สนนท.เรียกร้องรัฐบาลอเมริกาเลิกสนับสนุนกองทัพไทย

สนนท. เรียกร้องมะกันหยุดให้น้ำเลี้ยงกองทัพไทย ชี้ทหารมีดีแต่ปราบปรามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเสรีภาพ ประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของประเทศ

 

 


3 ก.พ. 53 – เมื่อเวลา 10.30 น. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ต่อรัฐบาลอเมริกาที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ย่านถนนวิทยุ เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพิจารณานโยบายสนับสนุนกองทัพไทยที่สนับสนุนมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนั้น เนื่องจากทางกองทัพไทยได้นำกองทัพออกมาใช้เพื่อปราบปรามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเสรีภาพ ประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กองทัพบกเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา
หลังจากที่นายอนุธีร์ เดชเทวพร เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์จบจึงมอบหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกา
 

 
แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาพิจารณานโยบายสนับสนุนกองทัพไทย
 
            ปัญหาของสังคมไทยนั้น มิอาจปฏิเสธได้ว่ามีที่มาจากกลุ่มชนชั้นนำอำมาตยาธิปไตยที่คอยฉุดรั้งความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมาตลอดเวลา ซึ่งประชาชนไทยก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้คัดค้านมาอย่างยาวนาน ตราบจนกระทั่งใกล้จะมาถึงจุดแตกหักในอีกไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงไม่สามารถก้าวพ้นอุปสรรคของเผด็จการอำมาตยาธิปไตยไปได้ ด้วยว่าเหล่าอำมาตยาธิปไตยก็ได้ต่อสู้กับฝ่ายประชาชนจนถึงที่สุดเช่นเดียวกัน เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของพวกเขาเอาไว้ ซึ่งเครื่องมือที่พวกเขาใช้ก็คือกองทัพ การปราบปรามประชาชนและการรัฐประหารหลายต่อหลายครั้งเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาเกือบ 80 ปีของการเมืองไทย และจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของเหล่าอำมาตยาธิปไตย
           
ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความเข้มแข็งของกองทัพนั้นได้ถูกใช้ไปเพื่อการปราบปรามประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการ ซึ่งการกระทำของกองทัพเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการเสรีภาพซึ่งอเมริกาได้อ้างว่าเป็นต้นแบบมาโดยตลอดเวลา แต่ก็เป็นที่ประจักษ์อย่างมิอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ว่าความเข้มแข็งของกองทัพไทยนั้น ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานับแต่ยุคสงครามเย็นทั้งสิ้น
           
ดังนั้น พวกเราสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงได้ร้องขอไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านทางสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ให้โปรดพิจารณาทบทวนถึงนโยบายการให้ความสนับสนุนแก่กองทัพไทยอีกครั้ง เนื่องด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐนั้น ปรากฏว่าได้ถูกนำไปใช้ในการปราบปรามประชาชนผู้เรียกร้องเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความก้าวหน้าในประเทศไทยอย่างมาก ประชาชนชาวไทยนั้น จึงได้มาหวังพึ่งให้สหรัฐอเมริกา ในฐานะประเทศที่สนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยในโลก ได้เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยปกป้องเสรีภาพของประชาชนชาวไทยได้ ด้วยการหยุดยั้งการสนับสนุนแก่กองทัพไทย ตราบเท่าที่พวกเขายังคงเป็นปฏิปักษ์ต่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

 
 

 

ขอสรรเสริญในการแสดงออกของนักศ

ขอสรรเสริญในการแสดงออกของนักศึกษา ด้วยจิตคารวะ ประเทศไทยต้องการความช่วยจากนักศึกทั่วประเทศ พลังของมหาชนเมื่อรวมหลอมกันแล้ว ยากแท้ที่จะมีสิ่งใดขวางกั้นได้

ขอเป็นอีกแรงหนึ่ง หนึ่งกำลัง

ขอเป็นอีกแรงหนึ่ง หนึ่งกำลัง หนึ่งปัญญา อันน้อยนิด ที่ขอเดิมร่วมกับ สนนท. คับ

สนนท

สนนท แล้วพวกเด็กๆต้นกล้าประชาธิปไตยตัวแทนอนาคตของประเทศไทยกำลังจะสืบทอดเจตนาพ.ศ 2475แล้วฯขอได้รับการคารวะฯ

อเมริกามันไม่สนหรอก

อเมริกามันไม่สนหรอก ตราบใดที่มันยังได้ประโยชน์จากการนั้น ๆ อยู่

ระบอบทักษิณนั้นมีลักษณะที่สำค

ระบอบทักษิณนั้นมีลักษณะที่สำคัญๆที่เห็นได้ชัดดังนี้

1. ชอบใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
ไม่รับฟังเสียงจากประชาชน เห็นได้ชัดจากการจัดตั้ง ซีอีโอ ขึ้นมา ซีอีโอนั้นจะมีอำนาจสั่งการทุกอย่างการดำเนินนโยบายโดยไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน นักวิชาการ รวมทั้งประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันการใช้อำนาจเด็ดขาดของนายทักษิณ

2. ปราศจากความรับผิดชอบ
โครงการที่ถูกคิดค้นขึ้นจำนวนมากและใช้ภาษีอากรของประชาชนเป็นหนูทดลอง

3. ใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก
ให้คนใกล้ชิดได้ตำแหน่งสูงๆทางการเมือง และใช้อำนาจทางกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดกับฝ่ายตรงข้าม แต่กลับปิดหูปิดตาไม่ดำเนินการใดๆ หากเป็นพรรคพวกของตน

4. มอมเมาผู้คนให้หลงประชานิยม ผ่านโครงการเอื้ออาทรต่างๆ
โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐบาล แต่ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นความช่วยเหลือจากพรรคการเมืองเพื่อให้ชาวรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกับนักการเมือง และต้องตอบแทนด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้ง

5. ขายชาติ
เปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจลงทุนในไทยได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
6. แก้กฎหมายตามใจชอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนเอง เช่น การแก้กฎหมายเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในการทำธุรกิจของตน

7. หาเงินมาลงขันด้วยวิธีแปลกใหม่
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยใช้นวัตกรรมทางการเงิน เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

8. ลดทอนอำนาจการตรวจสอบ
การที่จะทำเงินให้ได้มากที่สุดจากธุรกิจทางการเมือง ข้อจำเป็นต้องลดการตรวจสอบทั้งจากสำนักงาน ที่ทำหน้าที่การเป็นกระจกเงาของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้

9. ปูพรมด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์
การทุ่มงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานที่สำเร็จของรัฐบาล และอุดมไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคะแนนเสียงของชาวรากหญ้า ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

10. เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจและบุคคลในครอบครัวที่ผิดกฎหมาย
ให้นักกฎหมายไปหาช่องโหว่ของกฎหมาย จนกระทั่งแก้กฎหมายเพื่อบ้านเมืองให้สอดคล้องกับกรเมืองธุรกิจ แต่จะเฉลี่ยงบประมาณเล็กน้อย เพื่อพัฒนาคน ไม่นำเงินมาใช้เพื่อการศึกษา ทำให้ขีดความสามารถด้านการศึกษาของคนไทยตกต่ำอย่างมาก

ระบอบอำมาตย์นั้นมีลักษณะที่สำ

ระบอบอำมาตย์นั้นมีลักษณะที่สำคัญๆที่เห็นได้ชัดดังนี้

1. ชอบใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
ไม่รับฟังเสียงจากประชาชน เห็นได้ชัดจากการจัดการปัญหา เอะอะมีปัญหาก็ใช้ทหารปราบประชาชน โฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายข้างเดียวอย่างไม่ลืมหูลืมตา ประกาศ พรก.ฉุกเฉินซะเฉยๆ โดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันการใช้อำนาจเด็ดขาดของเหล่าอำมาตย์

2. ปราศจากความรับผิดชอบ
โครงการที่ถูกคิดค้นขึ้นจำนวนมากและใช้ภาษีอากรของประชาชนเป็นว่าเล่น เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ มีการโกงกินอย่างมโหฬารภายใต้ ภาพและคำพูดที่ดูสวยงาม ดังเช่น โครงการไทยเข้มแข็ง ที่ตรวจพบชัดว่ามีการทุจริต แต่รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบโดยการ ให้ผู้กระทำความผิดโยกตำแหน่งไปอยู่อีกตำแหน่ง โดยเอาผิดเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่เคยว่ากล่าวกับหัวเรือใหญ่สักคำ (ไม่นับเครื่องระเบิด GT 2000 ที่กำลังเปนเรื่องนะเนี่ย โลกทั้งโลกรู้กันหมดแล้ว มีแต่อำมาตย์ที่ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้)

3. ใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก
ให้คนใกล้ชิดได้ตำแหน่งสูงๆทางการเมือง และใช้อำนาจทางกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดกับฝ่ายตรงข้าม แต่กลับปิดหูปิดตาไม่ดำเนินการใดๆ หากเป็นพรรคพวกของตน (อันชัดเจน อยู่แล้วไม่ขอสาธยายมาก) แต่ขอเสริมหน่อยว่า ขนาดคนเก่งๆดีๆ ที่มีประโยชน์กับบ้านเมือง เพียงแค่มีข่าวเขามีใจให้กับอีกพวกหนึ่งก็ถึงกับไม่เผาผีกันเลย มันแรงไปหน่อยรึเปล่า

4. มอมเมาผู้คนให้หลงมายาคติ ความเพ้อผันบ้าบอ ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ
โดยใช้เงินงบประมาณจากภาษีของประชาชน ใช้โทรทัศน์ของรัฐหรือแม้แต่รับผู้ก่อการร้ายยึดสนามบิน มาช่วยโฆษณาชวนเชื่อย่างไม่ลืม จ้องแต่ล้างผลาญอีกฝ่าน จนยากที่จะสมานฉันท์กันได้ เท่านั้นยังไม่พอ ยังคิดจะโหมกระแสให้เกลียดชังทางเชื้อชาติ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย(นี่มันฆ่าตัวตายชัดๆ) อีกทั้งชอบใช้ผลงานของคนอื่นๆมาโฆษณาว่าตนเองเป็นคนทำเอง (ส่วนเจ้าของผลงานตังจริงกลับไม่ได้รับการยกย่องบางคน ถูกด่าด้วยซ้ำ)กะจะให้ประชาชนสำนึกในบุญคุณ และเป็นเด็กในโอวาทตลอดไป และต้องตอบแทนพวกมันด้วยการเป็นข้าทาสมันตลอดไป (ขอโทษ ประชาชนตอนนี้ ไม่ได้โง่เหมือนพวกคุณแล้ว)

