เอแบคโพลล์เผยคนอีสาน-กรุงเทพฯ ไม่ปลื้มมาร์ค/ปชป.

ผลเอแบคโพลล์สำรวจประชาชนใน 28 จังหวัดพบ ไม่ปลื้มมาร์ค-ประชาธิปัตย์ แต่คนใต้ยังหนุน หากเลือกตั้งวันนี้ ทั้งคนกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัดเลือกพรรคอื่น 36.9 % เลือกประชาธิปัตย์ 29.5 %

เอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง สถานการณ์การเลือกข้างความนิยมของประชาชน กับความในใจของคนที่ “ขออยู่ตรงกลาง” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่  พักอาศัยอยู่ใน 28 จังหวัด จำนวน 5,470 ตัวอย่าง  ดำเนินโครงการระหว่าง    วันที่ 20 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553 พบว่า  กลุ่มประชาชนที่ถูกศึกษาร้อยละ 46.5 แสดงตน “ขออยู่ตรงกลาง”ไม่เลือกข้าง    

คนอิสาน-กรุงเทพฯ เมินมาร์ค ชาวใต้ยังหนุนต่อ
โดยผลวิจัยได้สอบถามถึงนักการเมืองที่นิยม ชอบ สนับสนุน ระหว่าง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ กับนักการเมืองคนอื่น ผลคือร้อยละ 28.6 นิยมชอบสนับสนุน นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ขณะที่ ร้อยละ 24.9 เมื่อจำแนกตามภูมิภาคพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 37.6 สนับสนุนนักการเมืองคนอื่น มีเพียงร้อยละ 13.1 เท่านั้นที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ และ 49.3 ระบุไม่เลือกข้างแต่ขออยู่ตรงกลาง ขณะที่ประชาชนในภาคใต้ร้อยละ 76.8 สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 25.4 เท่านั้นที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ในขณะที่ร้อยละ 27.2 สนับสนุนนักการเมืองคนอื่น และร้อยละ 47.4 ขออยู่ตรงกลางไม่ขอเลือกข้าง

ถ้าเลือกตั้งวันนี้ ประชาธิปัตย์ได้ 29.5% ขณะที่ประชาชนอีก 36.9 % เลือกพรรคอื่น
สำหรับคำถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกพรรคการเมืองใดในระบบแบบสัดส่วน พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.9 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง ร้อยละ 33.6 เลือกพรรคการเมืองอื่น ๆ ในขณะที่ร้อยละ 29.5 เลือกพรรคประชาธิปัตย์

ประชาชนในภาคเหนือร้อยละ 35.8 เลือกพรรคการเมืองอื่นๆ ในขณะที่ร้อยละ 26.2เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 38.0 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง ยังไม่เลือกพรรคใด 

ประชาชนในภาคกลางร้อยละ 28.2 เลือกพรรคการเมืองอื่นๆ ในขณะที่ร้อยละ 29.8 เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 42.0 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 45.9 จะเลือกพรรคการเมืองอื่น ร้อยละ 13.6 เท่านั้น จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และที่เหลือร้อยละ 40.5 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง

ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคใต้ร้อยละ 77.1 ตัดสินใจแล้วเลือกพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียงร้อยละ 8.9 จะเลือกพรรคอื่นๆ และร้อยละ 14.0 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง

คนกรุงเลือกพรรคอื่น 34.8 % เลือกประชาธิปัตย์ 26.8%
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 34.8 จะเลือกพรรคการเมืองอื่น ในขณะที่ร้อยละ 26.8 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 38.4 ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้าง

ผลสำรวจได้วิเคราะห์ 10 อันดับแรกความในใจของกลุ่มคนที่ “ขออยู่ตรงกลาง” ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศพบว่า  อันดับแรกหรือร้อยละ 87.5 บอกว่า เบื่อหน่ายปัญหาการเมือง เมื่อไหร่จะจบเสียที รองลงมาอันดับที่สอง คือ ร้อยละ 85.1 บอกว่า อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว อันดับที่สามหรือร้อยละ 82.2 ระบุต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และต้องการให้เร่งยุติความขัดแย้งรุนแรง

อันดับที่สี่ ร้อยละ 80.9 เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เคารพกติกาบ้านเมือง ในขณะที่ รองๆ ลงไปคือ ขอให้คนไทยรักกัน จับมือกันแก้ปัญหาบ้านเมือง อยากให้เลิกทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ช่วยกันเป็นคนดี มีน้ำใจเกื้อกูลกันในสังคม ทำการเมืองสร้างสรรค์ รณรงค์เลิกพูดเรื่องการเมือง และเอาประเทศชาติมาก่อน ไม่สนใจพวกนักการเมือง ตามลำดับ

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์