ภูเวียงเดือด!!! ธกส.จ่ายประกันราคาข้าวไม่เป็นธรรม

 ชาวภูเวียงกว่า2,000 ชุมนุมหน้าธกส. เหตุจ่ายประกันราคาข้าวไม่เป็นธรรม ได้ข้อสรุป ด้าน จนท.แถไฟดับ คอมพ์พัง คนใช้บริการเยอะ สุกท้ายยอมอ่อนจนด้วยเหตุผล ที่ชุมนุมได้ทีเรียกร้องเพิ่มให้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการชุมนุมใหผู้เดือดร้อน

29 ม.ค. 53 จากการที่กลุ่มเพื่อนชาวนาอำเภอภูเวียง    ได้ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมกดดันเรียกร้องให้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีการจ่ายค่าประกันราคาข้าว ตาม“โครงการประกันรายได้เกษตรกร” ให้ออกมารับผิดชอบความผิดพลาดในการดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 แต่ได้รับคำตอบที่ไม่น่าพอใจ ทำให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวนัดชุมนุมอีกครั้งหนึ่งร่วมกับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาเดียวกันทั้งอำเภอ ในวันที่ 29 มกราคม 2553 นี้

การชุมนุมในวันที่ 29 มกราคม จัดขึ้นที่ ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธกส.) อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมชุมนุมกว่า 2,000 คน   โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้สรุปปัญหาว่าเกษตรกรในหมู่บ้าน – ตำบล เดียวกันได้รับเงินส่วนต่างต่อตันไม่เท่ากันทั้ง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวชนิดเดียวกัน (ข้าวหอมมะลิ) ทั้งที่เจ้าหน้าที่ออกไปรับขึ้นทะเบียนและทำสัญญาในวันเดียวกันทั้งหมู่บ้าน   

ในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวเหนียว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับค่าชดเชย ทั้ง ๆ ที่อำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดขอนแก่นเองต่างก็ได้รับไปพร้อม ๆ กับข้าวเจ้า  นอกจากนั้นแล้วยังมีเกษตรกรบางรายประสบปัญหารายชื่อตกหล่นไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลผิดพลาด     อันเนื่องมาจาก การสำรวจข้อมูลตกหล่น , ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น กรณี ผู้พิการบางรายที่โดนจำกัดสิทธิ ,กรณีเจ้าหน้าที่อ้างว่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว , เครื่องคอมพิวเตอร์พัง , คนมาลงทะเบียนเยอะจึงทำไม่ทัน รวมถึงกรณีที่ข้อมูลมีความผิดพลาดในลักษณะต่าง ๆ เช่น ชนิดของข้าว ,จำนวนพื้นที่ ที่เกษตรกรลงทะเบียนกับที่ปรากฏในระบบข้อมูลของ“โครงการประกันรายได้เกษตรกร” แตกต่างกัน

ในการชุมนุมทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำหนังสือเชิญผู้ทีเกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและหาทางออกร่วมกัน และเชิญนายอำเภอภูเวียงมาเป็นสักขีพยานในการเจรจาครั้งนี้ด้วย 

เวลาประมาณ 14.00 น.  หลังจากที่มีเวทีปราศรัยกล่าวโจมตีระบบการทำงานที่มีข้อผิดพลาดของ“โครงการประกันรายได้เกษตรกร” บริเวณหน้า ธกส. เมื่อตัวแทนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้เดินทางมาถึงจนครบจึงได้มีเวทีในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ธกส.อำเภอภูเวียง ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของเกษตรกร 

ชัน ภักดีศรีตัวแทนเกษตรกรได้แจ้งผลการเจรจาต่อที่ชุมนุมหลังการเจรจาได้ข้อยุติว่า ที่ประชุมได้มีข้อตกลงให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรโดยเฉพาะในส่วนของผู้ชุมนุม ให้ถูกต้อง  โดยให้เกษตรกรที่ข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปดำเนินการในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ในส่วนปัญหาเรื่องการได้รับค่าชดเชยในอัตราที่ไม่เป็นธรรม (ได้ ต่อตัน หรือต่อไร่ไม่เท่ากัน) ทางหน่วยงานจะดำเนินการให้ได้เท่ากับเกษตรกรที่ได้ไปแล้วในอัตราสูงสุด (513.5 บาท / ไร่) 

ในกรณีของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นข้าวเหนียว ที่ประชุมได้มีมติให้เกษตรกรได้รับค่าชดเชยเช่นเดียวกับเกษตรกรในเขตอำเภออื่นซึ่งได้รับค่าชดเชยไปแล้ว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 29 มกราคม 2553  สำหรับในกรณีที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชย ให้เกษตรกรติดต่อกับ ธกส. ได้เลย

นอกจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เรียกร้องให้มีการชดเชยการจ่ายค่าจัดการชุมนุมและค่า

ชดเชยการร่วมชุมนุม จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เนื่องจากเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจากการจัดชุมนุมทั้ง 2 ครั้งจริง โดยมีเหตุมาจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ซึงสมควรต้องชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้กับเกษตรกร โดยให้ทางอำเภอทำบันทึกเพื่อให้มีการชดเชยการจ่ายค่าจัดการชุมนุมและค่าชดเชยการร่วมชุมนุม เพื่อเสนอต่อหน่วยเหนือ ให้รับผิดชอบต่อไป

ข้อตกลงดังกล่าวได้ทำเป็นสัญญาบันทึกข้อตกลง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วนร่วมลงนาม ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกร , เจ้าหน้าที่ ธกส.ภูเวียง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง   และมีปลัดอำเภอลงนามเป็นพยาน ซึ่งสัญญาข้อตกลงดังกล่าว ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ และอีกฉบับหนึ่งให้กับนายอำเภอภูเวียงเพื่อช่วยบันทึกเสนอถึง “หน่วยเหนือ” ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากได้รับฟังคำชี้แจงกลุ่มผู้ชุมนุมแสดงความรู้สึกพอใจกับข้อตกลงในเวทีเจรจา โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้นัดหมายการชุมนุมใหญ่เพื่อติดตามความคืบหน้าและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าทีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553    ก่อนที่จะยุติการชุมนุมในเวลา 16.30 น.  

 

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์