คำสั่งนายกฯ คุ้มครองความปลอดภัยเครือข่ายปฏิรูปที่ดินไร้ผล!!!

เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน (คปท) ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่กล้าลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เป็นเพราะมีคำสั่ง หรืออิทธิพลมืดที่อยู่เหนือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเหมือนเหตุการณ์เดิมๆ ที่ผ่านมาหรือไม่

เนื่องจากวันที่ 19 มกราคม 2553 ทางเครือข่ายปฏิรูป (คปท) ได้รวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องติดตามผล การแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. สุราษฏร์ธานี และ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท) เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เขต ส.ป.ก. และกรณีสมาชิกเครือข่ายถูกทำร้ายเสียชีวิตในชุมชนคลองไทรพัฒนาเขต ส.ป.ก. สุราษฏร์ธานี ตลอดจน ขอรับความคุ้มครองความปลอดภัย ใน 4 ชุมชน รวม 6 จุด ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. สุราษฏร์ธานี อันได้แก่ พื้นที่ชุมชนสันติพัฒนา หมู่ที่ 6 ต. บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 จุด พื้นที่ชุมชนบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 9 ต. คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 จุด พื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ที่ 2 ต. ไทรทอง อ. ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 จุด พื้นที่ชุมชนไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 5 ต. ไทรทอง อ. ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 1จุด 


 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายสมศักดิ์ เพชรจุ้ย ผู้นำชุมชนไทรงามพัฒนา และอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท) ได้ไห้ข้อมูลว่าชุมชนไทรงามพัฒนาเป็น 1 ใน 4 พื้นที่ๆ ขอความคุ้มครองความปลอดภัย โดยได้รับหนังสือคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี ให้ตำรวจตระเวนชายแดน จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา ทุ่งสง ) ลงพื้นที่คุมครองความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าว ตังแต่วันที่ 21 มกราคม 2553

จนบัดนี้เวลาผ่านมาถึงวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นเวลา 21 วันแล้ว ทางชุมชนไทรงามพัฒนาและชุมชนเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ( คปท ) ทุกชุมชน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชาวชุมชนอย่างเป็นทางการ  จะมีก็เพียงแต่รถลาดตระเวนของ ตชด. ที่วิงผ่านหน้าชุมชนเพียงวันละ 1-2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำรถแค่เพียง 1-2 นาย เท่านั้น

 

จากการที่หนังสือคำสั่งให้จัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยให้มีผลในทางปฏิบัติภายใน 7 วัน และให้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามเอกสารแนบมาจนกว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ แต่วันนี้พี่น้องชุมชนไทรงามพัฒนาและชุมชนร่วมเครือข่าย เขต ส.ป.ก. สุราษฏร์ธานี ก็ยังไม่ได้รับการดูแลในด้านความปลอดภัย ทังที่ ทางชุมชน ได้เตรียมความพร้อมทางทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ชุดกกำลัง ตชด. ไว้ตั่งแต่ต้นจนเลยเวลากว่า 20 วัน ก็ยังไม่มีชุดกำลัง ตชด. เข้ามาพักอาศัยและปฏิบัติภารกิจแต่อย่างใด จนทำให้พี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน (คปท) ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่กล้าที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเป็น เพราะมีคำสั่งหรืออิทธิพลมืดที่อยู่เหนือ คำสั่งของนายกรัฐมนตรีเหมือนเหตุการณ์เดิมๆ ที่ผ่านมาหรือไม่

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์