5. ขายชาติ
ยอมเป็นขี้ข้าให้กับมหาอำนาจบางชาติ เพียงเพื่อรับรองสถานะให้ตนเองอยู่รอด ยอมทำตามใบสั่งจากมันทุกอย่าง โดยไม่สำนึกถึงผลที่ประเทศจะได้ (ถ้านึกไม่ออกก็ลองคิดถึงสมัยสงครามเวียดนามดูละกัน)

6. ออกกฎหมายตามใจชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง เพื่อให้ตนเองมีอำนาจตลอดไป เพื่อนสร้างภาพ ออก พรก.กู้เงิน 8 แสนล้านทั้งๆที่มีเสียงคัดค้านมากมายก็ยังรีบทำไปได้ หรือแม้แต่หวยออนไลน์จวนจะคลอด อยู่ๆจะไปทำให้เป็นหมัน รู้ทั้งรู้ว่าใครเปนคนหนุนมันอยู่นะ

7. หาเงินด้วยวิธีการสุดแสนจะมึนงง
เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีนู้น ภาษีนี้ อย่างไม่ลืมหูลืมตา จนข้าวยากหมากแพง ไปทั้งแผ่นดิน (ทำไมได้ มันหาเงินเองไม่เป็น แต่ต้องหารวิธีง่าย โดยเพิ่มภาษี ดิ ฮ่าๆๆ)

8. ลดทอนอำนาจการตรวจสอบ
แทรกแซงศาล เอาพรรคพวกของตนเองเข้าไปเป็นผู้พิพากษาในศาลสูง หน่วยงานอิสระ ที่สำคัญยังก่อให้เกิด 2 มาตรฐาน ใครเป็นพวกกู สบายรอดทุกคน ใครอยู่ฝั่งตรงข้าม มีแต่ตายกับตาย

9. ปูพรมด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์
การทุ่มงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานที่สำเร็จของรัฐบาล(ข้างเดียว) เอานักวิชาการ(ที่เป็นพรรคพวกตนเอง)มาอธิบายสนับสนุนแก้ต่าง และว่าร้ายฝั่งตรงข้ามต่างๆนานา โดยปราศจากเหตุผลและสุจริต เพื่อสร้างภาพให้กับตนเอง ว่าเป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม

10. เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจและบุคคลในเครื่อข่ายของตน
ยกเลิกหวยออนไลน์ เพื่อให้เจ้ามือหวยใต้ดินที่เป้นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคได้สบายใจ ไม่คิดที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงใจ จนตอนนี้ยาเสพติดหาง่ายมาก เงินจากโครงการไทยเข้มแข็ง บริษัทที่ได้รับสัมปทาน ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทในเครื่อข่ายพรรคพวกตนเองเสียส่วนมาก

แบบนี้แล้วประชาชนจะทนไหวหรือ!

Hey man! You still don't get

Hey man! You still don't get it. It doesn't matter who's gonna be the prime minister of Thailand. Whoever Sonthi, Apisit or Taksin as long as most of the people vote for them. This is a democrat way. They are the people so DO YOU! Let them decide what their way is gonna look like and the future they want. NOT JUST a privilege people.

lol Absolutely correct!

lol Absolutely correct!

เวลาพันธมิตรประท้วง

เวลาพันธมิตรประท้วง แล้วถูกเจ้าที่รัฐทำร้าย ไปหดหัวกระดองมุดกระดองอยู่ที่ไหน

ใครกันแน่ที่ถูกทำร้าย วันนั้น

ใครกันแน่ที่ถูกทำร้าย วันนั้น จนท รัฐโดนรุมยำปเท่าไร ไปหาดูได้ ใน youtube
ส่วนกรณีน้องโบว์ ผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่า น้องเค้าพกระเบิด ใส่ย่าม แล้วเกิดระเบิดขึ้นมา
ส่วนวารวัตรจ๊าบ ดันขนระเบิดมากเอง แล้วเกิดระเบิดเอง

ก่อนจะว่าใคร ให้รู้เรื่องจริงๆก่อนเถอะ แล้วค่อยมาว่านะ

"สนนท." เรียกร้อง

"สนนท." เรียกร้อง "รัฐบาลอเมริกา" เลิกสนับสนุน "กองทัพไทย"

ปุดโธ...

"สงครามเย็น" จบไปตั้งนานแล้วน้อง ครับ

น้อง "หลงยุค" หรือเปล่านี่...

น่าชื่นใจจริงๆ

น่าชื่นใจจริงๆ ประชาชนไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว

ประชาชนไม่ได้มีเพียงคนเสื้อแดงเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพวกท่าน ตอนนี้มีพลังบริสุทธิ์ที่กล้าหาญอย่าง สนนท.มาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่อีกแรง

............อำมาตย์ทั้งหลาย ท่านรู้จักพอเพียงอย่างปากที่ท่านพร่ำสอนคนอื่นได้แล้ว ท่านได้มามากพอแล้ว

มิเช่นนั้น อีกไม่นานพวกท่านอาจไม่เหลืออะไรเลย

สมัยรัฐบาลขิงเน่างั้ย

สมัยรัฐบาลขิงเน่างั้ย ยุคฤาษีขี่เต่ายุทธยายเที่ยง จำไม่ได้เหรอ ....อเมริกายกเลิกงบช่วยเหลือทางทหาร เสมือนถีบหน้ารัฐบาลไทยอย่างจัง และเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ยุทธยายเที่ยงตาลีตาเหลือกกระโดดหนีเก้าอี้แทบตกเก้าอี้ตาย แต่ก็ไม่วายถูกกลกหนังหัวหาต่อมจริยธรรม ตกเขายายเที่ยงตายอยู่ดี ....ในทางการเมืองและสังคม เน่าแล้ว

"สนนท." เรียกร้อง

"สนนท." เรียกร้อง "รัฐบาลอเมริกา" เลิกสนับสนุน "กองทัพไทย"

ปุดโธ...ไอ้เปรต แช่ม "หลงยุค" หรือเปล่านี่... ไปวิจารณ์ น้องๆ เขา

"สงครามเย็น" จบไปตั้งนานแล้วจริง ครับ

แต่กองทัพไทยมันถอยหลัง กำหนดยุทธศาสตร์ เหมือนยุคสมัย "สงครามเย็น" รู้หรือเปล่าครับ

