สกว. เตรียมเปิดผลประเมินคุณภาพวิจัยวิทย์-เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยไทย

3 มี.ค.53  -  การประเมินผลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สกว. จึงจัดประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยประเมินลงลึกในระดับ 34 สาขาวิชา จัดเป็น 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาอื่นๆ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมมากถึง 436 หน่วยงานจาก 36 มหาวิทยาลัย และในวันที่ 5 มีนาคมศกนี้ที่โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เวลา 9.30-12.00 น.  สกว. จะประกาศผลการประเมินใน 3 กลุ่มสาขาวิชาก่อน คือ กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสาขาเทคโนโลยี  

ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ผลประเมินจะทำให้เราทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัยของ สกว. ในอนาคต และเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปในการพัฒนางานวิจัยของตน

“ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะทราบผลของตนเองอย่างละเอียด และจะทราบด้วยว่าในแต่ละสาขามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม (rating 5) โดย สกว. จะมอบเกียรติบัตรให้มหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมมากที่สุดในแต่ละกลุ่มสาขาด้วย”

รอง ผอ. สกว. กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประเมินและการจัดอันดับ (ranking) มหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยสถาบันต่างๆ ซึ่งใช้วิธีประเมินที่แตกต่างกัน ทำให้ผลที่ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้ลงลึกในหน่วยที่เล็กลง เช่น คณะวิชา หรือ สาขาวิชา ทำให้ขาดรายละเอียดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากในมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งทางด้านการวิจัยอาจมีสาขาที่อ่อนแออยู่ด้วย ในทำนองกลับกัน มหาวิทยาลัยที่อ่อนแอในการวิจัย อาจมีสาขาวิชาที่เข้มแข็งอยู่ ดังนั้น การประเมินที่แม่นยำจึงควรใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยที่ใช้ประเมิน ซึ่งถ้านำผลหลายสาขาวิชามารวมกันก็จะได้ผลระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตามลำดับ

อนึ่ง สกว. เริ่มทำโครงการนำร่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยประเมินในระดับคณะวิชาจำนวน 78 คณะวิชาจาก 28 มหาวิทยาลัย ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน  สกว. จึงจัดประเมินคุณภาพผลงานวิจัยอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประเมินลงลึกถึงระดับสาขาวิชา 

ดูรายละเอียดกำหนดการ: http://www.prachatai.com/activity/2010/03/27945
                       

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์