คำประกาศนักเขียนอิสระ 'คนต้องเท่ากัน'

คำประกาศนักเขียนอิสระ ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง เรียกร้องร่วมลงชื่อ

9 มีนาคม 2553 กลุ่มนักเขียนอิสระร่วมกันลงชื่อในคำประกาศที่ใช้ชื่อว่า 'คนต้องเท่ากัน' เพื่อยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยคำประกาศได้เรียกร้องให้ปัญญาชนและสื่อมวลชนปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติของคนเสื้อแดง นอกจากนี้ยังคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง อย่างเด็ดขาด และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นใด รวมถึงการใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ ในจดหมายนำส่งคำประกาศ ยังได้สื่อสารถึงนักอ่านและนักเขียนที่ได้อ่านคำประกาศนี้ ร่วมลงชื่อในส่วนแสดงความคิดเห็นท้ายคำประกาศ โดยคำประกาศและรายชื่อทั้งหมดจะมีการนำไปเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์อีกครั้งหากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

0 0 0

คำประกาศนักเขียนอิสระ
'คนต้องเท่ากัน'

ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดง
และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง

เราขอยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของคนเสื้อแดง สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามหลักสากลที่คนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน 

เรามีความเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้อง “เท่าเทียมกัน” ไม่ว่าจะเป็นองคมนตรี นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ  และขอกล่าวย้ำว่าคนเสื้อแดงเป็น “คนไทย” และ “ต้อง” มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนไม่มีเว้น คนเสื้อแดงมีสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิได้รับการเหลียวแลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อถูกละเมิดเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องความไม่เป็นธรรมกับสังคมผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน

เราขอประกาศว่า รัฐบาล “ต้อง” ไม่ใช้กำลังกดความคิดเห็นที่แตกต่าง รัฐบาลต้องไม่ใช้กำลังกลั่นแกล้งทำร้ายหรือปราบปรามผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องนั้น รัฐบาลจะต้องปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นเดียวกับคนไทยคนอื่น ๆ

ด้วยหลักการตามคำประกาศที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงขอเรียกร้องให้

1. ปัญญาชนและสื่อมวลชนโปรดปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติของคนเสื้อแดง และพร้อมใจกันยืนยันต่อรัฐบาลว่า คนเสื้อแดงมีสิทธิและความชอบธรรมที่จะชุมนุมกันเพื่อแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี

2. เราขอคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง อย่างเด็ดขาด และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นใด เราขอคัดค้านการใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ กองกำลังทหารจะต้องอยู่ในฐานะของผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น และต้องไม่ใช้อาวุธสงครามอย่างเด็ดขาด

เราขอให้รัฐบาลหยุดการใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยเด็ดขาด การประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง โดยที่ยังไม่มีเหตุอันควร ส่อให้เห็นว่า รัฐบาลต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้น ต้องการสร้างภาพอันน่ากลัวของการชุมนุมของคนเสื้อแดง และต้องการสร้างความเป็นปิศาจให้กับคนเสื้อแดง หากแม้นรัฐบาลยังดื้อดึงที่จะคงประกาศ พ.ร.บ. ความมั่นคง เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจเผด็จการทหารอย่างมหาศาล เราจะถือว่ารัฐบาลและทหารมีเจตนาที่จะใช้กำลังกับผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติ และหากแม้นว่ามีเลือดแม้แต่หยดเดียวของประชาชนหยดลงสู่ผืนแผ่นดินไทย เราขอประกาศและขอเรียกร้องให้คนไทยผู้รักความเป็นธรรมทุกคน จงออกมาเคียงข้างคนเสื้อแดงบนท้องถนน เพื่อขับไล่รัฐบาลที่สนับสนุนโดยเผด็จการทหาร!!!

 

                                                                       ประกาศในนามของนักเขียนอิสระผู้เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์
                                                                                                             วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

 

                                                                                                                   เรืองรอง รุ่งรัศมี
                                                                                                                   ประกาย ปรัชญา
                                                                                                                   มาโนช พรหมสิงห์
                                                                                                                   ภัควดี วีระภาสพงษ์
                                                                                                                   ทินกร หุตางกูร
                                                                                                                   เดือนวาด พิมวนา
                                                                                                                   วรพจน์ พันธุ์พงศ์
                                                                                                                   วาด รวี
                                                                                                                   คำ ผกา
                                                                                                                   รชา พรมภวังค์
                                                                                                                   Homo erectus
                                                                                                                   เพียงคำ ประดับความ
                                                                                                                   ภู กระดาษ
                                                                                                                   วิทยากร บุญเรือง

                                                                                                                   เพิ่มเติมรายชื่อ 
                                                                                                                   (10 มีนาคม 2553)

                                                                                                                   ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
                                                                                                                    Kannika Ratchaprarop
                                                                                                                    สมาพันธ์รากหญ้าOTOP
                                                                                                                    วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
                                                                                                                    กานต์ ณ กานท์
                                                                                                                    วัฒน์ วรรลยางกูร
                                                                                                                    ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
                                                                                                                    มุกหอม วงษ์เทศ
                                                                                                                    อรรคพล สาตุ้ม
                                                                                                                    ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ
                                                                                                                    ทองธัช เทพารักษ์
                                                                                                                    อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
                                                                                                                    ธีรภัทร เจริญสุข

                                                                                                                     

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์