ไอ้คุณแช่ม ไม่รู้เรื่อง แทกแถไปทั่ว "หลงไปอยู่ยุคโกเต็ก ลิ้ม" จนไม่ลืมหูลืมตา

ดู แต่ละโครงการที่ กอ.รม.น ทำสิ ไอ้คุณแซ่ม

ดูการวางแผนจัดการกับคนเสื้อแดงสิ ไอ้คุณแช่ม

มันเสมือนยังอยู่ในยุค "สงครามเย็น" เลยว่ะ 555+

กองทัพบกปกป้องคุ้มครองภรรยา......... บ้างปลูกผักบ้างก็เลี้ยงปลา

บ้างก็ลักเสื้อผ้าหลวงไปขาย................ผู้หมวดก็เอา ผู้กองก็เอา

นายสิบรบจนขาดใจ ไม่ได้ซักแดง............ เอาแม้กระทั้งจาระบี อิอิ

1. ขายประเทศ โกงภาษี

1. ขายประเทศ โกงภาษี และหลบเลี่ยงกฎหมาย กรณีการขายกลุ่มบริษัทชิน – การขายบริษัทชินคอร์ป ซึ่งครอบครองดาวเทียมจำนวน 4 ดวง สถานีโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำ มูลค่า 73,000 ล้านบาท แก่กองทุนเทมาเส็กซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นการขายกิจการสัมปทานของชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลลุแก่อำนาจโดยแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขายหุ้นให้ต่างชาติได้เกิน 25% เพียงวันเดียวก่อนทำการขาย เห็นดีเห็นงามกับการตั้งบริษัทบังหน้า เพื่อให้ต่างชาติถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งหาช่องโหว่ไม่ต้องเสียภาษีการซื้อขายแม้แต่สักบาทเดียว ผู้นำประเทศกลายเป็นแบบอย่างให้เกิดพฤติกรรมโกงภาษี และเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามายึดครองกิจการสำคัญๆของประเทศ
2. เอาชีวิตของเกษตรกร การเข้าถึงยาและได้รับการรักษาของคนไทยทุกคน แลกกับผลประโยชน์ของบริษัทครอบครัวและกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลกรณี การทำเอฟทีเอ การลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกผัก ผลไม้เมืองหนาว และเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อโคนมรวมกันกว่า 5 ล้านคน การเดินหน้าเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่านั้นหลายเท่า เพราะต้องเปิดเสรีการลงทุน กิจการขนาดเล็กของคนไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พันธุ์พืชถูกจดสิทธิบัตร ทรัพยากรธรรมชาติถูกครอบครอง ระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบได้รับผลกระทบ และประชาชนไทยต้องซื้อยาในราคาแพง นักลงทุนต่างชาติได้สิทธิฟ้องร้องรัฐ ยอมรับกลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแทนการขึ้นศาลไทย แลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มกิจการโทรคมนาคมของครอบครัว พ.ต.ท.ทักษิณ กลุ่มบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งล้วนแล้วแต่ใกล้ชิดกับรัฐบาล ทั้งนี้ไม่นับการแก้ไขกฎหมายภายในหลายฉบับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
3. การแทรกแซงองค์กรอิสระ และการทำลายกลไกการตรวจสอบ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้ใช้อำนาจทางการเมืองและอำนาจเงินครอบงำวุฒิสภา แทรกแซงกระบวนการสรรหา การได้มา และการทำงานขององค์กรอิสระต่างๆ เช่น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลไกและกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญถูกทำลายลงแทบหมดสิ้น แม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ ดังที่ได้ปฏิเสธที่จะพิจารณากรณีการซุกหุ้นภาค 2 ของนายกรัฐมนตรี จากการเสนอของสมาชิกวุฒิสภา 27 คนเมื่อเร็วๆนี้ การขาดกลไกการตรวจสอบทำให้อำนาจการบริหารอยู่ในมือของผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จ เกิดการคอรัปชั่นอย่างมโหฬาร และเปิดทางให้ตระกูลชินวัตรและบริวารสืบทอดอำนาจในการบริหารประเทศเยี่ยงทรราช
4. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์พวกพ้องและบริษัทต่างชาติ - เมื่อมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการเปิดขายหุ้นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย( ปตท.)นั้น หุ้นทั้งหมดถูกขายเกลี้ยงในเวลาเพียง 1 นาที 17 วินาที หุ้นส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของนักการเมืองพรรคไทยรักไทยและเครือญาติ มีการใช้อำนาจรัฐขยายสัดส่วนการถือหุ้นของเอกชนจาก 25 % เป็น 49% และกำหนดอัตราราคาแกสที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในราคาที่สูง ดันให้ผลกำไรของปตท.ในปี 2548 สูงถึงกว่า 80,000 ล้านบาท ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทต่างชาติ รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ยังเดินหน้าแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยการขายเลหลังราคาถูกในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่า 3.3 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังคงกุมการผูกขาดและไม่มีกลไกการกำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนต้องเสียค่าไฟฟ้าในราคาแพงเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในรัฐบาล และบริษัทต่างชาติในสิงคโปร์ ทั้งนี้ไม่นับแผนการแปรรูปองค์การเภสัชกรรม องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) เป็นต้น
5. การยึดครองและควบคุมสื่อ กรณีไอทีวี มติชน และคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน นักกิจกรรมทางสังคม - บริษัทของครอบครัวนายกรัฐมนตรีได้เข้าซื้อกิจการของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ซึ่งเป็นดอกผลการต่อสู้ของประชาชนในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ใช้อำนาจรัฐลดภาษีสัมปทาน เปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้เพิ่มสัดส่วนรายการบันเทิง กลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดยังได้พยายามเข้าไปยึดครองกิจการของหนังสือพิมพ์มติชน และเข้าไปถือครองในกิจการสื่อต่างๆ มีการใช้งบประมาณของรัฐและงบประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล เพื่อควบคุมสื่อมวลชน สื่อมวลชนและนักกิจกรรมที่หาญกล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกฟ้องร้องเรียกค่า เสียหายนับพันล้านบาท เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไทยภายใต้ระบอบทักษิณตกต่ำที่สุดนับ ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา
6. การละเมิดสิทธิมนุษยชน การหายตัวไปของทนายสมชาย และความรุนแรงของปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ - นับตั้งแต่ปี 2477-2546 มีผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตเพียง 323 เท่านั้น แต่ช่วงเวลาเพียง 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2545 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดนั้นมีผู้ต้องสงสัยเกี่ยว กับคดียาเสพติดถูกฆ่าตายกว่า 2,000 ราย การใช้การปราบปรามแบบเหวี่ยงแห และการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการหายตัวของทนายสมชาย นีละไพจิตร การกระทำการอย่างทารุณกับผู้ชุมนุมในกรณีตากใบ รวมทั้งการส่งทหารไทยไปยังอิรักตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ คือสาเหตุสำคัญของการลุกลามของปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ที่เกิดจากระบอบทักษิณ
7. การตั้งรัฐอิสระ เปิดเสรีโดยลดทอนกฎหมายภายใน และทำลายการปกครองของท้องถิ่น - กรณีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมๆกับการทำเอฟทีเอและแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างเร่งรีบ รัฐบาลชุดนี้ยังได้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหารในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ให้อำนาจนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศอย่างไร้ขอบเขต ทั้งด้านอุตสาหกรรม บริการ หรือแม้แต่กิจการบ่อนกาสิโน เพิกถอนสภาพที่สาธารณสมบัติเช่น เขตธรณีสงฆ์ ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ รวบอำนาจการบริหารจากองค์กรท้องถิ่น เสมือนการจัดตั้งรัฐอิสระที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใดๆของประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
8. ความล้มเหลวของการปฎิรูปการศึกษา ปัญหาการโอนย้ายการศึกษาไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น - การปฏิรูปการศึกษาไม่มีความคืบหน้าใดๆ มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับตกต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การเปิดเสรีการศึกษาจะทำให้การศึกษากลายเป็นการค้า เป็นการทำลายเป้าหมายของการศึกษาและกีดกั้นประชาชนยากจนออกไปจากระบบการ ศึกษาในท้ายที่สุด ปัญหาการโอนย้ายการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเครื่องชี้ความ ล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา โดยการใช้อำนาจรัฐมากกว่ากระบวนการมีส่วนร่วม และสะท้อนให้เห็นว่ามิได้มีการสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นทั้งต่อสถาบันการ ศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด 5 ปีที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณอยู่ในอำนาจ
9. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ช่องว่างคนรวยคนจน ความเป็นจริงและผลกระทบการแจกจ่ายเงินไปสู่ชนบท - เป้าหมายของรัฐบาลคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตลาดหุ้นโดยไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจน หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 103,940 บาท/ครัวเรือน (พ.ศ. 2547) สถิติผู้บริโภคที่เป็นหนี้บัตรเครดิตถือจำนวนบัตรเครดิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 16 ใบเป็น 30 ใบ เงินที่รัฐบาลแจกจ่ายเงินไปให้ชนบทในรูปกองทุนหมู่บ้านเป็นการนำเงินที่ควร จะเป็นของท้องถิ่นกลับไปให้ท้องถิ่นแค่เพียงเศษเงิน งานวิจัยพบว่ามีการนำเงินจากกองทุนหมู่บ้านไปซื้อโทรศัพท์มือถือ 400 เครื่องต่อหนึ่งหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นเงินถึง 480,0000 บาท/ปี(ไม่นับค่าซื้อเครื่อง) ต้องเอาเงินนอกระบบมาใช้หนี้กองทุน เอาเงินกองทุนไปใช้หนี้นอกระบบ กลายเป็นวงจรอุบาทว์ของหนี้อมตะ ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนอยู่ในระดับเดียวกันกับ เม็กซิโก โคลัมเบีย และอาร์เจนตินา ปัญหาทั้งหมดรอวันปะทุเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง
10.ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโครงสร้างการจัดการทรัพยากร กรณี พ.ร.บ.ป่าชุมชน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อคนยากจน - รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มิได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ข้อเรียกร้องของประชาชนในการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร เช่น การผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน การบริหารน้ำโดยท้องถิ่น และการผลักดันให้มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนถูกขัดขวางโดยรัฐบาล ในทางตรงข้ามรัฐบาลยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการลง ทุนที่ทำลายวิถีชีวิตของชุมชน เช่น โครงการเหมืองแร่โปแตซ โครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้นำชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่นถูกฆ่ามากกว่า 20 คน รวมทั้งพระสงฆ์นักอนุรักษ์

เห็นด้วยค่ะ

เห็นด้วยค่ะ ดีใจที่มีนักศึกษาที่มีความคิดแบบนี้

ถ้าได้เสียงมาด้วยความสุจริต

ถ้าได้เสียงมาด้วยความสุจริต ก็น่าสนับสนุน แต่ถ้าใช้เงินซื้อเสียงก็อย่ามาแถเรียกหาประชาธิปไตย

ขอถามสักคำนักการเมืองกับการซื

ขอถามสักคำนักการเมืองกับการซื้อเสียงมันแยกกันไม่ออกแล้ว ไม่ว่าไอ้อีคนไหนบ้างที่ไม่ใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนเลือกตนเองและพรรคพวกเข้าสถา พวกมันมีหนทางในการใช้เล่ห์เพทุบายทุกอย่างในการซื้อเสียงแม้แต่ไอ้พรรคแมงสาปที่มันได้เที่ยวด่าพรรคอื่นว่าซื้อเสียงพวกมันก็ครอกเดียวกันทั้งนั้น ดูตัวอย่างจากไอ้วิทูรย์ ณ ปลากระป๋องเน่า เป็นต้น ที่ร้ายก็คือ ไอ้คนที่กล่าวหาเขามากที่สุดก็คือสองพี่น้องตระกูลสุภาวสุ ณ ตู้น้ำเย็น พวกเหี้ยทังๆนั้น

สงสันประชาธิปัติย์หรือภูมิใจไ

สงสันประชาธิปัติย์หรือภูมิใจไทยไม่เคยใช้เงินซื้อเสียง แต่เมื่อไหร่จะเลิกดูถูกคนอื่นซักที Anonymous เดี๋ยวก็ตายเพราะปากตัวเอง คิดให้เยอะๆก่อนพูดจะดีกว่านะ

งั้นก็กลับไปดูแถลงการณ์เก่านะ

งั้นก็กลับไปดูแถลงการณ์เก่านะว่า 7ตุลา สนนท.เขาออกแถลงการณ์ปกป้องพันธมิตรว่ายังไง อย่าพูดแบบเอียงๆมันน่าสมเพช

ไปผิดทิศผิดทางแล้วน้อง มันต้อ

ไปผิดทิศผิดทางแล้วน้อง

มันต้องเรียกกองทัพไทย

ไม่ใช่เรียกอเมริกัน

ไอ้กันมันมีนโยบาย

โยนเนื้อเน่าให้หมาขี้เรื้อนกินอยู่แล้ว

ยิ่งยุ่งยิ่งดี

มันจะได้เสือกเข้ามาง่าย

ดูที่มันเสือกเข้ามาในสงครามเวียตนาม

คนเวียตนามตายไป สามล้าน

บาดเจ็บอีกหลายล้าน

ไอ้กันตายไปห้าแสนแปด

นี่แหละเศษเนื้อเน่า

ในหนังสือของ Christopher

ในหนังสือของ Christopher Robbins - The Ravens
เขาเรียก "Pro-Western country"
ไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหน ด้วยเหตุผลอะไร เกี่ยวเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่

ในอดีต ตามทฤษฎี โดมิโน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในภูมิภาค

แต่เมืองไทยวันนี้ การหันปากกระบอกปืนเข้าสู่ประชาชน
ไม่ใช่วิธีการของผู้ชาญฉลาดดั่งกาลก่อนเสียแล้ว
น่าเสียดาย....

มาช้าดีกว่าไม่มา

มาช้าดีกว่าไม่มา ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามั่วหลับไหลลุ่มหลง

A hundred years ago there

A hundred years ago there were a lot of gangsters(Mafia) everywhere in the USA as you can see in some old Hollywood movies. They were killing, and stealing from poor people. Also there were bad politicians all because of power and money just like in Thailand now. One thing that is really interesting is there was NO COUP at all in the American history.

Americans let their children become independent when they reach 18 years old. The parents let their kids walk their own way. Ask yourself Mr. or Mrs. Anonymous, you don't like it when your mom or dad tell you to do things all the time your whole life, Do you?

There are a few people in Thailand (privileged people) who always think that most Thai people aren't smart enough and they treat those Thais like they are babies. They like to parent Thai people, and they don't want them to grow up. Those privileged people always want to make decisions for them (Or maybe they want to keep money and power for their own sakes). One question for you is "WHEN ARE THAI PEOPLE GOING TO GROW UP???"

Do you want to make it happen now or you want it to be like this forever??? Coup then vote then coup then vote never ending. Think about that.

