเห็นทหารบ๊องเดินใส่ชุดพร

กบแดงเห็นทหารบ๊องเดินใส่ชุดพรางในเมือง นี่หละวีระบุหรุด
กบแดงเห็นแกนนำนำเผาเมือง นี่หละวีระบุหรุด
กบแดงเห็นแกนนำปากสำรอกขี้ เก่งด่าทหาร นี่หละวีระบุหรุด
กบแดงเห็นนกกระสาเหลี่ยมยืนคู่กะกระสาดำเขมรที่ขอบบ่อ นี่หละวีระบุหรุด เจ้าเหนือหัวของฉัน เมื่อไหร่ทั่นจะมาอยู่ร่วมบ่อกะเราฮะทั่น
*****
To be continued

มองอีกมุมหนึ่งเป็นพฤติกรรมตลก

มองอีกมุมหนึ่งเป็นพฤติกรรมตลกเหลือร้าย ที่นักแสดงภาพยนต์ตลกเขาเล่นกัน แทนที่จะเอาเวลา มันสมอง ไปคิดแก้ไขปัญหาความมั่นคงชาติในระยะยาว การพัฒนาอาวุธที่จะนำมาใช้ในกองทัพอนาคต อนาถนักรบของชาติ

ความหวาดหวั่นสพรึงกลัวของอำมา

ความหวาดหวั่นสพรึงกลัวของอำมาตย์และขุนนางกังฉินเริ่มขึ้นแล้ว เช็คกำลังพล เพื่อความแน่ใจว่ายังมีลูกกระโปกอยู่กี่อันที่เป็นสมุน และมีกลุ่มกลางระหว่างลูกกระโปกอำมาตย์อยู่กี่ตัวที่ยังเป็นสาวก ......เริ่มการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรมแล้ว หลังจากพวกเสื้อแดงไล่ถลกหนังหัวอำมาตย์ จนคนทั้งโลกเห็นกันจะๆ อำมาตย์ชั่วไร้ยางอาย ไม่มีต่อมคุณธรรมจริยธรรม .....ณ เวลานี้ความจริงคือ อำนาจและอาวุธเป็นของอำมาตย์ แต่วันเวลาเป็นของพวกเสื้อแดง .....ในเมื่ออำนาจกับสังขารไม่เอื้อ จับตาดูอำมาตย์จะจัดการกับ ธรรมชาติอันแก่เฒ่าจนถึงวันจองวัดจองโลงได้อย่างไร และพวกเสื้อแดงจะเป็นแมงเม่าบินเข้าหากองไฟหรือไม่ เมื่ออำมาตย์เข้าตาจน ไม่สามารถรอเวลาแห่งชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิด จะใช้กำลังอำนาจกำจัดพวกเสื้อแดงจนสิ้นซาก หรืออำมาตย์จะถูกถลกหนังหัว ประจานความชั่วให้สังคมรับรู้จนถึงวาระสุดท้ายที่อยู่ในโลกมนุษย์ คนไทยทุกคนจะได้รู้ได้เห็น ในไม่ช้านี้แน่นอน

ปกป้องสถาบันพระเจ้าอยู่หัว

ปกป้องสถาบันพระเจ้าอยู่หัว กับ สถาบันทหารจะปกป้องอันไหนมากกว่ากัน เพราะ ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน ตกลงนัดกันมาดีแล้วรึยังละว่าจะเลือก พระเจ้าอยู่หัว หรือว่า สถาบันทหาร

และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งผู้บั

และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแปลว่า ถ้าเขาสั่งให้ปฎิวัติ์ก็ต้องมาปฎิวัติ์ตามคำสั่งใช่มั้ย เกิดเป็นคน สูงสุดอยู่ที่จริงใจ สัตว์ก็มีความคิด แต่คนมีจิตใจที่ดี ถ้าไม่มีจิตใจที่ดี คนย่อมไม่ต่างจากสัตว์

เวลาทหารทั้งประเทศรับเงินเดือ

เวลาทหารทั้งประเทศรับเงินเดือน
เงินซื้ออาวุธ ให้ไปเอาเงินของไอ้ ป็อก ไอ้เปรม
มาจ่าย เล่นตั้งกองกำลังส่วนตัวคุ้มครองคนยึดเขายึดป่า
สร้างบ้านตากอากาศสร้างสนามกอล์ฟ
ทหารประเทศไทยนี่มันน้ำเน่าไม่พัฒนาซะที
จปร.ปล่อยให้ควายพวกนี้เรียนจบมาได้ไง
เลวตั้งแต่หัวหงอกยันหัวเถิก ไอ้ตาเหล่ประยุทธ

น่าจะยกขบวนทั้งหมดไปตบเท้าแถว

น่าจะยกขบวนทั้งหมดไปตบเท้าแถว3 จังหวัดใต้
โจรใต้คงกลัวจนขี้แตกขี้แตน ฮาฮา
ทหารไทยตบเท้าและกินค่าคอมฯอาวุธเก่งที่สุดในโลก ฮาฮา

*ทหารคือ ม้าศึก

*ทหารคือ ม้าศึก คึกองอาจ
การหลงพลาด รัฐประหาร เป็นงานเศร้า
เสียศักดิ์ศรี มีแต่สิ้น ถูกหมิ่นเร้า
อย่าหลงเอา รัฐประหาร ผลาญบ้านเมือง

*ทหารดี จึงมีการ ออกมาด่า
ด่าพวกบ้า รัฐประหาร มารหัวเหลือง
เพื่อกู้เกียรติ ศักดิ์ศรี ที่สิ้นเปลือง
ยิ่งขุ่นเคือง ก็ยิ่งด่า กล้าประจาน

" ยามศึกเราหลบ

" ยามศึกเราหลบ ยามสงบเราฆ่าประชาชน " ไม่เคยเสียความรู้สึกกับทหารอย่างทุกวันนี้เลย พวกคุณไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีเกียรติเหลือเกิน

