“ไพฑูรย์” ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการ ห้ามแรงงานไทย-ข้ามชาติ เข้าร่วมม็อบเสื้อแดง

6 มี.ค. 53 –นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนถึงการประเมินสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยให้ความเห็นว่าคนเสื้อแดงอาจจะเกณฑ์กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยตามบริษัท โรงงานต่างๆ มาร่วมชุมนุมด้วยนั้น

ซึ่งมาตรการของกระทรวงแรงงานในกรณีนี้ก็คือจะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการ โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการว่าห้ามให้ผู้ใช้แรงงานมาร่วมเคลื่อนไหวชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดง เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้และหากมีเหตุการณ์การจลาจลถ้าถูกจับดำเนินคดี สำหรับแรงงานข้ามชาติอาจส่งตัวกลับประเทศทันทีและนายจ้างอาจต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์