I feel sorry for you. You've

I feel sorry for you. You've got it all wrong!
Look at other country. Privatised all government run organisations is the only way to make it more efficient.
Please get more informations from other countries, see how are they're running their countries. Do you want Thailand to be like Burma??

http://upload.siamza.com/file

http://upload.siamza.com/file_upload/modify/040210/544971.jpg

ขวาเมืองใหม่

อะไรๆก็ซื้อเสียง

อะไรๆก็ซื้อเสียง ช่างเป็นข้อกล่าวอ้างที่เห็นแก่ตัวของระบอบอำมาตย์ที่สุด ต้องยอมรับครับว่ามีการซื้อเสียง แต่ว่าทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหานี้ไม่เห็นเคยออกมาพูด สุดท้ายก็โทษนักการเมือง ก็เพราะเลี้ยงคนไทยให้จนให้โง่มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานใช่หรือไม่ถึงเป็นแบบนี้ ยุคทักษิณจะสร้างภูมิปัญญาให้คนไทย สร้างคุณภาพในการดำรงชีวิตให้คนไทย ก็กล่าวหาเขาว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ป้ายสีต่างๆนาๆ สามปีที่ผมยังไม่เห็นสิ่งที่พวกอำมาตย์กล่าวหาทักษิณว่าผิดแบบชัดเจนเลย นีแหละหนาสังคมไทยชอบยึดอยู่บนอคติทำดีแอย่าเด่นจะเป็นภัย ทำดีแล้วเด่นไม่เห็นเป็นไร ทุกวันนี้ดูสิว่าทำชั่วแล้วเด่นเป็นปกติสังคมไทย คุณชอบแบบไหนล่ะ ผมเชื่อว่าการทำให้ประชาชนหายโง่ หายจน นั่นแหละคือหนทางแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้แต่พวกอำมาตย์ไม่ยอมเพราะอนาคตจะไม่มีข้ออ้างในการปฏิวัติ............

** **นายสุเทพ

**
**นายสุเทพ ไม่ยอมรับกองทัพประชาชน และห้ามมิให้ประชาชนไปสมัครเป็นทหารกองทัพประชาชน
กองทัพประชาชนมีบิ๊กจิ๋วเป็นแม่ทัพ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพประชาชน

**น่าสงสาร ประชาชน คนรากหญ้า
เกิดขึ้นมา อาภัพ อับวาสนา
ไม่มีสิทธิ์ ตัดสินใจ ในสภา
จึงต้องมา พาพี่น้อง ตั้งกองทัพ

**เป็นกองทัพ ประชาชน ผู้ทนทุกข์
ผู้ถูกปลุก ลุกตื่น ไม่ยืนหลับ
เพื่อจัดการ ทหารโจร ที่ปล้นทรัพย์
เลิกรอรับ ความเมตตา มหาโจร

**แม้วันนี้ ไม่มีปืน เป็นอาวุธ
ก็ต่อยุทธ์ ยิงฉกาจ อย่างผาดโผน
ด้วยความจริง ยิงใส่ ไล่ตะโกน
ด้วยการโยน โฟนอิน ทุกถิ่นไทย

**ใช้วาจา ท้าทาย จ่ายซีดี
ระเบิดขี้ ระเบิดไข่ ใช้ได้ไหม?
ทั้งโปสเตอร์ ทั้งใบปลิว ละลิ่วไป
ทั้งบั้งไฟ ตะไลพลุ ทะลุทะลวง

**เป็นกองทัพ ประชาชน คนรากหญ้า
เป็นผู้กล้า พานำไทย อันใหญ่หลวง
เพื่อทำลาย ค่ายทหาร มารทั้งปวง
พวกหลอกลวง ต้องล่วงลับ ลงกับมือ

การที่กลุ่มเสื้อแดงประกาศจัดต

การที่กลุ่มเสื้อแดงประกาศจัดตั้งกองทัพประชาชน ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการก่อกบฏ เป็นการจัดตั้งกองกำลังซ้อนขึ้นมาในประเทศ เพื่อแบ่งแยกมุ่งหวังก่อการอย่างชัดเจน ไอ้พวกกบฏ คิดก่อการทำลายประเทศ

ท่านรู้ได้ยังไงว่าอำมาตย์พอเพ

ท่านรู้ได้ยังไงว่าอำมาตย์พอเพียง...เอาอะไรมาตัดสิน...มันแต่ละตัวมีเงินไม่ต่ำกว่า100ล้านทั้งนั้น..ไอ้ตัวหัวหน้าพอเพียงใหญ่ยิ่งมีเป็นล้านๆเลย....

เราต้องช่วยกันสร้างสมดุลยภาพแ

เราต้องช่วยกันสร้างสมดุลยภาพแห่ง อำนาจ การเมือง การปกครอง ของประเทศเอาไว้ให้ได้ อย่าเทไปยืนอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดจนหมด ประเทศก็เหมือนเรือ ถ้าผู้โดยสารเทไปยืนตรงฝั่งใดกันจนหมดสิ้น เรือก็จะร่มลงได้ ก็เหมือนประเทส ถาทกคนเทไปยืนอยู่ตรงฝั่ง อำนาจ อำมาตย์กันจนหมด ประเทศของเราก็จะเอียงและร่มลงเช่นกับเรือ เพราะมันคือ ธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็ไม่สามารถฝืนได้

รู้สึกว่าลิ่วล้อของแต่ละฝ่ายจ

รู้สึกว่าลิ่วล้อของแต่ละฝ่ายจะออกมาปกป้องนายของตนตามหน้าที่ แต่ก็ยังดีที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรี ดีใจที่เว็ปนี้ยังไม่ถูกปิด รู้สึกว่าเป็นเว็ปที่มีค่า กว่า ทีวี ช่อง 11 มากๆเลย อิอิ

ไอ้เด็กน้อย แหกตากันหน่อย

ไอ้เด็กน้อย แหกตากันหน่อย พวกเรียกร้องประชาธิปไตย แต่มันใส่ชุดคอมมิวนิสต์
เดี๋ยวโดนสภานักศึกษาตลบหลัง แล้วจะร้องไม่ออกไอ้หนุ่ม

ระบอบทักษิณนั้นมีลักษณะที่สำค

ระบอบทักษิณนั้นมีลักษณะที่สำคัญๆที่เห็นได้ชัดดังนี้

1. ชอบใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
ไม่รับฟังเสียงจากประชาชน เห็นได้ชัดจากการจัดตั้ง ซีอีโอ ขึ้นมา ซีอีโอนั้นจะมีอำนาจสั่งการทุกอย่างการดำเนินนโยบายโดยไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน นักวิชาการ รวมทั้งประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันการใช้อำนาจเด็ดขาดของนายทักษิณ
ตอบ ได้รับเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นรัฐบาล และการจัดตั้งซีอีโอนั้นเนื่องจากรู้ดีว่าระบบราชการช้าและเอื้อต่อการโกงกินกันเป็นทีมหาคนรับผิดชอบยาก
ดีที่สุดหาคนรับผิดชอบดูแลเบ็ดเสร็จคนเดียวก็คือซีอีโอไง เพราะใช้ความสารมรถที่ดีเก่งและเด็ดขาด ทำให้การทำงานเร็วข้าราชการประจำที่นิยมกินตามน้ำจะได้ไม่มีเวลา

2. ปราศจากความรับผิดชอบ
โครงการที่ถูกคิดค้นขึ้นจำนวนมากและใช้ภาษีอากรของประชาชนเป็นหนูทดลอง
ตอบ วิทยาศาสตร์ไง ต้องทดลองก่อนทั้งนั้นถึงจะได้บทสรุปที่ดี ให้เวลาบริหารประเทศไม่ทันครบสิบปี ก็รัฐประหารแล้ว โครงการที่ดีมีมากมาย
ไม่ใช่แบบโครงการไทยเข็มแข็งชาวนาแถวสุรินทร์แจ้งว่าใครมีที่ดินก็ไปเอาเงินที่สหกรณ์ได้ แถมคุยว่าไม่ต้องคืนด้วย มันคงดีกว่าโครงการ OTOP โครงการกองทุนหมู่บ้านเนื่องจากโครงการเหล่านั้น
ต้องใช้คืน โดยชาวหมู่บ้านต้องทวงถามกันเองไง

3. ใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก
ให้คนใกล้ชิดได้ตำแหน่งสูงๆทางการเมือง และใช้อำนาจทางกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดกับฝ่ายตรงข้าม แต่กลับปิดหูปิดตาไม่ดำเนินการใดๆ หากเป็นพรรคพวกของตน
ตอบ นั้นมันเป็นผลต่อเนื่องจากระบบเดิมๆที่เป็นระบบนักการเมืองรุ่นเก่า ซึ่งระบบใหม่ที่เราใช่ในปีรัฐธรรมนูญ40คือการลดพรรคการเมืองให้เหลือน้อย และเมื่อถึงเวลาผู้บริหารแบบซีอีโอที่ท่านกล่าว
เป็นคนยุติธรรมซื่อตรง เวลานั้นระบบการเมืองที่มีพรรคแค่สองพรรคจะดำเนินตามความยุติธรรมของซีอีโอพรรคนั้นๆไป ซีอีโอพรรคในไม่เก่ง ไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้ ประชาชนก็ไม่เลือกไง
ก็นั้นแหล่ะ ขนาดทักษิณจะหาคนเก่งเด็ดเดียว(เพราะไม่มีนายกคนไหนประกาศเป็นศัตรูกับพ่อค้ายาเสพติด พ่อค้าอาวุธ และพวกขายของเถื่อนเลย) ก็ไม่มีจะเอาสุวัจน์ก็ไม่ไว้ ฉะนั้นจะต้องใช้เวลา
คัดสันคนใหม่แทนตนเองก็ต้องใช้เวลา ซึ่งไม่มีแล้ว

4. มอมเมาผู้คนให้หลงประชานิยม ผ่านโครงการเอื้ออาทรต่างๆ
โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐบาล แต่ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นความช่วยเหลือจากพรรคการเมืองเพื่อให้ชาวรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกับนักการเมือง และต้องตอบแทนด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตอบ โครงการประชานิยม เป็นโครงการที่คนยากไร้ คนไม่มีสิทธิในสังคมสามารถมีสิทธิใช้ได้ เช่นโครงการ 30 บาท โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้อาทร และอื่นๆ แต่มันติดที่ข้าราชการประจำ นักการเมืองรุ่นเก่า
ที่ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยนั้น มันหาช่องทางที่จะกินกัน และการที่หมู่บ้านต่างๆขาดความเข้าใจในการใช้เงินจึงทำให้ใช้ผิดวิธี เช่นเดียวเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ชาวนาไม่เคยเห็นหัวเลย ไม่เคยมาให้ความรู้กันเลย
วันๆจะหาแต่เรื่องที่จะทุจริตเพราะเวลาว่างมากมาย

5. ขายชาติ
เปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจลงทุนในไทยได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ตอบ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น ทุกวันนนี้เช่นปตท.ใครถือหุ้นอยู่ และถ้าทุกวันนี้ปตท.เป็นของรัฐ100% โครงการที่ตั้งใรมาบตาพุดใครจะเดือดร้อนที่สุด และในปัจจุบันคนที่ถือหุ้นในปตท.มากที่สุดคือใครก็ไปหาเอาเองน่ะ
ทำไมไม่ดูบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น ...P(บริษัทค้าส่งและปลีกสินค้าโภคภัณฑ์ที่เลวที่สุดใหญ่ที่สุดในไทย) และ S...G(บริษัทค้าส่งและปลีกสินค้าก่อสร้าง กระดาษ พลาสติก ปิโตรเคมี
และอื่นที่ใหญ่ที่สุดในไทย) นั้นแหล่ะตัวดี ผูกขาดสินค้าตั้งแต่เกิดยันเราตาย ขึ้นราคาสินค้าทุกปี ว่าขึ้นเพราะน้ำมันบางแหล่ะ แต่ทีน้ำมันลงทำไมไม่ลดบาง