อยากให้ประเทศชาติ

อยากให้ประเทศชาติ มีความเป็นปกติสุข ทุกคนต้องช่วยทำให้เกิดความสามัคคี

ทหารของประชาชนผู้กล้าหาญ ท่าน

ทหารของประชาชนผู้กล้าหาญ

ท่านผู้กล้ากำลังทำอะไรกันอยู่

ทหารจะเก่งกล้าก็เมื่อทำหน้าที่ต่อสู้กับศตรูของประชาชน

ต่อสู้กับศตรูของชาติ

จะมีความสามัคคีร่วมหัวจมท้าย

กล้าตาย

ก็เพื่อชาติ

ท่านไม่สมควรเอาเรื่องส่วนตัวของคนๆเดียว

มาเป็นข้อผูกมัดกับทหารทั้งกองทัพ

ผบ.ทบ. ก็เป็นคน

มีผิด มีถูก

ปล่อยให้ วินัย กม. เป็นเครื่องชี้

ผบ.ทบ. มาแล้วก็ไป

แต่กองทัพยังต้องคงอยู่

พวกท่านอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เป็นตุลาการตัดสิน

ใครจะตัดสินก็เป็นเรื่องส่วนตัว

เฉพาะคน

ไม่สมควรมาทำในนามของกำลังพล

ทั้งประเทศ

การที่ท่านออกมาสมอ้างว่าเป็นตัวแทนของกองกำลัง

ย่อมแอบอ้างเอาสิทธิของผู้อื่นไป

กองทัพมีคนเป็นแสน

คนสองพันคนจะมาอ้างในสิทธของผู้อื่น

ไม่เป็นการกระทำที่ถูก

ที่ลูกผู้ชายชาติทหาร

เขาทำกัน

...มันเป็นยุทธศาสตร์

...มันเป็นยุทธศาสตร์ ของการออกมาข่มขู่ ข่มขวัญ และเช็คกำลังพลไปในตัว ของพวกอำมาตย์ อำมหิตทั้งหลาย ก็ให้เขาเชื่อไปเถอะครับว่าทหารยังอยู่ข้างเขาอยู่ แต่ถ้าเมื่อใดที่พวกเขาสั่งทหารฆ่าประชาชน เมื่อนั้นแหละครับเขาจะได้รู้ว่า ทหาร อยู่ฝ่ายไหนกันแน่ แล้วเขาจะได้รับบทเรียนของชีวิตและไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเลย...

ชายชาติทหารของบ้านนี้เมืองนี้

ชายชาติทหารของบ้านนี้เมืองนี้ ถืออาวุธสงครามร้ายเเรงยิงกราดประชาชนมือเปล่า(รวมทั้งผู้หญิง)ที่ออกมาเรืยกร้องประชาธิปไตย ..บาดเจ็บล้มตาย
อย่างเลือดเย็นเเบบหน้าตาเฉย...นี่หรือ ศักดิ์ศรีของชายชาติทหาร ที่ระบอบอำมาตย์สร้างแบบฉบับมอบให้เเก่บ้านนี้เมืองนี้พูดดังๆ..ชัดๆอีกครั้งว่า พวกคุณเป็นทหารของใคร? ประชาชนจะได้หายสงสัยกันเสียที.

ไอ้ทหารทหารพวกนี้ทำเป็นแต่เรื

ไอ้ทหารทหารพวกนี้ทำเป็นแต่เรื่องชั่วๆๆๆ มันน่าไปกินเงินเดือน ไอ้ป๊อก ไม่ควรกินเงินเดือนประชาชน
หากมันออกมาปราบไอ้อัณฑมิตรแต่แลกบ้านเมืองก็ไม่วายป่วงขนาดนี้
ลูกพี่มันเป็นตัวอย่างเลว ขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี ไอ้ลูกน้องเลียไข่ตามอย่าง
โดยเฉพาะลูกทหารใหญ่ที่พ่อมันตาย แล้วมีเรื่องแย่งมรดกกันเป็นพันล้าน ไม่รู้ต้นตระกูลมันรวยมาจากไหน หากไม่ใช่หลานไอ้เฒ่า จะได้คุมกำลังไหม กองทัพไทยไม่ใช่มรดก ตกทอด

เห็นด้วยหากพระสยามเทวาธิราชมี

เห็นด้วยหากพระสยามเทวาธิราชมีจริง ผู้นำองค์กรศาล และ ทหารต้องฉิบหายก่อน เพราะมันทำเพื่อตัวเอง ดูตุลาการแก้เกษียณเป็น 70 ปี ส่วนทหารซื้ออาวุธห่วยกันอย่างเมามัน เพื่อพวกมันทั้งนั้น

ผู้นำหน่วยที่คุมกำลังล้วนแต่รำรวย เพราะใช้งบประมาณ ทั้งนำมัน และ วัสดุต่างๆๆๆ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจาก สตง. รวมถึงศาลยุติธรรม ก็ไม่มีการตรวจสอบ แต่ราชการอื่นทั้งตรวจทั้งเรียกคืน แม้กระทั่งอยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการยังไปก้าวก่าย จนถูกฟ้องศาลปกครอง นี่แหละสองมาตราฐานแม้ในหม่อำมาตย์ด้วยกัน

*เขาตบเท้า เพื่อเจ้านาย

*เขาตบเท้า เพื่อเจ้านาย ให้พรึบพรับ
เพื่อสำทับ เพื่อข่มขู่ ผู้ขัดขวาง
เขากระทำ รัฐประหาร ผลาญทุกอย่าง
เป็นแบบอย่าง อันธพาล ทหารเลว

*เขาหลงตัว ว่ามีเกียรติ และศักดิ์ศรี
แท้ไม่มี เลยสักนิด จิตลงเหว
เป็นทหาร แห่งนรก ตกไฟเปลว
เกียรติแหลกเหลว ไร้ค่า แลน่าชัง

เขาปกปัก รักษา รัฐประหาร
เผด็จการ เลวร้าย ใจกระหัง
เขาคิดว่า ตัวดี มีกำลัง
เขาคือพลัง เลวร้าย ฝ่ายอธรรม

*มุ่งสืบทอด เจตนา ทายาทอสูร
เพื่อเพิ่มพูน อำมาตยา พาตกต่ำ
ทั้งจาบจ้วง ปวงประชา พาผลกรรม
เขาตกต่ำ เพราะเหยียบย่ำ ประชาชน

เปลี่ยนเวรกันบ้าง...ทหารที่เข

เปลี่ยนเวรกันบ้าง...ทหารที่เข้าเวรตบเท้าอยู่กับโจรภาคใต้ให้ขึ้นมาตบเท้าช่วยผบทบบ้าง...ปลอดภัยกว่าแล้วให้ทหารที่ตบเท้าอยู่ในกรุงเทพฯไปตบเท้าที่ภาคใต้บ้างสักอาทิตย์..ตายไม่ตายเสี่ยงเอาแล้วคุณจะรู้สึก

ทหารไม่ควรยุ่งการเมือง

ทหารไม่ควรยุ่งการเมือง เพราะทหารไม่มีหน้าที่เรื่องการเมือง หน้าที่ของทหารคือปกป้องประเทศชาติ จงเป็นทหารของชาติอย่างแท้จริง อย่างทะลึ่งนอกเรื่อง ปชชเขาไม่ยอมให้ทหารทำผิดหน้าที่อีกแล้ว

ช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพหน่อยสิ อะไรก็เป็นงบลับหมด แสดงบัญชีทรัพย์สินรายตัวด้วยนะ
เออ!!!! จะนัดกันไปตบเท้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อไหร่ ก็บอกหน่อยนะ จะส่งกำลังใจไปช่วย

เอาคำขวัญมาฝากครับ

เอาคำขวัญมาฝากครับ

"ดูแลสถานบันเทิง หลงระเริงกับโต๊ะบอล เฝ้าบ่อนให้เจ้านาย ถวายอารักขาถุงกอล์ฟ ชอบตอบคำถามสื่อ เล่นไม่ซื่อกับสถาบัน ปลุกปั่นความขัดแย้ง ขยะแขยงโจรใต้ ไม่อายตอนวิ่งเต้น เขม่นคนต่างสี เอาดีใส่ตัวเอง"

เห็นหน้าแล้วคงตอบได้ว่าพากันไปสลายทั้งกองพันในสนามรบแน่ๆ

. น่าสงสารคนพวกนี้น๊ะครับ....

.

