"โอภาส เตพละกุล" ได้รับเลือกเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายโอภาส เตพละกุล ประธานกรรมการบริษัทแสงหงส์ลิชชิ่ง ได้รับเลือกเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนรองประธานเป็นอดีตปลัด กทม. และผู้บริหารจากอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันนี้ (2 มี.ค.) ที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2553 มีวาระสำคัญคือการเลือกประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาฯ โดยการประชุมใช้ระยะเวลากว่า 7 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. มีสมาชิก เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย

สำหรับบรรยากาศการประชุมในช่วงเช้า มีนายสมาน โอภาสวงศ์ ซึ่งถือเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานการประชุมชั่วคราว และ น.ส.ยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ กล่าวชี้แจงเรื่องประกาศรายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ในราชกิจจานุเบกษา และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ

จากนั้นในเวลา 13.30 น. เป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกประธานและรองประธานฯ โดยการคัดเลือกประธานสภาที่ปรึกษาฯ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อสมาชิกคนอื่นได้หนึ่งชื่อ โดยแต่ละชื่อต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นประธาน สป. จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ทั้งนี้ ผู้ที่ลงสมัครเป็นประธานและรองประธานทุกรายต้องแสดงวิสัยทัศน์คนละประมาณ 10 นาที

ผู้ที่เสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธาน สป. มีทั้งหมด 2 ราย ประกอบด้วยหมายเลข 1.นายโอกาส เตพละกุล หมายเลข 2.นายวรพล โสคติยานุรักษ์ โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 2 คือ นายโอกาส เตพละกุล ได้รับเลือกด้วยคะแนน 58 คะแนน และ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ได้รับคะแนน 39 คะแนน โดยนายโอกาสฯ เป็นประธานกรรมการ บริษัท แสงหงส์ลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งมาจากกลุ่มการผลิตด้านการบริการ และเคยเป็น สป. ชุดที่ 2

ต่อมาเป็นการเลือกรองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเลือกประธาน ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่1 ได้แก่ นายสมควร รวิรัฐ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร มาจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็น สป.จากชุดที่แล้วด้วย โดยชนะนายสมพร เทพสิทธา ด้วยคะแนนเสียง 76 ต่อ 20 มีบัตรเสีย 1 ใบ

ส่วนรองประธานคนที่ 2 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว คือ นางภรณี ลีนุตพงษ์ นักบริหารด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมาจากกลุ่มการผลิตด้านการบริการ และเป็น สป.จากชุดที่แล้ว ซึ่งที่ประชุมรับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง นางภรณีฯ จึงได้เป็นรองประธานฯ คนที่ 2

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์