6. แก้กฎหมายตามใจชอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนเอง เช่น การแก้กฎหมายเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในการทำธุรกิจของตน
ตอบ ภาษีของอะไร หุ้นหรือมันน่าคำขันที่คนเมืองนี้กระแดะ(ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่า555) ทำเป็นเมืองพุทธ ไปดูดีกว่าเอาจำนวนประชากรที่ทำงานได้ทั้งประเทศมาหาว่ามีกี่%ที่เสียภาษี
นี้ยังไม่รวมพวกหายใต้ดิน ปล่อยเงินกู้ ที่ไม่อยู่ในระบบอีกมากมาย ส่วนภาษีหุ้นมันก็ไม่เสียอยู่แล้วนิ

7. หาเงินมาลงขันด้วยวิธีแปลกใหม่
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยใช้นวัตกรรมทางการเงิน เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ตอบ การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมันแปลกตรงไหนงงๆ หากคนหนึ่งเขาฉลาดแต่ไม่มีโอกาสไม่มีเงินลงทุน รัฐช่วยเขาทำมาหากินรวยเสียภาษีถูกต้องก็ไม่มีปัญหานี้ ดีกว่าเขาต้องไปกู้นอกระบบ
คนที่ได้ไม่ใช้รัฐแล้ว แต่เป็นพวกที่มีอำนาจในปัจจุบัน ที่เสียประโยชน์ในสมัยทักษิณ

8. ลดทอนอำนาจการตรวจสอบ
การที่จะทำเงินให้ได้มากที่สุดจากธุรกิจทางการเมือง ข้อจำเป็นต้องลดการตรวจสอบทั้งจากสำนักงาน ที่ทำหน้าที่การเป็นกระจกเงาของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้
ตอบ มันไม่น่าใช้คำว่าลดทอน แต่ต้องใช้คำว่าเกรงกลัว มันขึ้นกับข้าราชการ หน่วยงานที่ตรวจสอบนั้นๆถ้าเป็นคนดี และเป็นคนตรองไม่สนใจพวกพร้องก็ดีไง แต่ไม่ใช้เลือกข้างให้โทษฝั่งนี้
ยกโทษฝั่งหนึ่งแถมดึงเวลาให้ด้วย

9. ปูพรมด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์
การทุ่มงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานที่สำเร็จของรัฐบาล และอุดมไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อคะแนนเสียงของชาวรากหญ้า ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ตอบ การประชาสัมพันธ์โครงการที่รัฐทำนั้น ปัจจุบันรัฐบาลนี้ก็ทำอยู่ ทำมากกว่าเดิมด้วย ทำจนสามารถย้ายผู้บริหารช่องได้ด้วยเอากันเข้าไป ส่วนระบบที่ทักษิณทำเพื่อคะแนนเสียงรากหญ้า(คำว่ารากหญ้า
มันดูแคลนคนจน ชาวนา ชาวไร่จริงๆ) นั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆ ไม่ใช้อำมาตที่ต้องไม่ไว้ทุกปีที่เป็นวันปีใหม่ วันเกิด วันกองทัพบ้าบอนั้น มันตลกเกินไป

10. เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจและบุคคลในครอบครัวที่ผิดกฎหมาย
ให้นักกฎหมายไปหาช่องโหว่ของกฎหมาย จนกระทั่งแก้กฎหมายเพื่อบ้านเมืองให้สอดคล้องกับกรเมืองธุรกิจ แต่จะเฉลี่ยงบประมาณเล็กน้อย เพื่อพัฒนาคน ไม่นำเงินมาใช้เพื่อการศึกษา ทำให้ขีดความสามารถด้านการศึกษาของคนไทยตกต่ำอย่างมาก
ตอบ กองทุนต่างที่ระบบทักษิณทำมานั้นเป็นเพียงปลีกย่อยของการบริหารประเทศซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนต้นกล้าข้าวที่ลงดินไว้เมื่อถึงเวลาจะออกรวงสวยงามบ้าง ขี้เหล่บ้างก็ดีกว่าไม่มีรวงข้าวเลย ส่วนเรื่องธุกิจของครอบครัวนั้น
เขาก็รวยกันมาก่อนแล้ว จะให้บอกว่ารวยจากทางไหนบางคงโดนข้อหาหมิ่นพระบรมฯแน่นอน แต่เราก็พอรู้คร่าวๆ เงินที่ได้จากงานสื่อสารคงไม่รวยขนาดนี้ มีค่านายหน้าทางด้านต่างๆอีกมากที่อดีตทักษิณเคยทำให้อยู่
ค่าของมันก็มากมายถึงได้ค่าคอมฯล้นธนาคารขนาดนั้น ต้องฝากนอกประเทศดีกว่า ส่วนเรื่องคดีที่ดินถามว่าหากผู้บริหาร บสท.และผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยนั้นรู้ว่าคุณหญิงฯไม่สามารถประมูลได้เพราะสามีเป็นนายกทำไมไม่เตือน
แถมปัจจุบั้นทั้งสองผุ้บริหารไม่มีความผิดตามทักษิณด้วย มันก็แปลกๆพิกล เหมือนท่านนายกสมัครเรื่องคดีทำกับข้าว ทำไมไม่มีใครเตือนท่านมามันผิดกฎหมายที่พวกมันจะตีความกันเอง เช่นข้าราชการกพ.หรือข้าราชการสน.นายก
ทำเป็นช่างมันได้ยังไง

ประสบการณ์ครั้งนั้น

ประสบการณ์ครั้งนั้น ไม่เคยลืมเลย จดจำได้อย่างแม่นยำ ถึงเหตุการณ์ในวันนั้น……

วันนั้นไปทำธุระกับแม่ แล้ว ร้านที่ไปนั้นก็เป็นตอนเย็นแล้วด้วย
แล้วบังเอิญแม่ก็มีธุระต้องกลับบ้านด่วน ปล่อยให้ฉันต้องนั่งรออยู่เพียงลำพัง…..
และแล้วก็มีเสียงดังออกมาจากห้องของชายรุ่นราวคราวพ่อ…เข้ามาซิ นู๋ จ๋า ไม่ต้องกัว นะ…

ด้วยความกลัว ฉันจึงเดินเข้าไป สายตา กวาดไปรอบห้อง…ด้วยใจระทึก
…เค้าบอกให้ฉัน นอนลงบนเตียง ด้วยน้ำเสียงที่ดุดัน
….ฉันต้องทำตามด้วยความกลัว….

เค้า..บังคับให้ฉันนอนลง….แล้วจ้องมาที่ตรงนั้นของ ฉัน
จำได้ว่า มองเห็นแค่แววตาของเค้าเท่านั้น…เค้าจ้องมองด้วยสายตาน่ากลัว
แล้วก็บังคับให้นู๋อ้า………เค้าบอกว่า อ้า เลย ไม่ต้องช้าจะได้รีบ ทำรีบไป..

ฉันอ้าออก ช้าๆ ….เค้าก็มอง แล้วก็เอามือมาสัมผัส เค้าจับตรงนั้นของฉันอ้าออก
…ฉันตื่นเต้น แล้วก็กลัวด้วย ตรงนั้นของฉัน มันก็มีน้ำเหนียวๆ ด้วย
…..สักพักเค้าก็หันหลัง เค้าก้มลงไป

แล้ว ทันใดนั้น ฉันก็เห็น

อาวุธ ของเค้า…มันมีความยาว สัก คืบ นึงได้มั๊ง
….ด้วยความรีบร้อน เค้าจับเจ้าอาวุธของเค้า แหย่เข้ามาตรงช่องทางที่อ้าออก..

อู้ยๆๆๆๆ เสียว มาก.. นู๋ได้ครางอยู่ในลำคอ..

ขนตามตัวนู๋นี้ ชูชันเลยนะ
…หน้าตานู๋ตอนนั้น มันบูดเบี้ยว ตามแรงบดขยี้ อย่างเมามันของเค้าคนนั้น
….อู้ย เสียว มากๆ เลย มันเสียวๆ แล้วก็ เจ็บด้วย…

มีน้ำเปอะเปื้อน ตรงนั้น แล้วก็มีเลือดปนออกมาด้วย

แต่เค้าก็ไม่หยุดที่จะบดขยี้ มีแต่จะบอกให้ฉัน อ้ากว้างๆ
…อ้า กว้างหน่อยซินู๋ ยิ่ง นู๋อ้ากว้างเท่าไหร่ เค้าก็ยิ่งชอบ
แล้วจับเจ้าอาวุธของเค้า บดขยี้ อย่างไม่ยั้ง…..

ฉันยอมรับว่า นั้นเป็นประสบการณ์จริง ที่เกิดขึ้นกับฉัน
…ฉันเพิ่งรู้ว่า

อาวุธ ขนาด คืบๆ กว่า ๆ ของคนๆ นั้น มันจะทำให้รู้สึกได้เพียงนี้….

..จากนั้น

..จากนั้น
.

..
.
.
..
..
..จากนั้น
..
..
..
.
.
..
..
..
..จากนั้น
..
..
.
..
..
..
.ชายคนนั้น เปิดผ้า.. ปิดจมูก ออกมา.. ปาดเหงื่อ ออกเล็กน้อย
…..แล้วก็พูดว่า…..
พูดว่า…..