น่าสงสารคนพวกนี้น๊ะครับ....

ทำไมเขาจึงยึดติดกับตัวบุคคลแทนที่จะยึดมั่นในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสถาบันที่ตนเองร่ำเรียนมาและประเทศชาติประชาชน....

ตอนที่สนธิลิ้มเอาผ้าอานามันลูบฐานพระบรมรูปซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาของนักเรียน จปร.

คนกลุ่มนี้ไปหดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเขา ?

ตอนที่พันธมิตรปิดถนนราชดำเนินขวางขบวนเสด็จให้ขบวนต้องเปลี่ยนเส้นทางทั้งๆ ที่ถนนนั้นก็ชื่อถนน "ราชดำเนิน" คนพวกนี้หดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ปกป้องสถาบัน ?

ตอนที่สนธิด่า ผบ.ทบ บนเวทีพันธมิตร....คนพวกนี้หดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ปกป้อง ผบ.ทบ ?

ตอนที่มีปัญหาพิพาทกับเขมรรัฐบาลเป็นใบ้ คนพวกนี้หดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาแสดงความเห็นปกป้องประเทศชาติ ?

แต่พอ เสธแดงที่เป็นทหารด้วยกันแต่ต่างความคิดมองการเมืองคนละมุมออกความเห็น กลับออกมาแสดงเรื่องแบบนี้ ?

พวกคุณเรียกแสดงพลังปกป้องศักศรีหรือครับ ?

แต่ในสายตาประชาชนเขาสังเวชพวกคุณ....

นี่มันยุคไหนแล้วครับ ? สังคมข่าวสารมันปิดกันไม่ได้ ใครทำอะไรไว้ มันมองกันออก...

เสธแดงเป็นอย่างไร...คุณป๊อกเป็นอย่างไร... อำมาตย์เป็นอย่างไร...
ใครๆ เขาก็มองออกเชาตัดสินได้ด้วยตนเอง.....

พวกคุณคิดว่าใครจะกลัวพวกคุณ ?

เป็นเมื่อก่อนทหารออกมาแบบนี้....ประชาชนหดหัวในบ้าน

แต่เดี๋ยวนี้ขนาดขับรถถังเน่าๆ ของพวกคุณออกมาแท็กซี่ยังไม่กลัว....

ใครกลัวพวกคุณครับ ?

จำหลังพฤษภาทมิฬได้หรือเปล่าขนาดยุคนั้นอินเตอร์เน็ทไม่แพร่หลาย มือถือไม่แพร่หลาย ....ทหารยังใส่เครื่องแบบออกนอกกรมไม่ได้....

อย่ามาทำกร่างเลยครับแค่สามจังหวัดภาคใต้พวกคุณยังไม่กล้าเดินตลาดตามลำพังเลย...

แล้วถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทั้งประเทศละ จะเกิดอะไรขึ้น ?

คุณแน่พอที่จะถอดเครื่องแบบออกมาพูดข้างถนนคนเดียวไหมล๊ะ ?

อย่าทำตัวเป็นทหารของอำมาตย์.....

จงเป็นทหารของประชาชน....
เพราะข้าวทุกเม็ด เหล้าทุกหยด แครื่องแบบที่คุณใส่ กระสุนทุกนัด มาจากภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชน....

อำมาตย์ทำอะไรให้คุณบ้าง ? ปูนบำเหน็ดให้พวกเชรียร์....
แล้วนักรบชายแดนเขาได้บ้างไหม?

ไม่ว่าใครจะไปใครจะอยู่ทหารต้องเป็นทหาร มีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ และประชาชน

นายพลตายหรืออำมาตย์ตายไปสิ่งที่คนพูดถึงคือความดีความชั่วของเขา...

แต่สถาบันทหารจะมีศักดิ์ศรีหรือไม่ไม่เกี่ยวกับ ผบ.ทบ หรืออำมาตย์ตัวใด
แต่ขึ้นอยู่กับสำนึกความรับผิดชอบต่อการปกป้องประเทศจากอริราชศัตรู(ศัตรูของประชาชน)

นั่นแหละศักดิ์ศรีของพวกคุณ....ไม่ว่าจอมพล หรือพลทหารย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นทหารเท่าเทียมกัน......

อย่าเป็นทหารแต่ชื่อ....อย่าเนรคุณภาษีประชาชน

.

ศักดฺศรีทหาร ๆๆๆๆ กี่ครั้ง

ศักดฺศรีทหาร ๆๆๆๆ กี่ครั้ง ๆๆก็ไล่ฆ่าประชาชน
และ เงินเดือนพวกท่านมาจากภาษีอากรทั้งสิ้น

ประโยชน์ของประเทศชาติยางงาย

ประโยชน์ของประเทศชาติยางงาย เค้าเช็กชื่ออยู่ ขู่ไปในตัว จะแสดงแสนยานุภาพกับประชาชนมันต้องขู่หน่อย

ศักดิ์ศรีประชาชน80

ศักดิ์ศรีประชาชน80 ล้านไม่มต้องมีก็ได้ใช่ไหมไทยลันด์
ให้พวกอำมาตย์เล่นละครใช้ชีวิตคนเหมือนไร้ค่า หากมันยังทำได้ต่อไป

ให้ทหารถือปินกดหัวตลอดไปฤา ลูกคนจนภาคเหนือ ภาคอีสาน
ถูกหามกลับจากชายแดนใต้ไปกี่ศพได้แต่ธงชาติ พวกมันสุขสบาย ร่ำรวยล้นฟ้า

แทนที่จะช่วยคนจนบ้าง
เปล่า มันเห็นแก่ตัวกันมาก

บ้านเมืองประชาธิปไตย(ที่อ้างนั้น)คือสิทธิศักดิ์มนุษยชาติเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ใครไม่ต้องมาตายเพื่อควายอีกต่อไป เข้าใจ๋ เรามัสิทธิเสรีภาพ คือ เจริญศิวิไลย์

ทุกคนมีความสามารถด้านบวกใดด้านบวกหนึ่งเสมอ หทารไม่มีไว้ปกป้องตัวพวกมันเอง
โดยสั่งฆ่าประชาชน กดขี่บังคับให้กลัวก้มหัวยอมมัน

ให้ยอมรับ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีกัน ทหารช่าง
ทหารเทคโนโลยี ทหารทูต ทห่รสื่สาร ทหารวิชาการฯ

หากทะหานเสีย ลา ชะนี นักฆ่าประชาชนที่ไม่ยอมให้กดขี่
พวกมันหนักแผ่นดินๆๆๆๆๆๆ เพราะเขามีไว้สั่งฆ่าประชาชน

ทหารหาญทั้งหลาย

ทหารหาญทั้งหลาย ยังตบกันไม่เสร็จอีกหรือ ตบมากระวังเท้าบวมนะ เดี๋ยวไปตีกอล์ฟไม่ได้หรอก

