ชุมนุมวันสตรีสากล ร้องแก้ปัญหาแรงงานสตรี 6 ข้อ

 
 
 
 
 
8 มี.ค.53 ช่วงเช้าวันนี้เครือข่ายผู้ใช้แรงงานจากกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประมาณ 500 คน เดินรณรงค์จากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ 1.จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงาน โดยอย่างน้อยที่สุด ต้องมีศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรมแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ศูนย์ 2.ให้คณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงาน มีสัดส่วนหญิงชายในจำนวนใกล้เคียงกัน และแก้ไขระเบียบการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการไตรภาคี จากเดิมสหภาพแรงงานละ 1 เสียงเท่ากัน เป็นการใช้อัตราส่วนสมาชิกสหภาพ 50 คนต่อ 1 เสียงในการลงคะแนนเลือกตั้ง 3.รัฐต้องตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง เพื่อรองรับปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน โดยเก็บเงินจากนายจ้างที่เข้ามาลงทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือจ่ายชดเชยแก่คนงานที่ไม่ได้รับค่าชดเชย และเพื่อใช้ในการช่วยเหลือด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของบุตรคนงานที่ประสบปัญหา
 
4.รัฐต้องรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และสิทธิในการรวมตัวกันร่วมเจรจาต่อรอง ตามลำดับ 5.รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยให้รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน 6.รัฐต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 183 ว่าด้วย "สิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา" ซึ่งหมายถึงสิทธิในการได้รับสวัสดิการที่เป็นเงินในช่วงที่ไม่ได้ทำงานเพราะการคลอดบุตร การคุ้มครองสุขภาพแม่และเด็ก รวมถึงการลาคลอดของคนเป็นพ่อ เป็นสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวของผู้ชาย และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง การลาคลอดของคนเป็นพ่อ เป็นสิทธิการลาของคนเป็นพ่อที่สามารถหยุดการทำงานในช่วงการเกิดของบุตร
 
นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวหลังเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่า นายกฯ รับปากจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องอย่างเต็มที่ มีเพียงข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ที่นายกฯ ไม่ได้ตอบอะไร
 
ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวเสริมว่า กรณีศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรมนั้น นายกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกับผู้ประกอบการ โดยอาจลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการเอกชนตั้งศูนย์เด็กเล็ก ขณะที่เรื่องสัดส่วนชายหญิงในคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงาน การแก้ไขระเบียบการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการไตรภาคี และการรับรองอนุสัญญาไอแอลโอนั้น จะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่อไป
 
 
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์