พูดว่า………………

เฮ้อ เสร็จซะที กว่าจะกรอฟัน กว่าจะอุดฟัน นู๋คนนี้เสร็จ
อ้าว ไม่ต้องอ้าปากแล้ว หุบได้แล้ว น้ำลายเหนียว กับเลือดตามไรฟันนะ บ้วนน้ำซะ เดี๋ยวก็หาย

ประเด็นสำคัญยิ่งใหญ่อีกประเด็

ประเด็นสำคัญยิ่งใหญ่อีกประเด็นหนึ่งคือ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ไม่ได้พิทักษ์ราษฏร์แต่พิทักษ์นักโทษหนีคุก ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงหวังไม่ได้อะไรกับพวกโจร (บางคน) ในเครื่องแบบ ดังนั้น การที่จะให้ “ทหาร” เป็นผู้ช่วยตำรวจในยามคับขันนั้นจึงเป็นการเสื่อมซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร เพราะเท่ากับกองทัพเป็นผู้ช่วยโจร (บางคน) โดยไม่รู้ตัว

ทั้งนี้ โดยกฏหมายเมื่อประเทศชาติประสบภาวะวิกฤติถึงที่สุด ทหารมีอำนาจที่จะเป็นผู้นำในการปกป้องประเทศชาติโดยหน้าที่อยู่แล้วโดยมีกฏหมายรองรับ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ช่วยโจรในเครื่องแบบอีกต่อไป

ปัญหาของบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อแป กฏหมายไม่เป็นกฏหมาย เพราะผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ตั้งแต่ระดับบนยันระดับล่างไม่ทำหน้าที่รักษากฏหมาย ได้แปรพักตรผันตัวเป็นลิ่วล้อนักโทษหนีคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหน่วยงานผู้มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมรักษากฏหมายเช่น กรมอัยการ ก็เป็นที่กังขาว่าประเทศจำเป็นต้องมีกรมมีหน่วยงานนี้อยู่หรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ คือ ทั้งสองหน่วยงาานที่มีหน้าที่รักษากฏหมาย เป็นเสาหลักของขบวนการยุติธรรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีการปฏิรูป มิฉะนั้นประเทศชาติจะไม่มีทางผดุงความยุติธรรมและความสงบสุขต่อสังคมได้เลย

ทหารสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องลากรถถัง แบกอาวุธ ออกมาจากกรมกองอีกแล้ว แต่สามารถใช้วิธีแสดงพลังให้ประชาชนได้เห็นตัวเป็น ๆ ทั้งกองทัพทั่วประเทศ อุ่นใจกว่ากันเยอะเลย การกระทั้งครั้งนี้ต้องขอเชียร์เป็นกำลังใจสุด ๆ แต่ถ้าพวกลิ่วล้อนักโทษหนีคุกใช้ความรุนแรงเมื่อใด ทหารกล้าทั้งหลาย ๆ อย่าลืมตบเท้าออกมาจากกรมกองก็แล้วกัน และให้ออกมาอย่างสง่าผ่าเผยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ช่วยตำรวจ อีกต่อไป เพราะตำรวจไทยเชื่อถือไม่ได้ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรี

เเล้วทหารที่ตายๆ

เเล้วทหารที่ตายๆ กันอยู่ที่ภาคใต้ละคับ เเล้วที่ปกป้องชาิติที่ผ่านมาอะ
ตราบใดที่นักการเมือง ประชาชน ไม่พัฒนา ทหารก็ต้องปฎิวัิติ ไม่ใช่โทษเเต่ทหาร
ต้องดูตัวเองบ้าง

ไอ้ #284898 » ความคิดเห็นของ

ไอ้ #284898 » ความคิดเห็นของ Anonymous (127.0.0.1 61.19.55.239) ไอ้ปากหมาใจต่ำ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ที่เขาเกิดมาในตระกูลที่มีสมบัติมาเป็นร้อย ๆ ปี ไม่ได้โกงกินยัดแดกอย่างพ่อทากสินของมึง มึงเลิกตาบอดใจชั่ว ศึกษาดูให้ดีก่อนแหกปากกล่าวหาเขา

เราไม่ใช่เสื้อแดงนะ เราอยากเห

เราไม่ใช่เสื้อแดงนะ
เราอยากเห็นคนไทยเป็นไท ปกครองตนเองได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ตัดตอนโดยทหาร อำมาตย์ ปฏิวัติ ทำอย่างนี้ ปชช จะไม่เรียนรู้ในการแก้ปัญหา
เราเป็นเกษตรกรหาเช้ากินค่ำ รายได้วันละไม่เกิน 300 บาท
แต่เราก็อยากเลือก
เลือกที่จะดูแลตนเอง
เลือกที่จะมีแนวทาง ของตนเองเพื่ออนาตคของลูกหลาน

ถ้าสรุปง่ายๆว่านักการเมืองเลื

ถ้าสรุปง่ายๆว่านักการเมืองเลือกตั้งใช้เงินซื้อเสียง ก็คงไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีระบบประชาธิปไตย

แล้วสรุปง่ายๆได้งัยว่าฝ่ายชนะใช้เงินซื้อเสียง ฝ่ายแพ้ไม่ใช้เงินซื่อเสียง

สมมุตินาย ก ได้คะแนน 100000 คะแนน นาย ข ได้ 95000 คะแนน นาย ข บอกชนะ เพราะซื้อเสียง อย่างน้อยซื้อ 6000 คะแนน บอกหากหัก 6000 คะแนน ออก ตนจะเป็นผู้ชนะ หาหลักฐานฟ้อง กกต ประเด็น ก็คือนาย ข ใช้เงินซื้อเสียง มากกว่า 6000 คะแนนด้วยซ้ำ เพียงแต่ นาย ก ไม่ได้เตรียมหลักฐาน ฟ้อง นาย ข

หักคะแนน ซื้อเสียงทั้งสองฝ่าย ออก นาย ก ก็ ยังเป็นผู้ชนะอยู่ดี

สมมุติ มีคนขาย เสียงให้ทั้งสองฝ่ายๆละ 6000 คะแนน จะสรุปว่าการเลือกตั้ง สกปรก นักการเมือง ซื้อเสียง ยกเลิกระบบที่มีการเลือกตั้งดีกว่า ใช้แต่งตั้ง

แล้วคนที่ลงคะแนนให้ทั้งสองฝ่าย โดยไม่ขายเสียง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ รวม 1803000 คะแนน จะต้องถูกลงโทษหมดสิทธิเลือกตั้งด้วย(เพราะยกเลิกการเลือกตั้ง) จะเอากันอยางนี้เหรอ

Nattawut ตื่นได้แล้ว

Nattawut ตื่นได้แล้ว ทักษิณถูกเขาเขียไปไหนๆ แล้ว ที่แจกแจงมาแต่ละข้อนั่น ถึงจะเป็นรัฐบาลมาร์คก็ทำอยู่ทั้งนั้น บางข้อดูจะหนักกว่าด้วยซ้ำไป ไม่เห็นจะแตกต่างกันเลย ตามือตามัวมองแต่เรื่องเก่าๆ ดูเรื่องปัจจุบันสิ รัฐบาลนี้ก็ปั่นผลประโยชน์เข้าพรรคพวกตัวเอง ทำไมไม่ลืมตาดูล่ะ

เลิกทำไม

เลิกทำไม ฆ่าไปเถอะประชาธิปไตย กองทัพไทยจงยิ่งยง สหรัฐส่งอาวุธมาไว ใครอย่ามายุ่งกะกองทัพของกู

ข้อ 1.

ข้อ 1. ชอบใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ////

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ที่ถูกรับรองให้ใช้ร่วมกันตามมาตรา 309

ได้กำหนดความในมาตรา 36 และมาตรา 37 ดังนี้

มาตรา 36 บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใดและไม่ว่าจะประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร ในทางตุลาการ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และให้ถือว่าประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้น จะกระทำก่อน หรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นประกาศหรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลาย ซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษ และการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้น หรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดสิ้นเชิง

ข้อ 2. ปราศจากความรับผิดชอบ

กรณีเขายายเที่ยง ต่อเนื่องมาจนถึงเขาสอยดาว เป็นต้น

ข้อ 3.ใช้ระบบอุปถัมป์ พรรคพวก

ดูมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%b808/%b808-20-2551-a0001.pdf

ข้อ 4. การว่าใครมอมเมาประชาชน วันนี้สื่อกระแสหลักทั้งหมดทำอะไร โครงการต่างๆ ชุมชนพอเพียง

โครงการไทยเข้มแข็งเป็นอย่างไร

ข้อ 5.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะว่าใครขายชาติง่ายๆได้หรือ ลองเข้าไปอ่านเรื่องจริงผ่านจอซิ

http://www.eppo.go.th/doc/idp-05-priv-vrs.html

ข้อ 6.จะว่าเขาแก้กฎหมายตามใจชอบได้อย่างไร กำหมายมีเป็นร้อยเป็นพันฉบับ

ต้องผ่านมติเห็นชอบจากผู้แทนปวงชนชาวไทย จะลองดูกฎหมายเหล่านี้บ้างไหมว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1102/%a1102-20-9999-update.pdf
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a195/%a195-20-2542-a0001.pdf
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb27/%bb27-20-9999-update.pdf
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%cd10/%cd10-20-9999-update.pdf
พระราชบัญยัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

ข้อ7. กู้เงินมาใช้ในการบริหารประเทศมากมายกว่าแปดแสนล้านบาท

ข้อ8. โครงการที่ใช้เงินงบประมาณวธีพิเศษ ไม่ต้องมีการแข่งขัน ไม่ต้องมีการประมูล

ข้อ 9.งบประมาณการประชาสัมพันธ์รัฐบาล งบประมาณในการป้องกันให้ความปลอดภัยแก่คระรัฐมนตรีในการออกไปพบปะเยี่ยมเนียนประชาชน

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P8787527/P8787527.html

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8734:2009-10-19-02-33-45&catid=106:-marketing&Itemid=457

ข้อ 10.ใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตน ข้อมูลอยู่ในข้อ 1.แล้ว

ความคิดเห็นของ ฟ้าจรดดิน

ความคิดเห็นของ ฟ้าจรดดิน (visitor) (127.0.0.1 119.42.95.46) .. Wed, 2010-02-03 20:58
อเมริกามันไม่สนหรอก
อเมริกามันไม่สนหรอก ตราบใดที่มันยังได้ประโยชน์จากการนั้น ๆ อยู่

นั่นสิ ฝากทำป้ายถามเมกาหน่อย หลักการสำคัญที่สุดในโลกหรือว่าหลักผลประโยชน์ของอเมกาสำคัญที่สุดในโลก ถ้าตอบอย่างแรกก็บอกว่างั้นทำตัวให้มันดีหน่อยอย่าสนับสนุนประชาธิปไตยแค่ลมปาก แต่ถ้าตอบอันหลัง บอกว่ามรึงก็อย่าอ้างประชาธิปไตยให้มาก เหม็นขี้ฟันชิหาย ฝากด่าแถมไปว่ามรึงมันก็ไอ้หน้าเงินเห็นเงินเป็นพระเจ้า มรึงดีกว่าประเทศอื่นตรงไหนวะ ไม่ได้มีศักดิ์ศรีวิเศษกว่าประเทศอื่นตรงไหนเลย