การสั่งตบเท้าทั่วทุกภาคครั้งนี้ วิเคราะห์ได้สองสถานคือ

หนึ่ง เสธแดงคงเป็นคนมีอิทธิพลและน่าหวาดกลัวมาก กองทัพถึงได้ทั้งสั่งสอบสวน สั่งพักราชการ สั่งค้นบ้าน สั่งใส่กุญแจมือทหารรับใช้ และหลังสุดสั่งตบเท้าทั้งประเทศเพื่อประณาม โดยมีสื่อถ่ายทอดทุกช่องอีกต่างหาก ซึ่งถ้าการไม่ยอมรับทหารคนเดียวต้องดำเนินมาตรการร่วมด้วยช่วยกันถึงขนาดนี้ ไม่รู้เราจะยังฝากความหวังในการปกป้องประเทศชาติจากทหารได้อยู่หรือไม่ เพราะแค่จะจัดการคนคนเดียวยังชุลมุนวุ่นวายปานนี้

สอง มันอาจจะไม่ใช่แค่การส่งเสียงปรามเสธแดงเท่านั้นก็ได้ เพราะกะอีแค่ทหารคนเดียว ผู้บังคับบัญชาเรียกมาคุยก็น่าจะจบแล้ว แต่มันอาจมีนัยยะทางการเมืองอื่น เช่น ต้องการส่งเสียงขู่ประชาชนที่เห็นต่างให้รู้ว่า "มึงอย่ามาแตะกูนะ" ไม่งั้นคงไม่จำเป็นต้องทำตบเท้ากระจายไปทุกภาคอย่างที่เห็น ซึ่งถ้านัยยะนี้เป็นจริง ต้องถือว่าทหารเหล่านี้เนรคุณประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้เลี้ยงดูทหาร เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์มาจากประชาชน ไม่ใช่จากผู้นำเหล่าทัพหรืออำมาตย์ท่านใดทั้งสิ้น ประชาชนพึงได้รับการปกป้องจากทหารให้รอดพ้นภัยจากศัตรูและการถูกครอบงำกดขี่ลงเป็นทาส ไม่ใช่กิจของทหารที่จะคำรามข่มขู่ประชาชนหรือเอาปืนมาจี้มายิง

การกำจัด ทหารเลว เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ก่อนทำควรทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงความหมายของทหารเลวเสียก่อนว่า มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะทหารที่โต้แย้งผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ทหารที่ยึดอำนาจไปจากประชาชนก็ถือเป็นทหารเลว และถ้าจัดระดับความเลวแล้ว ต้องถือว่า "เลวที่สุด" เสียด้วย ทหารที่รุกป่าก็ถือเป็นทหารเลว ทหารที่เอาเวลาราชการไปตีกอล์ฟก็เป็นทหารเลว ทหารที่หากินกับการซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพโดยเอาชีวิตของผู้ทำงานเสี่ยงตายในภาคสนามเป็นเดิมพันก็ถือเป็นทหารเลว..............สรุปแล้ว ความเลวมีหลายรูปแบบ กองทัพน่าจะจัดสัมมนาสักครั้งว่าลักษณะของทหารเลวในกองทัพไทยมีแบบไหนบ้าง เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เหลือทหารดีอยู่กี่คน เผื่อวันไหนประชาชนว่างไม่มีอะไรทำ จะได้ตบเท้าไปคารวะ และสดุดียกให้เป็นทหารตัวอย่างของชาติ หรือรัฐบุรุษของประชาชน(ขอย้ำว่ารัฐบุรุษที่ประชาชนเป็นผู้แต่งตั้ง)

ช่างเถอะ

ช่างเถอะ ความด้อยพัฒนามันสอนกันไม่ได้

ถ้าหากความปกติสุขของประเทศ

ถ้าหากความปกติสุขของประเทศ นั้นหมายถึง

การออกมาเคารพผู้บังคับบัญชาที่ ทำตัวอยู่เหนือกฏหมาย เหนือประชาชน ปกป้องคนคนเดี่ยว ไม่ทราบว่า จะมีพวก ทหารไว้ให้หนักประเทศทำไม

ทหาร วันๆ งานก็ไม่ค่อยมีทำ รับเงินเดือนกันสบาย เข้ามาเซ้นชื่อนั้งเล่นเกม แล้วกลับบ้าน สมองเลยคิดไม่ได้ว่า ที่ออกมา เย้ว ๆ ๆ เนี้ย มันทุเรส ทีเสียดินแดนไทยไป พวกมึงไปทำอะไรกันอยู่ว่ะ ไม่เห็นตบเท้าออกมากันแบบนี้เลย

มีลูกมีหลาน อย่า ให้ไปเป็นทหารไทยเลย เสียชาติเกิด

สรุป ทุกความเห็นได้ความว่า

สรุป ทุกความเห็นได้ความว่า ทหารที่คุมกำลัง มีผลประโยชน์จากงบประมาณของหน่วย และ มันเลว จริงๆๆๆๆๆ

เรียน

เรียน ท่านเหล่าทหารกล้าของประเทศนี้ ผมมีข้อสังเกตุ ดังนี้

1. ท่านไม่ยากให้ใคร่มายุ่งกับท่าน ท่านก็ควรไม่ต้องไปยุ่งกับใคร่

เมื่อก่อนจะได้ยินว่า "จาบจ้วงสถาบันที่เราเคารพสูงสุด" วันนี้เรื่อง "จาบจ้วง" ลามเป็นขี้กลากไปแล้ว วันนี้กองทัพ ในวันหน้าในอนาคต เราอาจจะได้ยินนักเลงข้างถนนก็จะไม่ยอมให้ใคร่มาจาบจ้วง แล้วก็ จาบจ้วง แล้วก็ จาบจ้วง ท่านทหารที่รัก ท่านกำลังแสดงอะไรให้เจ้าของประเทสนี้เห็น ไม่ทราบว่าท่านละอายกับ ทหารกล้าที่เสียสละชีพ เพื่อชาตืบ้างหรือเปล่า ?

ปัจจุบันท่านแสดงแสนยานุภาพของกองทัพบกไทยที่จะเคลื่อนไหวปกป้อง สถาบันทหารบกไทย และ ผบ.ทบ. ท่านเหล่านี้กำลังบอกกับทุกคนให้ทราบว่า ฉันเป็นเอกภาพใคร่จะมาแตะต้องพวกฉันไม่ได้ ไม่ว่าพวกฉันจะทำผิด หรือ ทำถูก ก็ห้ามใคร่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกฉัน

ฉะนั้น ถ้าท่านไม่อยากให้ใคร่มายุ่งเกี่ยวกับท่าน ท่านก็ควรไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร่ด้วยเช่นกัน ถ้าท่านยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น คนอื่นก็ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับท่าน ซึ่งเป็นผลที่ท่านต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วยเช่นกัน มิใช่หรือ ?

2. ทหารต้องมีระเบียบวินัยในการเชื่่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ผมต้องแสดงความเคารพท่านผู้บังคับบัญชากำลังพลหลายพื้นที่ทั่วประเทศเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันทหารและ ผบ.ทบ. เป็นวันที่สาม ทั้ง พล.ปตอ. เกียกกาย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรี ยันสตูล ขณะที่หลานเปรม พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ นำกำลัง ร.5 พัน 2 ร่วมตบเท้าด้วย

ท่าน..... เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่อง ทุกคำสั่ง จริงหรือ ?

3. ท่านทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว

ท่านนอมนำไปปฏิบัติตามด้วย หรือเปล่า ท่านรู้ หรือไม่ว่า พระราชดำรัสเรื่อง "รู้รักสามัคคี" และ พระราชดำรัสเรื่อง "มุ่งที่จะปฎิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น" ท่านต้องตอบคำถามว่า

3.1 ท่านเข้าใจว่าคำว่า "สามัคคี" เป็นความสามัคคีของคนทั้งชาติ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่พวกท่านเท่านั้นหรือ ?

3.2 ท่านกำลังทำ หน้าที่ ของท่าน อยู่หรือ ?

3.3 ท่านกำลังทำ ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด อยู่หรือ ?

3.4 ท่านกำลังทำ ด้วยความสุจริตจริงใจ อยู่หรือ ?

3.5 ท่านกำลังทำ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น อยู่หรือ ?

4. ท่านทราบหรือไม่ว่า ใคร่เป็นผู้บังคับบัญชาตัวจริงของท่าน

คำถามสุดท้าย ท่านได้เงินเดือนมาจากไหน ? ท่านได้อาวุธยุทธโธปกรณ์มาจากเงินของใคร่ ?

เรียนมาด้วยความเคารพ

นายกล้วย ราษฎรธรรมดา

เงินภาษีมาจากประชาชน

เงินภาษีมาจากประชาชน ลูกกระสุนปืนและปืนมาจากภาษี อยากถามว่า ผบ.ทบ ของท่านเป็นคนจ่ายเงินค่ากระสุนปืนให้และค่อาวุธมั้ย ท่านถึงต้องการเอามาใช้กับประชาชน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินภาษีให้แล้วจะเหลือใครให้ท่านขูดรีดภาษีจากเขาละ

สูงสุดอยู่ที่จิตใจ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ จิดสั่งใจไม่ทำ แต่กายปฏิบัติ ตรองสักนิดก่อนท่านจะคิดทำ

ทหารไทยกลุ่มนี้

ทหารไทยกลุ่มนี้ อายุประมาณ45โดยเฉลี่ย ไม่เคยรบ จบโรงเรียนทหารมานั้งจับปากกา
นั่งโต๊ะ ถึงเวลาบ่ายไปตี goft ชีวิตทหารสัญญาบัตรไทยก็เป็นอย่างนี้ ถึงเวลาต้องทดสอบความรู้
ด้วยคำถามง่ายๆ ทหารคืออะไร เป้นของใคร มีหน้าที่อะไร ได้ทำหน้าที่แล้วหรือยัง รับรองร้อยละ 80
ตอบไม่ได้ กลัวตอบผิด เพราะมันไม่รู้กันจริงๆ

นายสั่ง ผมก็ต้องทำ

นายสั่ง ผมก็ต้องทำ ชั้นผู้น้อยบ่ายเบี่ียงไม่ได้
เห็นว่าน่าไปตรวสอบงบประมาณ เครื่องตรวจจังสารระเบิด บอลลูน 350 ล้าน
(ผม เป็นทหารแตงโมครับผม)

.............................

.......................................................ไปเป็นทหาร...........................

............................................................................................

.............ลูกหลานชาวไร่นามาเป็นทหาร.................เกณฑ์มาเป็นรั้วบ้านงานนักสู้
เกณฑ์มาชี้เป็นขี้ข้า who are you…………………………….เกณฑ์มาขู่เข่นฆ่าประชาชน
มึงเห็นกูโง่เง่าเข้าปกครอง................................สั่งกูผองต้องทำตามหยามเหตุผล
เหมือนว่ากูไม่รู้เรื่องเมืองมณฑล...........................สั่งให้ปล้นอธิปไตยไพร่ผองกู

............มึงมีดาวพราวฟ้าอนาคต.......................ทหารเลวทรหดและอดสู
มึงสั่งซ้ายขวาหันไปพันตู...................................ลั่นไกสู่ผู้คนพลเมือง
............ทำไมกูโง่งั่งมึงสั่งได้...........................ไม่ใช่ควายแต่มึงรู้กูมันเชื่อง
มึงสั่งได้ให้กูเขลาเง่าเนืองเนือง............อย่าปราดเปรื่องจงเซื่องซึมลืมรอยตีน.........

ไปเกณฑ์เขามาเข้าแถวเพื่อยกหาง

ไปเกณฑ์เขามาเข้าแถวเพื่อยกหางสัตว์บางจำพวก เคยถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกอย่างไร หรือแค่เป็นลูกน้องต้องทำตามคำสั่งนายตามธรรมเนียมเท่านั้น

*เพราะคนเรา ไม่ใช่สัตว์

*เพราะคนเรา ไม่ใช่สัตว์ ต้องกัดแย่ง
เพื่อขันแข่ง กันเป็นใหญ่ คล้ายฝูงหมา
คนรู้จัก การกำหนด กฎกติกา
ไม่คลั่งบ้า อำนาจ มุ่งฟาดฟัน

*คนจึงมี อารยะ ประชาธิปไตย
จึงถือเสียง ส่วนใหญ่ ใฝ่สร้างสรรค์
จึงเลือกตั้ง ผู้นำ ล้ำสัมพันธ์
จึงรวมกัน เป็นสังคม คนเจริญ

*รู้เปลี่ยนผ่าน อำนาจ อย่างสันติ
ไม่ทิฐิ ดึงดัน น่าสรรเสริญ
การเลือกตั้ง คือคุณธรรม นำชาติเดิน
คนเจริญ เท่านั้น ที่รู้ทำ

*อำมาตยาธิปไตย...ใฝ่อำนาจ
แบบพิฆาต วุ่นวาย ใฝ่ต่ำ
รัฐประหาร ผลาญชาติ ให้ชอกช้ำ
เหมือนสัตว์แย่งการนำ แต่ก่อนกาล

คุุณๆทหาร ทั้งหลาย

คุุณๆทหาร ทั้งหลาย ศักดิ์ศรีของพวกคุณน่ะ มันหมดไปตั้งแต่พวกคุฌไล่ยิง ไล่กระทืบคนที่ไม่มีทางสู้ ไม่เว้นแม้กระทัง่เด็กและสตรี ทางที่ดี พวกคุณน่าจะแก้ไขความชั่วร้าย ที่พวกคุณได้ก่อไว้จะดีกว่ามั้ง และวันนั้น ศักดิ์ศรีของพวกคุณก้้อจะกลับคืนมาเองแหละ

เป็นละครการแย่งกันตบเท้าจองตำ

เป็นละครการแย่งกันตบเท้าจองตำแหน่ง
แย่งกันเป็นใหญ่ของทหารช่างเลีย
ขืนใครไม่ตบเท้ามีหวังโดนเด้ง ฮ่ะฮา
เกมไอ้ป๊อกดูว่าใครเลียเข้าตา
จะได้จัดตำแหน่งให้

ลูกไอ้จ๊อดก็เลยรีบจองเป็นคิวแรก..
เชื้อชั่วไม่ทิ้งแถวจิงๆ
ไม่ใช่ปกป้องใครหรอก
ก็แค่ปกป้องตำแหน่งขั้นเงินเดือนตัวเอง