พวกคอมมิวนิสต์

พวกคอมมิวนิสต์ มีความเชื่อว่าถ้าล้มระบบกษัตริย์ได้แล้วประเทศชาติจะเจริญได้ จึงร่วมมือกับทักษิณ(ที่ต้องการหนีคดี และทวงเงินที่ถูกอายัดคืน)ทำการปลุกปั่นชาวบ้านโดยการอาศัยอำนาจเงินทำประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านเดียวที่ดูมีเหตุผลมาครอบงำความคิดของเยาวชนในมหาวิทยาลัย และชาวบ้านให้หลงเชื่อ แต่เบื้องหลังแล้ว มีคนเสื้อแดงเป็นจำนวนมากที่ออกมาพูดชัดเจนว่า “ทุนนิยมสามานย์ ก็ยังดีกว่าศักดินาล้าหลัง” ซึ่งเขาไม่ได้หมายถึง ข้าราชการระดับสูงหรือองคมนตรีหรอก ใครๆก็รู้ว่าเขามีความคิดที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ หรือทำให้ความศัทธาในสถาบันกษัตริย์ค่อยๆเสื่อมถอยไป โดยใช้วิธีการแยบยลไปเรื่อยๆ
ถ้าจะวิเคราะกันอย่างเป็นธรรมแล้ว การมีระบบกษัตริย์ หรือไม่มีนั้น มันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับความไม่เจริญของประเทศไทยซักเท่าไหร่เลย อยากให้พวกที่มีความเชื่อในแนวทางของคอมมิวนิสต์เปิดใจให้กว้างบ้าง ทุกวันนี้ปัญหาความไม่เจริญของประเทศไทย ส่วนใหญ่ มาจากความไม่มี ศีลธรรม ขาดจิตสำนึก และความเห็นแก่ตัวของบุคคลทุกระดับในสังคมไทย ไล่ลงมาตั้งแต่ นักการเมือง ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ข้าราชการระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง แม้กระทั่ง ประชาชนทั่วไปบางกลุ่ม ดูอย่างประเทศฟิลิปปินส์ซิ เขามีระบบกษัตริย์หรือไม่ (ก็ไม่มี) แล้วทำไมประเทศของเขาล้าหลังไปเรื่อยๆล่ะ ที่ยกตัวอย่างนี้ก็เพื่ออยากย้ำว่า มันไม่เกี่ยวกับว่ามีระบบกษัตริย์หรือไม่มี แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ การคอรัปชั่น ความเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบกัน หรือที่เรียกง่ายๆว่า"ความบาป"ที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างหาก ถ้าระบบกษัตริย์ไม่ดีจริง หรือ กษัตริย์ไม่มีทศพิธราชธรรม ก็จะเสื่อมถอยไปเอง แต่นี่เรามีกษัตริย์ที่ดี เป็นที่เคารพของประชาชน มันเป็นธรรมดาที่การกระทำที่มิบังควรของทักษิณและพวกคอมมิวนิสต์เสื้อแดง จะถูกต่อต้าน และเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย
ดังนั้น อยากจะวิงวอนขอร้องพวกคุณที่มีความเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์แบบบริสุทธิ์ใจว่า อย่าใช้ทักษิณ หรือยอมให้ทักษิณใช้ เพื่อมาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ที่ยังเป็นที่รักของคนไทยส่วนใหญ่เลย
- คุณอาจคิดว่า ด้วยอำนาจเงินของทักษิณ มันอาจจะประชาสัมพันธ์เป่าหูประชาชนให้หลงผิด ใช้ความรักทักษิณมาบังหน้าไปเรื่อยๆจนมีเสียงสนับสนุนมากขึ้น และในที่สุดคุณก็จะชนะแบบพวกมาก ลากไป แต่คุณหารู้ไม่ว่าคุณกำลังจะทำให้ประเทศไทยเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยเชียวนะ
- เพื่อแลกกับอิสระภาพของทักษิณ หรือซึ่งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์(ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า ดีจริงหรือไม่) เราคนไทยจะต้องทะเลาะกัน ฆ่ากัน และนำมาซึ่งความหายนะของประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเราเชียวหรือ
- และเมื่อได้อิสระภาพของทักษิณ หรือตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มาแล้ว คุณมั่นใจหรือว่าจะแก้ไขให้ประเทศไทยเจริญขึ้นได้ คนจนจะหายจนตามที่ทักษิณโฆษนาไว้ได้ ใครนะ ชั่งเก่งจริงๆที่ทำให้คุณเชื่อว่าแก้ได้ แต่ยังมีคนอีกค่อนประเทศที่เขาไม่เชื่อว่าแก้ได้ และไม่เห็นด้วยกับคุณ เพราะรู้ชัดอยู่แล้วว่าทักษิณเป็นคนโกงประเทศไทย ไม่ใช่คนที่จะมาแก้ปัญหาประเทศไทย (ถ้าคุณไม่พยายามหรอกตัวเองแล้ว คุณจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ทักษิณ คือต้นเหตุแห่งปัญหาความแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยซ้ำไป)
- ถ้าอย่างนี้แล้วยังไงล่ะ ถึงแม้จะไม่มีระบบกษัตริย์แล้ว ความคดโกงก็ยังสิงสถิตอยู่ในสังคมไทยอย่างลึกซึ้งอยู่ดี จะบอกว่าให้ทักษิณกลับมาแก้หรือ ลึกๆแล้วคุณก็รู้อยู่ว่า เขาแก้ไม่ได้หรอก แต่คุณยินดีเป็นพวกเขาต่างหาก เพราะอะไรหรือ คุณตอบตัวเองในใจได้อยู่แล้วว่า คุณสนับสนุนทักษิณเพราะอะไร (ประโยชน์ส่วนตัว หรือส่วนรวม)
- มันคุ้มจริงหรือที่จะยอมให้เกิดความหายนะของประเทศ เพียงเพื่อแลกกับอิสระภาพของทักษิณ หรือให้ได้มาซึ่งอุดมการณ์ความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ของคุณ
- คุณแน่ใจแล้วหรือว่า ประเทศไทยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นแบบเนปาล หรือฝรั่งเศส โดยเอาทักษิณ(ที่มีประวัติการโกงประเทศ)มาเป็นผู้นำ
- คุณแน่ใจหรือว่า ทักษิณจะช่วยคนจนได้ในระยะยาวจริง (หรือเขาจะหยอดน้ำข้าวต้มเลี้ยงคนจนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นฐานเสียงทางการเมืองของเขาตลอดไป อย่างที่บรรหารทำกับคนสุพรรณฯ)
- คุณมีความเชื่อหรือว่า การได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองการปกครองมาประเคนให้ทักษิณเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาของปร้เทศไทยได้ หรือคุณไม่ใช่คนที่พยายามจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศ แต่เป็นพวกเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ทักษิณหยิบยื่นให้ โดยไม่สนใจว่าประเทศชาติส่วนรวมจะเสียหายเท่าไร?
- คุณไม่คิดบ้างหรือว่า จะมีทางแก้ปัญหาความจน และความไม่เจริญของชาติด้วยวิธีอื่นๆ ที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ โดยไม่ต้องเอา ความแตกแยก และความหายนะของประเทศมาเป็นเดิมพัน เช่น การหาวิธีกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้มีจิตสาธารณะ กลับใจใหม่จากความเห็นแก่ตัว ความคดโกง ความชั่วร้าย ทำไมเราไม่ดูแบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้บ้างล่ะ ว่าประชาชนของเขา สามารถพัฒนาจิตใจ ให้มีวินัย และมีจิตสำนึกได้อย่างไร

ดีมาก ที่สนนท

ดีมาก ที่สนนท ได้ออกมาแสดงความกล้าหาญและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือ การออกมาร้องขอให้รัฐบาลสหรัฐเลิกสนับสนุนกองทัพไทยและรัฐบาลไทยที่มาจากการรัฐประหาร

ขอยืนยันอีกครั้งว่า ประชาชนไทยนั้นก็เช่นเดียวกับประชาชนสหรัฐ ที่ต่างก็ต้องการ ความยุติธรรม ต้องการ เสรีภาพต้องการอิสรภาพ และต้องการความภราดรภาพ ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก ไม่ใช่ดับเบิ้ลสแตนดาร์ด และใช้กำลังบังคับขู่เข็ญปล้นประชาชน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ตั้งแต่ปี2549 เชื่อว่า ถ้าหากมันได้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา บอกได้ว่ามันไม่มีทาง เพราะจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในสหรัฐอย่างแน่นอน และคนอเมริกันก็คงไม่ยอมให้มันได้เกิดขึ้นแน่ๆ

ในฐานะของมนุษย์ ที่ต่างก็ต้องการประชาธิปไตยต้องการความยุติธรรมเช่นเดียวกับประชาชนสหรัฐ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐได้โปรดหยุดการช่วยเหลือต่อพวกรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือมาจากพวกรัฐประหารโดยเด็ดขาด

อย่าได้เข้าข้างทรราชหรือคนผิดแบบที่ท่านเคยทำพลาดมาแล้วในสงครามเวียตนาม นั่นคือแทนที่รัฐบาลสหรัฐจะยืนอยู่ข้างประชาชนดันผ่าไปยืนอยู่ข้างรัฐบาลที่มันทรราช ยังผลทำให้เกิดไฟสงครามลุกขึ้นไปทั่วภูมิภาค และลูกหลานลุงแซมต้องมาเสียชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์กว่า55000คนเพียงเพื่อที่จะรักษาอำนาจทรราชของรัฐบาลทหารเผด็จการเวียตนามใต้
และก่อให้เกิดความพินาศทางสังคม ที่ต้องใช้เวลาเยียวยาที่นานกว่า30ปีแม้นปัจจุบันบาดแผลนี้ยังคงอยู่

และเมื่อเวลาผ่านไปความจริงจึงปรากฏว่า รัฐบาลของท่าน(สหรัฐ) ในอดีต นั้นทำผืดพลาดอย่างมหันต์

โลกยุคสหัศวรรษใหม่นี้ มันคือโลกที่จะเข้าใกล้สู่ยุคยูโตเปีย นั่นคือยุคที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างล้วนมีอิสรภาพเสรีภาพ
แลพภราดรภาพ มันควรจะเป็นยุคที่การเอารัดเอาเปรียบ การเป็นทรราช การเป็นอภิสิทธิ์ชนควรที่จะหมดไป
ควรเป็นยุคที่ทุกคนควรที่จะเคารพซึ่งกันและกัน

อำมาตย์ไม่อิ่มอำนาจ

อำมาตย์ไม่อิ่มอำนาจ ยึดเขายึดป่า
หนีทหารอยากเป็นนายกฯจนตัวสั่น
ไม่กล้ายุบสภา

นักรบศรีวิชัยที่ไปยึดสนามบินข

นักรบศรีวิชัยที่ไปยึดสนามบินของสนปิ๊
คืออะไร..กองโจรก่อการร้ายชัดๆ
กองทัพประชาชนเสียหายอย่างไร

ยกเว้นพวกขี้ข้าอำมาตย์เพราะไม่ใช่ประชาชน
เลยกลัวกองทัพประชาชน...
กองทัพประชาชนไม่น่ากลัวเท่าศาลประชาชน..
อำมาตย์และขี้ข้าที่ไม่ยอมกลับใจ..ระวังศาลประชาชน

นักศึกษาก็คือกลุ่มปัญญาชน ปัญ

นักศึกษาก็คือกลุ่มปัญญาชน
ปัญญาชนถ้าไม่สู้เพื่อประชาธิปไตย
ก็เสียชาติเกิด

มีพวกอาจารย์นักวิชาการสื่อบางพวก
ยอมเป็นขี้ข้ารับใช้อำมาตย์เผด็จการ
เพื่อลาภ ยศ ตำแหน่ง เงิน ทอง อภิสิทธิ์
พวกเหล่านี้เลวยิ่งกว่าสุนัขขี้เรื้อน

เป็นกาฝากเกาะกินสังคม
เป็นพวกถ่วงความเจริญ
เป็นพวกจรเข้ขวางคลองถ่วงความเจริญของประเทศ
เป็นกากเดนเผด็จการเศษขยะเน่าๆของประวัติศาสตร์ประเทศ
และประวัติศาสตร์โลก ที่จะถูกจารึกชื่อเหมือนรัสปูติน

Good job for the researching!