เอากันง่ายๆ คือ ทหาร ทั้งหมด

เอากันง่ายๆ คือ ทหาร ทั้งหมด ยืนอยู่ข้างอำมาตย์ เผด็จการ ยืนอยู่ตรงข้ามกับเสื้อแดงและคนที่เห็นแย้งกับอำมาตย์ สรุปตรงๆไปเลย ใครก็ตามที่ เข้าข้างฝ่ายเสื้อแดง ก็จะมีปัญหากับอำมาตย์ และทหารทั้งหลายนี้
ดังนั้น ขอร้อง ทหาร ผู้นำทหาร เลิกเอาประชาชนมาอ้างเถอะ เป้นไปไม่ได้ ประชาชน นับล้านที่เขาเห็นแย้งกับพวกท่านจะเป้นคนไม่ดี เป้นไปไม่ได้ท่าน ผู้มีอำนาจ

เสริมอีก ต้องบอกว่า เงินเดือน

เสริมอีก ต้องบอกว่า เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ บ้านพัก ฯลฯ เงินภาษีจากประชาชนทั้งสิ้น คนเสื้อแดงมีนับล้านและรวมถึงคนที่เห็นแย้งกับพวกท่านทหารกลุ่มนี้อีกนับล้านที่เสิยเงินภาษี(ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ) ทุกทุกปี ที่เสียไป เงินเหล่านี้ หลายหมื่นหรือเป็นแสนแสนล้าน ที่นำมาจ่ายเงินเดือนให้กับทหารเหล่านี้ แล้วทำไมเล่า ถึงออกมาเพื่อปกป้องคนคนเดียว
ปกป้องสถาบันฯทหาร แล้ว ประชาชนล่ะ เอาไปไว้ที่ไหน

หนึ่ง แน่จริง ไปรบกับเขมร

หนึ่ง แน่จริง ไปรบกับเขมร เอาปราสาท พระวิหารคืนมา

ข้อสอง ลงไปยืน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมด ดูสิว่าจะแก้ปัญหาได้มั้ย

ข้อสาม ตอนนั้น ไอ้สนธิ โกเต๊ก เอา โกเต๊ก ไปทาอนุสาวรีย์ รอ ห้า ทำไมพวกมึงไม่ออกมาทวงศักดิ์ศรี

ข้อสี่ ตอนนั้น ไอ้สนธิ โกเต๊ก ด่าจิกหัวเถิก อนุพงษ์ ทุกวัน พวกมึงไปอยู่ไหนกัน ไม่ออกมาทวงศักดิ์ศรี

โท่ ไอ้ทหาร ส้นตีน

ในรั้วแดงกำแพงเหลือง

ในรั้วแดงกำแพงเหลือง เหมือนดั่งเมืองของเราวัวควาย เป็นการร้องเพลงแปรที่เหล่าอื่นล้อเลียน พวก จปร.ตอนแข่งกีฬาเหล่า ไม่นึกว่าจะมีบางคนเป็นเช่นนั้นจริงๆ ขอโทษพี่น้อง จปร.ที่ดีด้วย กิเลสหนาเลยทำให้บางคนที่อยากได้ใค่รดีเกินเหตุ
แสดงออกโดยไม่มีหัวคิด สถาบัน จปร. กองทัพต้องแตกแยก ถูกคนอื่นดูถูกดูแคลน หัวเราะเยาะ มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เอาสถาบันกองทัพไปเล่นการเมือง ไปเกลือกกลั้วการเมือง ลองคิดว่าสาเหตุมันมาจากการที่มีบางคนเอากองทัพเป็นฐานของตัวเอง คุณเป็นทหารของใคร คุณกินเงินเดือนของใคร นึกย้อนไปสมัยเป็นนักเรียนนายร้อย จปร.เงินค่ากินอยู่ค่าเรียนมาจากใคร พึงสังวรณ์ไว้ให้มาก เกียรติยศศักดิ์ศรีประชาชนจะมอบให้เมื่อคุณทำความดี

ที่เราเหล่าทหารออกมาแสดงการปก

ที่เราเหล่าทหารออกมาแสดงการปกป้อง ผู้บังคับบัญชา นั่นก็คือการแสดงออกถึงความมีกฎ ระเบียบ วินัย ของทหารที่จะต้องพึงปฏิบัติ ไม่ได้หวังผลอะไร อย่างที่ประชาชนหลาย ๆ คน เข้าใจคับ จากข้าราชการชั้นผู้น้อย

คนที่ด่าผู้บังคับบัญชาของตนเอ

คนที่ด่าผู้บังคับบัญชาของตนเอง ท่านคิดว่าดีแล้วหรอ ถ้าหากมีอะไรที่ผิดจริง ก็ต้องคุยกันหาข้อเท็จจริงสิ ไม่ใช่ว่าจะมาโจมตี ผู้บังคับบัญชาของตนอย่างนี้ ซึ่งมันแสดงออกให้เห็นว่าท่านไม่เคารพในเกียรติและศักดิ์ของทหาร

คนเราทุกคนจะน้องมีนายเป็นของต

คนเราทุกคนจะน้องมีนายเป็นของตนเองในทุก ๆ หน้าที่การงาน แต่ถ้าคน ๆ นึง มาด่านายของตนเองไม่เคารพนายตนเอง แล้วต่อไปเขาจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้

เราจะเชื่อถือและปฏิบัติตามคำส

เราจะเชื่อถือและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ด้วยเกียรติของทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ไม่รู้จักผู้ที่อาวุโสกว่า คือผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัยในหน่วยทหาร

การที่เราแสดงพลังปกป้องผู้บัง

การที่เราแสดงพลังปกป้องผู้บังคับบัญชานั้น ก็คือ ต้องการแสดงให้เห็นว่า ทหารคือผู้มีระเบียบ และวินัย ไม่ใช่เที่ยวจะไปด่าใคร โดยไม่ดูตัวเองบ้างว่าที่ทำไปทำไปเพื่อใครอยู่หรือเปล่าที่ออกมาด่าผู้บังคับบัญชาของตนเอง

ขอเติม

ขอเติม

เกณฑ์เข้ามาเฝ่าบ้าน ทำอย่างหมา

เกณฑ์เข้ามารับใช้ ทั้งที่ไม่อยากมา

ศักดิ์ศรีขี้ข้า ข้าไม่ต้องการ

ท่าน ร.๒ พัน.๑ รอ

ท่าน ร.๒ พัน.๑ รอ เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ

“ผม ก็คงออก จะอยู่ไปทำไม บ้านเมืองเสียหาย ผมไม่อยู่แล้ว เพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ถ้าถามผม ผมไม่อยู่ ถ้าท่านทำจริง ท่านต้องไม่อยู่” http://atcloud.com/stories/35152

เป็นคำพูดของผู้ใต้บังคับบัญชาพูดกับสื่่อถึงนายตัวเอง ผมไม่ทราบว่านายทหารท่านนี้

เป็นการแสดงออกถึงความมีกฎ ระเบียบ วินัย ของทหารที่จะต้องพึงปฏิบัติ ไม่ได้หวังผลอะไร อย่างที่ประชาชนหลาย ๆ คน เข้าใจหรือ

ช่วยไปอ่านหน่อยครับ ท่านทหารที่มี กฎ ระเบียบ วินัย ของทหารที่จะต้องพึงปฏิบัติ ไม่ได้หวังผลอะไร

เอ้า ทหารที่จบจาก จปร.ลูก

เอ้า ทหารที่จบจาก จปร.ลูก ร.5 ทั้งหลาย เองปกป้องสถาบันกษ้ตริย์กันอย่างไร ให้ไอ้ลิ้ม จัญไร มันเอาโกเต๊กซ์ที่ใช้แล้วไปทาฐานพระบรมรูป ร.5 พวกเองและ ผบ.ทุกเหล่าทัพ ประธานองคมนตรี พล อ.เปรม และองคมนตรี ทุกตัว ไม่เห็นมีใครปกป้องพระเกีตริย์ของพระองค์ท่าน ร.5 กันเลย
แต่คราวนี้ เสธแดง คนที่ด่าไอ้พวกกระทำหยามพระเกีตริย์ ร.5 อย่างไอ้เปรม และอนุพงษ์ พวกเองกับทำเป็นหมาถูกน้ำร้อน ออกมาปกป้อง ไอ้เปรม และอนุพงษ์ กันเป็นแถว นี่มันยั่งงัยกันนี่ ลูก จปร.ทั้งหลาย หรือ จรป.สอนให้พวกเองรัก ยศถาบันดาศักดิ์ รักตำแหน่ง ปกป้องคนที่จะแต่งตั้งพวกเองได้ ยิ่งชีวิต ยั่งงั้นหรือ จบกันสถาบัน จปร.เอาควายมาเรียนให้เสีย งปมาณแผ่นดินที่ประชาชนเสียภาษีให้แท้ๆ

จปร.ที่รักความถูกต้อง ต้องออกมาแสดง พลัง กันบ้างแล้วครับ เพื่อปกป้องสถาบัน จปร.ของพวกท่าน อย่าปล่อยให้ ทหารสมองควาย พวกนี้แสดงความ โง่ โง่ โง่ อย่างนี้อีกเลยครับ เสียสถาบัน อายหมา อายเด็กเลี้ยงควาย อายพม่า ที่มารับจ้างล้างจานในเมืองไทยเราเปล่าครับ

ท่าน ร.2 พัน1 รอ.

ท่าน ร.2 พัน1 รอ. ในเมื่อผู้บังคับบัญชาของท่านออกมายุ่งการเมืองมาก ก็ต้องถูกด่าถูกวิจารณ์
ต้องเป็น ท. ทหารอดทน ครับ

ชายชาติทหารเมื่อคิดว่าจะรับใช

ชายชาติทหารเมื่อคิดว่าจะรับใช้นายเปรม ป๊อก ตู่ตาเหล่
บอกชื่อนาม-สกุล อย่างเสธแดงมาเลยดีกว่า
อย่าเอาแต่มุดหัวในกระดอง ออกมาเห่า
...กล้าไหม.ถ้าไม่กล้า..เงียบๆไปตบเท้าเลียนายต่อเถอะ
และควรไปรับเงินเดือนจาก เปรม ป๊อก ตู่ตาเหล่ ซะ
น่าเสียดาย จปร.สอนทหารให้เก่งแต่ตบเท้าเลียเกือกนาย..
ชู๊ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ทหารของประชาชนแต่กำลังตบเ้ท้า

ทหารของประชาชนแต่กำลังตบเ้ท้าเอาใจอำมาตย์เฒ่าเพื่อข่มขู่ประชาชนที่เสียภาษีเพื่อมาเป็นเงินเดือนของพวกมันแล้วก้อออกมาเตรียมการรัฐประหารยึดอำนาของประชาชนผู้ที่มีบุญคุณให้น้ำให้ข้าวพวกมันทั้ครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าร่ำรวยเฉพาะพวกออกคำสั่งเบื้องบนอยู่ไม่กี่คนแต่ประชาชนผู้เสียภาษีก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมหยุดเสียทีเถิดพวกอำมาตย์ทั้งหลายปล่อยให้ประชาชนที่ถูกกดขี่ได้มีอำนาจที่แท้จริงของตัวเองสักทีเถิดพวกมึงก็ถอยไปเห็นรั้วของชาติเหมือนทหารของประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกันเถอะประเทศนี้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขพวกกูจะได้ทำมาหากินมาส่งเป็นภาษีจ่ายเป็นเงินเดือนของพวกมึงได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเลิกอยู่ใต้คำสั่งไอ้อำมาตย์เฒ่าเสียทีทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นเงินเดือนเถิดปล่อยให้คนที่ประชาชนเลือกมาให้เขาทำงานตามที่ประชาชนมอบหมายไปตามวาระแห่งเวลาผิดถูกยังไงให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงขอให้พวกมึงกะพวกกูก็มีสิทธ์มีเสียงที่เท่ากันจะดีกว่าไหมหากพวกมันยังคิดข่มเหงประชาชนอีกเราคงต้องแหลกกันไปข้างหนึ่งแน่ประเทศชาติจะเป็นยังไงมึงทหารเอ๋ยคิดให้ดีน้ะระหว่างคำว่าเป็นทหารของประชาชนที่แท้จริงกับเป็นทหารของอำมาตย์เฒ่าเีพียงไม่กี่คนนั้นเหมาะสมแล้วหรือ

ก็ใช่สิยามสงบก็ยามสงบสำคัญตรง

ก็ใช่สิยามสงบก็ยามสงบสำคัญตรงที่ต้องพากันหาวิธีโกยเงินเข้ากระเป๋าให้ตุงไว้ก่อนไงเพื่อเป็นสะเบียงยามเกษียนคนละสองสามร้อยล้านไงประชาชนไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนน้ะเว้ยทหารเอ๋ย

แล้วตอนไอ้สนธิลิ้มทั้งจิกด่าส

แล้วตอนไอ้สนธิลิ้มทั้งจิกด่าสารพัดบนเวทีพันธมิตรด่ากันเป็นเดือนๆแล้วพวกคุณไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันล่ะไม่เห็นออกมาปกป้องนายเหมือนตอนนี้เลยทั้งไอ้สนธิมันเอาโกเต็กเปื้อนเลือดมาถูฐานพระบรมรูปทรงม้าปิดถนนราชดำเนินขัดขวางขบวนเสด็จนั้นพวกมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันถึงไม่ออกมาแสดงพลังอย่างที่ทำกันนี้หรือว่าอำมาตย์เฒ่ายังไม่ได้สั่งให้ทำกันใช่ไหมท่านผู้ปกป้องนายครับโว้ย

สนันสนุนความเห็นท่านนาย ค

สนันสนุนความเห็นท่านนาย ค สุดๆ แล้วยังงั้นเขาเรียกว่าสรรเสริญนายรึไงครับท่านผู้ปกป้องนาย ร.๒ พัน๑รอ ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Why do we care the Ummart's

Why do we care the Ummart's soilders ?! all of these soilders living on thaipeople's tax money!!!,after the end of the people revolutions war only the professional soilders or the red people's soilders will living on the people's tax money!