Good job for the researching! two thumbs up!!

งั้นพวกฮีโร่

งั้นพวกฮีโร่ ปัญญาชนยุคใหม่ของคนเสื้อแดง ลงไปรบที่ภาคใต้ด้วยนะ

ช่วยรบแทนทหาร ตายแทนทหาร

การมองดำเป็นขาว ขาวเป็นดำ ชี้หน้าด่าพ่อล่อแม่คนอื่น นี่ดูเหมือนเป็นวิธีการต่อสู้ที่เสื้อแดงเขาชอบกันนัก
อะไรที่ไม่เข้าข้างกู คือพวกไม่ใช่ประชาธิปไตย

ช่างโก้เสียจริงเชียว

ทู่เรศ!!!

-บิ๊กจิ๋ว พลิ้วหนี

-บิ๊กจิ๋ว พลิ้วหนี ไม่มีสู้
ไม่อยากบู๊กับผู้ดีผีกระสือ
ปล่อยพัลลภพบเสธ.แดงแจ้งข่าวลือ
เลิกนับถือบิ๊กจิ๋วปิ๋วจนได้

-แค่กองทัพประชาชนคนต่ำต้อย
จิ๋วยังปล่อยลอยถลาน่าสงสัย
กองทัพนี้มีปัญญามหาภัย
ไม่มีใครคิดใช้ปืนไปยืนยิง

คุณ คิก คิก

คุณ คิก คิก คุณก็กาฝาก
กาฝากที่ดีแต่ปาก
เก่งแต่จิ้มแป้นแล้วสำรอกป้ญญาทางหน้าคอม

ทำอะไรที่มีคำว่า "เพื่อ" ประเทศนี้บ้าง

http://thaienews.blogspot.com

http://thaienews.blogspot.com/2008/10/1-7.html

เข้าไปค้นหาความจริงกันเองเถิด อย่าหลงงมงายกันอยู่เลย

เจตนารมณ์เดิม

เจตนารมณ์เดิม ครับขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกันขับไล่ สุรพล ด้วยเหตุ
1.บิดเบือนหลักการณ์
2.ไม่เป็นกลางให้พันธมิตร และ พรรคการเมืองใหม่ใช้สถานที่ของ มธ. ฝ่ายเดียว
3.พยายามลดคุณค่าของการปฎิวัติ 2475 ซึ่งมีครั้งเดียวในเมืองไทย(เช่นเดียวกับพวกยกเปรมเป็น รัฐบุรุษ เพื่อลดคุณค่าท่านอาจารย์ปรีดี) นอกนั้นเป็นรัฐประหาร
4.น่าจะถลก เปลือก สมคิด เพื่อนซี้ สุรพล ที่ส่งมายึดคณะนิติ มธ.ด้วย
5.ค่าตอบแทนที่ได้รับคือ ได้เป็น สนช.ได้เป็นบอร์ด อสมท.เสียเวลาในการบริหารงานใน มธ.ยิ่งกว่าทำกับข้าว

ปัญหาของพี่น้องมันเป็นปัญหาที

ปัญหาของพี่น้องมันเป็นปัญหาที่พวกกระแสรัฐที่ตามเฉพาะข่าวจาก 3 5 7 9 หรืออื่นๆที่เป็นกระเเสหลักไม่มีทางเข้าใจหรอก ที่สำคัญกว่านั้น ถ้าจิตสำนึกของคุณคนอยุธยาดีกว่านี้ คงไม่บอกให้ สนนท ไปช่วยทหารฆ่าคนหรอก แล้วอยากถามนิดหนึ่ง ทหารเขารบกับใครอยู่หรอ นี่คือคำตอบที่คุณควรจะคิดได้มากกว่าการวิจารณ์แบบชุ่ยๆ

ปัญหาของพี่น้องมันเป็นปัญหาที

ปัญหาของพี่น้องมันเป็นปัญหาที่พวกกระแสรัฐที่ตามเฉพาะข่าวจาก 3 5 7 9 หรืออื่นๆที่เป็นกระเเสหลักไม่มีทางเข้าใจหรอก ที่สำคัญกว่านั้น ถ้าจิตสำนึกของคุณคนอยุธยาดีกว่านี้ คงไม่บอกให้ สนนท ไปช่วยทหารฆ่าคนหรอก แล้วอยากถามนิดหนึ่ง ทหารเขารบกับใครอยู่หรอ นี่คือคำตอบที่คุณควรจะคิดได้มากกว่าการวิจารณ์แบบชุ่ยๆ

ก่อนจะพูดหรือวิจารณ์อะไรรบกวน

ก่อนจะพูดหรือวิจารณ์อะไรรบกวนก้าวข้ามให้พ้น ทักษิณก่อนเหอะ คุณLaenin
น่าเบื่อว่ะ คำก็ทักษิณ สองคำก็ทักษิณ เฮ้อ ประชาชนเหมือนกันแทนที่จะสามัคคีกัน แต่ดันไปจับมือกับชนชั้นปกครอง ก้มหัวให้เขากดขี่ต่อไป ตามบายเลยนะ ถ้าจิตสำนึกรักเพื่อนมนุษย์ยังไม่เกิด ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก อิอิ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เค

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เคยยอมรับรัฐบาลชั่วคณะนี้ เพราะมาเป็นรัฐบาลด้วยวิธีปล้นมาอย่างไร้ยางอาย

ได้อำนาจมาแล้วยังย่ำยีทุกสถาบัน จนชาติล่มจม แล้วถามหน่อยว่า การมีกองทัพประชาชนเพื่อปกป้องตนเอง และ

ต่อต้านรัฐบาลโจรชั่วมันผิดตรงไหน / มันเหมือนคนดีถูกโจรปล้นแล้วยังขู่จะฆ่าให้ตาย ถามว่าคนดีคนนี้จะลุกขึ้นสู้

เพื่ดปกป้องตัวเองไม่ได้หรือ ?

ถ้าสิ่งที่คุณกล่าวอ้างเป็นจริ

ถ้าสิ่งที่คุณกล่าวอ้างเป็นจริง สมัยคุณทักษิณทำไมประเทศเราจึงอยู่ระดับแนวหน้า ประชาชนมีความสุข ทำมาหากิน

คล่อง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับยุค คมช. และ ยุคระบอบอภิสัตว์ โกงกินกันอย่างไม่กลัวเกรงกฎหมาย ย่ำยีกฎหมาย

ประชาชนอดอยากทุกข์ระทม ระบอบนี้หรือที่คุณพออกพอใจแล้วยกย่องว่าเป็นระบอบที่ดี หรือเป็นเพราะระบอบนี้

ให้ประโยชน์แก่คุณ จึงเป็นระบอบที่ดีของคุณคนเดียว

คุณ kaiii เข้าใจผิดหรือเปล่า

คุณ kaiii เข้าใจผิดหรือเปล่า / แม้ว่านักการเมือง ประชาชน จะไม่พัฒนา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทหารจะต้องทำปฏิวัติ

ไม่ใช่หน้าที่ การที่นักการเมืองเลวชั่วประชาชนเขาจะจัดการเองในการเลือกตั้ง อย่าดูถูกประชาชน / ที่ชาติล่มจม

อยู่ขณะนี้ก็เพราะทหารปฏิวัตินี่แหละ

ความจริงก็คือ

ความจริงก็คือ "ไมีใครทำให้ใครเสื่อมได้นอกจากตัวเองทำให้ตัวเองเสื่อม" แม้หากมีผู้ใส่ร้ายป้ายสีให้บุคคลอื่นต้อง

มัวหมอง แต่เมื่อความจริงปรากฏผู้คนก็จะเข้าใจได้ถูกต้อง / ฉะนั้นคนที่กำลังตกอยู่ในความเสื่อมจึงต้องพิจารณา

ตนเองว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นความดีหรือความชั่ว เมื่อพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรมแล้ว ก็จะตอบ

ตัวเองได้ ข้อสำคัญอย่าหลอกตัวเอง

ถ้างั้น! ขอเรียกร้อง สนนท.

ถ้างั้น!

ขอเรียกร้อง สนนท. เลิกทำตัวอีเดียด เป็นขี้ข้านายเนรคุณชาติตักขี้ซะที

หรือให้ดี พวกมึงไปมั่วปาร์ตี้ยาอี แอบโหลด ดีวีดีน้องมิยาบิ และ แอบถ่ายคลิป กันตามเดิมยังเก่า ก็ด้ะ อย่ามาเกะกะเลย

ความคิด ทาสเผด็จการ

ความคิด ทาสเผด็จการ มันพาลหนัก
มวลหมู่นักศึกษา อย่าไปสน
ปล่อยให้มัน เน่าไปเอง ทีละคน
เพราะใกล้จนแต้มแล้ว จึงลนลาน

เข้ามาโพสต์ ข้อความ ตามบทเก่า
ใครสั่งเขลา เบาปํญญา มาเพ่นพ่าน
ขายความโง่ หรืออย่างไร ในกระดาน
ไม่ข้ามผ่าน ขี้ข้า น่าแปลกใจ

ยาเสพติด มั่วเซ็กส์ มันสิ่งชั่ว
ยังเมามัว มุ่งหมาย ละอายไหม
นักศึกษา ปัญญาชน พ้นข้ามไป
จะเปลี่ยนไทย ให้ก้าวหน้า ลา เผด็จการ...

..............................................
จะเปลี่ยนไทย ให้ก้าวหน้า ลา เผด็จการ
จะเปลี่ยนไทย ให้ก้าวหน้า ลา เผด็จการ

Guest ดำดิน
9 กุมภาพันธ์ 253

สาธุ ขอให้

สาธุ ขอให้ สนนท.มีนายรวยๆจิงๆซักคนด้วยเถอะ ขอให้สมพรปากนะพี่นะ ที่ว่า สนนท.มีนายนี่ สาธุๆๆๆๆๆ น้องๆเขาจะได้เลิกขอตังค์พ่อแม่ใช้และจะได้ไปประชุมในห้องหรูๆ มีคนจัดเวทีให้ด่าคนอื่นเหมือน เอะ...เด็กอะไรนะเหลืองๆน่ะ