ตบเท้ากันทั่วทั้งประเทศ ตบกัน

ตบเท้ากันทั่วทั้งประเทศ

ตบกันทุกทุกกองพัน

ฝุ่นตลบ

กลบความจริง

กลบข่าวลือ

ก็รถถังออกมาวิ่งกันทั่วกรุงจนหลงทาง

หาคนนำขบวนไม่เจอ

ถามกันให้วุ่นว่า

ปฏิวัติแล้ว

มันปฏิวัติแล้วหาคนลงชื่อเป็นหัวหน้าไม่ได้

ก็ต้องเงียบไป

ก็เลยต้องออกมาตบเท้าให้ฝุ่นตลบ

ปิดบังข่าวความจริงปฏิวัติ

เจอ จีที่ 200 เข้าอีก

แบ่งค่าเคกันไปเรียบร้อยแล้ว

ก็ต้องตบเท้ากันอีก

เพื่อกลบกลิ่นเหม็น

ของเก้

อ.จุฬาทำขายอันละ สองร้อยบาท

ทหารระวังตรง

หน้าตรงคอ

กระดองตรงตูด

เดิน เดิน

ตบเท้า ตบเท้า

แค่เสธแดงคนเดียว

แค่เสธแดงคนเดียว กองทัพไทยต้องใช้กำลังพลออกมาต่อต้านต่อสู้กันถึงขนาดนี้เลยหรือ

ประสิทธิภาพกองทัพไทยเวลานี้เยี่ยมจริง ๆ

ถ้าคนที่ด่าผู้บังคับบัญชาผิด

ถ้าคนที่ด่าผู้บังคับบัญชาผิด ก็จัดการกันไปสิ
นี่เกิดอะไรขึ้นกับกองทัพ เดี๋ยว ผบ.กรมนั้น กองนี้ ออกมาตบเท้า นัยว่าเพื่อปกป้องสถาบัน ต้องเชื่อฟัง ผบ.

ไม่เป็นไร จัดให้ ถ้ามันจะเชื่อฟัง ผบ. ก็ดี
ไว้ประชาธิปัตย์สิ้นบุญเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ ไอ้พวก ผบ. ปัญญาอ่อนนี้ พวกมึงเตรียมเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาคนใหม่
จะส่งไป 3 จว. ภาคใต้ให้เกลี้ยง ดูสิว่ามันจะเชื่อฟังโดยดีไม่มีปัญหาหรือเปล่า

ไอ้ตัวย่อที่ลงท้ายว่า รอ. คือ

ไอ้ตัวย่อที่ลงท้ายว่า รอ. คือ รักษาพระองค์ ใช่ไหม

แล้วนี่ตบเท้ากันออกมา จะรักษาใครกันหรือ

กับท่านนายพลลิ้ม

กับท่านนายพลลิ้ม พวกกระผมมิกล้า ครับพ๊มม !!!!!!

กับท่านนายพลลิ้ม

กับท่านนายพลลิ้ม พวกกระผมมิกล้า ครับพ๊มม !!!!!

กับท่านนายพลลิ้ม

กับท่านนายพลลิ้ม พวกกระผมมิกล้า ครับพ๊มม !!!!!

...... ความเห็นนี้เป็นการแสดง

......

ความเห็นนี้เป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ.....หรือพวกคุณ ?

แล้วพูดเรื่องศักดิ์ศรีทำไม ? ที่คุณพูดนี่แค่เรื่องกฏ ระเบียบ วินัยทหาร....

แต่พวกคุณใช้คำว่าออกมา "ปกป้องศักดิ์ศรี"......

แล้วที่ถามเรื่องไอ้ลิ้มทำระยำกับพระบรมรูป "ศีกดิ์ศรี" ของพวกคุณอยู่ที่ไหน ?

"สถาบัน" ของพวกคุณคืออะไร ? แยกแยะไม่ออกหรือครับ ?

อยากให้กำลังใจแบบไม่มีนัยยะไม่ต้องทำเอิกเริกซิครับ.....

ประชาชนไม่ได้กินหญ้าน๊ะครับ......

.

. >>>>>คนเราทุกคนจะน้องมีนายเ

.

>>>>>คนเราทุกคนจะน้องมีนายเป็นของตนเองในทุก ๆ หน้าที่การงาน <<<<<

ผิดครับ ? เป็นเฉพาะคุณ และพวกคุณ

ร.5 พระองค์ทรงเลิกทาสไปนานแล้ว.....เจ้านายในทางจิตวิญญานไม่มีแล้ว

ผมเป็นข้าราชการเหมือนกับคุณ....ข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน (ข้าราชการ= ข้าฯ + ราช...+ การ ) ไม่ใช่ข้าฯ ในเจ้านายคนใด ซึ่งสมัยโบราณคืออำมาตย์ซึ่งทั้งคุณทั้งผมในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วมีบรรดาศักดิ์ชั้นคุณพระขึ้นไป

แต่สำหรับหน่วยงานของผมเป็นหน่วยงานที่ต้องพัฒนาประเทศชาติ..... เราไม่มีนาย

เรามีแต่หัวหน้า.... และในหน่วยงานผมหัวหน้ามาจากการเลือกตั้ง โดนเลือกผู้ที่มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม...และมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมสามารถนำพาหน่วยงานให้พัฒนาไปข้างหน้าเพื่อรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด..... ข้าราชการในหน่วยทุกคนตั้งแต่นักการภารโรงไม่จำเป็นต้องมี....นาย ไม่มีใครเรียกกันแบบนั้น ทุกคนมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าๆ กัน

มีผู้ใต้บังคับบัญชาผมเคยเรียกผมแบบนั้น "เจ้านาย" ผมบอกเขาว่าถ้าเคารพกันอย่าเรียกแบบนั้น ผมไม่ใช่นายคุณผมไม่ได้ออกเงินเลี้ยงคุณ ผมเป็นหัวหน้าทำหน้าที่หัวหน้าเท่านั้น....บางครั้งผมอาจเลี้ยงเหล้าคุณแต่มันเรื่องส่วนตัว เวลาใครเรียกกันว่านายผมรู้สึกว่าคนๆ นั้นไม่จริงใจ....เชรีย์

สำหรับทหาร(ผมเคยเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรก่อนลาออกมารับราชการฯ) ผมรู้ว่าคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นอย่างไร คำว่า"นาย" มันมาจากใจไม่ใช่หน้าที่.... กว่าจะเป็นนายคุณต้องซื้อใจลูกน้องในสนามรบครั้งแล้วครั้งเล่าร่วมเป็นร่วมตายกับเขา....ไม่ใช่เป็นนายจากการแต่งตั้งในสนามกล๊อฟ....

ผมไม่รู้ว่าทหารสมัยนี้คำว่า "นายคืออะไร"

สำหรับเอกชนเขามีคำว่า"นายจ้าง" เพราะคนที่เป็นนายจ้างเขาออกเงินเลี้ยงดูลูกจ้างเขา.... แล้วนายคุณ.... ทำอะไรให้คุณบ้างครับ ?

ถามหน่อย....ประชาชนนี่นายหรือ....ขี้ข้าคุณ ?

.

** ก็เขาเขาแสดงพลังนี่

** ก็เขาเขาแสดงพลังนี่ ไม่ได้ออกมาด่าใคร เหมือนทหารปากหมาบางคน รู้ทุกเรื่อง ใช่ไหม..**